Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana

51 views

Published on

Pikkarainen A, Koivula R. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15, 2019. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902155050

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana

  1. 1. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus Aila Pikkarainen ja Riitta Koivula Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15, 2019 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe201902155050
  2. 2. Eri osapuolet näkevät ryhmämuotoisen kuntoutuksen eri tavoin – monimenetelmällisen tutkimuksen antia • Kuntoutustyöntekijöillä on innostusta toteuttaa ikääntyneiden ryhmämuotoista kuntoutusta mutta paljon arjen haasteita kiireisessä kuntoutustyössä. • Kuntoutus voi olla ikääntyneen asiakkaan koko loppuelämää mullistava kokemus, mutta se voi jäädä myös pelkäksi hetkittäiseksi sopeutumiseksi tarjottuihin kuntoutuspalveluihin ja -ympäristöön. • Omaisilla ei ole riittävästi tietoa IKKU-kuntoutuksesta ja omasta roolistaan ikääntyneen kuntoutujan tukena kuntoutuksen eri vaiheissa.
  3. 3. • IKKU-kuntoutuksen sisältö ja rakenne ovat enimmäkseen toimivia, mutta kuntoutukseen hakeutumis- ja valmistautumisvaiheita tulee aktiivisesti kehittää: tiedottaminen, etukäteen yhteydenottaminen kuntoutujaan. • Kuntoutuksen omistajuus ei ole aina ikääntyneellä asiakkaalla itsellään: IKKU-palvelukuvaus tulee lähettää kuntoutujalle ja hänen läheisilleen etukäteen tutustumista varten. • Kuntoutuksen päätyttyä kuntoutujaan otetaan yhteyttä noin kuukauden päästä ja ohjataan jatkamaan omaehtoista toimintaa arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa. Tarvitaan toimivien käytäntöjen vahvistamista ja tunnistettujen haasteiden kehittämistä

×