Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus. Kehittäminen ja käytettävyystutkimus

269 views

Published on

Anttila H, Kokko K, Hiekkala S, Weckström P, Paltamaa J. Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus. Kehittäminen ja käytettävyystutkimus. Työpapereita 119, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/187061.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus. Kehittäminen ja käytettävyystutkimus

  1. 1. Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus Kehittäminen ja käytettävyystutkimus Työpapereita 119 Heidi Anttila, Kaisa Kokko, Sinikka Hiekkala, Petteri Weckström ja Jaana Paltamaa
  2. 2. Käyttäjälähtöinen mobiilisovellus toimintakyvyn itsearviointiin, prototyyppi • Aikuisten ja lasten käyttäjälähtöisissä palvelumuotoilutyöpajoissa kehitettiin prototyyppi toimintakyvyn arviointiin mobiililaitteilla. • Prototyypin sisältö perustuu • kuvailevaan, luokiteltuun tietoon: ICF ja toimintakykytiedon tietorakenteet • luotettaviin mittareihin: PROMIS, joka suhteuttaa tulokset väestön toimintakykyyn. • Lapset, nuoret ja aikuiset testasivat prototyypin hyväksyttävyyttä ja käytettävyyttä viikon ajan omilla tableteillaan tai puhelimillaan. • Asiakkaiden palaute oli hyvä. He käyttäisivät sovellusta mutta toivoisivat, että sovellus olisi helposti saatavilla ja että sillä kirjattua tietoa hyödynnettäisiin palveluita suunniteltaessa. • Prototyyppi kannattaa kehittää valmiiksi sovellukseksi ja ottaa osaksi sote-palveluprosesseja.
  3. 3. Miksi toimintakyvyn itsearvioinnin mobiilisovellusta tarvitaan?
  4. 4. Käyttäjälähtöinen mobiilisovellus toimintakyvyn itsearviointiin, prototyyppi • Linkki julkaisuun: http://hdl.handle.net/10138/187061 • Lisätietoja Toimintakykyni-sovelluksesta ja sen käyttäjäkokemuksista (SlideShare): https://www.slideshare.net/THLfi/toimintakykyni-sovellus- asiakaskokemukset-prototyypist

×