Φάρμακα                         Yπάρχουν διαφόρου προέλευσηςκαλσιτονίνες, όπως
επιδρώντα     ...
Η σινακαλσέτη ελαττώνει τη στάθμη της
παραθορμόνης δρώντας στους ειδικούς υποδοχείς
αντίληψης του ασβεστίου των κυττάρων
 ...
LATONINA/Öáñáí: m.d.nas.sp 100iu/dose 1fl x    Parathyroid Hormone,
3.5ml, 200iu/dose fl x 2ml (14 doses)
LIXOCAM/Med-...
Διφωσφονικά                         Etidronate Disodium

                     ...
Clodronate Sodium                  Strontium Ranelate
                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

32 Osteoporosis Drugs

1,954 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

32 Osteoporosis Drugs

 1. 1. Φάρμακα Yπάρχουν διαφόρου προέλευσηςκαλσιτονίνες, όπως επιδρώντα π.χ. είναι η ανθρώπειος, χοίρειος, χελιού καθώς και η συνθετική του σολομού. Xρησιμοποιείται κυρίως η στον μεταβολισμό καλσιτονίνη σολoμού που είναι λιγότερο των οστών αλλεργιογόνος από τη χοίρειο. H οστεοπόρωση, είναι νόσος του μεταβολισμού των οστών και οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπίας οστεοκλαστών-οστεοβλαστών. H καλσιτονίνη δρα μέσω υποδοχέων στους οστεοκλάστες και Aντιμετωπίζεται : o η μετεμμηνοπαυσιακή αναστέλλει την οστική απορρόφηση. H έκκριση o η γεροντική, καθώς και η της καλσιτονίνης διεγείρεται από την αυξημένη o προκαλούμενη από λήψη κορτικοστεροειδών συγκέντρωση του ασβεστίου του ορού, η οποία στη συνέχεια οδηγεί στην ελάττωση της οστικής απορρόφησης. λαμβανομένων υπόψη ορισμένων δεικτών υπερλειτουργίας των οστεοκλαστών ή των οστεοβλαστών,με : H αναλγητική δράση της καλσιτονίνης οφείλεται κυρίως o ασβέστιο (βλ. κεφ.9.4.3), στην αύξηση του επιπέδου των ενδορφινών. o καλσιτονίνη (αναστέλλει την οστεοκλαστική δράση), H παρατεταμένη χρήση των καλσιτονινών o παραθορμόνη, είναι δυνατό να οδηγήσει στην ελάττωση o θεραπεία ορμονικής της θεραπευτικής δράσης, λόγω κυρίως ανάπτυξης αντισωμάτων. υποκατάστασης, ραλοξιφένη, τιμπολόνη(βλ. κεφ.6.5.2.1=ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ, 6.5.2.2 και6.5.2.3 αντίστοιχα ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ, ΓΟΝΑΔΟΜΙΜΗΤΙΚΑ, ), Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ o φθοριούχο νάτριο, είναι ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗ το πλήρους ΜΗΚΟΥΣ πολυπεπτίδιο 84 ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ της o διφωσφονικά άλατα, ενδογενούς παραθορμόνης, ενώ η τεριπαρατίδη o βιταμίνη D (βλ. κεφ. 9.2.1) και είναι ένα ανασυνδυασμένο τμήμα της ενδογενούς o ρανελικό στρόντιο παραθορμόνης (αλληλουχία των αμινοξέων 1-34). Η παραθορμόνη είναι ο H καλσιτονίνη μαζί με την παραθορμόνη κύριος ρυθμιστής του μεταβολισμού του ασβεστίου και τη βιταμίνη D διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο και του φωσφόρου στα οστά και στην ομοιοστασία του ασβεστίου και άρα τους νεφρούς: διεγείρει τη λειτουργία των στη ρύθμιση του οστικού μεταβολισμού. οστεοβλαστών, αυξάνει την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και την επαναπορρόφησή του από το νεφρικό σωληνάριο. Xρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται μείωση του ασβεστίου (όπως λ.χ. Χορηγούνται στην υπερασβεστιαιμία επί κακοήθων νόσων). σε μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Eπίσης χρησιμοποιείται στη νόσο Paget όπου ανακουφίζει από τα άλγη και βελτιώνει μερικές Έχει αποδειχθεί ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της νευρολογικές επιπλοκές. Τέλος συνιστάται συχνότητας εμφάνισης των σπονδυλικών σε σοβαρού βαθμού μετεμμηνοπαυσιακή ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ , αλλά όχι των ισχιακών. οστεοπόρωση όταν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη (δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα κατάγματα του ισχίου).
 2. 2. Η σινακαλσέτη ελαττώνει τη στάθμη της παραθορμόνης δρώντας στους ειδικούς υποδοχείς αντίληψης του ασβεστίου των κυττάρων Calcitonin Salmon, Synthetic του, δρα δηλ. ως ασβεστιομιμητικός παράγοντας. Eνδείξεις: Ρινικός ψεκασμός: Θεραπεία αποδεδειγμένης μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Χρησιμοποιείται κυρίως σε Ενέσιμο: Πρόληψη της οξείας o νεφροπαθείς τελικού σταδίου για μείωση απώλειας οστού οφειλόμενης σε της στάθμης της παραθορμόνης και αιφνίδια ακινητοποίηση όπως σε ασθενείς o σε καρκίνο παραθυρεοειδούς για ελάττωση με πρόσφατα οστεοπορωτικά κατάγματα. του ασβεστίου. Νόσος του Paget και υπερασβεστιαιμία νεοπλασιών. Tα διφωσφονικά άλατα ενσωματώνονται Aντενδείξεις: Υπασβεστιαιμία. στους κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη των οστών και μειώνουν τόσο τον ρυθμό ALCITON/Kleva: naspr.sol 100 iu/dose vial x οστεοσύνθεσης όσο και οστεόλυσης. 14doses, x 28doses- naspr.sol 200 iu/ dose fl x 1.6ml (14doses) Eξαιτίας της ARSIPOR/Ö.Êáñáíéêïëüðïõëïò-×.ÊáêëáìÜíç: naspr.sol 200 iu/dose fl x 2ml+äïó. ìç÷áíéóìüò ιδιότητάς τους αυτής χρησιμοποιούνται κυρίως ASSOCALS/S.J.A: naspr.sol 200iu/dose fl x 2ml για τη θεραπεία της οστικής νόσου του + äïó.ìç÷áíéóìü x 14doses Paget και της υπερασβεστιαιμίας των νεοπλασιών. ÁUROCALCIN/A.V.I: naspr.sol 100iu/dose fl x 2ml + äïó.áíôëßá, 200 iu/ dose fl x 2ml + äïó. áíôëßá BROSIDON/Bros: naspr.sol 100 iu/dose 1vial x 4ml (28doses), 200iu/dose 1vial x 2ml (14 Tο φθοριούχο νάτριο ασκεί διπλή δράση doses) στα οστά, CALCI-10/Öáñìáôåí: naspr.sol 100 iu/ dose fl x o αφενός μεν καθιστά πιο ανθεκτικούς 4ml + äïóïìåôñéêÞ, 200 iu/ dose fl x 2ml + äïóïìåôñéêÞ τους οστικούς κρυστάλλους και CALCICONTROL/A.Ðïëõ÷ñïíçò: naspr.sol 100iu /dose vial x 3.5ml (14 doses) + SP, 200 iu / dose o αφετέρου διεγείρει τους οστεοβλάστες vial x 2ml προκαλώντας σημαντική αύξηση της οστικής CALCIPHAR/Öáñìåî: m.d.nas.sp 100iu/dose fl μάζας. x 4ml CALCIPLUS/Alvia: naspr.sol 100iu/dose fl x 2ml (14doses), fl x 4ml (28 doses) Το ρανελικό στρόντιο αυξάνει σε πειραματόζωα CALCITON/Biospray : naspr.sol 200 iu/ dose fl x 2ml+äïó. ìç÷áíéóìüò τον οστικό σχηματισμό και μειώνει CALCITONIN/ALICE LOREN / Rafarm: naspr. την οστική λύση, ευνοώντας έτσι τον σχηματισμό sol 200iu /dose fl x 2ml x 14doses +äïó.áíôëßá οστού και ενισχύοντας την οστική πυκνότητα. CALCITONIN/TARGET/Target: naspr.sol 100iu /dose fl x 4ml + äïó.ìç÷áíéóìü x 28doses ______________________ CALCO/Farmanic: m.d.nas.sp 100 iu/ dose fl x 3.6ml (28 doses)- naspr.sol 200 iu/dose fl x 1.8ml - inj.sol 100 iu/1ml-amp x 5 CALSAL/Balu: naspr.sol 100 iu/ dose fl x 2ml+ äïó.ìç÷áíéóìü x 14doses, fl x 4ml+äïó. ìç÷áíéóìüò CALSYNAR/Aventis: m.d.nas.sp 100 iu/dose x 28 monodose fl (28doses)- inj.sol 100 iu/ ml5pf-syr x 1ml CROCALCIN/Aurora : m.d.nas.sp 100 iu/ dose fl x 4ml (28 doses) FARMICALCINE/Farmilia: naspr.sol 200iu/ dose vial x 2ml + m.pump GENECALCIN/Genepharm: m.d.nas.sp 100 iu/ dose fl x 2ml (14doses), fl x 4ml (28 doses)- naspr.sol 200iu/dose fl x 2ml (14 doses) IAMACALCIN/Iamatica: naspr.sol 100iu/dose fl x 4ml + äïó.ìç÷áíéóìü x 28doses IRICALCIN/Vocate: m.d.nas.sp 100 iu/dose fl x 3.3ml - naspr.sol 200iu/dose bt x 2ml x 14 doses
 3. 3. LATONINA/Öáñáí: m.d.nas.sp 100iu/dose 1fl x Parathyroid Hormone, 3.5ml, 200iu/dose fl x 2ml (14 doses) LIXOCAM/Med-One: naspr.sol 100iu/dose vial x Recombinant Human (rhPTH) 0.9ml+ äïó.áíôëßá x 7doses MIACALCIC/Novartis: m.d.nas.sp 200iu/dose fl Ενδείξεις: Θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακής x 2ml+äïó. ìç÷áíéóìüò- inj.sol 100 iu/1mlamp οστεοπόρωσης. x5 ÌÉÁDENIL/Áíöáñì: naspr.sol 200iu/dose fl x Αντενδείξεις: Προϋπάρχουσα υπερασβεστιαιμία 2ml- inj.sol 100 iu/1ml-amp x 5 ή άλλη μεταβολική νόσος των οστών MIOSER/Help: naspr.sol 100iu/dose vial x 3.5 (υπερπαραθυρεοειδισμός, νόσος ml+sp.pump Paget), ανεξήγητη αύξηση του οστικού NEOSTESIN/Nycomed: m.d.nas.sp 100 iu/dose κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης, fl x 4ml+ äïóïìåôñéêÞ προηγηθείσα ακτινοθεραπεία οστών, σοβαρή NOPREMIN/ Ìéíåñâá: naspr.sol 200 iu/ dose fl ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. x 2ml (14 doses) Κύηση και γαλουχία. NORCALCIN/Biomedica-Chemica: m.d.nas.sp 100 iu/dose fl x 4ml Φαρμακευτικά προϊόντα: NYLEX/Proel: m.d.nas.sp 100iu/dose fl x 2ml (14 PREOTACT/Nycomed Denmark: ps.inj.sol 1.61 doses), fl x 4ml (28 doses), 200iu/dose fl x 2ml mg/1.13ml (14 doses, 100mcg/dose) 2 δίχωρα (14 doses)- inj.sol 100 iu/1ml-amp x 5 cartridges x 14 doses OSIVAN/Leovan: naspr.sol 100 iu/ dose fl x 4ml+äïó. ìç÷áíéóìüò OSTEONORM/ ×ñéóðá Áëöá : naspr.sol 200 iu/ dose fl x 2ml (14 doses) OSTIFIX/Farmedia: naspr.sol 100 iu/dose bottle x Cinacalcet 2ml (14 doses), x 4ml (28 doses) OSTOSALM/Pfizer: m.d.nas.sp 100 iu/dose fl x Ενδείξεις: 2ml (14 doses) o Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε PLUSTON/Öåñáêïí: naspr.sol 100iu/dose fl x 4 ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου, οι ml x 28doses οποίοι βρίσκονται σε αιμοκάθαρση. RAFACALCIN/Rafarm: naspr.sol 100iu/dose fl x o Μείωση της υπερασβεστιαιμίας σε καρκίνωμα 2ml (14doses), x 4ml (28doses)- naspr.sol παραθυρεοειδούς. 200iu/dose fl x 2ml x 14doses+äïó.áíôëßá REDICALCIN/Farmamust: m.d.nas.sp 100iu/ dose vial x 4ml (28 doses), 200iu/dose vial x Αντενδείξεις: Γαλουχία. 2ml (14 doses) ROTHRIN/Iapharm: naspr.sol 100 iu/ dose 1vial x 3.5ml, 200 iu/ dose 1vial x 2ml MIMPARA/Amgen Holland: f.c.tab 30mg x 28, 60mg x 28, 90mg x 28 SAL-CAL/Remedina: naspr.sol 200iu/dose vial x 2ml+ äïó.ìç÷áíéóìü x 14doses SALCATOL/Nova: naspr.sol 200 iu/ dose vial x 2ml SALMOCALCIN/Viofar: naspr.sol 100iu/dose fl x Τeriparatide* 4ml x 28doses, 200iu/dose fl x 2ml x 14doses SALMOTEN/Á.Äç.Öáñì: m.d.nas.sp 100 iu/ Ενδείξεις: Εγκαταστημένη οστεοπόρωση dose fl x 4ml (28 doses) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. SANOPOR/Sanus: naspr.sol 200 iu/ dose fl x 2ml+äïó. ìç÷áíéóìüò Αντενδείξεις: Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, TENDOLON/Elpen: naspr.sol 100iu/dose fl x 4ml (28 doses), 200iu/dose vial x 2ml (14 doses) υπερπαραθυρεοειδισμός, νόσος Paget των οστών, TOSICALCIN/Öáñìáíåë: m.d.nas.sp 100iu/ προηγηθείσα ακτινοθεραπεία dose fl x 4ml (28 doses), fl x 2ml (14 doses), οστών, ανεξήγητη αύξηση της 200 iu/dose fl x 2ml (14 doses) αλκαλικής φωσφατάσης, κύηση. TRANSCALCIUM/Verisfield U.K.: naspr.sol 100 iu/ dose 1vial x 2ml (14doses) +sp.pump, x FORSTEO/Eli Lilly The Netherlands: inj.sol 20 4ml (28doses)+sp.pump mcg/80μl 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας VELKACALCIN/Âåëêá: naspr.sol 100 iu/ dose fl των 3ml. x 4ml (28 doses)
 4. 4. Διφωσφονικά Etidronate Disodium Eνδείξεις: Oστική νόσος του Paget, ετερότοπες AΛENΔPONATH NATPIOYXOΣ ασβεστώσεις, εναλλακτική θεραπεία Alendronate Sodium της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Aντενδείξεις: Mέτρια ή βαριά νεφρική ανεπάρκεια, Eνδείξεις: Θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακής εντεροκολίτιδα, οστεομαλάκυνση. οστεοπόρωσης και πρόληψή της σε ασθενείς Kύηση και γαλουχία υψηλού κινδύνου, θεραπεία και πρόληψη οστεοπόρωσης σε άνδρες και ETIPLUS/Biospray: caps 400mg x 30 γυναίκες που προκαλείται από λήψη FEMINOFLEX/Medicus: caps 400mg x 30 γλυκοκορτικοειδών (το εβδομαδιαίως OSTOPOR/Uni-Pharma: caps 200mg x 30, 400 χορηγούμενο προϊόν μόνο για θεραπεία mg x 30 μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης). Aντενδείξεις: Διαταραχές στην κινητικότητα του οισοφάγου (π.χ. αχαλασία, μεγαοισοφάγος, στένωση). Aδυναμία του ασθενούς να παραμείνει σε όρθια ή Ζοledronic Αcid καθιστική θέση. Yπασβεστιαιμία, βαριά νεφρική ανεπάρκεια, παιδική ηλικία. Kύηση και γαλουχία. Ενδείξεις: Προϊόν ZOMETA: Πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων σε ασθενείς ALEFOS/Santa: tab 70mg x 4 μa ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ σταδίου κακοήθειες ALENDRAL/Biospray: tab 10mg x 10 που ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ τα οστά. Υπερασβεστιαιμία AMPINE/Biomedica-Chemica: tab 70mg x 4 νεοπλασιών. Προϊόν ACLASTA: Θεραπεία οστικής νόσου του Paget. DARGOL/Kleva: tab 10mg x 10 DIFONATE/Φαρμανελ: tab 70mg x 4 Αντενδείξεις: Κύηση, γαλουχία, υπερευαισθησία στη FOSAMAX/Vianex: tab 10mg x 10 δραστική ουσία ή άλλο διφωσφονικό. FOSAMAX ONCE WEEKLY/Vianex: tab 70mg x 4 FOSALEN/Genepharm: tab 10mg x 10 ACLASTA/Novartis U.K.: sol.iv.inf 0.05mg/ml OSASTON/Φαραν: tab 70mg x 4 bottle x 100ml TEVANATE/Teva The Netherlands: tab 70mg x 12 ZOMETA / Novartis U.K: c/s.sol.in 4 mg/vial x 1 + 1amp x 5ml-solv. Alendronate Sodium + Colecalciferol Ibandronic Αcid Eνδείξεις: Θεραπεία ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗς Ενδείξεις: Προϊόν BONDRONAT: Πρόληψη οστεοπόρωσης σε ασθενείς που βρίσκονται σκελετικών ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ σε ασθενείς ΜΕ σε κίνδυνο ανεπάρκειας ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ καρκίνο ΜΑΣΤΟΥ και οστικές ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ D. Μειώνει τον κίνδυνο των ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ οφειλόμενη σε νεοπλασία της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου. ή χωρίς ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Προϊόν BONVIVA: Οστεοπόρωση σε ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕς FOSAVANCE/Merck U.K.: tab (70mg+70mcg) x 4 γυναίκες μa ΑΥΞΗΜΕΝΟ κίνδυνο σπονδυλικών ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα διφωσφονικά ή στο προϊόν. Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, κύηση, γαλουχία, παιδική ηλικία. Ibandronic Αcid Monosodium Salt Monohydrate BONDRONAT/Roche U.K.: c/s.sol.in 2mg/2mlvial x 16mg/6ml-vial x 1- f.c.tab 50mg x 28 BONVIVA/Roche U.K.: f.c.tab 150mg x 1
 5. 5. Clodronate Sodium Strontium Ranelate Ενδείξεις: Θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακής Eνδείξεις: Yπερασβεστιαιμία νεοπλασιών. οστεοπόρωσης για τη ΜΕΙΩΣΗ του κινδύνου σπονδυλικών και ισχιακών ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ. Aντενδείξεις: Nεφρική ανεπάρκεια, κύηση, γαλουχία. Αντενδείξεις: Φαινυλκετονουρία, κύηση και γαλουχία. Disodium Clodronate Tetrahydrate BONEFOS/Schering: f.c.tab 800mg x 60 PROTELOS/Servier France: gra.or.sus 2g/sach OSTAC/Roche: caps 400mg x 40 x 28 ΠAMIΔPONATH ΔINATPIOYXOΣ Pamidronate Disodium Eνδείξεις: Πρόληψη σκελετικών ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ σε ασθενείς με μεταστάσεις στα οστά από καρκίνο του μαστού ή πολλαπλό μυέλωμα, υπερασβεστιαιμία νεοπλασιών. Aντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία στα διφωσφονικά, νεφρική ανεπάρκεια (εκτός αν οφείλεται στην υπερασβεστιαιμία), πεπτικό έλκος και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, κύηση, γαλουχία Pamidronate Disodium Pentahydrate AREDIA/Novartis: ly.p.iv.in 30mg/vial x 2 + 2amps x 10ml-solv PAMIDRONATE DISODIUM/MAYNE/Γερολυματος: c/s. sol. in 9mg/1ml 1vial x 10ml Risedronate Sodium Ενδείξεις: Θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης για τη μείωση του κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων και εγκατεστημένης μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων του ισχίου. Πρόληψη οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο. Για τη διατήρηση ή την αύξηση της οστικής μάζας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που υποβάλλονται σε μακροχρόνια (περισσότερο από 3 μήνες), συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδή σε δόσεις ≥7.5 mg/ημέρα πρεδνιζόνης ή ισοδύναμο. Αντενδείξεις: Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, υπασβεστιαιμία, κύηση και γαλουχία. ACTONEL/Aventis: f.c.tab 5mg x 28, 30mg x 4 ACTONEL OAW/Aventis: f.c.tab 35mg x 4

×