Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen PalveluTV:n avulla.

267 views

Published on

Niemelä K, Väättänen S. Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen PalveluTV:n avulla. Työpapereita 126, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/215206

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen PalveluTV:n avulla.

  1. 1. Elinvoimaa etäkuntoutuksella Iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen PalveluTV:n avulla Kristiina Niemelä ja Sanna Väättänen Työpapereita 126, 2017
  2. 2. Etäkuntoutuksen positiiviset vaikutukset • PalveluTV-tutkimuksen asetelma toteutuneiden mittausajankohtien mukaan 2 Laitoskuntoutus 1–2 viikkoa Alkumittaukset jakson lopussa Tutkimusryhmä PalveluTV- lähetykset 12 kuukautta Verrokkiryhmä Laitoskuntoutus (Kauniala seurantajakso) (Apila viimeinen jakso) Loppumittaukset jakson alussa PalveluTV-interventio
  3. 3. Etäkuntoutuksen positiiviset vaikutukset • Tutkimusryhmälle asetetut kuntoutumistavoitteet toteutuivat ja ryhmien välinen muutos oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,001). • Tutkimusryhmän suoriutuminen fyysisen suorituskyvyn testeistä parani, fyysinen aktiivisuus lisääntyi ja arjen tarmokkuus koheni. Lisäksi tutkimusryhmä koki kipujensa vähentyneen. Ero verrokkiryhmään ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 3
  4. 4. Etäkuntoutuksen positiiviset vaikutukset • Tutkittavista yli 60 % koki, että PalveluTV:llä ohjattu kotiharjoittelu lisäsi arjessa selviytymistä. Kokemuksia kuvattiin mm. seuraavasti: ‒ mielikuva itsestä kuntoutujana koheni ‒ pirteys lisääntyi ‒ päivä alkoi helpommin ‒ kotiharjoittelun säännöllisyys toi rutiinin ‒ tietoisuus kehosta parani ‒ tasapaino, notkeus ja ryhti kohenivat. 4

×