Å Informere - den ekte digitale ferdigheit

748 views

Published on

Del av foredrag om Den digitale skulen som informerer ...analogt.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Før dette: presentasjon av Mitt digitale liv med Blog, Facebook, Twitter, Netvibes, iPhoto og kalender
 • Bilete før/no Før sat elevane som ikkje orka å følgja med og såg ut gjennom vinduet. No ser dei inn i Windows.
 • Historien om legen som kom tilbake til jobben etter 100 år – det gikk ikke Læreren som kom tilbake klarte det helt fint… Men: Nå skjer det en revolusjon I klasserommet!
 • Def, korleis meistre? Diagnose etter 100dg – klarte ikkje meir…
 • Døme nettavis, sosiale samfunn, smartphone, iphone, digitalt album, flicr, betale med mobil. Har ikkje hatt lommebok på så lenge eg kan huske.
 • Stor lykke: timeplan Men også: 3x A3-ark med avvik i undervisningstimar, skuleruta, endringar, aktivitetar,
 • Å legge til rette for læring betyr mao å spreie og dele informasjon - å kommunisere
 • bilete
 • Bilete: keeper som tek straffe – teikning?
 • (artikkel, Kari, Dons)
 • Å Informere - den ekte digitale ferdigheit

  1. 1. Å informere Den ekte digitale ferdigheit
  2. 5. Diagnose etter 100 dagar <ul><li>Skulen kommuniserar ikkje effektivt </li></ul><ul><li>Mykje er som før, men… </li></ul><ul><ul><li>nye rutinar </li></ul></ul><ul><ul><li>OG gamle rutinar </li></ul></ul><ul><li>’ Den digitale skulen’ er… analog? </li></ul>
  3. 6. Digital danningsmodell Kilde: Krumsvik 2006
  4. 7. Pedagogisk bruk av IKT <ul><li>vanskeleg å måle </li></ul><ul><li>dei lærde strides </li></ul><ul><li>&quot;å setje straum på læremidla” </li></ul>
  5. 8. Administrativ bruk av IKT <ul><li>Informasjon </li></ul><ul><li>Kommunikasjon </li></ul><ul><li>Kontorrutinar </li></ul><ul><li>&quot;å setje straum på posthylla&quot; </li></ul>
  6. 9. År 2000: 4 uerstattelege <ul><li>1. Avis </li></ul><ul><li>2. Lommekalendar / 7. sans </li></ul><ul><li>3. Fotoalbum </li></ul><ul><li>4. Lommebok </li></ul>
  7. 10. 4 uerstattelege, som lærar <ul><li>1. Infoskriv frå leiinga </li></ul><ul><li>2. Lærarkalendar </li></ul><ul><li>3. Klasseprotokoll </li></ul><ul><li>4. Karakterbok </li></ul>
  8. 11. Men kva har skjedd? <ul><li>Mediumet PAPIR er erstatta </li></ul><ul><li>Men INNHALDET er framleis viktig </li></ul><ul><li>Bruk av I_K_T </li></ul>
  9. 15. IKT <ul><li>Informasjon - data, opplysningar </li></ul><ul><li>Kommunikasjon - dele, formidle, samarbeide </li></ul><ul><li>Teknologi - verktøy, kunnskap </li></ul>
  10. 16. Kva heitte barnet før? <ul><li>EDB, Informatikk </li></ul><ul><li>IT </li></ul><ul><li>IKT = Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi </li></ul>
  11. 17. Den ’digitale’ skulen <ul><li>Organisasjon med kjerneverksemd… ? </li></ul><ul><li>Læring byggjer på kommunikasjon og informasjon: </li></ul><ul><ul><li>fagstoff </li></ul></ul><ul><ul><li>praktisk informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>samtale, samarbeid </li></ul></ul>
  12. 18. Den digitale eleven <ul><li>har hatt multimedial oppvekst </li></ul><ul><ul><li>ørten TV-kanalar, DVD, mobiltelefon og spel </li></ul></ul><ul><ul><li>PC, internett, msn og Facebook </li></ul></ul><ul><li>er ”alltid&quot; tilgjengeleg/online (altså disruptiv) </li></ul><ul><ul><li>informasjon &quot;overflow&quot; (eller ignoranse?) </li></ul></ul><ul><ul><li>forlangar brukarvenlegheit </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>it’s learning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bussrutene </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>aukande trend (det vert berre verre) </li></ul></ul>
  13. 19. Den digitale læraren <ul><li>Slåss med Tidstjuven </li></ul><ul><ul><li>Organisere, administrere, planlegge, informere..... </li></ul></ul><ul><li>Taparen </li></ul><ul><ul><li>Pedagogisk arbeid/-utviklingsarbeid </li></ul></ul><ul><li>Resepten: </li></ul><ul><ul><li>klok bruk av IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>= meir tid til pedagogisk arbeid </li></ul></ul>
  14. 20. Ulike roller – ulike mål? <ul><li>Administrasjonen </li></ul><ul><ul><li>primæroppgåve: legge til rette for læring </li></ul></ul><ul><li>Avdelingsleiar </li></ul><ul><ul><li>primæroppgåve: legge til rette for læring </li></ul></ul><ul><li>Lærar </li></ul><ul><ul><li>primæroppgåve: legge til rette for læring </li></ul></ul><ul><li>= ULIKE roller men LIKE mål </li></ul>
  15. 21. Kva er god informasjon? <ul><li>Personleg </li></ul><ul><li>Aktuell </li></ul><ul><li>Lett å finne </li></ul><ul><li>Nyttig </li></ul>
  16. 22. Kven ”lagar” informasjon i skulen <ul><li>Forlag </li></ul><ul><li>Lærar </li></ul><ul><ul><li>t.d undervising, vurdering, samarbeid </li></ul></ul><ul><li>Administrasjonen </li></ul><ul><li>Avdelingsleiar </li></ul><ul><li>Andre tilsette </li></ul><ul><li>Medelevar </li></ul><ul><li>= alle! </li></ul><ul><li>= kompleks informasjonsorganisasjon </li></ul>
  17. 23. Kvar er informasjonen? <ul><li>På nettet I bøker På PC-ane På skoleportalen.no I it's learning - i fag, i mapper, oppslag, meldingar - BjørgvinNytt På skolearena På heimesida I posthyller På tavler På dører I heisen </li></ul>
  18. 24. Mottakar Foto: Flickr.com / Nikster 2000 (CC)
  19. 25. Tilsett mottakar <ul><ul><li>Praktisk informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Timeplanar </li></ul></ul><ul><ul><li>Møteinnkalling, sakslister, referat osb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Endringar/avvik </li></ul></ul>
  20. 26. Påstand som tilsett <ul><li>Umogleg å vera oppdatert utan: </li></ul><ul><ul><li>å vera fysisk til stades på skulen </li></ul></ul><ul><ul><li>(for å sjekka PAPIR-arenaene fleire gonger dagleg) </li></ul></ul><ul><ul><li>å sjekka ymse stadar i it's learning to gonger dagleg </li></ul></ul><ul><ul><li>å lage eigen personleg kalendar for kvar veke </li></ul></ul>
  21. 27. Andre mottakarar <ul><li>Elevar </li></ul><ul><ul><li>fagstoff, timeplanar, praktisk informasjon, markedsføring </li></ul></ul><ul><li>Foreldre </li></ul><ul><ul><li>praktisk informasjon, markedsføring </li></ul></ul><ul><li>Komande elevar og foreldre </li></ul><ul><li>Lærebedrifter </li></ul><ul><ul><li>praktisk informasjon, markedsføring </li></ul></ul><ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><ul><li>t.d UiB </li></ul></ul><ul><ul><li>prosjekt (Romania, utveksling, EU-prosjekt) </li></ul></ul><ul><ul><li>markedsføring, praktisk informasjon </li></ul></ul><ul><li>Fylket </li></ul><ul><li>Leiinga/administrasjonen </li></ul>
  22. 28. Å sende informasjon <ul><li>… er ikkje det same som at bodskapen </li></ul><ul><li>kjem fram </li></ul><ul><li>blir lest </li></ul><ul><li>blir forstått </li></ul><ul><li>blir hugsa (til rett tid) </li></ul><ul><li>ikkje seinare kan bli endra </li></ul>
  23. 29. Mål <ul><li>Forenkle kommunikasjonen </li></ul><ul><ul><li>redusere talet på informasjonskanalar </li></ul></ul><ul><li>Auka tilgjengelegheit </li></ul><ul><ul><li>&quot;alle&quot; skal kunne finna &quot;alt&quot; til ei kvar tid </li></ul></ul><ul><li>Auka trivsel for elevar og tilsette </li></ul><ul><li>Frigjere tid til pedagogisk arbeid </li></ul>
  24. 30. Overordna strategi <ul><li>Bruke I_K_T </li></ul><ul><ul><li>ikkje berre snakke om det </li></ul></ul><ul><ul><li>handlar ikkje om PC-ar og teknikk </li></ul></ul><ul><ul><li>handlar om å dele viktig informasjon </li></ul></ul><ul><li>Gjere informasjonen lett tilgjengeleg   </li></ul><ul><li>Åpne opp! </li></ul><ul><ul><li>Lage flytar/straumar! </li></ul></ul><ul><ul><li>Skap eit sug! </li></ul></ul>
  25. 31. Informasjonsstrategi <ul><li>Fortløpande informasjonsflyt </li></ul><ul><ul><li>ikkje ein gong i veka </li></ul></ul><ul><ul><li>gjeld også ekstern informasjon </li></ul></ul><ul><li>Gruppering </li></ul><ul><ul><li>felles-informasjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a) skulens nettsider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b) innomhus (it's learning?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>avdelingsvis informasjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a) skulens nettsider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b) innomhus (avdelingsvis, it’s learning?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>direkte informasjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kun til den/dei det gjeld (og spar dei andre) </li></ul></ul></ul>
  26. 32. Fossilt døme <ul><li>PUSH </li></ul><ul><ul><li>Viktig melding frå landsbyhøvdingen blir hengt opp på torget </li></ul></ul><ul><li>Mottakarar:   </li></ul><ul><ul><li>Går til torget for å lese oppslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser det tilfeldig eller høyrer det frå andre </li></ul></ul>
  27. 33. Moderne døme <ul><li>PUSH: </li></ul><ul><ul><li>NRK P1 sender radioprogrammet &quot;Her&Nå&quot;, alle kvardagar kl 15 </li></ul></ul><ul><li>PULL:   ? </li></ul><ul><ul><li>Radioprogramma vert lagt ut på nettsidene for nedlasting </li></ul></ul><ul><li>Mottakar:  </li></ul><ul><ul><li>Abonnerer via iTunes el nrk.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye Her&Nå-program kjem automatisk til mi datamaskin / mobiltelefon </li></ul></ul><ul><ul><li>Høyrer på bussturen heim (iPod el.l) </li></ul></ul>
  28. 34. Skulens servicegaranti for informasjon <ul><li>Tilby abonnement / digital levering av informasjon </li></ul><ul><li>Garantér oppdatert informasjon om hendelsar </li></ul><ul><li>Garantér logisk plassering </li></ul>
  29. 35. 1 Abonnement / digital levering <ul><li>RSS </li></ul><ul><ul><li>&quot;setje straum på posthylla” </li></ul></ul><ul><ul><li>kbruvik.blogspot.com/2008/04/tid-for-spare-tid-p-nettet.html </li></ul></ul>
  30. 36. Øvelse <ul><li>Frå PUSH:  </li></ul><ul><ul><li>Legge eit ark frå administrasjonen til alle lærarar i posthylla (t.d nytt skulereglement) </li></ul></ul><ul><li>… til PULL:    ? </li></ul><ul><ul><li>Legge ei nyhendemelding på skulens nettsider </li></ul></ul><ul><ul><li>Mottakar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abonnerer på skulens nyhende på nettsidene via RSS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veit kvar det ligg, hentar det når ein treng det (digitalt) </li></ul></ul></ul>
  31. 37. 2 Oppdaterte hendelsar <ul><li>Kalendar </li></ul><ul><li>&quot;setje straum på lærarkalendaren” </li></ul><ul><li>t.d google.com/calendar/ </li></ul><ul><ul><li>kan lett byggjast inn på nettsider </li></ul></ul><ul><ul><li>kan lett overførast til mobilens kalendar </li></ul></ul>
  32. 38. Øvelse <ul><li>Frå PUSH: </li></ul><ul><ul><ul><li>Avdelingsleiar sender epost til sine lærarar om frist for å velge læremiddel </li></ul></ul></ul><ul><li>… til PULL:    ? </li></ul><ul><ul><ul><li>Legge ei nyhendemelding på avdelingas sider (åpent) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Legge fristen inn i avdelingens kalendar </li></ul></ul></ul><ul><li>Mottakar: </li></ul><ul><ul><ul><li>Abonnerer på avdelingas nyhende på nettsidene via RSS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veit kvar det ligg - hentar det når ein treng det (digitalt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lærar ser fristen i sin digitale kalendar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>.. og får automatisk påminning på skjermen/pr epost t.d 24 t før fristen </li></ul></ul></ul>
  33. 39. 3 Logisk plassering <ul><li>” Prosjekt Total Makeover&quot; </li></ul><ul><ul><li>Opprydding i interne fag i it's learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Skulens heimesider </li></ul></ul>
  34. 40. Lekse <ul><li>Oppgåve 1 </li></ul><ul><ul><li>Frå PUSH:   &quot;Det ligg på it's learning&quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>men kvar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>er det oppdatert? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hugsar eg vegen dit til neste gong? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>… til PULL ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>påstand: 95% kan flyttast til åpne nettsider, sosiale medier osv. </li></ul></ul></ul><ul><li>Oppgåve 2 </li></ul><ul><ul><li>Gå til ditt intranett/informasjonsfag i it's learning. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta for deg kvar mappe og finn argument for kvifor innhaldet ikkje kan publiserast åpent på nettet. </li></ul></ul>
  35. 41. Oppsummering <ul><li>Avvikle den analoge informasjonen </li></ul><ul><li>… og skulen blir digital! </li></ul>

  ×