Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biografia Lois Pereiro

3,155 views

Published on

Biografia de Lois Pereiro feita para alumnado de ensino primario.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biografia Lois Pereiro

 1. 1. As fotos empregadasnesta presentación pertencenaoarquivo familiar Sánchez Pereiro<br />nisesa2011<br />
 2. 2. Aínda que a vida de LoisPereiro aparece ligada<br />á vila luguesa de Monforte de Lemos, as súasorixes familiares sitúansenasterras do Incio, na montaña de Lugo.<br />Igrexa románica<br /> e <br />paisaxe do Incio<br />
 3. 3. Vista xeral<br /> de<br />Monforte<br />Colexio dos Escolapios<br />onde estudia Lois<br />
 4. 4. Luís Ángel Sánchez Pereironaceu o 16 de<br />febreiro de 1958, domingo de Entroido, en<br />Monforte de Lemos, namesma casa que<br />construíra o seuavó Manuel a comezos dos<br />anos cincuenta.<br />Estación de tren en Monforte de Lemos<br />
 5. 5. Monforte: Torreón, Río Cabe e Río Masma.<br />
 6. 6. O pai de Lois estudia en Madrid a carreira de Dereito pero, despois de exercer durante un tempo de pasante, volta á súaterra e traballanunha cristalería.<br />Naimáxe aparece a zona onde estaba ubicada a cristalería en Monforte.<br />Aquí estaba a cristalería<br />
 7. 7. Tiña un irmán 17 meses maiorca el que se chama Xosé M. e unhairmámáispequena que se chama Inés.<br />Gústalles ir na moto do seu tío Pepe.<br />
 8. 8. Aquí temosunha foto dos dousirmáns no colexio.<br />
 9. 9. Coma tódolosnenos e nenas, se chove, xoga dentro da casa.<br />E se para de chover, saexogaraoxardín.<br />
 10. 10. Pasa algúns días do verán na Praia de Miño.<br />
 11. 11. Os anos pasan e Lois, xa mozo, decide irse a Madrid, a estudiar Socioloxía. Pasados tres meses volta a Monforte e traballana cristalería coseupai.<br />Despoisdun tempo decide estudiar naEscola de Idiomas: Francés, Inglés e Alemán. É un gran lector de poesía e gústalle lela no idioma orixinal.<br />
 12. 12. En Madrid coincide con outros universitarios<br />galegos, Antón Patiño, Manuel Rivas, Menchu Lamas, Piedad Cabo, César Antonio Molina, Reimundo Patiño, Fermín Bouza...<br />Xunto con algúns deles e coseuirmánXosé<br />Manuel comparten sucesivos pisos, primeiro<br />no barrio da Elipa, máis tarde na rúa Manuel<br />Silvela e despoisnoutro do Paseo de<br />Estremadura e, produtodesaconfraternidade,<br />xorde a revista na que Lois publicará os seusprimeiros versos: LOIA<br />
 13. 13. Loiaera unha revista editada en galego, nos<br />primeiros anos da transición á democracia.<br />Imprimíase con fotocopias, utilizando as máquinas<br />da vía pública que funcionaban con moedas.<br />Desta revista só se editaron catronúmeros que constitúen todo un exemplo de poesía moderna.<br />
 14. 14. O amor da súa vida: Piedad R. Cabo<br />Foi o seu amor, a súa única parella, a quenlleadicou as súas cartas no libro “Conversa ultramarina”, sempre estivo namorado dela a pesares de que xa non convivían.<br />
 15. 15. Retornan para a nosaterraseuirmán e máis Manuel Rivas, él sigue en Madrid e ten a mala sorte de mercar coma moitosoutroscidadáns “aceite de colza desnaturalizado”, o que nunsprimeiros momentos se denomina «pneumonía atípica».<br />
 16. 16. A enfermidadeaféctalle, adelgaza, perdeforza e comeza a adquirir unhaforterixidez corporal, así que decide voltar a Galicia.<br />Manifestación afectados, ano 1982. Valladolid<br />
 17. 17. Na Coruña vive na Rúa Costa Rica, próxima ao Parque de Santa Margarita, coa súairmá Inés e coseuirmánXosé Manuel.<br />
 18. 18. Da man de seuirmán e doutroscompañeirosincorpórasena Coruña aoconsello de redacción da revista La Naval, ondechega a publicar varios artigos: «Thomas Bernhard,<br />o móvil do suicidio»; «EzraPound», «O frío edificado» e «Dandys eterómanos e infames: O vicio como luxo.»<br />
 19. 19.
 20. 20. COMPAÑEIROS DE VIDA E DE CREATIVIDADE:<br />
 21. 21.
 22. 22. A enfermidadevai consigo dende os 23 anos ata os 38 e marca a súa obra. <br />Os seus poemas rezuman amargura e dor.<br />
 23. 23. AS SÚAS OBRAS:<br />
 24. 24.
 25. 25. RELACIÓN DE OBRAS LITERARIAS:<br />Poemas 1981/1991 (1992) <br />Poesía última de amor e enfermidade (1995) <br />Poemas para unhaLoia (1997) <br />Conversa ultramarina (2010) <br />Náufragos do Paradiso (2011) <br />Antoloxía (2011) <br />Modesta proposición e outrosensaios (2011) <br />Obra poética completa (2011) <br />Obra completa (edición bilingüe) (2011) <br />
 26. 26. Loisco poeta Manuel María na presentación do<br />seu libro Poemas de amor e enfermidade, en Lugo (1996)<br />
 27. 27. LoisPereirofalece o 24 de Maio de 1996 nacidade da Coruña e está soterrado no Incioxunto da tumba do seu tío Pepe.<br />As fotos empregadasnesta presentación pertencenaoarquivo familiar Sánchez Pereiro<br />nisesa2011<br />

×