Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Karoliina Koskenvuo. Omaishoidon vaikutus eläkkeeseen.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 12 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Karoliina Koskenvuo. Omaishoidon vaikutus eläkkeeseen. (19)

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Karoliina Koskenvuo. Omaishoidon vaikutus eläkkeeseen.

 1. 1. Omaishoidon vaikutus eläkkeeseen Karoliina Koskenvuo, Tutkimustiimin päällikkö, Kela Hannele Kantanen, Eläketiedottaja, Keva Omaishoito tänään ja huomenna –seminaari Kelassa 10.3.2016
 2. 2. Omaishoitajien eläketurva  Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (KuEL), 1.1.2017 alkaen julkisten alojen eläkelaissa (JuEL) ja eläketurvan toimeenpanosta huolehtii Keva  Omaishoitotyöstä alkaa kertyä eläkettä, kun omaishoitosopimus on tehty kunnan kanssa  Omaishoitajat tulivat eläketurvan piiriin 1.7.1993  Eläkettä ei kartu sitä edeltävältä ajalta  Omaishoito työiässä voi merkitä pienempiä eläkekarttumia ja menetyksiä tulevassa kuukausieläkkeessä Lähde: Keva 2
 3. 3. Omaishoitajien eläketurva  Eläkkeen karttuminen: ennen vuotta 1940 syntyneet omaishoitajat:  Omaishoitotyöstä karttuu eläkettä ilman yläikärajaa niin kauan, kun hoitosuhde jatkuu, jos on ollut alle 65-vuotias hoitotyön alkaessa ja sama hoitosuhde jatkuu, myös eläkemaksu peritään  Omaishoitosuhde pitää katkaista ennen kuin voi saada eläkettä (tämän jälkeen voi tehdä vielä uuden sopimuksen omaishoitotyöstä, mutta siitä ei kartu enää eläkettä)  Eläke voidaan myöntää hoitosuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta Lähde: Keva 3
 4. 4. Omaishoitajien eläketurva  Eläkkeen karttuminen: vuonna 1940 tai sen jälkeen syntyneet omaishoitajat  Omaishoitotyöstä karttuu eläkettä siihen saakka kunnes täyttää 68 vuotta  68 ikävuoden täyttämisen jälkeen voi jatkaa omaishoitotyössä, mutta eläkettä tästä työstä ei enää kartu (ei myöskään peritä eläkemaksua)  Eläkettä karttuu (68 vuoden iän täyttämiseen saakka), vaikka olisi aloittanut omaishoidon täytettyään 65 vuotta Lähde: Keva 4
 5. 5.  KuELissa vakuutettujen omaishoitajien (18-67 v.) lukumäärä 31.12.2014 oli 22 910  Tilastovuoden ansio sisältää henkilön kaikki tilastovuonna 2014 olleet ansiot. Jos henkilöllä on ollut muitakin KuEL–palvelusjaksoja on näiden ansiot mukana keskiarvossa. Ansiot ovat vuoden 2014 tasossa ilman indeksikorotuksia.  Palvelussuhteen kesto päivinä on kyseisen voimassa olleen palvelussuhteen kesto. Henkilöllä on voinut olla ennen nykyistä palvelussuhdetta omaishoitajajakso tai jokin muu palvelussuhde ennen tarkasteltavaa omaishoitajajaksoa Lähde: Keva, Lari Auvinen 2016 Henkilöä Palvelussuhteen kesto, päiviä (km) Tilastovuoden ansio, € (km) 22 910 1 072 9 919
 6. 6. Omaishoidon vaikutus eläkkeeseen, esimerkkilaskelmat (Hannele Kantanen, Keva)  Esimerkkilaskelmien oletukset:  tarkasteluvuodet 2005-2019, voidaan tarkastella eripituisia omaishoidon kestoja: 2 vuotta, 5 vuotta ja 15 vuotta  kahdessa hoitopalkkiotasossa (2016): 387,49 e/kk ja 774,98 e/kk  palkkatasot 2 000 e/kk ja 4 500 e/kk  erikseen alle 63-vuotias/63-  palkansaajan eläkemaksu on vähennetty.  luvut vuoden 2016 indeksissä.  elinaikakertoimen vaikutusta ei ole otettu huomioon.  lykkäyskorotusta ei ole otettu huomioon.  yli 63-vuotiaiden osalta on huomattava, että karttuminen päättyy 68 vuoden täyttämiseen.  eri karttumaprosentit huomioitu (1,5 % 18–52-v.; 1,9 % 53–62-v. 4,5 % 63– 67-v.) 6
 7. 7. Eläkekarttumat, alle 63-vuotiaat (Hannele Kantanen, Keva) Vuosi Omaishoitaja, alle 63- vuotias, palkkio 387,49 e/kk, eläkekarttuma Omaishoitaja, alle 63- vuotias, palkkio 774,98 e/kk, eläkekarttuma Palkkatyössä, alle 63- vuotias, palkka 2000 e/kk, eläkekarttuma Palkkatyössä, alle 63- vuotias, palkka 4500 e/kk, eläkekarttuma 2005 7 14 36 81 2006 7 14 36 81 2007 7 14 36 81 2008 7 14 36 81 2009 7 14 36 81 2010 7 14 36 81 2011 7 14 36 80 2012 7 14 36 80 2013 7 14 36 80 2014 7 14 35 80 2015 7 14 35 80 2016 7 14 35 80 2017 7 13 34 77 2018 7 13 34 77 2019 7 13 34 77 7
 8. 8. Eläkekarttumat, ≥ 63-vuotiaat (Hannele Kantanen, Keva) Vuosi Omaishoitaja, yli 63- vuotias, palkkio 387,49 e/kk, eläkekarttuma Omaishoitaja, yli 63- vuotias, palkkio774,98 e/kk, eläkekarttuma Palkkatyössä, yli 63- vuotias, palkka 2000 e/kk, eläkekarttuma Palkkatyössä, yli 63- vuotias, palkka 4500 e/kk, eläkekarttuma 2005 16 33 85 191 2006 16 33 85 192 2007 16 33 85 192 2008 17 33 85 192 2009 17 33 85 192 2010 16 33 85 193 2011 16 33 85 190 2012 16 33 84 189 2013 16 33 84 189 2014 16 32 84 188 2015 17 32 84 188 2016 17 32 84 188 2017 6 12 30 68 2018 6 12 30 68 2019 6 12 30 68 8
 9. 9. Menetykset kuukausieläkkeessä, alle 63 - vuotiaat Alle 63 –vuotiaat, omaishoitajana vuodesta 2005, menetys kuukausieläkkeessä (€) verrattuna palkkatyössä olevaan 2000 e/kk Palkkio 387,49 e/kk Palkkio 774,98 e/kk Kesto 2 vuotta 58 44 Kesto 5 vuotta 145 110 Kesto 15 vuotta 426 324 Alle 63 –vuotiaat, omaishoitajana vuodesta 2005, menetys kuukausieläkkeessä verrattuna palkkatyössä olevaan 4500 e/kk Kesto 2 vuotta 148 134 Kesto 5 vuotta 370 335 Kesto 15 vuotta 1092 990 9
 10. 10. Menetykset kuukausieläkkeessä, ≥ 63 - vuotiaat Yli 63 –vuotiaat, omaishoitajana vuodesta 2005, menetys kuukausieläkkeessä (€) verrattuna palkkatyössä olevaan 2000 e/kk Palkkio 387,49 e/kk Palkkio 774,98 e/kk Kesto 2 vuotta 138 104 Kesto 5 vuotta 343 260 Yli 63 –vuotiaat, omaishoitajana vuodesta 2005, menetys kuukausieläkkeessä verrattuna palkkatyössä olevaan 4500 e/kk Kesto 2 vuotta 351 317 Kesto 5 vuotta 877 794 10
 11. 11. KuEL -eläketietoja eläkelajeittain 31.12.2014 Lähde: Keva, Lari Auvinen KuELissa omaishoitajasuhteessa 31.12.2014 Kaikki maksussa olleet KuEL -eläkkeet 31.12.2014 Eläkelaji Henkilöä Eläke, ka., € Eläke, lkm Eläke, ka., € Kuntoutustuki 64 1 000 4347 1126 Osa-aikaeläke 38 531 5786 696 Osatyökyvyttömyysel äke 93 614 9689 708 Perhe-eläke 108 424 29072 530 Työkyvyttömyyseläke 455 826 31828 843 Vanhuuseläke 2 177 1 054 278912 1161 Varhennettu vanhuuseläke 82 907 11272 1033 Kaikki yhteensä 3 017 972 370906 1061 11 HUOM: Eläkkeen suuruus sisältää henkilön kaikki karttuneet Kevassa maksussa olevat eläkkeet kyseisellä eläkelajilla. Sama henkilö voi esiintyä useaan kertaan eläkelain sisällä ja eri eläkelajien kesken, jos henkilöllä on useita eläkkeitä maksussa tarkasteluhetkellä joulukuussa 2014.
 12. 12. Yhteenvetona  Omaishoitajana toimimisella voi olla huomattavaa merkitystä tulevan eläkkeen kannalta, etenkin jos on toiminut työiässä omaishoitajana useita vuosia ja ei ole ollut samaan aikaan palkkatyössä  Esimerkiksi 15 vuotta työiässä omaishoitajana toimiminen merkitsee noin 1 000 euron menetystä kuukausieläkkeessä jos vertailukohdaksi otetaan saman ajan palkkatyössä olleen 4 500 euron kuukausipalkkaa saavan henkilön eläkekarttumat 12

×