Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociální metadata a nástroje webu 2.0

673 views

Published on

ˇPrezentace vysvětluje základy co je tagování a folksonomie. Dále vysvětluje základní pojmy Web 2.0

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociální metadata a nástroje webu 2.0

 1. 1. Kofinancováno Evropskou unií prostřednictvím programu Comenius Sociální metadata a nástroje Web u 2.0 (folskonomi e & společné tagování )
 2. 2. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Stru ktura <ul><li>Folksonomie </li></ul><ul><li>T agy / Ta gování na Web u </li></ul><ul><li>Taxonomie Vs Folksonomie </li></ul><ul><li>Nástroje Webu 2.0 </li></ul><ul><li>Příklady použití </li></ul>
 3. 3. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Folksonomie <ul><li>Metodologie získávání informací založená na internetu zahrnující kolaborativně vytvářené otevřené štítky, které kategorizují obsah jako webové stránky, online fotografie a webové odkazy. </li></ul>http://www.2020systems.com/internet-ad-glossary-e-q.html
 4. 4. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Folksonomie <ul><li>Uživatelem generovaná taxonomie využívaná ke kategorizace a přístupu k webovým stránkám a jinému webovému obsahu využívající otevřené štítky nazývané tagy. </li></ul><ul><li>Většinou založená na internetu, ale může se vyskytovat i v jiných souvislostech. </li></ul>http://www.enterprisesocialsoftware.info/glossary
 5. 5. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Folksonomies <ul><li>Účelem folksonomického tagování je přizpůsobování těla informace snadnému prohledávání, odhalování a procházení. </li></ul><ul><li>Ideální folksonomie je přístupná jako společný terminologický slovníček zaměřená na primární uživatele a dobře známý těmto uživatelům. </li></ul>http://www.enterprisesocialsoftware.info/glossary
 6. 6. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Tagování … Holandská zahrada Cyklistické potřeby dovolená na venkově
 7. 7. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Tag y <ul><li>Tag je nehierarchické klíčové slovo nebo termín přiřazen určité informaci. </li></ul><ul><ul><li>Záložkám na internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitálním obrázkům </li></ul></ul><ul><ul><li>Souborům na počítači </li></ul></ul><ul><ul><li>atd. </li></ul></ul>
 8. 8. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Tag y všeobecně Vojenské známky Štítky na oblečení Štítky na zavazadlech
 9. 9. Tagy na webu
 10. 10. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Tag ování <ul><li>Přiřazování nehierarchických klíčových slov nebo termínů informacím. </li></ul>
 11. 11. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Web Tags
 12. 12. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools <ul><li>Tag y usnadňují nalezení tohoto zdroje </li></ul><ul><li>Jsou voleny tvůrcem, nebo návštěvníkem </li></ul>
 13. 13. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 14. 14. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Druhy folksonomie http://www.personalinfocloud.com/2005/02/explaining_and_.html Široká folksonomie Úzká folksonomie <ul><li>Mnoho lidí označuje stejný objekt a každý uživatel může daný objekt označit tagy ve svém vlastním pojetí </li></ul><ul><li>Prováděné jedním člověkem, nebo malou skupinou lidí přiřazujících tagy, které uživatele využívají k získávání informací. </li></ul>
 15. 15. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Vývoj Žádné tagování Několik uživatelů taguje stejný zdroj Tagy vytvářené autorem Moho uživatelů taguje stejný zdroj ( folksonomie ) Tagy vytvářené uživateli
 16. 16. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Široká VS Úzká <ul><li>Široká folksonomie vytváří skupiny tagů poskytovaných mnoha uživateli </li></ul><ul><li>Úzká folksonomie je omezena na tagy poskytnuté několika uživateli </li></ul>http://www.personalinfocloud.com/2005/02/explaining_and_.html
 17. 17. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Taxonomies VS Folksonomies Nesystematická Flex bilní Náhodná Založená na uživatelích   Profesionálně vyvíjená Sofistikované Pečlivě navržená Založená na expertech
 18. 18. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Silné stránky <ul><li>Levné a rozšiřitelné </li></ul><ul><li>Rychlé a reagující na potřeby uživatelů </li></ul><ul><li>Vytváření komunit </li></ul><ul><li>Odezva </li></ul><ul><li>Převoditelnost , pro každého snadné k užívání </li></ul><ul><li>Může vzniknout klasifikační systém </li></ul><ul><li>Metadata s přidanou hodnotou </li></ul>“ Folksonomies: Community Metadata? ”, Marieke Guy, UKOLN
 19. 19. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools Weaknesses <ul><li>Nejednoznačnost </li></ul><ul><li>Pouze jedno slovo – mezery nejsou povoleny </li></ul><ul><li>Žádná kontrola homonym, synonym, nebo lokalizace </li></ul><ul><li>Nekontrolované a chaotické </li></ul><ul><li>Nepřesnost </li></ul><ul><li>Mnohé tagy jsou na jedno použití , mnoho složených slov </li></ul><ul><li>Horší možnost prohledávání než u kontrolovaného slovníku </li></ul>“ Folksonomies: Community Metadata? ”, Marieke Guy, UKOLN
 20. 20. Web 2.0 Co znamená ? / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 21. 21. Godfather: Tim O’Reilly <ul><li>Podle Tima O‘Reilly Web 2.0 začíná s náhlým vznikem celé řady softwarových nástrojů, aplikací a platforem v posledních 4-5 letech, takže se WWW stránky ubírají zcela jiným směrem </li></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 22. 22. V kostce <ul><li>Web 2.0 znamená … </li></ul><ul><ul><li>Sdílení </li></ul></ul><ul><ul><li>Tag ování </li></ul></ul><ul><ul><li>Tvorbu záložek </li></ul></ul><ul><ul><li>Hodnocení </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakci </li></ul></ul><ul><ul><li>Socializaci </li></ul></ul><ul><ul><li>Spolupráci </li></ul></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 23. 23. Jsem student/žák <ul><li>Mohu s kamarády sdílet své zdroje pro psaní esejí nebo článků </li></ul><ul><li>Mohu spolupracovat s dalšími studenty nebo žáky, kteří se zabývají stejnými tématy </li></ul><ul><li>Zajímavé zdroje mohu přidat do záložek. </li></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 24. 24. www.kerpoof.com / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 25. 25. Tag Galaxy <ul><li>Procházení vesmíru značek umožňuje žákům najít zdroje,které podpoří jejich potřeby </li></ul><ul><li>http://www.taggalaxy.com/ </li></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 26. 26. Tag Galaxy / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 27. 27. Jsem učitel <ul><li>Mohu využít existující nástroje, abych zahájil diskusi mezi studenta a vytvořil interakci </li></ul><ul><li>Mohu s nimi sdílet své poznámky a ohodnotit jejich úlohy. </li></ul><ul><li>Mohu interagovat s ostatními kolegy </li></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 28. 28. YackPack / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools http://www.yackpack.com
 29. 29. Funkcionalita <ul><li>Známkování studentů, poskytování odezvy </li></ul><ul><li>Zadávání úkolů k ústnímu procvičení při výuce jazyků </li></ul><ul><li>Diskuse o tématech v rámci třídy, zaměstnanců, oddělení a s ostatními pedagogy </li></ul><ul><li>Odpovídání na otázky studentů </li></ul><ul><li>Spolupráce s ostatními třídami   </li></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 30. 30. Wiki prostory <ul><li>Volné a členské Wiki </li></ul><ul><li>Učitelé mohou založit Wiki k předmětu, ve kterém hodlají vyučovat své žáky </li></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 31. 31. EverNote <ul><li>Evernote umožňuje uložit vaše myšlenky </li></ul><ul><ul><li>Věci které vidíte a věci, které máte rádi mohou být uloženy v osobním pracovním prostoru. </li></ul></ul><ul><ul><li>Všechny je naleznete pomocí jakéhokoliv počítače nebo zařízení, které používáte </li></ul></ul><ul><ul><li>Učitelé mohou shromažďovat materiály k jakémukoliv předmětu a poskytovat přístup žákům </li></ul></ul>/ 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 32. 32. / 21 Social Metadata and Web 2.0 Tools
 33. 33. <ul><li>Milý uživateli , </li></ul><ul><li>Věnujte prosím čas (5 minut) abyste nám pomohl vylepšit moduly METASCHOOL! </li></ul><ul><li>Dotazníky k modulům naleznete zde : </li></ul><ul><ul><li>Portál METASCHOOL : http://lreforschools.eun.org/metaschool </li></ul></ul><ul><ul><li>Najděte současný modul ( zeptejte se vedoucího workshopu, pokud si nejste jisti ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Scrollujte na konec popisu modulu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyplňte dotazník k modulu </li></ul></ul><ul><li>Pokud se účastníte semináře METASCHOOL a toto je poslední modul na vašem semináři, prosím pomozte nám vyplněním Dotazníku k Semináři (10 minut ) zlepšit také semináře METASCHOOL. </li></ul><ul><ul><li>Portál METASCHOOL : http://lreforschools.eun.org/metaschool </li></ul></ul><ul><ul><li> Klikněte na jazyk : </li></ul></ul>Vyhodnocení
 34. 34. Informatics Laboratory Agricultural University of Athens http://infolab-dev.aua.gr/ Sociální metadata a nástroje  Web u 2.0 (folskonomi e & společné tagování )

×