Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kristiina Juntunen ja Anna-Liisa Salminen 
Kela 20.11.2014
Omaishoitoon liitetty pitkittynyt stressi eli kuormittuminen lisää riskiä erilaisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuo...
Miten suomalaiset omaishoitajat jaksavat? 
Mitkä tekijät ovat riskejä kuormittumiselle? 
Millainen suhde omaishoitajill...
Sisältää omaishoitajan kokemuksiin liittyviä kysymyksiä kolmelta osa-alueelta: 
◦tuen laatu: perheeltä, ystäviltä, sosiaa...
Omaishoidon Kielteisiin vaikutuksiin yhteydessä olevia tekijöitä tutkittiin yleistetyn lineaarisen mallin avulla 
◦COPE-i...
Tuen laatu: ka 9,8 (SD 2,7) vaihteluväli 4-16 
Ei kos- kaan % 
Joskus 
% 
Usein 
% 
Aina 
% 
Tunnetko saavasi hyvin tukea ...
Myönteinen merkitys: ka 12,6 (SD 2,1) vaihteluväli 6-16 
Ei kos- kaan % 
Joskus % 
Usein % 
Aina % 
Onko sinulla hyvä suhd...
Kielteinen vaikutus: ka 14,1 (4,1) vaihteluväli 7-28 
Ei kos- kaan % 
Joskus % 
Usein % 
Aina % 
Vaikeuttaako omaishoito o...
p 
η2(%) 
Omaishoitajalla on paljon myönteisiä merkityksiä 
<0,001 
4 
Omaishoitaja kokee saamansa tuen usein hyvänä 
<0,0...
η2 =osittainen selitysaste / selitysosuus kielteisten vaikutusten vaihtelusta 
p 
η2(%) 
Omaishoitaja kokee alakuloa, mase...
Yli puolet suomalaisista omaishoitajista jaksaa omaishoidon sitovuuteen nähden hyvin 
Mutta joka viides omaishoitaja on ...
Kuormittumiseen vaikuttavat monet tekijät, yksittäinen tekijä selittää vain vähän kuormittumisesta -> omaishoitajan palve...
Kristiina Juntunen: Jaksaako omaishoitaja ja säilyykö hyvä suhde?
Kristiina Juntunen: Jaksaako omaishoitaja ja säilyykö hyvä suhde?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kristiina Juntunen: Jaksaako omaishoitaja ja säilyykö hyvä suhde?

818 views

Published on

Kelan omaishoitoseminaari 20.11.2014. Kristiina Juntunen: Jaksaako omaishoitaja ja säilyykö hyvä suhde?

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kristiina Juntunen: Jaksaako omaishoitaja ja säilyykö hyvä suhde?

 1. 1. Kristiina Juntunen ja Anna-Liisa Salminen Kela 20.11.2014
 2. 2. Omaishoitoon liitetty pitkittynyt stressi eli kuormittuminen lisää riskiä erilaisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitaudit tai masennus Mikäli omaishoitaja välttyy kuormittumiselta, hänen eliniänodotteensa on jopa korkeampi kuin ei-omaishoitajan.
 3. 3. Miten suomalaiset omaishoitajat jaksavat? Mitkä tekijät ovat riskejä kuormittumiselle? Millainen suhde omaishoitajilla on hoidettavaansa? Omaishoitotutkimuksen aineisto n=1343.
 4. 4. Sisältää omaishoitajan kokemuksiin liittyviä kysymyksiä kolmelta osa-alueelta: ◦tuen laatu: perheeltä, ystäviltä, sosiaali- ja terveyspalveluista; pisteitä 4-16, suurempi pistemäärä ilmentää parempaa saatua tukea. ◦myönteiset merkitykset: hyvä suhde avustettavaan, arvostus ja selviytyminen omaishoitajana, omaishoidon hyödyllisyys, pisteitä 4-16, suurempi pistemäärä ilmentää omaishoidosta saatavaa tyydytystä ◦kielteiset vaikutukset, omaishoidon vaativuus ja vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin, omaan ajankäyttöön, taloudellisen tilanteen vaikeutumiseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen; pisteitys 7-28, suurempi pistemäärä ilmentää kuormittuneisuutta
 5. 5. Omaishoidon Kielteisiin vaikutuksiin yhteydessä olevia tekijöitä tutkittiin yleistetyn lineaarisen mallin avulla ◦COPE-indeksin muut osa-alueet ◦Omaishoitajan taustatiedot (ikä, sukupuoli, koettu terveys, muisti, keskittymiskyky ja oppiminen, suhde hoidettavaan, työssäolo, huoli masennuksesta ja huoli haluttomuudesta) ◦Hoidettavan taustatiedot (ikä, liikkumiskyky, muisti- ja ajattelutoiminnot) ◦Omaishoitoon liittyvät tiedot (palvelujen käyttö ja riittävyys, omaishoitoon käytetty aika
 6. 6. Tuen laatu: ka 9,8 (SD 2,7) vaihteluväli 4-16 Ei kos- kaan % Joskus % Usein % Aina % Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi? 10,2 26,4 33,0 30,3 Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja sosiaalipalveluista? 18,6 39,9 32,3 12,2 Tunnetko yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea roolissasi omaishoitajana? 12,5 48,1 31,0 8,4 Tunnetko saavasi hyvin tukea ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi? 22,0 44,9 25,1 7,9
 7. 7. Myönteinen merkitys: ka 12,6 (SD 2,1) vaihteluväli 6-16 Ei kos- kaan % Joskus % Usein % Aina % Onko sinulla hyvä suhde avustamaasi/hoitamaasi henkilöön? 0,1 4,7 27.5 67,7 Tuntuuko omaishoito sinusta vaivan arvoiselta? 2,9 13,4 33,6 50,0 Tunnetko selviytyväsi hyvin omaishoitajana? 0,6 16,1 57,3 26,0 Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat sinua omaishoitajana? 14,8 34,4 33,3 17,6
 8. 8. Kielteinen vaikutus: ka 14,1 (4,1) vaihteluväli 7-28 Ei kos- kaan % Joskus % Usein % Aina % Vaikeuttaako omaishoito omien ystävyyssuhteiden ylläpitoa? 19,5 42,5 26,6 11,4 Tunnetko olevasi ansassa roolissasi omaishoitajana? 23,7 46,4 19,5 10,4 Pidätkö omaishoitoa liian vaativana? 16,4 56,5 21,3 5,9 Vaikuttaako omaishoito kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaasi? 21,5 51,9 21,5 5,1 Vaikuttaako omaishoito kielteisesti omaan tunne- elämääsi? 29,4 50,9 16,1 3,6 Vaikeuttaako omaishoito sinun ja perheenjäsentesi suhteita? 44,5 39,8 13,3 2,4 Aiheuttaako omaishoito sinulle taloudellisia vaikeuksia? 45,1 41,9 9,3 3,7
 9. 9. p η2(%) Omaishoitajalla on paljon myönteisiä merkityksiä <0,001 4 Omaishoitaja kokee saamansa tuen usein hyvänä <0,001 3 Mitä vähemmän omaishoitaja/ hoidettava tarvitsee palveluita 0,024 Omaishoitaja on mies, joka EI tunne olevansa huolissaan alakulosta, masennuksesta tai toivottomuudesta 0,012 η2 =osittainen selitysaste / selitysosuus kielteisten vaikutusten vaihtelusta
 10. 10. η2 =osittainen selitysaste / selitysosuus kielteisten vaikutusten vaihtelusta p η2(%) Omaishoitaja kokee alakuloa, masennusta tai toivottomuutta <0,001 2 Omaishoitaja kokee mielenkiinnon puutetta tai haluttomuutta <0,001 2 Omaishoitajan koettu terveys on huono <0,001 2 Hoidettavalla on huomattavia ajattelu- ja muistitoimintojen vaikeuksia <0,001 3 Avustamiseen, hoitamiseen tai valvontaan käytetty aika on 13-24 t <0,001 2 Käytössä palveluja, joita tarvittaisiin enemmän <0,001 2 Käytössä ei ole palveluja, joita tarvittaisiin <0,001 2 Edellä esitetyt kohdat selittävät kielteisten vaikutusten vaihtelusta 44 %; F (17,1142)=55,3, p<0,001, adj. R2 =0,44
 11. 11. Yli puolet suomalaisista omaishoitajista jaksaa omaishoidon sitovuuteen nähden hyvin Mutta joka viides omaishoitaja on selvästi kuormittunut, lisäksi joka viidennen tilanne tulisi arvioida tarkemmin. Valtaosalla on hyvä suhde hoidettavaan aina, avun ja hoidon antaminen koetaan vaivan arvoiseksi, perheeltä saadaan tukea hyvin, sote- palveluista melko hyvin, Omaishoitajan kokema yleinen arvostus ja ystäviltä tai naapureilta saatu tuki ovat vähäisempiä.
 12. 12. Kuormittumiseen vaikuttavat monet tekijät, yksittäinen tekijä selittää vain vähän kuormittumisesta -> omaishoitajan palvelujen tarve tulee suunnitella yksilöllisesti, yhteistyössä perheen/omaishoitoparin kanssa Hyvien perhe-/läheissuhteiden säilyminen ja niiden tukeminen on merkittävä kuormittumiselta suojaava tekijä. Omaishoitajien masentuneisuuteen ja mielenkiinnon puutteeseen on syytä reagoida kuormittumisen lisäksi.

×