Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote

952 views

Published on

Hennamari Mikkola, Päivi Tillman & Petri Roponen: Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote. Esitys Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan näkökulmasta -seminaarissa 9.3.2017.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote

  1. 1. Ajankohtaista omaishoidosta – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote Hennamari Mikkola, Päivi Tillman, Petri Roponen, Tieto- ja viestintäyksikkö, Yhteiset palvelut 09.03.2017
  2. 2. Kertausta vuoden 2016 seminaarista 2 Omaishoitajien tulotaso ja eläkkeet jäävät jälkeen vertailuväestöstä http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3031
  3. 3. Miten omaishoidon aloitus vaikuttaa tuloihin? Vuonna 2010 (virallisena) omaishoitajana aloittaneet työikäiset: Mediaanitulot suhteessa vertailuväestöön sukupuolen mukaan 3 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mediaanitulotvuoden2014tasossa,euroa Vertailuväestö, miehet Vertailuväestö, naiset Omaishoitajana 2010- , miehet Omaishoitajana 2010- , naiset
  4. 4. Olisiko omaishoito tulevaisuudessa Kelan etuus ? – näin omaishoitajat vastasivat vuonna 2014 (Kelan omaishoitajakysely 2014) • ”En missään nimessä halua, että Kela aloittaisi hoitaa näitä omaishoitoasioita! Edes tämä asia on saatava hoitaa omassa kunnassa, josta saa toimihenkilön henkilökohtaisesti kiinni eli vastaamaan päätöksistään. Kelan tyypit piiloutuvat näkymättömiin nimettömästi.” • ”Olisi hyvä, jos omaishoidontuki siirtyisi kunnilta Kelalle. Tällöin kaikki olisivat yhdenvertaisia tuen saannin suhteen. Nyt saantikriteerit vaihtelevat kunnittain, myös kunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa, kun omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen.” 4
  5. 5. Omaishoidon palkkion vaihtelua – esimerkkinä Uusimaa 5
  6. 6. Omaishoidon hoitopalkkiot 2015 Helsinki 6 6
  7. 7. Interaktiivinen kartta omaishoitajien tiedoista • http://public.tableau.com/views/omaishoito/Dashboard1?:embed=y&:dis play_count=yes 7
  8. 8. 8 Kiitos Lisätietoja: paivi.tillman@kela.fi, petri.roponen@kela.fi, hennamari.mikkola@kela.fi

×