Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja

295 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacja

  1. 1. <ul><li>Poznajmy się bliżej – cykl spotkań autorskich program realizowany przez „ Koło Przyjaciół Książki ” działające przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie. </li></ul>
  2. 2. <ul><li>Poznajmy się bliżej – </li></ul><ul><li>cykl spotkań </li></ul><ul><li>autorskich </li></ul>
  3. 3. O lga R udnicka wśród młodzieży
  4. 4. Z E lżbietą D zikowską dookoła świata
  5. 5. W ioletta P iasecka…
  6. 6. … w świecie baśni
  7. 7. M arek F iedler podróże i wspomnienia
  8. 8. … pozostały zainteresowania …

×