Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Προληπτική συντήρηση και διατήρηση των βιβλιακών και αρχειακών συλλογών

1,288 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Προληπτική συντήρηση και διατήρηση των βιβλιακών και αρχειακών συλλογών

  1. 1. (Εγκριμένο από την ΑνΑΔ. Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται θα έχουν τη σχετική επιχορήγηση) Η ανάγκη: Στους περισσότερους Οργανισμούς και Ιδρύματα, (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες, Αρχεία Επιχειρήσεων) δεν λαμβάνεται η αναγκαία φροντίδα για προληπτική συντήρηση του αρχειακού υλικού των εγγράφων, των βιβλίων και άλλου υλικού σε βιβλιοθήκες, των εκθεμάτων, σε συλλογές. Αποτέλεσμα είναι η φθορά και αρκετές φορές η καταστροφή του πιο πάνω υλικού με μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και επίσης απώλεια τεχνικής και καλλιτεχνικής αξίας. Σκοπός και στόχοι: Σκοπός του προγράμματος είναι: • Να παρουσιάσει τη φύση και την ευαισθησία του βιβλιακού και του αρχειακού υλικού, και να επισημαίνει στους υπευθύνους το πόσο ευάλωτο είναι, • Να δώσει βασικές και πρακτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην οργάνωση και το σχεδιασμό προγραμμάτων συντήρησης των συλλογών, • Να δώσει σαφείς υποδείξεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών, και εκτάκτων καταστάσεων, • Να προωθήσει την ασφαλή χρήση του βιβλιακού και αρχειακού υλικού, • Να διευκρινίσει το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται ορισμένες επεμβάσεις συντήρησης. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνονται απαντήσεις σε υπάρχοντα προβλήματα, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι προϋποθέσεις εκείνες που εξασφαλίζουν τις αναγκαίες συνθήκες για την προστασία και συντήρηση του υλικού που φυλάσσεται σε αρχεία, βιβλιοθήκες και άλλες συλλογές. Προς ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που: α) στις αρμοδιότητες τους περιλαμβάνεται και η λήψη αποφάσεων ή/ και καθιέρωση πολιτικής σε σχέση με τη συντήρηση υλικού σε αρχεία, βιβλιοθήκες, άλλες συλλογές. β) εργάζονται σε θέση με αρμοδιότητες για επίβλεψη ή/και εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών φύλαξης και συντήρησης. Διάρκεια, Χώρος & Χρόνος: Λευκωσία, Δημοσιογραφική Εστία, Τετάρτη 17/11/2010, 08:30 – 15:15. Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά μέσα:Σύντομες παρουσιάσεις (διαφάνειες), συζήτηση, DVD, παιγνίδια ρόλων, πρακτικές ασκήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής: €220 + ΦΠΑ. Η επιχορήγηση από την ΑνΑΔ είναι €114, επομένως το κόστος συμμετοχής μειώνεται σε €106 + €33 ΦΠΑ (στο ποσό περιλαμβάνονται τα ποτά στα διαλείμματα και το ελαφρύ γεύμα). Εισηγητής: Ο κύριος Νίκος Γεωργίου Φοίτησε κατά τη διάρκεια των ετών 1983-1995 και εξειδικεύτηκε στα πανεπιστήμια Paul Valery-Montpellier και Σορβόνης του Παρισιού στα θέματα προληπτικής συντήρησης ιστορικών αρχείων και έργων τέχνης. Έχει συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για προληπτική συντήρηση αρχείων με οργανωτές την Τράπεζα Αναπτύξεως και το Κρατικό Αρχείο Κύπρου. Στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ασχολήθηκε με τη συντήρηση τοιχογραφιών και στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου ως υπεύθυνος εργαστηρίου συντήρησης αρχείων. Από το 2008 απασχολείται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη ως υπεύθυνος του εργαστηρίου συντήρησης βιβλίου. Δήλωση συμμετοχής Όνομα οργανισμού/ επιχείρησης: __________________ _____ ____ ________________________________ __ Διεύθυνση:________________________________________ Τ.Κώδικας_______ Επαρχία: _________________ Τ. θυρίδα. _______ Τ. Κώδικας_______ Επαρχία: ______________________ Τηλ:______________________ Φαξ: ________________ Email:________________________ Αρ. Μητρ.Κοιν.Ασφ.:_______________________ Ονοματεπ/μα συμμετ/χόντων Θέση Αρ. Ταυτότητας Τηλέφωνο _______________________ ______________ ____________ _________ _______________________ ______________ ____________ _________ Για περισσότερες πληροφορίες: Α.K.HERMES MANAGEMENT CONSULTANTS Τηλ: 22378897, 22378462, Φαξ: 22378403, E-mail: akhermes@cytanet.com.cy, Website: www.akhermes.com.cy
  2. 2. Για περισσότερες πληροφορίες: Α.K.HERMES MANAGEMENT CONSULTANTS Τηλ: 22378897, 22378462, Φαξ: 22378403, E-mail: akhermes@cytanet.com.cy, Website: www.akhermes.com.cy Τίτλος προδιαγραφής προγράμματος κατάρτισης ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 08:30 - 14:45 Ώρες Εφαρμογής¹ Διάρκεια¹ Από Μέχρι (ώρες) Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 08:30 09:30 1,00 Η κτιριακή Εγκατάσταση και το Περιβάλλον. • Η επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος στη διατήρηση των συλλογών και ο έλεγχος του περιβάλλοντος (δομικά υλικά, ανοίγματα, πυρασφάλεια). • Σημαντικοί παράγοντες στη διαρρύθμιση των χώρων φύλαξης. 09:30 10:30 1,00 Φύση, τεχνολογία και φθορά των υλικών – συνθήκες διατήρησης Η κατασκευή του χαρτιού, σύνθεση άλλων υλικών και παράγοντες που προκαλούν τη φθορά τους: • Φυσικοί (φως, υγρασία). • Χημικοί (κιτρινίλα, οξείδωση) 10:30 10:45 0,15 Διάλειμμα 10:45 11:45 1,00 Φύση, τεχνολογία και φθορά των υλικών – συνθήκες διατήρησης (συνέχεια) Η κατασκευή του χαρτιού, σύνθεση άλλων υλικών και παράγοντες που προκαλούν τη φθορά τους: • Βιολογικοί (μύκητες, έντομα, μούχλα). • Ανθρώπινος παράγοντας (μεταχείριση υλικού). • Θεομηνίες (πλημμύρα, φωτιά, σεισμός). 11:45 13:15 1,30 • Καθαριότητα στον χώρο των βιβλιοστασίων και αρχειοφυλακείων. • Παρουσίαση μεθόδων αποθήκευσης και προστατευτικά μέσα (φάκελοι, κιβώτια). • Μεταφορά των γραπτών τεκμηρίων σε νέα υποστρώματα (μικροφωτογράφιση, φωτοτύπηση). 13:15 13:45 0,30 Ελαφρύ Γεύμα 13:45 15:15 1,30 • Η καθοδήγηση των χρηστών και η αντιμετώπιση ατυχημάτων. • Πρακτικές ασκήσεις για καλλιέργεια των αναγκαίων δεξιοτήτων (κατασκευή φακέλων και κιβωτίων, σχεδίαση χώρου). • Βοηθήματα για μετάδοση της γνώσης και των δεξιοτήτων. • Αξιολόγηση Προγράμματος 6:00

×