Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kehoachcuocdoi.comP1: Đánh giá sức khoẻtài chính của bạn & Địnhhướng tương lai
Kehoachcuocdoi.comNăng lực tài chính của bạn hiện nay• Bảng cân đối tài sản (bạn có biết là mình đang nợ hayđang có tiền n...
Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối tài sảnTài Sản NợTổngtài sảncá nhân0Tốt ( tài sảncủa bạn lớnhơn số nợ)Xấu (sốnợ củabạn lớnh...
Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối tài sản
Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối thu chiThu: những khoản bạn thu vào như thu nhập, hoa hồng…Chi: những khoản phải chi ra hàn...
Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối thu chi
Kehoachcuocdoi.comQuỹ dự trữ khẩn cấp• Bạn có chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro bất ngờ trong cuộc sốngchưa.• Rủi ro có ...
Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Bạn có biết bạn muốn đạt đựơc gì về mặt tài chính trong cuộc đờichư...
Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Các bước cần thự hiện:• Bước 1: Ghi ra thất cả các mục tiêu lên giấ...
Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Bước 4: Hoàn chỉnh : bây giờ bạn vẽ một time line từtuổi hiện thời ...
Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn25 30 35 40 45 50 55 60Lậpgiađình:400trVNDChiphíchoconhọcđạihọc:300tr...
Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Đa số nguồn lực tài chính của chúng ta bị hạn chế• Các bạn phải xác...
Kehoachcuocdoi.comCông cụ quản lýLink đăng kí để tải công cụ quản lý tài chính miễn phí(bảng cân đối thu chi, bảng cân đối...
Kehoachcuocdoi.comThank YouTài liệu tham khảo: Fundamentals of Personal FinancialPlanning Course– UCIrvine Extension - ext...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

P1: Đánh giá sức khỏe tài chính của bạn và lập định hướng

- Bạn đang ở đâu trên con đường tài chính của mình
- Cách xác định và theo dõi
- Lập kế hoạch tài chính

 • Login to see the comments

P1: Đánh giá sức khỏe tài chính của bạn và lập định hướng

 1. 1. Kehoachcuocdoi.comP1: Đánh giá sức khoẻtài chính của bạn & Địnhhướng tương lai
 2. 2. Kehoachcuocdoi.comNăng lực tài chính của bạn hiện nay• Bảng cân đối tài sản (bạn có biết là mình đang nợ hayđang có tiền nhàn rỗi bao nhiêu không)• Bảng cân đối thu chi hàng tháng (bạn có đủ thu nhập đểtrang trải cuộc sống hàng ngày,hàng tháng không)• Quỹ dự trữ khẩn cấp (bạn có dự phòng trường hợp xấunhất chưa)
 3. 3. Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối tài sảnTài Sản NợTổngtài sảncá nhân0Tốt ( tài sảncủa bạn lớnhơn số nợ)Xấu (sốnợ củabạn lớnhơn tàisản)=-
 4. 4. Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối tài sản
 5. 5. Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối thu chiThu: những khoản bạn thu vào như thu nhập, hoa hồng…Chi: những khoản phải chi ra hàng ngày, hàng tháng nhưtiền điện, nước, đi chợ, học hành…Surplus: Tiền thu vàonhiều hơn tiền chi ra.Cuộc sống tài chính củabạn tương đối thoải mái.Deficit: Tiền thu vào ít hơntiền chi ra. Bạn không đủkinh phí trang trải nhữngchi phí khi đến hạn. Cuộcsống tài chính khó khăn.
 6. 6. Kehoachcuocdoi.comBảng cân đối thu chi
 7. 7. Kehoachcuocdoi.comQuỹ dự trữ khẩn cấp• Bạn có chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro bất ngờ trong cuộc sốngchưa.• Rủi ro có thể là: mất việc, bịnh nặng, xe hư, nhà hư…• Quỹ dự trữ khẩn cấp phải có thể tiếp cận dễ dàng nhất trong tìnhhuống bạn cần.• 3 đến 6 tháng lương là khoản dự trữ khẩn cấp cần thiết cho bạn.Tuy nhiên đối với mỗi người khác nhau khoản này sẽ khác nhau.
 8. 8. Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Bạn có biết bạn muốn đạt đựơc gì về mặt tài chính trong cuộc đờichưa ?• Bạn có xác định được khoản tiền để đáp ứng được mong muốnmình là bao nhiêu không ?• Các mục tiêu tài chính lớn trong đời của một người thường:– Bảo hiểm– Lương hưu– Lập gia đình– Chi phí đi học đại chọ cho con– Mua nhà– Tài sản thừa kế…
 9. 9. Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Các bước cần thự hiện:• Bước 1: Ghi ra thất cả các mục tiêu lên giấy.• Bước 2: Mục tiêu phải cụ thể : Bạn hãy thêm vào saumỗi mục tiêu số tiền cụ thể đáp ứng được nhu cầu đó.• Bước 3: Mục tiêu phải có thời hạn: Bạn hãy thêm vàosau mỗi mục tiêu thời điểm phải hoàn thành
 10. 10. Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Bước 4: Hoàn chỉnh : bây giờ bạn vẽ một time line từtuổi hiện thời của bạn đến 60 tuổi. Điền các mục tiêu vàotime line đó theo thời gian ở bước 3• Bước 5: Theo dõi đánh giá thường xuyên và điều chỉnhcho phù hợp
 11. 11. Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn25 30 35 40 45 50 55 60Lậpgiađình:400trVNDChiphíchoconhọcđạihọc:300trVNDNghỉhưu:1tiVNDMuanhà:600trVND
 12. 12. Kehoachcuocdoi.comXác định mục tiêu tài chính của bạn• Đa số nguồn lực tài chính của chúng ta bị hạn chế• Các bạn phải xác định tầm quan trọng của từng mục tiêuvà sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên• Từ đó bạn sẽ phân bổ thu nhập của mình vào các mụctiêu tốt hơn
 13. 13. Kehoachcuocdoi.comCông cụ quản lýLink đăng kí để tải công cụ quản lý tài chính miễn phí(bảng cân đối thu chi, bảng cân đối tài sản):http://www.kehoachcuocdoi.com/tai-chinh-ca-nhan/tai-cong-cu-q
 14. 14. Kehoachcuocdoi.comThank YouTài liệu tham khảo: Fundamentals of Personal FinancialPlanning Course– UCIrvine Extension - extension.uci.edu

×