Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen

243 views

Published on

Korpela T. Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen. Työpapereita 110, Kela. Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/172372.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen

  1. 1. Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen Tuija Korpela Työpapereita 110, 2016
  2. 2. Miksi? • Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia julkishallinnossa vaalien ulkopuolella on pyritty Suomessa lisäämään jo kolmen vuosikymmenen ajan • Myös Kelassa halutaan strategian mukaan vahvistaa asiakkaiden osallistumista Kelan palveluiden kehitysprosessiin 2
  3. 3. Mitä? • Selvityksessä on tarkasteltu, millä tavoin asiakas- kansalaiset osallistuvat tai voivat osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen • Osallistumista tarkastellaan sosiaaliturvan toimeenpanon, etuuksista ja palveluista tiedottamisen sekä lainsäädännön kehittämisen osalta • Lisäksi tarkastellaan erikseen, millä tavoin asiakas- kansalaiset osallistuivat 2000-luvulla tehtyihin Kelan asiakastutkimuksiin 3
  4. 4. Asiakas-kansalaisten osallistumisen eri tasot 1. Asiakas on tutkimuksen ja palveluiden kohde: asiakirjojen, rekisterien ja tilastojen avulla kootut määrälliset tiedot asiakkaasta 2. Asiakas on informantti: häneltä pyydetään mielipidettä tai arviota esimerkiksi asiakaspalvelijoiden toiminnasta, palveluista, etuuksista tai järjestelmästä 3. Asiakas tai asiakasryhmä toimii toiminnan kehittäjänä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa. 4
  5. 5. Asiakas-kansalaisen osallistuminen Kelan toiminnan kehittämiseen Osallistumisen aste Kelan toiminta yleensä Kelan asiakastutkimus Asiakas-kansalainen on toiminnan kohde Asiakastieto (sen perusteella tehtävä palveluiden ja tiedotuksen kohdentaminen sekä lainsäädännön kehittäminen tilastojen ja niihin perustuvien tutkimusten pohjalta) Rekisteritutkimus etuus- tai asiointitietojen pohjalta Asiakas-kansalainen on informantti Asiakaspalaute Asiakasraati Käytettävyystestaukset Mediaseuranta Kyselyt eri teemoista Asiakaspalaute Nettikeskustelu Asiakas-kansalainen on toiminnan kehittäjä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa Asiakasraati Käytettävyystestaukset Vähemmistötutkimukset Kuntoutuspalveluja kehittävä tutkimus Dokumenttiprojektit 5

×