Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi

177 views

Published on

Rintala A, Hakala S, Sjögren T. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 145, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/180932

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi

  1. 1. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi Toimittaneet Aki Rintala, Sanna Hakala ja Tuulikki Sjögren Tutkimuksia 145, 2017
  2. 2. Etäteknologiaa hyödyntävä liikunnallinen kuntoutus • Oli vaikuttavampaa kuin perinteinen kuntoutus lisäämällä • fyysistä aktiivisuutta henkilöillä, joilla oli diagnosoitu sairaus • painonpudotusta • koettua elämänlaatua • sydänkuntoutujien ja MS-kuntoutujien fyysistä aktiivisuutta • Oli yhtä vaikuttavaa kuin perinteinen kuntoutus • henkilöillä, joilla ei ollut diagnosoitua sairautta • maksimaaliseen hapenottokykyyn, työkykyyn, minäpystyvyyteen, AVH-kuntoutujien liikkumiseen 2
  3. 3. Yhteenveto • Vertailuryhmä • Oli useimmiten tavanomainen kuntoutus ilman etäteknologiaa • Verrattaessa etäteknologiaa hyödyntävää kuntoutusta yhtä intensiiviseen kuntoutukseen ilman etäteknologiaa, ei fyysisen aktiivisuuden tuloksissa ollut eroa, eli oli yhtä vaikuttavaa • Etäteknologian vaikuttavuuden näytönaste jäi joko kohtalaiseksi tai heikoksi • Tulokset ovat suuntaa-antavia • Katsauksessa havaittiin osittain sekä tilastollista että kliinistä heterogeenisyyttä • Lisätutkimusta tarvitaan • Etenkin laadukkaita, satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia etäkuntoutuksen vaikutuksen arviointiin • Kustannusvaikuttavuutta ei ole tutkittu 3

×