Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program halvtidsavstämning 22 maj 2018

54 views

Published on

Program för samordningsuppdragets halvtidsavstämning och workshop den 22 maj 2018 på Nordic Light Hotel

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program halvtidsavstämning 22 maj 2018

  1. 1. 1 (2) Halvtidsavstämning för utredningsarbetet Tid: 22 maj 2018, kl. 8.30–15.30 (16.30) Plats: Nordic Light, Vasaplan, Stockholm Deltagare: Alla utredningsgrupper, Gruppen för öppen tillgång, Bibsamkonsortiets styrgrupp (enbart fm) Program 8.30–9.00 Kaffe och tilltugg och mingel 9.00–11.30 Välkomna! Utredningsgrupperna presenterar sitt pågående arbete. Möjlighet att ställa frågor.  Utredningsgrupp 1 Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång  Utredningsgrupp 2 Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem  Utredningsgrupp 3 Öppen tillgång till böcker  Utredningsgrupp 4 Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång  Utredningsgrupp 5 Uppföljning av krav på öppen tillgång 11.30 – 12.30 Gemensam lunch
  2. 2. 2 (2) Kungliga biblioteket Dnr. 6.6-2018-42 12.30– 12.40 Intro Workshop-arbete – 3 teman  FAIR-principer  Vetenskaplig kvalitetsprövning av publikationer  Incitament för öppen tillgång 12.40–14.30 Workshop i 5 grupprum med tvärgrupper av utredningsgrupper samt Gruppen för öppen tillgång. 14.00 Eftermiddagsfika under workshop-arbetet 14.30–15.30 Öppen diskussion utifrån de tre temana. Avslutande ord och arbetet framåt. 15.30–16.30 Internt möte Gruppen för öppen tillgång.

×