Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Systematyczny architekt na drodze ku planowanemu postarzaniu

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Systematic architect
Systematic architect
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 75 Ad

Systematyczny architekt na drodze ku planowanemu postarzaniu

Download to read offline

Czym jest planowane postarzanie produktu? Zapewne wielu z was spotkało się z tym określeniem, oznaczającym planowane działania mające na celu skrócenie czasu życia produktu na rynku, w mniej lub bardziej szczytnym celu. Jak to się ma do tworzenia oprogramowania?

Być może nie tak planowane, jak często chaotyczne, jednak ciągle mamy do czynienia z nieustannym procesem postarzania naszych bibliotek, kontenerów aplikacji, języków, narzędzi i API. oprócz sil wywieranych przez biznes na naszą aplikację, jest ona też po wpływem potężnych ruchów technologicznych, wynikających z nieustannych zmian w trendach tworzenia oprogramowania. Jak efektywnie uniknąć powolnego postarzania się technologicznego naszej aplikacji? Jak uniknąć wysokich kosztów, odkładanych w nieskończoność modernizacji technologicznych aplikacji? Jak uzasadnić wartość biznesową kolejnego "big up front total next generation rewrite"?

A może by tak uwolnić się od hegemoni frameworków, bibliotek i kontenerów i oddać całą władzę w ręce programistów?

Podczas prezentacji opowiem jak ważnym elementem tej strategi są właściwe "abstrakcje w kontekście", jak efektywnie oddzielić "software construction" od "infrastructure code" i "business logic" i dlaczego właściwa architektura, która pozwala podjąć decyzje technologicznie jak najpóźniej, lub nawet odłożyć je na jutro, które nie nadejdzie, może pomóc wam i przyszłym pokoleniom, tych którzy będą musieli pracować z kodem odziedziczonym po was.

Czym jest planowane postarzanie produktu? Zapewne wielu z was spotkało się z tym określeniem, oznaczającym planowane działania mające na celu skrócenie czasu życia produktu na rynku, w mniej lub bardziej szczytnym celu. Jak to się ma do tworzenia oprogramowania?

Być może nie tak planowane, jak często chaotyczne, jednak ciągle mamy do czynienia z nieustannym procesem postarzania naszych bibliotek, kontenerów aplikacji, języków, narzędzi i API. oprócz sil wywieranych przez biznes na naszą aplikację, jest ona też po wpływem potężnych ruchów technologicznych, wynikających z nieustannych zmian w trendach tworzenia oprogramowania. Jak efektywnie uniknąć powolnego postarzania się technologicznego naszej aplikacji? Jak uniknąć wysokich kosztów, odkładanych w nieskończoność modernizacji technologicznych aplikacji? Jak uzasadnić wartość biznesową kolejnego "big up front total next generation rewrite"?

A może by tak uwolnić się od hegemoni frameworków, bibliotek i kontenerów i oddać całą władzę w ręce programistów?

Podczas prezentacji opowiem jak ważnym elementem tej strategi są właściwe "abstrakcje w kontekście", jak efektywnie oddzielić "software construction" od "infrastructure code" i "business logic" i dlaczego właściwa architektura, która pozwala podjąć decyzje technologicznie jak najpóźniej, lub nawet odłożyć je na jutro, które nie nadejdzie, może pomóc wam i przyszłym pokoleniom, tych którzy będą musieli pracować z kodem odziedziczonym po was.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Systematyczny architekt na drodze ku planowanemu postarzaniu (17)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Systematyczny architekt na drodze ku planowanemu postarzaniu

 1. 1. Systematyczny aarrcchhiitteekktt nnaa ddrrooddzzee kkuu ppllaannoowwaanneemmuu ppoossttaarrzzaanniiuu
 2. 2. O mnie : Jarosław Pałka
 3. 3. • chief architect @ Lumesse • owner/founder/one man orchestra @ symentis.pl • blogger @ geekyprimitives.wordpress.com • philosopher @ twitter:j_palka • code mangler @ bitbucket:kcrimson & github:jpalka • evil emperor @ 4developers conf/architecture track • restrained Padawan @ church of JVM
 4. 4. „Created weakness for the numbers on the board Absurd amount of things, obsolete creation The lust for always more, indulgence in hunger A greed for power, the demon needs to feed … Designed for failure” Gojira – Planned Obsolescence
 5. 5. „strategia producenta, mająca na celu takie projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego życia, po tym zaś okresie stawały się niesprawne, a często nieopłacalne w naprawie. Towary te zwykle psują się zaraz po upływie gwarancji.” Wikipedia
 6. 6. Techniki „planowanego” postarzania … nowy lepszy paradygmat … … nowa wersja biblioteki … … nowy język programowania … … nowe lepsze API ... … brak kompatybilności wstecznej …
 7. 7. Jakby tego było mało trendy
 8. 8. „We are fashion industry” Uncle Bob
 9. 9. Rewrite Offload Modernization Next Generation Something™
 10. 10. Kilka lat później
 11. 11. Rewrite Offload Modernization Next Generation Something™
 12. 12. Organizacje dostają wysypki na samą myśl o kolejnym offload, rewrite, NG projekcie
 13. 13. Dobry inżynier, Idź szukaj business value, szukaj
 14. 14. Podejście Big-Bang Uczymy się na żywym organizmie Ludzie z businessu trzymają się na dystans Brak zrozumienia domeny problemu
 15. 15. „It is up to us to live up to the legacy that was left for us, and to leave a legacy that is worthy of our children and of future generations.” Christine Gregoire
 16. 16. Nie naprawimy przeszłości, Ale możemy uczynić przyszłość lepszą
 17. 17. Mózg, co będziemy dziś robić?
 18. 18. Dodamy kolejny framework!
 19. 19. Przygotujmy się na lepszą przyszłość Przygotujmy się na zmiany
 20. 20. Abstrakcje
 21. 21. Posługujemy się nimi na co dzień Są zapisane w naszej podświadomości Dlatego tak trudno o nich rozmawiać
 22. 22. Polimorfizm
 23. 23. Znaczenie ukryte za fasadą słów
 24. 24. „Czy mógłbyś otworzyć zamek?” Brak jednoznaczności abstrakcji
 25. 25. Znaczenie = abstrakcja(kontekst)
 26. 26. public interface TalkingAboutAbstractions{ public void createEmployee(String candidate); }
 27. 27. public vois hireCandidate(){ String candidate = "Jan Kowalski"; employeeBean.createEmployee(candidate); candidate = "<candidate><id>123456</id></candidate>"; employeeBean.createEmployee(candidate); candidate = "{ candidate : {id : "123456"} }"; employeeBean.createEmployee(candidate); }
 28. 28. public interface TalkingAboutAbstractions{ public Employee hireCandidate(Supplier<Candidate >candidate); }
 29. 29. public interface GuessWhatIHaveInMind{ String serverStatus() throws Exception; }
 30. 30. „OK” „Mam się dobrze” „Cholera gdzie jest dysk?” „Daj mi spokoój” „!@#$%^&*()”
 31. 31. public interface GuessWhatIHaveInMind{ public enum ServerStatus { OK, BUSY, INTERNAL_ERROR } ServerStatus serverStatus() throws Exception; }
 32. 32. A teraz czas na coś z klasyki Prawdziwy, Autentyczny, jedyny
 33. 33. Brainfuck
 34. 34. public class BrainFuck extends GenericHibernateDAO{ List<Object[]> processList(String target, Long id); }
 35. 35. public class BrainFuck extends GenericHibernateDAO{ ResultSet processList(String target, Long id); }
 36. 36. Use types, Luke!
 37. 37. Buisness logic & system construction & code infrastructure
 38. 38. public class SoftwareConstruction<K,V> implements BeanFactoryAware, DisposableBean { @Override @SuppressWarnings("unchecked") public void setBeanFactory(final BeanFactory beanFactory) throws BeansException { consumerConfigurations = (Map<String, ConsumerConfiguration<K,V>>) (Object) ((ListableBeanFactory) beanFactory).getBeansOfType(ConsumerConfiguration.class); } }
 39. 39. Nie mieszajmy odpowiedzialności Odpowiedzialność to nie tylko „business features” Obiekt nie może być odpowiedzialny za skonstruowanie samego siebie
 40. 40. public interface ShowMeMore{ @GET public Response getRoot( @Context HttpServletRequest request); }
 41. 41. public class ShowMeMoreImpl implements ShowMeMore{ @Context private HttpServletRequest request; @GET public Response getRoot(); }
 42. 42. Struktura systemu
 43. 43. Gęstość informacji
 44. 44. „Hierarchies are brilliant systems inventions, not only because they give a system stability and resilience, but also because they reduce the amount of information that any part of the system has to keep track of.”
 45. 45. „Hierarchies are brilliant systems inventions, not only because they give a system stability and resilience, but also because they reduce the amount of information that any part of the system has to keep track of.”
 46. 46. „In hierarchical systems relationships within each subsystem are denser and stronger than relationships between subsystems. Everything is still connected to everything else, but not equally strongly.”
 47. 47. „In hierarchical systems relationships within each subsystem are denser and stronger than relationships between subsystems. Everything is still connected to everything else, but not equally strongly.”
 48. 48. „Hierarchical systems are partially decomposable. Their subsystems with their especially dense information links can function at least partially as systems in their own right. When hierarchies break down, they usually split along their subsystem boundaries” Donella Meadows
 49. 49. „Hierarchical systems are partially decomposable. Their subsystems with their especially dense information links can function at least partially as systems in their own right. When hierarchies break down, they usually split along their subsystem boundaries”
 50. 50. Value is Your Subsystem Boundary
 51. 51. Kandydat
 52. 52. Aplikant Kandydat
 53. 53. Bezrobotny Aplikant Kandydat
 54. 54. Bezrobotny Aplikant Kandydat
 55. 55. Value is usually Your subsystem boundary
 56. 56. „Encapsulation is the packing of data and functions into a single component.”
 57. 57. „Hierarchies are brilliant systems inventions, not only because they give a system stability and resilience, but also because they reduce the amount of information that any part of the system has to keep track of.”
 58. 58. public class WrongEncapsulation{ public String name; }
 59. 59. public class IsItEncapsulation{ private String name; }
 60. 60. public class JavaStyleEncapsulation{ private String name; public String getName(){ ... }; public void setName(String name){ … }; }
 61. 61. Software design porn
 62. 62. public class AnotherStylishClass{ private List<String> strings = new ArrayList<>(); public List<String> getStrings(){ return strings; } AnotherStylishCase obj = new AnotherStylishCase(); obj.getStrings().add("Hello leaky abstraction!"); }
 63. 63. … Jakie są granice szaleństwa ...
 64. 64. … Jakie są granice szaleństwa ...
 65. 65. Kiedy znowu zobaczysz Java Bean, usuń go, poważnie, natychmiast, git rm AnotherStupidJavaBean.java
 66. 66. Jedyne rzeczy które warto zapamiętać
 67. 67. Abstrakcje Polimorfizm Context is King Gęstość informacji Enkapsulacja Hierarchical Systems Software construction vs business logic

×