Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille

200 views

Published on

Paavonen A-M, Salminen A-L. Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Hyödyt ja soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 9, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804056346

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille

  1. 1. Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille Hyödyt ja soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi Anna-Marie Paavonen ja Anna-Liisa Salminen Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 9 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804056346
  2. 2. Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille • Intensiivisille kursseille lähettämisen peruste on ollut muun muassa kuntoutujan toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja tukeminen sekä vertaistuki. Joissakin tapauksissa lähettämisen perusteena on ollut väsyvyys. • Kaikilla kuntoutujilla kurssit eivät ole toteutuneet niiden palvelukuvauksen mukaisesti. Esimerkiksi joidenkin kuntoutujien vammautumisesta oli kulunut yli viisi vuotta. • Kuntoutujat ja heidän läheisensä kokivat kurssit hyödyllisiksi ja merkityksellisiksi kuntoutumiselle. Kuntoutujat oppivat ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämäänsä ja saivat tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseensa. Lisäksi kurssit helpottivat kuntoutujien arjessa selviytymistä.
  3. 3. Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille • Intensiivisten kurssien aikana voidaan tehdä kokonaisvaltainen arvio kuntoutujien toimintakyvystä, ja niillä voidaan tukea kuntoutujien elämänhallintaa. • Kurssit eivät tukeneet kuntoutujien välitöntä työhön palaamista. Kaikki kuntoutujat oli kursseilla todettu työkyvyttömiksi kaikkeen ansiotyöhön. • Kuntoutusprosessiin osallistuvien toimijoiden tulisi yhteistyössä selkeyttää intensiivisten kurssien tehtävää ja tavoitteita aivovamman saaneiden henkilöiden kuntoutuspolussa ja palvelujärjestelmää täydentävänä kuntoutuspalveluna.

×