Cz module3

569 views

Published on

Nástroje a technologie Webu 2.0 ve vzdělávání
Informatics Laboratory Agricultural University of Athens http://infolab-dev.aua.gr/
Překlad materiálů projektu Metaschool

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cz module3

 1. 1. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Kofinancováno Evropskou unií prostřednictvím programu Comenius Nástroje a technologie Webu 2.0 veNástroje a technologie Webu 2.0 ve vzdělávánívzdělávání Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 2. 2. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens StrukturaStruktura • Sémantický webSémantický web • XMLXML • RDFRDF • OntologieOntologie • OWLOWL • vzdělávací aktivity Webu 2.0vzdělávací aktivity Webu 2.0 Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 3. 3. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Co to je WebCo to je Web 2.0?2.0? • Web 2.0 je soubor internetových služebWeb 2.0 je soubor internetových služeb a pravidel, které dávají slovoa pravidel, které dávají slovo jednotlivým uživatelůmjednotlivým uživatelům – Znamená skokovou změnu ve struktuřeZnamená skokovou změnu ve struktuře celého prostředí počítačových aktivit,celého prostředí počítačových aktivit, zejména WWW.zejména WWW. ** Becta (2008)Becta (2008).. Web 2.0 technologies for learning: The currentWeb 2.0 technologies for learning: The current landscape – opportunities, challenges and tensionslandscape – opportunities, challenges and tensions
 4. 4. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání SémantickýSémantický WebWeb • Kolaborativní úsilí vedené W3CKolaborativní úsilí vedené W3C • Založen na systému popisu zdrojů -Založen na systému popisu zdrojů - ResourceResource Description Framework (RDF),Description Framework (RDF), kterýkterý integruje různá použití. Pro syntaxi používáintegruje různá použití. Pro syntaxi používá XML a URIs pro pojmenováníXML a URIs pro pojmenování • Navržen inovátorem WWWNavržen inovátorem WWW TimTimemem BernersBerners-- LeeLee *http://www.uen.org/core/edtech/glossary.shtml
 5. 5. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání DefiniceDefinice • ““Sémantický web je rozšířenímSémantický web je rozšířením současného webu, ve kterém jesoučasného webu, ve kterém je informaci přiřazen jasně definovanýinformaci přiřazen jasně definovaný význam, umožňující lidem a počítačůmvýznam, umožňující lidem a počítačům lépe spolupracovatlépe spolupracovat””** *Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila The Semantic Web, Scientific American, May 17, 2001
 6. 6. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens RozsahRozsah • Sémantický web poskytuje společnýSémantický web poskytuje společný rámec, který umožňuje sdílení arámec, který umožňuje sdílení a znovuvyužívání dat mezi aplikacemi,znovuvyužívání dat mezi aplikacemi, podniky a hranicemi komunitpodniky a hranicemi komunit** *http://www.w3.org/2001/sw/ Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 7. 7. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání SémantickýSémantický WebWeb • Sémantický web se týká dvou věcí:Sémantický web se týká dvou věcí: – Společného formátu pro integrování aSpolečného formátu pro integrování a kombinaci dat čerpaných z různých zdrojůkombinaci dat čerpaných z různých zdrojů – Jazyku, který zaznamenává souvislostiJazyku, který zaznamenává souvislosti mezi daty a objekty v reálném světěmezi daty a objekty v reálném světě
 8. 8. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Starý WebStarý Web • Stažitelné zdrojeStažitelné zdroje:: – identifikované pomocí URLidentifikované pomocí URL • OdkazyOdkazy:: – href, src, ...href, src, ... – OmezenéOmezené,, nepopisujícínepopisující • UživatelUživatel:: – Vzrušující světVzrušující svět • sémantika zdrojesémantika zdroje,, aleale posbíraná z obsahuposbíraná z obsahu • Strojově zpracovatelnéStrojově zpracovatelné:: – Velmi málo dostupných informacíVelmi málo dostupných informací • význam odkazů evidentnívýznam odkazů evidentní pouze podle kontextu okolopouze podle kontextu okolo kotevkotev Eric Miller. Weaving Meaning : An Overview of The Semantic Web. 2003
 9. 9. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání SSémantickýémantický WebWeb • ZdrojeZdroje ((jakékoliv zdrojejakékoliv zdroje):): – Globálně identifikovanéGlobálně identifikované pomocí URIpomocí URI – Rozšiřitelné a relačníRozšiřitelné a relační • OdkazyOdkazy:: – identifikované pomocí URIidentifikované pomocí URI – Rozšiřitelné a relačníRozšiřitelné a relační • UživatelUživatel:: – Ještě více vzrušující světJeště více vzrušující svět,, bohatší zkušenost uživatelebohatší zkušenost uživatele • StrojeStroje – Více dostupných informacíVíce dostupných informací (Web dat)(Web dat) • Lidé a počítačeLidé a počítače:: – Pracují, učí se a vyměňují siPracují, učí se a vyměňují si informace efektivněinformace efektivně Eric Miller. Weaving Meaning : An Overview of The Semantic Web. 2003
 10. 10. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání SémantikaSémantika ““To by mělo v pár věcechTo by mělo v pár věcech udělat jasnoudělat jasno…”…” http://carpentier.files.wordpress.com/2007/08/semanticweb.jpghttp://carpentier.files.wordpress.com/2007/08/semanticweb.jpg
 11. 11. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Koláč vrstevKoláč vrstev sémantickéhosémantického webuwebu http://www.w3c.orghttp://www.w3c.org
 12. 12. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání URIURI • Každý zdroj dostupný na webu máKaždý zdroj dostupný na webu má adresu, která může být kódována jakoadresu, která může být kódována jako Jednotný identifikátor zdroje (UniformJednotný identifikátor zdroje (Uniform Resource Identifier“ nebo URI.Resource Identifier“ nebo URI.
 13. 13. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Co to jeCo to je XML?XML? • ””Soubor pravidel definující aSoubor pravidel definující a reprezentující informace jakoreprezentující informace jako strukturovaný dokument pro aplikacestrukturovaný dokument pro aplikace na webuna webu ””**
 14. 14. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání eeXXtensibletensible MMarkuparkup LLanguageanguage • ExtensibleExtensible (rozšiřitelný)(rozšiřitelný):: Mohou býtMohou být definovány uživatelské tagydefinovány uživatelské tagy – podporuje řadu použitípodporuje řadu použití • MarkupMarkup(značkovací)(značkovací):: Uživatel může označit:Uživatel může označit: – Prvky, atributy, komentáře a zpracovacíPrvky, atributy, komentáře a zpracovací informace.informace. • Meta LanguageMeta Language(meta jazyk)(meta jazyk):: Určuje pravidlaUrčuje pravidla pro implementaci jiných jazykůpro implementaci jiných jazyků
 15. 15. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání E-mailE-mail vv XMLXML <message><message> <to><to>you@mail.comyou@mail.com</to></to> <from><from>me@mail.comme@mail.com</from></from> <text><text> Je XML snadnéJe XML snadné?? Dávám příklad.Dávám příklad. </text></text> </message></message>
 16. 16. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Co to jeCo to je RDF?RDF? • ““Rámec pro konstrukci logických jazyků,Rámec pro konstrukci logických jazyků, které mohou fungovat dohromady nakteré mohou fungovat dohromady na Sémantickém webu. Způsob použití XML proSémantickém webu. Způsob použití XML pro data, nikoliv jen pro dokumenty.data, nikoliv jen pro dokumenty.””** • RDFRDF rozšiřuje XML představením –předmětu –rozšiřuje XML představením –předmětu – predikátu – vyjádřením objektupredikátu – vyjádřením objektu http://www.w3c.orghttp://www.w3c.org
 17. 17. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání RDFRDF • Obecná metoda pro konceptuálníObecná metoda pro konceptuální popis nebo modelování informacípopis nebo modelování informací implementovaných ve webovýchimplementovaných ve webových zdrojíchzdrojích • PopisujePopisuje dokumentydokumenty,, obrázkyobrázky, vid, videaea,, atdatd..
 18. 18. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání RDF ScRDF Schémahéma • ““Rozšiřitelný jazyk reprezentujíciRozšiřitelný jazyk reprezentujíci znalosti poskytující základní elementyznalosti poskytující základní elementy pro popis ontologiípro popis ontologií”” • rozšiřuje RDF a nabízí kapacitu prorozšiřuje RDF a nabízí kapacitu pro tvorbu ontologiítvorbu ontologií
 19. 19. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání OntologieOntologie • ““Ontologie je explicitní specifikacíOntologie je explicitní specifikací konceptualizace“konceptualizace“ • Termín je vypůjčen z filosofie, kdeTermín je vypůjčen z filosofie, kde ontologie znamená systematický popisontologie znamená systematický popis existence.existence. * Thomas Gruber, 1993
 20. 20. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání KonceptualizaceKonceptualizace • ““Konceptualizace je abstraktní,Konceptualizace je abstraktní, zjednodušený pohled na svět, kterýzjednodušený pohled na svět, který chceme za nějakým účelemchceme za nějakým účelem representovatrepresentovat””** • Ontologie poskytuje kontrolované,Ontologie poskytuje kontrolované, konsistentní soubory pojmů k popisukonsistentní soubory pojmů k popisu konceptů a vztahů.konceptů a vztahů. * Thomas Gruber, 1993
 21. 21. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Konstrukce ontologiíKonstrukce ontologií • TřídaTřída – ČlověkČlověk je třídaje třída,, MužMuž je podtřída člověkaje podtřída člověka • AtributAtribut – VýškaVýška a váha jsou atributya váha jsou atributy • vztahvztah – ““isrelatedtoisrelatedto”” může značit vztah mezimůže značit vztah mezi lidmilidmi *Gruber, Encyclopedia of Database Systems, 2008
 22. 22. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Jednoduchá ontologieJednoduchá ontologie Human Muž Žena George Maryismarriedtoismarriedto třída podtřída podtřída vztah Výška1,90mváha: 95kg atributy
 23. 23. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání OWLOWL • Rodina znalostí reprezentující jazykyRodina znalostí reprezentující jazyky pro vytváření ontologiípro vytváření ontologií • Všeobecně kompatibilní sVšeobecně kompatibilní s architekturou World Wide Webarchitekturou World Wide Web,, aa obzvláště se Sémantickým webemobzvláště se Sémantickým webem * www.w3c.org
 24. 24. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání OWLOWL rozšiřujerozšiřuje RDFRDF • Rozšiřuje slovníček pojmů pro popisRozšiřuje slovníček pojmů pro popis vlastností a třídvlastností a tříd:: – Vztahy mezi třídamiVztahy mezi třídami,, – kardinalitakardinalita,, – shodashoda,, – vlastnostivlastnosti ((a jejich charakteristikya jejich charakteristiky)) * www.w3c.org
 25. 25. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání PročProč OWL?OWL? • OWLOWL má více prostředků a pojmů promá více prostředků a pojmů pro vyjádření významu a sémantiky nežvyjádření významu a sémantiky než:: – XMLXML – RDFRDF – RDF-SRDF-S * www.w3c.org
 26. 26. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání VerseVerse OWLOWL • OWL Lite (OWL Lite (rozhodnutelnérozhodnutelné)) • OWL DL (OWL DL (Logika popisuLogika popisu) () (rozhodnutelnérozhodnutelné)) • OWL Full (OWL Full (Umožňuje třídy a instanceUmožňuje třídy a instance)) • Od OWL LITE po OWL Full stoupá výraznostOd OWL LITE po OWL Full stoupá výraznost a logická komplexnosta logická komplexnost
 27. 27. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Konstrukce OWLKonstrukce OWL Člověk Stát Třída (koncept) Zvíře Jedinec (instance) Belgie Řecko Španělsko Itálie Nick Tom Alex Kylie Kelly Kočka pes žije_v žije_v žije_v m á_m azlíčkam á_m azlíčka šipka = relace označení = vlastnost has_pet * Introduction to Ontologies, Nick Drummond
 28. 28. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání TřídyTřídy • NapřNapř.. Člověk, Zvíře, PráceČlověk, Zvíře, Práce – Třídy jsou množiny jednotlivcůTřídy jsou množiny jednotlivců – Členství ve třídě je závislé na jejímČlenství ve třídě je závislé na jejím logickém popisu, ne na jménulogickém popisu, ne na jménu – Třídy nemusí být pojmenovanéTřídy nemusí být pojmenované ((Mohou být logickými výrazyMohou být logickými výrazy))
 29. 29. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání VlastnostiVlastnosti • NapřNapř.. maSoucastmaSoucast,, jeClenemjeClenem,, vlastnivlastni – Vlastnosti jsou využívány k spojeníVlastnosti jsou využívány k spojení jedincůjedinců – Často říkáme, že jedinci jsou spojeniČasto říkáme, že jedinci jsou spojeni určitou vlastností.určitou vlastností. – SubjektSubjekt – P– Predikátredikát –– PředmětPředmět • NapřNapř.:.: NikosNikos ––maMazlickamaMazlicka –– KockaKocka
 30. 30. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání JednotlivciJednotlivci • NapřNapř.. NikosNikos,, jájá,, tento pokojtento pokoj, this cat, this cat – Jednotlivci jsou předměty (instance) z našíJednotlivci jsou předměty (instance) z naší oblasti zájmuoblasti zájmu – Jednotlivci mohou být členy několika třídJednotlivci mohou být členy několika tříd
 31. 31. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Jak jsou propojenyJak jsou propojeny?? • HTMLHTML aa XMLXML – HTMLHTML používá předdefinované tagy, abypoužívá předdefinované tagy, aby prohlížeči sdělilo, jak zobrazit webovouprohlížeči sdělilo, jak zobrazit webovou stránkustránku – XMLXML používá nepředdefinované tagy kpoužívá nepředdefinované tagy k popisu dat za účelem jejich udržování, nepopisu dat za účelem jejich udržování, ne zobrazení.zobrazení.
 32. 32. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Jak jsou propojenyJak jsou propojeny?? • XML – RDFXML – RDF – RDFRDF také popisuje zdroje a je založeno nataké popisuje zdroje a je založeno na XML poskytujícím model pro data a syntax,XML poskytujícím model pro data a syntax, takže si nezávislé strany mohou vyměňovattakže si nezávislé strany mohou vyměňovat data.data.
 33. 33. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Jak jsou propojenyJak jsou propojeny?? • RDF – OWLRDF – OWL – OWLOWL je vybudováno na RDF a založeno naje vybudováno na RDF a založeno na XMLXML – Svým způsobem rozšiřuje RDF tím, žeSvým způsobem rozšiřuje RDF tím, že umožňuje vytvářet logické závislosti meziumožňuje vytvářet logické závislosti mezi strukturamistrukturami
 34. 34. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Souvisí se vzdělávánímSouvisí se vzděláváním?? • Sémantický webSémantický web Propojuje výukové objektyPropojuje výukové objekty(LOs)(LOs) Propojuje je s reálným světemPropojuje je s reálným světem • XMLXML  Rozesílání dokumentůRozesílání dokumentů • RDFRDF  Rozesílaní více než jen dokumentůRozesílaní více než jen dokumentů(LOs)(LOs) • OOntologientologie  Vztahy mezi výukovými objektyVztahy mezi výukovými objekty • OWLOWL  Definuje vztahy mezi objekty a jeDefinuje vztahy mezi objekty a je kompatibilní se sémantickým webemkompatibilní se sémantickým webem
 35. 35. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Kategorie vzdělávacích aktivit naKategorie vzdělávacích aktivit na Webu 2.0Webu 2.0** • Sdílení datSdílení dat • Manipulace s médiiManipulace s médii • Konverzační oblastiKonverzační oblasti • OnlineOnline hryhry a virtuální světya virtuální světy • Sociální sítěSociální sítě • BlogováníBlogování ** Becta (2008)Becta (2008).. Web 2.0 technologies for learning: The currentWeb 2.0 technologies for learning: The current landscape – opportunities, challenges and tensionslandscape – opportunities, challenges and tensions
 36. 36. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Kategorie vzdělávacích aktivit naKategorie vzdělávacích aktivit na Webu 2.0Webu 2.0 • Social BookmarkingSocial Bookmarking • Systémy pro doporučeníSystémy pro doporučení • Kolaborativní editaceKolaborativní editace • WikiWiki • SyndikaceSyndikace
 37. 37. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Sdílení médiíSdílení médií • Synchronizace slajdů s videemSynchronizace slajdů s videem – http://www.zentation.com/http://www.zentation.com/ • Uskladnění a sdílení studijníchUskladnění a sdílení studijních poznámekpoznámek – http://www.notecentric.com/http://www.notecentric.com/
 38. 38. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 39. 39. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Manipulace s médiiManipulace s médii • Online software pro diagramyOnline software pro diagramy – http://www.gliffy.com/http://www.gliffy.com/ • Propojení literatury s geografiíPropojení literatury s geografií – http://www.googlelittrips.comhttp://www.googlelittrips.com//
 40. 40. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 41. 41. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Konversační oblastiKonversační oblasti • Vzdělávací konversaceVzdělávací konversace – http://vyew.com/site/http://vyew.com/site/ • Mezinárodní konversaceMezinárodní konversace – http://www.thinkquest.org/http://www.thinkquest.org/ • Konversace pro mladé žákyKonversace pro mladé žáky – http://b.whyville.net/smmk/nicehttp://b.whyville.net/smmk/nice
 42. 42. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 43. 43. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Sociální sítěSociální sítě && blogováníblogování • Běžná komunikace o školních zájmechBěžná komunikace o školních zájmech – http://www.goldstarcafe.net/http://www.goldstarcafe.net/ • Vzdělávací blogováníVzdělávací blogování – http://edublogs.org/http://edublogs.org/
 44. 44. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 45. 45. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání WikisWikis • Školní WikiŠkolní Wiki – http://school20.wikispaces.com/http://school20.wikispaces.com/ • Vzdělávací WikiVzdělávací Wiki – http://wikisineducation.wetpaint.com/http://wikisineducation.wetpaint.com/
 46. 46. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání
 47. 47. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Milý uživateliMilý uživateli,, Věnujte prosím čas (5 minut) abyste nám pomohl vylepšit moduly METASCHOOL!Věnujte prosím čas (5 minut) abyste nám pomohl vylepšit moduly METASCHOOL! •Dotazníky k modulůmDotazníky k modulům naleznetenaleznete zdezde:: Portál METASCHOOLPortál METASCHOOL:: http://lreforschools.eun.org/metaschoolhttp://lreforschools.eun.org/metaschool  Najděte současný modulNajděte současný modul ((zeptejte se vedoucího workshopu, pokud si nejstezeptejte se vedoucího workshopu, pokud si nejste jistijisti ))  Scrollujte na konec popisu moduluScrollujte na konec popisu modulu  Vyplňte dotazník k moduluVyplňte dotazník k modulu • Pokud se účastníte semináře METASCHOOL a toto je poslední modul na vašem semináři,Pokud se účastníte semináře METASCHOOL a toto je poslední modul na vašem semináři, prosím pomozte nám vyplněnímprosím pomozte nám vyplněním Dotazníku k SeminářiDotazníku k Semináři (10 minut) zlepšit také semináře(10 minut) zlepšit také semináře METASCHOOL.METASCHOOL. Portál METASCHOOLPortál METASCHOOL:: http://lreforschools.eun.org/metaschoolhttp://lreforschools.eun.org/metaschool  Klikněte na jazykKlikněte na jazyk:: VyhodnoceníVyhodnocení
 48. 48. Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens Technologie a nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání Nástroje a technologie Webu 2.0Nástroje a technologie Webu 2.0 ve vzděláváníve vzdělávání Informatics LaboratoryInformatics Laboratory Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens http://infolab-dev.aua.gr/http://infolab-dev.aua.gr/

×