Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elämää perustulolla

58 views

Published on

Laura Tarkiainen: Elämää perustulolla. Esitys perustulokokeilun tulosten julkistuksessa 6.5.2020.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elämää perustulolla

  1. 1. Svenska social- och kommunalhögskolan Perustulokokeilun työllisyys- ja osallisuusvaikutukset kokeiluun osallistuneiden haastattelukertomuksissa ELÄMÄÄ PERUSTULOLLA - 06/05/2020Blomberg, Kroll & Tarkiainen 1 Blomberg, Helena & Kroll, Christian & Tarkiainen, Laura
  2. 2. Svenska social- och kommunalhögskolan • Analyysi perustuu 81 perustuloa saaneen henkilön haastattelukertomuksiin Työllisyysvaikutukset • Osa kuvaa kokeilun selvästi vaikuttaneen työllistymiseen, osalle kokeilun vaikutukset vähäisiä • Haastateltavien erilaisten lähtökohtien kuvataan myös vaikuttaneen työllistymiseen 06/05/2020Blomberg, Kroll & Tarkiainen 2 PERUSTULOKOKEILUN VAIKUTUKSET
  3. 3. Svenska social- och kommunalhögskolan Osallisuusvaikutukset • Osalle kokeilun kuvataan tarjonneen laajemman kirjon legitiimejä tapoja osallistua yhteiskuntaan • Joillekin kokeilu oli myös luonut painetta työllistyä ja vaikeuksia jaksamisessa Autonomiavaikutukset • Osa kertoo, että kokeilun aikana on voinut tehdä itselle merkityksellisiä asioita, omaa taloudenpitoaan on voinut suunnitella pitkäjänteisemmin ja on voinut vapautua byrokratian tuomasta stressistä ja ”aktiivisuuspakosta” 06/05/2020Blomberg, Kroll & Tarkiainen 3 PERUSTULOKOKEILUN VAIKUTUKSET

×