Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista

782 views

Published on

Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista. Esitys seminaarissa "Kelan etuudet sotessa – onko monikanavarahoitus pian historiaa?" 1.12.2015. Kelan päätalo, Helsinki.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista

 1. 1. Oulu-hanke: Psykoterapiapalveluista Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori Pekka Heino Tutkija 1.12.2015
 2. 2. Psykoterapia ja kuntoutuspsykoterapia • Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ammatillista toimintaa, joka tähtää psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen • Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet • Ensisijainen vastuu psykoterapian järjestämisestä on julkisella terveydenhuollolla eli tällä hetkellä kunnilla ja kuntayhtymillä tai sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidolla • Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä • Kelan kuntoutuspsykoterapia täydentää potilaan kokonaishoitoa Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 3. 3. Tarkoituksena on kuvata Oulun kaupungin psykoterapiapalveluita ja Kelan kuntoutuspsykoterapian toteutumista Oulussa vuonna 2013 Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 4. 4. Psykoterapeutit Suomessa 2011 Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 5. 5. Palveluiden kustantajat Psykoterapiapalveluiden kustantaja1 % (N=2366) Kansaneläkelaitos 50 Julkinen terveydenhuolto 51 Potilaat itse2 51 Muu kustantaja 26 1Monivalintakysymys, prosentit eivät tasaudu sataan 2Osa vastaajista viitannut asiakkaiden maksamaan omavastuuosuuteen (Valkonen ym. 2011) Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 6. 6. Psykoterapian yleisin kustantaja alueittain (Valkonen ym. 2011) Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 7. 7. Kelan kuntoutustoimenpiteet vuonna 2014 Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 8. 8. Kelan kuntoutuspsykoterapia Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 9. 9. Psykoterapian tarve ja tarjonta • Suomesta puuttuu tarkka arvio psykoterapian tarpeesta, mutta varmuudella voi sanoa, että tarve, kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa • Julkisen terveydenhuollon omana toimintanaan tuottamasta psykoterapiasta ei ole tilastointitietoja • Ei myöskään ole tietoja kuntien ostamista yksityisistä psykoterapiapalveluista tai muulla tavoin tuotetusta psykoterapiasta Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 10. 10. Psykoterapian kesto • Terveydenhuolto kustantaa erityisesti aikarajoitteisia ja muita lyhyempiä psykoterapioita • Kela kustantaa 1-3 vuotta kestävää kuntouttavaa psykoterapiaa • 40 % toteutuu kolmen vuoden pituisena • 30 % yhden tai kahden vuoden pituisena • Kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään yhteensä 200 kertaa kolmen vuoden ajalle, maksimi 80 kertaa vuodessa Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 11. 11. Kelan kuntoutuspsykoterapia • Kuntoutuspsykoterapia • Yksilöpsykoterapia • Perhe- ja paripsykoterapia • Ryhmäpsykoterapia • Taideterapia • Musiikkiterapia (alle 25-vuotialle) Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 12. 12. Oulun psykoterapia 1. Kelan kuntoutuspsykoterapia (yksityissektori) 2. Kelan SV-korvaama lääkärin antama psykoterapia 3. Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen omana tuotantona toteutettu psykoterapia 4. Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden maksusitoumuksilla hankittu psykoterapia (yksityissektori) 5. PPSHP:n omana tuotantona toteutettu psykoterapia 6. PPSHP:n maksusitoumuksella hankittu psykoterapia (yksityissektori) 7. Yksityissektorilla toteutettu psykoterapia kokonaan itse maksaville potilaille 8. Työterveyshuollon psykoterapia (Kelan tukema yksityissektori) 9. Seurakunnan ja kolmannella sektorilla toteutettu psykoterapia 10. YTHS Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 13. 13. Oulun kaupungin psykoterapia • Oulun psykoterapiasta omana toimintanaan tuottama psykoterapia • Yksilöpsykoterapia • Perhe- ja pariterapia • Terapiaryhmät • Päihdepalvelujen piirissä tuotettu psykoterapeuttinen toiminta ei ole mukana tarkastelussa Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 14. 14. Psykoterapian saajia Oulun aineistossa vuonna 2013, 16 - 67 -vuotiaat Miehet Naiset Yhteensä Ikä KA(SD) Euroa KA (Mediaani) Kelan kuntoutus- psykoterapia 362 1 064 1 426 33,5 (11,0) 1 495 (1273) Oulun kaupungin psykoterapia 233 507 740 32,6 (11,4) 588 (208) Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 15. 15. Muut mielenterveyspalvelut psykoterapian ohella Kela Oulun kaupunki Muu mielenterveyspalvelu (%) 309 (227 naista, 82 miestä) 22 % 711 (491 naista, 220 miestä) 96% Kustannukset € Keskiarvo (mediaani) 1 036 (388) 2 886 (1 467) Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 16. 16. Lääkkeiden käyttö psykoterapiaa saaneilla 16- 67-vuotiailla, % Kela Oulun kaupunki p Masennuslääkkeet 46,6 44,5 0,35 Mies 48,6 36,9 0,005 Nainen 45,9 47,9 0,44 Psykoosilääkkeet 13,8 33,1 <0,001 Mies 16,3 35,2 <0,001 Nainen 13,0 32,2 <0,001 Neuroosilääkkeet 8,4 14,1 <0,001 Mies 10,2 9,4 0,76 Nainen 7,8 16,2 <0,001 Unilääkkeet 10,1 12,8 0,05 Mies 9,9 7,7 0,36 Nainen 10,2 15,2 0,004 Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 17. 17. Psykoterapiaa saaneiden 16-67-vuotiaiden pääasialliset tulolähteet, % Kela Oulun kaupunki Palkka- tai yritystulo 66,3 39,3 Työttömyyspäiväraha 11,7 16,1 Opintotuki 8,6 5,0 Kotihoidon tuki 1,2 3,8 Eläke 8,9 28,0 Muu 3,3 7,8 Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 18. 18. Mitä saimme selville? • Tiedot koskevat vain osaa psykoterapian toteutumisesta • Kelan potilailla varovaisesti ja epäsuorasti päätellen lievempiä häiriöitä kuin Oulun kaupungin potilailla • Myös enemmän palkkatyössä • Kelan kuntoutuspsykoterapian kriteerit! • Kelan kuntoutuspsykoterapiaa saadaan enemmän kuin Oulun kaupungin omana toimintanaan toteutettamaa psykoterapiaa • Muulla tavoin toteutetun psykoterapian määrää ja osuutta ei voitu arvioida Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 19. 19. Lopuksi • Psykoterapiaa järjestetään, rahoitetaan ja toteutetaan monella tavalla • Miten saataisiin koottua kokonaiskuva? • Miten psykoterapiatoiminta organisoidaan palveluketjujen ja rahoituksen kannalta osaksi SOTEn mielenterveyspalvelu- järjestelmää? • Kelan kuntoutuspsykoterapian rooli jatkossa? Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari
 20. 20. Kiitos! Tuulio-Henriksson & Heino, Kelan tutkimusosasto, 1.12.2015 Oulu-seminaari

×