ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
                         Οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ή
Η θεραπευτική αντιμετώπ...
Υπέρταση σε ηλικιωμένους:              Η πολύ
                          ταχεία μείω...
Αγγειοδιασταλτικά
Αντιυπερτασικά                  Iloprost = ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟ ??
Τα φάρμακα της κατηγορ...
α-Αδρενεργικοί                 Terazosin
αποκλειστές
                        Eνδείξ...
Είναι από τα ευρύτερα
                          χρησιμοποιηθέντα αντιυπερτασικά φάρμακα
Αντιυπερτ...
BAΛΣAPTANH
Ανταγωνιστές των                     Valsartan
υποδοχέων της
αγγειοτασίνης ΙΙ       ...
Losartan
ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ
Irbesartan                   Eνδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση. Επικουρική
      ...
Η προσωρινή
                              διακοπή του διουρητικού μειώνει τον κίνδυνο
    ...
Fosinopril                   Cilazapril
                        Ενδείξεις: Ιδιοπα...
Lisinopril
Perindopril                  Ενδείξεις: Υπέρταση, ooμdouμaoeeT καρδιακή
Ενδείξεις: Υπέρταση ...
Enalapril                   Ζofenopril
                        Ενδείξεις: Ήπια έ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

36 A N T I H Y P E R T E N S I V E D R U G S

6,152 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

36 A N T I H Y P E R T E N S I V E D R U G S

 1. 1. ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ Οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ή Η θεραπευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης ανταγωνιστές ασβεστίου έχουν σημαντικές έχει μειώσει σημαντικά τη συχνότητα : διαφορές μεταξύ τους. o των εγκεφαλικών αγγειακών επεισοδίων, o των στεφανιαίων επεισοδίων, Οι διυδροπυριδίνες o της καρδιακής ανεπάρκειας είναι χρήσιμες σε συστολική υπέρταση σε o και της νεφρικής ανεπάρκειας ηλικιωμένους όταν αντενδείκνυνται ή δεν είναι ανεκτές οι θειαζίδες σε μικρή δόση. Σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί σήμερα διεθνώς, η φυσιολογική ΑΠ (αρτηριακή Η βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη μπορεί να είναι πίεση) είναι συστολική <120 και διαστολική χρήσιμες σε στηθάγχη. Στις αντενδείξεις <80 mm Hg. περιλαμβάνονται η καρδιακή ανεπάρκεια και ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Αν δεν υπάρχει επιτακτική ένδειξη, φαρμακευτική αγωγή χορηγείται από το 1ο στάδιο της υπέρτασης. Στόχος της αντιυπερτασικής αγωγής είναι να επιτευχθεί ΑΠ <140/90 mm Hg, για Οι α-αποκλειστές έχουν επίσης ένδειξη ασθενείς με διαβήτη ή χρόνια νεφροπάθεια τον προστατισμό ή υπερπλασία του <130/80 mm Hg. προστάτη. Αντένδειξη είναι η κυστική ακράτεια. Αν η ΑΠ είναι 20/10 mm Hg πάνω από το στόχο, σκόπιμο είναι να αρχίσει η αγωγή με 2 φάρμακα, από τα οποία το ένα είναι συνήθως θειαζιδικό διουρητικό Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ μπορούν να δοθούν αντί α-ΜΕΑ σε ασθενείς που δεν τους ανέχονται λόγω ξηρού βήχα. Αντενδείξεις είναι οι ίδιες. Οι θειαζίδες συνιστώνται ιδιαίτερα σε Αν το ένα φάρμακο δεν αρκεί, μπορεί να ηλικιωμένα άτομα. Αντένδειξη είναι η ουρική δοθεί συνδυασμός. αρθρίτιδα. Αν η κατάσταση δεν είναι επείγουσα, πρέπει να αφήνεται διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός πριν προστεθεί Οι β-αποκλειστές ενδείκνυνται σε έμφραγμα νέο φάρμακο. μυοκαρδίου και στηθάγχη. Στις αντενδείξεις περιλαμβάνονται το άσθμα και ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός Οι α-ΜΕΑ συνιστώνται σε καρδιακή ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και σε διαβητική νεφροπάθεια. Στις αντενδείξεις περιλαμβάνονται η νεφραγγειακή νόσος και η κύηση.
 2. 2. Υπέρταση σε ηλικιωμένους: Η πολύ ταχεία μείωση της πίεσης μπορεί να ελαττώσει Ο θεραπευτικός την αιμάτωση οργάνων με συνέπεια ουδός είναι διαστολική πίεση => 90 εγκεφαλικό επεισόδιο και τύφλωση, επιδείνωση mmHg ή συστολική => 160 mmHg για 3 έως της νεφρικής λειτουργίας και ισχαιμία 6 μήνες. του μυοκαρδίου. Μια μικρή δόση θειαζίδης είναι το φάρμακο πρώτης εκλογής, με προσθήκη Η παρεντερική θεραπεία ενός β-αποκλειστή αν χρειάζεται. σπάνια είναι αναγκαία. Στις σπάνιες περιπτώσεις που χρειάζεται φάρμακο εκλογής Ωφέλειααναμένεται τουλάχιστον έως την ηλικία των είναι το νιτροπρωσσικό νάτριο. 85 ετών. Υπάρχουν σήμερα αδρά 6 ομάδες αντιυπερτασικών φαρμάκων, που μπορούν να δοκιμασθούν διαδοχικά, με βάση τα παραπάνω: Υπέρταση στην κύηση: o διουρητικά o αποκλειστές τωνβ-υποδοχέων Η υψηλή πίεση o ανταγωνιστές του ασβεστίου στην κύηση μπορεί να οφείλεται σε προϋπάρχουσα o α-ΜΕΑ ιδιοπαθή υπέρταση ή σε προεκλαμψία. o ανταγωνιστές υποδοχέων της αγγειοτασίνης o κεντρικώς δρώντα Ασφαλής στην κύηση είναι η μεθυλδόπα. o αποκλειστές των α-υποδοχέων o και αγγειοδιασταλτικά αντιυπερτασικά Οι β-αποκλειστές είναι αποτελεσματικοί και ασφαλείς στο τρίτο τρίμηνο. Η ομάδα των αναστολέων των υποδοχέων Για τον έλεγχο υπερτασικής κρίσης μπορεί να της σεροτονίνης με κύριο εκπρόσωπο χρησιμοποιηθεί ενδοφλεβίως λαβηταλόλη ή την κετανσερίνη δεν περιγράφεται κατωτέρω, υδραλαζίνη. διότι δεν κυκλοφορούν ανάλογα προϊόντα. Για να γίνει ορθολογιστική επιλογή και χρήση των αντιυπερτασικών φαρμάκων θα πρέπει να είναι γνωστοί οι μηχανισμοί της Επιταχυμένη ή πολύ σοβαρή δράσης τους. υπέρταση: Η επιταχυμένη (ή κακοήθης) υπέρταση ή πολύ σοβαρή υπέρταση (π.χ. διαστολική πίεση >140 mmHg) απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι ένδειξη για παρεντερική αντιυπερτασική αγωγή. Κανονικά η αγωγή πρέπει να γίνει από το στόμα με ένα β-αποκλειστή (ατενολόλη ή λαβηταλόλη) ή έναν ανταγωνιστή ασβεστίου μακράς δράσης (π.χ. αμλοδιπίνη ή νιφεδιπίνη βραδείας απορρόφησης). Στο πρώτο 24ωρο η διαστολική πίεση πρέπει να μειωθεί στα 100-110 mmHg. Τις επόμενες 2 ή 3 ημέρες η πίεση πρέπει να φθάσει στα φυσιολογικά επίπεδα με τη χρήση β-αποκλειστή, ανταγωνιστή ασβεστίου, διουρητικών, αγγειοδιασταλτικών ή α-ΜΕΑ.
 3. 3. Αγγειοδιασταλτικά Αντιυπερτασικά Iloprost = ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟ ?? Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής ασκούν Ενδείξεις: Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση. την αντιυπερτασικό τους αποτέλεσμα δρώντας στις λείες μυϊκές ίνες ή στους νευρικούς Αντενδείξεις: Σοβαρή στεφανιαία νόσος ή υποδοχείς των αγγείων προκαλώντας ασταθής στηθάγχη, έμφραγμα κατά τους αγγειοδιαστολή. προηγούμενους 6 μήνες, μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρές Συνήθως χορηγούνται σε αρρυθμίες, αγγειακά εγκεφαλικά συμβάματα συνδυασμό με β-αποκλειστές ή με διουρητικά. κατά τους προηγούμενους 3 μήνες, πνευμονική υπέρταση από φλεβοαποφρακτική νόσο, καταστάσεις με κίνδυνο Στην κατηγορία αυτή ανήκουν : αιμορραγιών εξαιτίας της επίδρασης στα αιμοπετάλια (λ.χ.ενεργό πεπτικό έλκος), o η διαζοξείδη, κύηση, γαλουχία. o η υδραλαζίνη, o η μινοξιδίλη και o το νιτροπρωσικό νάτριο. VENTAVIS/Schering Germany: inh.ne.sol 20mg/ 2ml-amp x 100 Οι ουσίες αυτές έχουν πάψει να κυκλοφορούν στη χώρα μας τα τελευταία έτη (κάποιες διατίθενται μέσω παραγγελιών). Sodium Nitroprusside Δύο νέες ουσίες η βοσεντάνη και η εισπνεόμενη ιλοπρόστη έχουν κυκλοφορήσει Ενδείξεις: Σε υπερτασική κρίση, έλεγχος υπέρτασης προσφάτως και προορίζονται για τη θεραπεία κατά τη διάρκεια χειρουργείου, της πνευμονικής υπέρτασης. στην οξεία ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αντενδείξεις: Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, έλλειψη βιταμίνης Β12, οπτική ατροφία Είναι ανάλογα του Leber, κρανιακοί όγκοι, μεταβολική της προστακυκλίνης και προκαλούν αγγειοδιαστολή εγκεφαλοπάθεια του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου και αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων με επακόλουθη αύξηση της διαβατότητας των τριχοειδών αγγείων. Bosentan Ενδείξεις: Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση πρωτογενής ή δευτεροπαθής σε σκληρόδερμα. Αντενδείξεις: Μέτρια έως σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, αρχικές τιμές επιπέδων ηπατικών αμινοτρανσφερασών >3 x ανώτερα φυσιολογικά όρια, κύηση ή γυναίκες που δεν χρησιμοποιούν αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης. Συγχορήγηση με κυκλοσπορίνη. TRACLEER/Actelion UK: f.c.tab 62.5mg x 56, 125mg x 56
 4. 4. α-Αδρενεργικοί Terazosin αποκλειστές Eνδείξεις: Aρτηριακή υπέρταση. Λοιπές βλ. Οι α-αδρενεργικοί αποκλειστές αποκλείουν κεφ.7.6.1. τους μετασυναπτικούς α1-υποδοχείς, Δοσολογία: Aρχική δόση 1 mg το βράδυ αναστέλλοντας έτσι την αγγειοσύσπαση πριν από την κατάκλιση. Η δόση μπορεί που προκαλεί η νοραδρεναλίνη και προκαλούν να διπλασιασθεί μετά μια εβδομάδα. Συνήθης αγγειοδιαστολή, μείωση των περιφερικών δόση συντήρησης 2-10 mg ημερησίως. αντιστάσεων και ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Λοιπά: Βλ. Δοξαζοσίνη. Οι α-αποκλειστές στερούνται Φαρμακευτικά προϊόντα: δυσμενών μεταβολικών επιδράσεων, Terazosin Hydrochloride HYTRIN/Abbott: tab 2mg x 14, 5mg x 14, συνδυασμένη φαίνεται να έχουν μάλιστα ευνοϊκή συσκευασία (tab 1mg + tab 2mg) επίδραση στις λιπιδαιμικές παραμέτρους, x 14 (3tabs x 1mg + 11tabs x 2mg) αλλά δεν είναι τόσο ισχυρά αντιυπερτασικά φάρμακα, ιδίως για μονοθεραπεία. Η γνωστότερη ανεπιθύμητη ενέργειά τους είναι η απότομη εμφάνιση ορθοστατικής υπότασης μετά την πρώτη δόση (first dose effect). Επειδή τα φάρμακα αυτά χαλαρώνουν τις λείες μυϊκές ίνες, σε περιπτώσεις υπερπλασίας του προστάτη προκαλούν αύξηση της ροής των ούρων και βελτίωση των αποφρακτικών φαινομένων Doxazosin Eνδείξεις: Aρτηριακή υπέρταση. Λοιπές βλ. κεφ.7.6.1. Αντενδείξεις: Γαλουχία Doxazosin Mesilate CARDURA/Pfizer: tab 2mg x 14, 4mg x 14 MAGURAN/Pharmacypria: tab 2mg x 14, 4mg x 14 PROTECTURA/Φαραν: tab 2mg x 14
 5. 5. Είναι από τα ευρύτερα χρησιμοποιηθέντα αντιυπερτασικά φάρμακα Αντιυπερτασικά μόνη ή σε συνδυασμό με διουρητικά. Σημαντικά με κεντρική δράση περιορισμένη είναι σήμερα η χρήση της. Κυκλοφορεί μόνη σε συνδυασμό με Τα φάρμακα αυτά (με γνωστότερους εκπροσώπους διουρητικό. την α-μεθυλντόπα, την κλονιδίνη και τη μοξονιδίνη) δρουν στους κεντρικούς α-αδρενεργικούς υποδοχείς, στο αγγειοκινητικό κέντρο στο στέλεχος του εγκεφάλου και στον υποθάλαμο Αναστέλλουν την εκροή των συμπαθητικών εκφορτίσεων προς τους περιφερικούς νευρώνες και την απελευθέρωση νοραδρεναλίνης και ελαττώνουν έτσι o την αρτηριακή πίεση, o την καρδιακή συχνότητα, o την καρδιακή παροχή και o τις περιφερικέςαγγειακές αντιστάσεις Clonidine Τα αντιυπερτασικά με κεντρική δράση δεν έχουν δυσμενή επίδραση στην ισορροπία του σακχάρου, τον μεταβολισμό των λιπιδίων Ενδείξεις: Όλες οι μορφές της υπέρτασης ή τη νεφρική λειτουργία, ενώ οι συχνότερες εκτός από την οφειλόμενη σε φαιοχρωμοκύτωμα. ανεπιθύμητες ενέργειές τους είναι : Σε υπερτασική κρίση όταν δεν o ξηροστομία, θεωρείται απαραίτητη η ταχεία ελάττωση o αίσθημα ζάλης, της αρτηριακής πίεσης. o κόπωση, o κατευναστική δράση και υπνηλία, Αντενδείξεις: Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου o κατάθλιψη Clonidine Hydrochloride o λιγότερο συχνά διαταραχή της σεξουαλικής CATAPRESAN/Boehringer Ingelheim: tab 0.150 λειτουργίας mg x 30- inj.sol 0.150mg/1ml-amp x 5 Η απότομη διακοπή των φαρμάκων αυτών (ιδίως της κλονιδίνης) συσχετίζεται με το γνωστό φαινόμενο διακοπής ή στέρησης, που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα περίσσειας κατεχολαμινών, Methyldopa ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, ναυτία, ανησυχία, εμέτους και ταχεία επανεμφάνιση Ενδείξεις: Αρτηριακή υπέρταση (με ή χωρίς της υπέρτασης 12-14 ώρες μετά την τελευταία ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικών). δόση του φαρμάκου, συχνά σε επίπεδα υψηλότερα από τα πριν από την έναρξη της Αντενδείξεις: Ιστορικό κατάθλιψης, ενεργή θεραπείας. ηπατική νόσος, φαιοχρωμοκύτωμα, πορφυρία. Ιστορικό αιμόλυσης μετά από λήψη του φαρμάκου. Η ρεσερπίνη, το κύριο αλκαλοειδές του φυτού rauwolfia serpentina, αναστέλλει την ALDOMET/Vianex: f.c.tab 250mg x 30, 500mg x 30 αποθήκευση της νοραδρεναλίνης στα εναποθηκευτικά της κυστίδια, εξαντλώντας έτσι τα αποθέματά της.
 6. 6. BAΛΣAPTANH Ανταγωνιστές των Valsartan υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ Eνδείξεις: Iδιοπαθής υπέρταση. Aντενδείξεις: Σοβαρή έκπτωση της νεφρικής Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής είναι ειδικοί και ηπατικής λειτουργίας, χολική κίρρωση ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης και χολόσταση. ΙΙ και έχουν ιδιότητες παρόμοιες Valsartan + Hydrochlorothiazide με των α-ΜΕΑ. CO-DALZAD/Novartis: f.c.tab (80+12.5)mg Τελευταίως έχει επικρατήσει x 14, (160+12.5)mg x 14, (160+25)mg x 14 ο όρος αποκλειστές των υποδοχέων CO-DIOVAN/Novartis: f.c.tab (80+12.5)mg της αγγειοτασίνης ΙΙ. x 14, (160+12.5)mg x 14, (160+25)mg x 14 Αντίθετα από τους α-ΜΕΑ δεν αναστέλλουν την αποδόμηση της βραδυκινίνης και άλλων κινινών και για το λόγο αυτό δεν φαίνεται να προκαλούν το μόνιμο ξηρό βήχα που συχνά επιπλέκει τη Eprosartan χορήγηση των α-ΜΕΑ. Αποτελούν ως εκ Ενδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση. τούτου χρήσιμη εναλλακτική λύση για ασθενείς που πρέπει να διακόψουν τη λήψη Αντενδείξεις: Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. κάποιου α-ΜΕΑ εξαιτίας του επίμονου βήχα. Δοσολογία: 600mg την ημέρα. Ορισμένοι μπορούν να δοθούν στην καρδιακή ανεπάρκεια, αντί των α-ΜΕΑ, αν Λοιπά: Βλ. εισαγωγή και Βαλσαρτάνη οι τελευταίοι δεν είναι ανεκτοί ή και να συγχορηγηθούν για πλήρη αναστολή της αγγειοτασίνης Φαρμακευτικά προϊόντα: ΙΙ (βλ. κατωτέρω). Eprosartan Mesilate TEVETEN/Solvay: f.c.tab 400mg x 28, 600mg x 28 Αντενδείξεις: Κατά τη διάρκεια της κύησης Με διουρητικό και της γαλουχίας (και επιπλέον ό,τι αναφέρεται Eprosartan Mesilate + Hydrochlorothiazide για κάθε προϊόν). TEVETEN PLUS/Solvay: f.c.tab (600+12.5)mg x 28 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Συμπτωματική υπόταση και ζάλη είναι δυνατό να συμβεί ιδιαίτερα σε ασθενείς με μειωμένο ενδοαγγειακό όγκο υγρών ή υπονατριαιμία (π.χ. λήψη υψηλών δόσεων διουρητικών). Υπερκαλιαιμία και διαταραχές ηπατικής λειτουργίας έχουν παρατηρηθεί. Έ- χει αναφερθεί αγγειοοίδημα με κάποιους ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ (βλ. και κατωτέρω)
 7. 7. Losartan ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ Irbesartan Eνδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση. Επικουρική θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας, όταν η χορήγηση α- Eνδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση, νεφροπάθεια ΜΕΑ αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπέρταση και σακχαρώδη ή δεν είναι ανεκτή. διαβήτη τύπου 2. Αντενδείξεις: Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Αντενδείξεις: Βλ. εισαγωγή. Losartan Potassium Δοσολογία: 150 - 300 mg ημερησίως. Ασθενείς σε αιμοκάθαρση και ηλικιωμένοι COZAAR/Vianex: f.c.tab 50mg x 10, x 28, έναρξη με 75 mg ημερησίως. Σε σοβαρή 100mg x 20 ηπατική ανεπάρκεια δεν υπάρχει εμπειρία. Με διουρητικό Λοιπά: Βλ. εισαγωγή και Βαλσαρτάνη. Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide Φαρμακευτικά προϊόντα: HYZAAR/Vianex : f.c.tab (50+12.5)mg x 10, x 20 APROVEL/Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb France: tab 75 mg x 28, 150mg x 28, 300 mg x 28 KARVEA/Bristol Myers Squibb UK: tab 75mg Olmesartan x 28, 150mg x 28, 300mg x 28 Με διουρητικό Ενδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση. Irbesartan + Hydrochlorothiazide Αντενδείξεις: Bλ. εισαγωγή. Επίσης απόφραξη χοληφόρων οδών. COAPROVEL/Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb France: tab (150+12.5)mg x 28, (300 +12.5)mg Olmesartan Medoxomil x 28 KARVEZIDE/Bristol Myers Squibb UK: tab (150 ΟLARTAN/Menarini: f.c. tab 10mg x 28, 20mg +12.5)mg x 28, (300+12.5)mg x 28 x 28, 40mg x 28 OLMETEC/Pfizer: f.c.tab 10mg x 28, 20mg x 28, 40mg x 28 Με διουρητικό Olmesartan Medoxomil+ Hydrochlorothiazide Candesartan OLARTAN-PLUS/Menarini: f.c.tab (20+12.5) Ενδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση, καρδιακή mg x 28, (20+25)mg x 28 ανεπάρκεια με μειωμένη συστολική λειτουργία OLMETEC-PLUS/Pfizer: f.c.tab (20+12.5)mg x της αριστερής κοιλίας σε συνδυασμό 28, (20+25)mg x 28 με α-ΜΕΑ ή σε δυσανεξία στους α-ΜΕΑ. Αντενδείξεις: Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Candesartan Cilexetil ATACAND/AstraZeneca: tab 4mg x 14, 8mg x 14, 16mg x 14, 32mg x 14 Με διουρητικό Candesartan Cilexetil + Hydrochlorothiazide ATACAND PLUS/AstraZeneca: tab (16+12.5) mg x 14
 8. 8. Η προσωρινή διακοπή του διουρητικού μειώνει τον κίνδυνο της υπότασης αλλά είναι δυνατόν να Αναστολείς του μετατρεπτικού προκαλέσει σοβαρό πνευμονικό οίδημα. ενζύμου της αγγειοτασίνης Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές η Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου πρώτη δόση των α-ΜΕΑ πρέπει να είναι ιδιαίτερα της αγγειοτασίνης ή α-ΜΕΑ αναστέλλουν τη χαμηλή (π.χ. 6.25 mg Καπτοπρίλης) μετατροπή της αγγειοτασίνης Ι σε αγγειοτασίνη με τον ασθενή ξαπλωμένο, υπό στενή ΙΙ. ιατρική παρακολούθηση και με δυνατότητα θεραπείας της υπότασης. Οι κυριότερες Eνδείξεις τους είναι: Συμπερασματικά στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής πρέπει Υπέρταση: Χορηγούνται σε ήπια ή μέτρια να εισάγεται στο νοσοκομείο για έναρξη της υπέρταση, ιδιαίτερα αν αντενδείκνυνται χορήγησης των α-ΜΕΑ. ή δεν γίνονται ανεκτοί ή αποτύχουν οι β-αποκλειστές ή τα διουρητικά, αν και συνδυάζονται με τα τελευταία επιτυχώς. Οι ασθενείς με νεφραγγειακή υπέρταση είναι Έμφραγμα του μυοκαρδίου: Οι α-ΜΕΑ ιδιαίτερα ευαίσθητοι στους α-ΜΕΑ και η αγωγή βελτιώνουν την πρόγνωση ασθενών με πρέπει να αρχίζει με μικρότερες δόσεις. έμφραγμα του μυοκαρδίου και είτε κλινικά διαπιστωμένη αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια Προσοχή επίσης χρειάζεται σε περιπτώσεις είτε απλή δυσλειτουργία της αριστερής στις οποίες κινητοποιείται το σύστημα κοιλίας. ρενίνης, όπως λ.χ. στην καρδιακή Η θεραπεία κλινικά σταθεροποιημένων ανεπάρκεια, σε προηγηθείσα χρήση διουρητικών ασθενών πρέπει να ξεκινά 3-10 μέρες ή σε αυστηρή άναλο δίαιτα, διότι μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. μπορεί να προκληθεί σοβαρή υπόταση κατά την πρώτη λήψη του φαρμάκου. Διαβητική νεφροπάθεια: Σε αρκετές Για το περιπτώσεις οι α-ΜΕΑ αναστέλλουν την λόγο αυτό τα διουρητικά διακόπτονται λίγες πρόοδο της νεφροπάθειας του σακχαρώδη μέρες πριν δοθεί η πρώτη δόση των αΜΕΑ. διαβήτη τύπου Ι (λευκωματουρία 500 mg ημερησίως). Καρδιακή ανεπάρκεια: Οι α-ΜΕΑ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα φάρμακα σε όλα τα Aντενδείξεις: Υπερευαισθησία στο φάρμακο στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας και πρέπει ή σε άλλον α-ΜΕΑ. να συνδυάζονται με διουρητικά και δακτυλίτιδα Κληρονομικό/ιδιοπαθές αγγειοοίδημα ή όταν κρίνεται απαραίτητο. ιστορικό εμφάνισης τέτοιου οιδήματος μετά από θεραπεία με έναν α-MEA. Δεύτερο Βελτιώνουν και τρίτο τρίμηνο κύησης, γαλουχία. την πρόγνωση και επομένως πλεονεκτούν θεραπευτικών σχημάτων όπως ο συνδυασμός νιτρωδών με υδραλαζίνη. Για να αποφευχθεί η υπερκαλιαιμία πριν αρχίσει η χορήγηση α-ΜΕΑ πρέπει να διακοπεί η χρήση διουρητικών προστατευτικών της απώλειας καλίου καθώς και σκευασμάτων υποκατάστασης καλίου. Η έναρξη χορήγησης α-ΜΕΑ σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που ήδη λαμβάνουν υψηλές δόσεις διουρητικών της αγκύλης (π.χ. φουροσεμίδη 80 mg ημερησίως) είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονη υπόταση.
 9. 9. Fosinopril Cilazapril Ενδείξεις: Ιδιοπαθής και νεφραγγειακή υπέρταση. Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Ενδείξεις: Αρτηριακή υπέρταση. Καρδιακή συνήθως ως συμπληρωματική θεραπεία. ανεπάρκεια ως επικουρικό φάρμακο. Δοσολογία: Ιδιοπαθής υπέρταση αρχική Δοσολογία: Αρχική δόση 10 mg, συνήθης δόση 1-1.25 mg ημερησίως (σε προηγούμενη δόση 20 mg, μέγιστη δόση 40 mg. λήψη διουρητικού 0.5mg), συνήθης δόση 2.5-5 mg. Νεφραγγειακή υπέρταση Λοιπά: Βλ. εισαγωγή. αρχική δόση 0.5 mg ημερησίως και στη συνέχεια εξατομίκευση της Φαρμακευτικά προϊόντα: δοσολογίας. Καρδιακή ανεπάρκεια αρχική Fosinopril Sodium δόση 0.5 mg ημερησίως, συνήθης δόση 1-2.5 mg, μέγιστη 5 mg. MONOPRIL/Bristol Myers Squibb: tab 20mg x 14 Με διουρητικό Λοιπά: Βλ. εισαγωγή. Fosinopril Sodium+Hydrochlorothiazide Φαρμακευτικά προϊόντα: FOZIDE/ Bristol Myers Squibb: tab Cilazapril Monohydrate (20+12.5)mg x 28 VASCACE/Roche: f.c.tab 1mg x 30, 2.5mg x 28, 5mg x 28 Με διουρητικό Cilazapril Monohydrate+Hydrochlorothiazide Trandolapril VASCACE PLUS/Roche: f.c.tab (5+12.5)mg x 28 Ενδείξεις: Αρτηριακή υπέρταση. Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Δοσολογία: Αρχική δόση 0.5 mg, συνήθης δόση 2 mg, μέγιστη δόση 4 mg. Ramipril Λοιπά: Βλ. εισαγωγή. Ενδείξεις: Αρτηριακή υπέρταση. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (επικουρικό). Φαρμακευτικά προϊόντα: Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Πρόληψη AFENIL/Abbott: caps 0.5mg x 28, 2mg x 28 καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ODRIK/Abbott: caps 2mg x 28 άτομα με αυξημένο τέτοιο κίνδυνο. Μη διαβητική και διαβητική έκδηλη νεφροπάθεια, Με ανταγωνιστή ασβεστίου διαβητική αρχόμενη νεφροπάθεια, μη διαβητική αρχόμενη νεφροπάθεια Trandolapril+Verapamil Hydrochloride σε υπερτασικούς ασθενείς. TARKA/Abbott: pr. tab(2+180)mg x 30 STIBENYL/Φαρμανελ: tab 2.5mg x 20, 5mg x 20, 10mg x 28 TRIATEC/Aventis: tab 1.25mg x 30, 2.5mg x 20, 5mg x 20, 10mg x 28 Με διουρητικό Ramipril+Hydrochlorothiazide STIBENYL HCT/Φαρμανελ: tab (5+25)mg x 20 TRIATEC PLUS/Aventis: tab (5+25)mg x 20 Με ανταγωνιστή ασβεστίου Ramipril + Felodipine ΤRIACOR/Aventis: pr. tab(5+5)mg x 28 UNITENS/Cana: pr. tab(5+5)mg x 28
 10. 10. Lisinopril Perindopril Ενδείξεις: Υπέρταση, ooμdouμaoeeT καρδιακή Ενδείξεις: Υπέρταση ανεπάρκεια (ως επικουρικό), θεραπεία μeenTo διάρκειας - σε αιμοδυναμικά Ρerindopril tert-butylamine salt ooaeanidiecμYiioo ασθενείς - μετά COVERSYL/Σερβιε: tab 4mg x 30 από οξύ Yμonaaμa του μoieanasio, θεραπεία νεφρικής νόσου σε υπερτασικούς Με διουρητικό ασθενείς μa σακχαρώδη διαβήτη Perindopril tert-butylamine salt+Indapamide τύπου 2 και an €uμaic νεφροπάθεια. PRETERAX/ Σερβιε: tab (2+0.625)mg x 30, PRINIVIL/Vianex: tab 5mg x 30, 20mg x 10 (4+1.25)mg x 30 Lisinopril Dihydrate ADICANIL/Φαρματεν: tab 20mg x 10 AXELVIN/Proel: tab 20mg x 14 ICORAN/Biomedica-Chemica: tab 20mg x 14 LERUZE/Rafarm: tab 20mg x 14, x 28 Benazepril LISINOSPES/Specifar: tab 20mg x 14 Ενδείξεις: Υπέρταση όλων των βαθμών. MEALIS/Pharmacypria: tab 10 mg x 14, 20mg x 14, x 30 Συμπληρωματική θεραπεία σε συμφορητική NAFORDYL/Kleva: tab 20mg x 28 καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία PERENAL/Medicus: tab 5mg x 30, 20mg x 10 δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με PRESSURIL/Φοινιξφαρμ: tab 20mg x 30, 40mg x 30 δακτυλίτιδα και/ή ένα διουρητικό. THRIUSEDON/Biospray: tab 20mg x 30 Για την επιβράδυνση της εξέλιξης της TIVIRLON/Coup : tab 20mg x 14, x 30 χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, σε ασθενείς VERCOL/Viofar: tab 20mg x 28 με κάθαρση κρεατινίνης 30 - VEROXIL/Ανφαρμ: tab 20mg x 28, 40mg x 30 60 mL/min, που συνοδεύεται από υπέρταση Z-BEC/Gap: tab 5mg x 28, 10mg x 14, 20mg x 14 και λευκωματουρία. ZESTRIL/Cana: tab 5mg x 28, 10mg x 14, 20mg x 28 Benazepril Hydrochloride CIBACEN/Μeda: f.c.tab 5mg x 28, 10mg x 14, Με διουρητικό 20mg x 14 Lisinopril Dihydrate+Hydrochlorothiazide Με διουρητικό LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ Benazepril Hydrochloride+Hydrochlorothiazide GENERICS/Generics: tab (20+12.5)mg x 14, x 28 CIBADREX/Meda: f.c.tab (5+6.25)mg x 14, (10+12.5)mg x 14, (20+25)mg x 14 PRINZIDE/Vianex: tab (20+12.5)mg x 10 ZESTORETIC/Cana: tab (20+12.5)mg x 14 Quinapril Ενδείξεις: Αρτηριακή υπέρταση μόνη ή σε συνδυασμό με άλλα αντιυπερτασικά, ιδίως διουρητικά. Συμπληρωματική θεραπεία σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μαζί με διουρητικό και/ή δακτυλίτιδα Quinapril Hydrochloride ACCUPRON/Pfizer: f.c.tab 5mg x 28, 20mg x 28, 40mg x 28 QUINAPRIL/GENERICS/Generics: f.c.tab 5mg x 28, 20mg x 14, x 28, 40mg x 28 Με διουρητικό Quinapril Hydrocloride+Hydrochlorothiazide ACCURETIC/ Pfizer: f.c.tab (20+12.5)mg x 28 QUIMEA/Κλεβα: f.c.tab (20+12.5)mg x 28
 11. 11. Enalapril Ζofenopril Ενδείξεις: Ήπια έως μέτρια ιδιοπαθής υπέρταση. Eνδείξεις: Υπέρταση. Συμπτωματική καρδιακή Επικουρική θεραπεία σε ασθενείς ανεπάρκεια. Πρόληψη της συμπτωματικής με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου καρδιακής ανεπάρκειας σε με ή χωρίς ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας, ασθενείς με ασυμπτωματική δυσλειτουργία οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά σταθεροί της αριστερής κοιλίας. και δεν έχουν υποβληθεί σε θρομβολυτική θεραπεία. Enalapril Maleate Ζofenopril Calcium AGIOTEN/Γερολυματος: tab 5mg x 30, 20mg x 14 ANALEPT/Φαραν: tab 20mg x 10 ZOFEPRIL/Menarini: f.c.tab 15mg x 14, 30mg x 28 ANTIPREX/Elpen: tab 20mg x 30 ENALAPRIL MALEATE/GENERICS/Generics: tab 5mg x 30, 10mg x 30, 20mg x 10 Με διουρητικό KAPARLON-S/Ανφαρμ: tab 20mg x 30 Zofenopril Calcium+Hydrochlorothiazide OFNIFENIL/S.J.A.: tab 20mg x 30 ZOFEPRIL-PLUS/Menarini: f.c.tab (30+12.5)mg x 28 RENITEC/Vianex: tab 5mg x 30, 20mg x 10 STADELANT/Χρισπα Aλφα: tab 20mg x 30 SUPOTRON/Remedina: tab 20mg x 10 ULTICADEX/Rafarm: tab 20mg x 10, x 30, x 1000 VIRFEN/Specifar: tab 20mg x 10 Imidapril Ενδείξεις: Ιδιοπαθής υπέρταση Με διουρητικό Imidapril Hydrochloride Enalapril Μaleate+Hydrochlorothiazide TANATRIL/Γερολυματος: tab 5mg x 28, 10mg x BUMEFTYL/Φαραν: tab (20+12.5)mg x 10 28, 20mg x 28 CO-RENITEC/Vianex: tab (20+12.5)mg x 10 IPERTON/Kleva: tab (20+12.5)mg x 30 NOLARMIN/Coup: tab (20+12.5)mg x 10 PENOPRIL/Elpen: tab (20+12.5)mg x 30 Captopril PROTAL COMPLEX/Medilat: tab (20+12.5) Ενδείξεις: Αρτηριακή υπέρταση μόνη ή σε mg x 10 συνδυασμό με άλλα αντιυπερτασικά, ιδίως SAVOSAN/Vianex: tab (20+12.5)mg x 10 διουρητικά. Επικουρικό σε χρόνια SIBERIAN/Rafarm: tab (20+12.5)mg x 10 καρδιακή ανεπάρκεια. Εμφραγμα μυοκαρδίου για προφύλαξη από καρδιολογικές επιπλοκές είτε στα αρχικά στάδια Με ανταγωνιστή ασβεστίου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, είτε σε Enalapril Maleate + Nitrendipine μακροχρόνια αγωγή σε ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Διαβητική ENEAS/Galenica: tab(10+20)mg x 30 νεφροπάθεια ENIT/Gap: tab(10+20)mg x 30 CAPOTEN/Bristol Myers Squibb: tab 25mg x 14, 50mg x 14 HYPOTENSOR/Φαραν: tab 50mg x 20 NORMOLOSE/Adelco: tab 25mg x 20, 50mg x 20 PERTACILON/Elpen: tab 25mg x 20, 50mg x 20 Με διουρητικό Captopril+Hydrochlorothiazide ANASTOL/Remedina: tab (50+25)mg x 20 CAPTOPRESS/GENEPHARM/Genepharm: tab (50+25)mg x 20 CAPTOSPES+H/Specifar: tab (50+25)mg x 20 DOSTUREL/Bros: tab (50+25)mg x 20, x 40 EMPIROL/Norma: tab (50+25)mg x 20 NORMOLOSE-H/Adelco : tab (50+25)mg x 20 PENTATEC/Elpen: tab (50+25)mg x 20 PIESITAL/Demo: tab (50+25)mg x 20 RETURN/Rafarm: tab (50+25)mg x 20 SUPERACE/Bristol Myers Squibb : tab (50 +25)mg x 20 URESAN/Menarini: tab (50+25)mg x 20 ZIDEPRIL/Μινερβα: tab (50+25)mg x 20

×