Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MOLENBAARDEN Samengesteld door Kees Vanger met medewerking van vele “prikborders” die spontaan foto’s van molenbaarden naa...
FRIESLAND
Achlum “Achlummer Molen”
Achlum “Achlummer Molen”
Ameland - Hollum “De Verwachting”
Ameland- Nes “De Phenix”
Anjum “De Eendracht”
Anjum “De Eendracht”
Birdaard “De Zwaluw”
Birdaard “De Zwaluw”
Birdaard “De Olifant”
Birdaard “De Olifant”
De Blesse “De Mars”
Bolsward “Tadema’s Molen”
Broeksterwoude “De Broekster”
Broeksterwoude “De Grote Molen”
Burgwerd “Aylvapoldermolen”
Buitenpost “De Mûnts”
Burum “Windlust”
Dokkum “De Hoop”
Dokkum “De Hoop”
Dokkum “Zeldenrust”
Dokkum “Zeldenrust”
Dronrijp-Kingmatille “De Keimptilstermole”
Dronrijp “De Puollen”
Dronrijp-Hatsum “De Hatsumermolen”
Dronrijp-Hatsum “De Hatsumermolen”
Edens (Iens) “De Edensermolen”
Ezumazijl “De Goes”
Finkum “Slagdiekstermolen”
Finkum “Slagdiekstermolen”
Finkum “Slagdijkstermolen”
Finkum “Slagdijkstermolen”
Grouw “Borgmolen”
Grouw “Borgmolen”
Grouw “De Bird”
Grouw “Haensmolen”
Hallum “Genezareth”
Hantum “De Hantumermolen”
Hartwerd ”Oegekloostermolen”
Heerenveen “Welgelegen”
Heerenveen “Welgelegen”
Heerenveen “Welgelegen”
Hogebeintum “Hogebeintemermolen”
Hollum “De Verwachting”
Holwerd “Miedenmolen”
Holwerd “Miedenmolen”
Holwerd “De Hoop”
Holwerd “De Hoop”
Huins “Huisermolen”
Jislum “ De Volharding”
Joure “Penninga’s Molen”
Kimswerd “Dijksterburen”
Kimswerd “Dijksterburen”
Kollum “Tochmaland”
Kollum “Westermolen”
Koudum “De Vlijt”
Langweer “Swaechmermole”
Langweer “De Sweachmer Mole”
Leeuwarden “Froskepôllemole”
Lekkum “De Bullemolen”
Lekkum “De Bullemolen”
Lollum “Meerswal”
Makkinga “De Weyert”
Makkinga “De Weyert”
Marrum “De Grote Molen”
Marrum “De Phenix”
Marrum “De Phenix”
Menaldum “De Kievit”
Metslawier “Ropta”
Metslawier “Ropta”
Mildam “De Tjongermolen”
Munnekezijl “Rust Roest”
Munnekezijl “Rust Roest”
Nes “De Phenix”
Noordwolde “Windlust”
Noordwolde “Windlust”
Nijemirdum ’t Zwaantje”
Nijemirdum ’t Zwaantje”
Nijetrijne “De Reiger” voor restauratie
Nijetrijne “De Reiger” na restauratie
Nijetrijne “De Rietvink”
Nijhuizum “Monnikenburenmolen”
Oosterend “Rispenserpoldermolen”
Oosterend “Rispenserpoldermolen”
Oppenhuizen “De Geeuwpoldermolen”
Alde Leie Oude Leije “Balkendsterpoldermolen”
Oudkerk “Oudkerkermolen”
Oudkerk “Oudkerkermolen”
Paesens “De Hond”
Paesens “De Hond”
Rinsumageest “De Klaerkampstermolen”
Rijperkerk “Ypey Mune”
Rijperkerk “Ypey Mune”
Schalsum “Schalsumermolen”
Scharsterbrug “Skarrenmoune”
Sint Johannesga “De Hersteller”
Sint Johannesga “De Hersteller”
Sint Johannesga “De Hersteller”
Sint Johannesga “De Hersteller”
Sint Johannesga “De Hersteller”
Sloten “De Kaai”
Stiens “De Hoop”
Stiens ”Steenhuistermolen”
Surhuisterveen “Feanstermoune”
Surhuisterveen “Feanstermoune”
Suameer “De Hoop”
Suameer “De Hoop”
Terschelling-Formerum “De Koffiemolen”
Terschelling-Formerum “De Koffiemolen”
Tietjerk “De Swarte Prinsch”
Tietjerk “De Swarte Prinsch”
Tietjerk “Himriks Mole”
Tjerkwerd “De Babuurstermolen”
Tjerkwerd “De Babuurstermolen”
Vegelinsoord “Deels- of Grevenmolen”
Vrouwbuurt “Vrouwbuurtstermolen”
Wanswerd “Victor”
Warga “De Hempenserpoldermolen”
Warga “De Hempenserpoldermolen”
Witmarsum “De Onderneming”
Wolvega “Windlust”
Wolvega “Windlust”
Wolvega “Windlust”
Wolvega “Windlust”
Wolvega “de Gooyer”
Wolvega “de Gooyer”
Workum “De Nijlânner”
Workum “Ybema’s Molen”
Workum “Ybema’s Molen”
Workum “De Snip”
Workum “De Snip”
Workum “De Snip”
Workum “Nijelander”
Woudsend “De Jager”
Woudsend “Het Lam”
Wijns “Wijnsermolen”
IJlst “De Rat”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FRIESE MOLENBAARDEN

1,506 views

Published on

FOTO'S VAN MOLENBAARDEN

groet, Kees Vanger

Published in: Design
 • Be the first to comment

FRIESE MOLENBAARDEN

 1. 1. MOLENBAARDEN Samengesteld door Kees Vanger met medewerking van vele “prikborders” die spontaan foto’s van molenbaarden naar mij opgestuurd hebben. In het bijzonder wil ik: Harmannus Noot, Willem Jans, Harm Rona, Ruud Bax, Roelof Kooiker bedanken voor de vele foto’s die ze spontaan beschikbaar gesteld hebben. Kees Vanger november 2008 FRIESLAND
 2. 2. FRIESLAND
 3. 3. Achlum “Achlummer Molen”
 4. 4. Achlum “Achlummer Molen”
 5. 5. Ameland - Hollum “De Verwachting”
 6. 6. Ameland- Nes “De Phenix”
 7. 7. Anjum “De Eendracht”
 8. 8. Anjum “De Eendracht”
 9. 9. Birdaard “De Zwaluw”
 10. 10. Birdaard “De Zwaluw”
 11. 11. Birdaard “De Olifant”
 12. 12. Birdaard “De Olifant”
 13. 13. De Blesse “De Mars”
 14. 14. Bolsward “Tadema’s Molen”
 15. 15. Broeksterwoude “De Broekster”
 16. 16. Broeksterwoude “De Grote Molen”
 17. 17. Burgwerd “Aylvapoldermolen”
 18. 18. Buitenpost “De Mûnts”
 19. 19. Burum “Windlust”
 20. 20. Dokkum “De Hoop”
 21. 21. Dokkum “De Hoop”
 22. 22. Dokkum “Zeldenrust”
 23. 23. Dokkum “Zeldenrust”
 24. 24. Dronrijp-Kingmatille “De Keimptilstermole”
 25. 25. Dronrijp “De Puollen”
 26. 26. Dronrijp-Hatsum “De Hatsumermolen”
 27. 27. Dronrijp-Hatsum “De Hatsumermolen”
 28. 28. Edens (Iens) “De Edensermolen”
 29. 29. Ezumazijl “De Goes”
 30. 30. Finkum “Slagdiekstermolen”
 31. 31. Finkum “Slagdiekstermolen”
 32. 32. Finkum “Slagdijkstermolen”
 33. 33. Finkum “Slagdijkstermolen”
 34. 34. Grouw “Borgmolen”
 35. 35. Grouw “Borgmolen”
 36. 36. Grouw “De Bird”
 37. 37. Grouw “Haensmolen”
 38. 38. Hallum “Genezareth”
 39. 39. Hantum “De Hantumermolen”
 40. 40. Hartwerd ”Oegekloostermolen”
 41. 41. Heerenveen “Welgelegen”
 42. 42. Heerenveen “Welgelegen”
 43. 43. Heerenveen “Welgelegen”
 44. 44. Hogebeintum “Hogebeintemermolen”
 45. 45. Hollum “De Verwachting”
 46. 46. Holwerd “Miedenmolen”
 47. 47. Holwerd “Miedenmolen”
 48. 48. Holwerd “De Hoop”
 49. 49. Holwerd “De Hoop”
 50. 50. Huins “Huisermolen”
 51. 51. Jislum “ De Volharding”
 52. 52. Joure “Penninga’s Molen”
 53. 53. Kimswerd “Dijksterburen”
 54. 54. Kimswerd “Dijksterburen”
 55. 55. Kollum “Tochmaland”
 56. 56. Kollum “Westermolen”
 57. 57. Koudum “De Vlijt”
 58. 58. Langweer “Swaechmermole”
 59. 59. Langweer “De Sweachmer Mole”
 60. 60. Leeuwarden “Froskepôllemole”
 61. 61. Lekkum “De Bullemolen”
 62. 62. Lekkum “De Bullemolen”
 63. 63. Lollum “Meerswal”
 64. 64. Makkinga “De Weyert”
 65. 65. Makkinga “De Weyert”
 66. 66. Marrum “De Grote Molen”
 67. 67. Marrum “De Phenix”
 68. 68. Marrum “De Phenix”
 69. 69. Menaldum “De Kievit”
 70. 70. Metslawier “Ropta”
 71. 71. Metslawier “Ropta”
 72. 72. Mildam “De Tjongermolen”
 73. 73. Munnekezijl “Rust Roest”
 74. 74. Munnekezijl “Rust Roest”
 75. 75. Nes “De Phenix”
 76. 76. Noordwolde “Windlust”
 77. 77. Noordwolde “Windlust”
 78. 78. Nijemirdum ’t Zwaantje”
 79. 79. Nijemirdum ’t Zwaantje”
 80. 80. Nijetrijne “De Reiger” voor restauratie
 81. 81. Nijetrijne “De Reiger” na restauratie
 82. 82. Nijetrijne “De Rietvink”
 83. 83. Nijhuizum “Monnikenburenmolen”
 84. 84. Oosterend “Rispenserpoldermolen”
 85. 85. Oosterend “Rispenserpoldermolen”
 86. 86. Oppenhuizen “De Geeuwpoldermolen”
 87. 87. Alde Leie Oude Leije “Balkendsterpoldermolen”
 88. 88. Oudkerk “Oudkerkermolen”
 89. 89. Oudkerk “Oudkerkermolen”
 90. 90. Paesens “De Hond”
 91. 91. Paesens “De Hond”
 92. 92. Rinsumageest “De Klaerkampstermolen”
 93. 93. Rijperkerk “Ypey Mune”
 94. 94. Rijperkerk “Ypey Mune”
 95. 95. Schalsum “Schalsumermolen”
 96. 96. Scharsterbrug “Skarrenmoune”
 97. 97. Sint Johannesga “De Hersteller”
 98. 98. Sint Johannesga “De Hersteller”
 99. 99. Sint Johannesga “De Hersteller”
 100. 100. Sint Johannesga “De Hersteller”
 101. 101. Sint Johannesga “De Hersteller”
 102. 102. Sloten “De Kaai”
 103. 103. Stiens “De Hoop”
 104. 104. Stiens ”Steenhuistermolen”
 105. 105. Surhuisterveen “Feanstermoune”
 106. 106. Surhuisterveen “Feanstermoune”
 107. 107. Suameer “De Hoop”
 108. 108. Suameer “De Hoop”
 109. 109. Terschelling-Formerum “De Koffiemolen”
 110. 110. Terschelling-Formerum “De Koffiemolen”
 111. 111. Tietjerk “De Swarte Prinsch”
 112. 112. Tietjerk “De Swarte Prinsch”
 113. 113. Tietjerk “Himriks Mole”
 114. 114. Tjerkwerd “De Babuurstermolen”
 115. 115. Tjerkwerd “De Babuurstermolen”
 116. 116. Vegelinsoord “Deels- of Grevenmolen”
 117. 117. Vrouwbuurt “Vrouwbuurtstermolen”
 118. 118. Wanswerd “Victor”
 119. 119. Warga “De Hempenserpoldermolen”
 120. 120. Warga “De Hempenserpoldermolen”
 121. 121. Witmarsum “De Onderneming”
 122. 122. Wolvega “Windlust”
 123. 123. Wolvega “Windlust”
 124. 124. Wolvega “Windlust”
 125. 125. Wolvega “Windlust”
 126. 126. Wolvega “de Gooyer”
 127. 127. Wolvega “de Gooyer”
 128. 128. Workum “De Nijlânner”
 129. 129. Workum “Ybema’s Molen”
 130. 130. Workum “Ybema’s Molen”
 131. 131. Workum “De Snip”
 132. 132. Workum “De Snip”
 133. 133. Workum “De Snip”
 134. 134. Workum “Nijelander”
 135. 135. Woudsend “De Jager”
 136. 136. Woudsend “Het Lam”
 137. 137. Wijns “Wijnsermolen”
 138. 138. IJlst “De Rat”

×