Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective

196 views

Published on

Aaltonen K. Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective. Comparative analysis of Finland and New Zealand. Studies in social security and health 146, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/181219

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective

  1. 1. Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective Comparative analysis of Finland and New Zealand Katri Aaltonen Studies in social security and health 146, 2017
  2. 2. • Tutkimus tarkastelee lääkekorvausten riittävyyttä Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. • Tutkimuksessa keskitytään lääkekorvausjärjestelmien piirteisiin, jotka vaikuttavat lääkkeiden saatavuuteen. • Kirja verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/2269 2
  3. 3. Lääkekorvausjärjestelmät Suomessa ja Uudessa-Seelannissa • Maat ovat samankaltaisia markkinoiden koon, terveydenhuoltojärjestelmän piirteiden sekä terveydenhuollon kustannusten suhteen. • Molemmissa maissa kaikki asukkaat ovat oikeutettuja korvattaviin lääkkeisiin ja korvauksien kohdentamiseen käytetään omavastuukattoa ja korvattavuuden rajoituksia. • Maiden välillä oli kuitenkin eroja omavastuiden tasossa sekä korvattavien lääkkeiden valikoimassa. 3
  4. 4. Korvauksen taso ja lääkevalikoima • Suomessa korvauksen taso on pääosin alhaisempi kuin Uudessa-Seelannissa. • Suomessa korvattava valikoima sisältää enemmän uusia lääkkeitä sekä useita hoidollisesti toisiaan lähellä olevia vaihtoehtoja mutta vähemmän lieviin ja tilapäisiin oireisiin käytettäviä lääkkeitä. • Uudessa-Seelannissa useimpiin terveysongelmiin on saatavissa korvattuja lääkkeitä, mutta vaihtoehtoja on rajatummin ja valikoima sisältää enemmän vanhempia lääkkeitä. • Uusien lääkeinnovaatioiden määrä markkinoilla on Suomessa laajempi.4
  5. 5. Omavastuut • Suomessa pienituloisimmat kotitaloudet käyttävät lääkkeisiin suuremman osan kokonaiskulutuksestaan kuin suurituloiset. • Uudessa-Seelannissa ikääntyneillä suurien omavastuiden ja sosioekonomisen aseman välillä ei havaittu merkitsevää yhteyttä. • Hieman alle viidennes suomalaisista jättää lääkkeitä ostamatta tai muita hoitoja käyttämättä kustannusten vuoksi. Useimmin lääkkeistä ja hoidoista joutuvat tinkimään ne, joiden tulot ovat pienet ja terveydentila huono. 5

×