Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elainavusteinen terapia

169 views

Published on

Hautamäki L, Ramadan F, Ranta P, Haapala E, Suomela-Markkanen T. Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa. Työpapereita 140, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elainavusteinen terapia

  1. 1. Eläinavusteinen terapia Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa Lotta Hautamäki, Farid Ramadan, Paula Ranta, Eija Haapala ja Tiina Suomela-Markkanen Työpapereita 140 URI-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430
  2. 2. Eläinavusteinen terapia • Eläinavusteiset menetelmät ovat ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua edistävää toimintaa, jossa eläimellä on avustava tehtävä. Niitä voidaan hyödyntää vapaaehtoistyössä, ammatillisessa kasvatustyössä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. • Eläimet voivat esimerkiksi vierailla sairaaloissa vapaaehtoisten kanssa, koira voi auttaa lapsia oppimaan kouluissa ja eläimet hevosista kissoihin voivat toimia osana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta terapeutin työparina. • Tässä katsauksessa kartoitimme tutkimustietoa ja kokemuksia siitä, miten eläin toimii osana tavanomaista fysio-, puhe-, toiminta- tai psykoterapiaa. Selvitimme etenkin muiden kuin hevosen kanssa toteutetun terapian hyötyjä ja haittoja sekä toimivuutta ja tarpeenmukaisuutta.
  3. 3. Eläinavusteinen terapia • Tutkimusten mukaan vuorovaikutus eläimen kanssa vähentää stressiä ja rauhoittaa, mutta eläimen itsenäistä vaikutusta osana terapiaprosessia ja kuntoutusta kokonaisuutena on tutkittu vielä varsin vähän. • Olemassa olevien tutkimusten ja ammattilaisten kokemusten perusteella tiedämme, että eläinavusteiset menetelmät ovat hyvä lisä koulutetun terapeutin keinovalikoimassa. • Eläinavusteisten menetelmien keskeinen hyöty on motivaation lisääntyminen ja terapiaprosessien nopeutuminen. Lisäksi eläimen kanssa työskentely voi tavoittaa sellaisia asiakasryhmiä, joiden on muuten vaikea sitoutua tai motivoitua hoitoon.

×