Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppna, slutna och dolda data: Erfarenheter av en metaanalys och synpunkter från en forskares horisont, Gustav Nilsonne

495 views

Published on

Öppna, slutna och dolda data: Erfarenheter av en metaanalys och synpunkter från en forskares horisont
Gustav Nilsonne, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Öppna, slutna och dolda data: Erfarenheter av en metaanalys och synpunkter från en forskares horisont, Gustav Nilsonne

 1. 1. Öppna, slutna och dolda data: erfarenheter av en metaanalys och synpunkter från en forskares horisont Gustav Nilsonne Med dr, forskare, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet
 2. 2. Gör immunsystemet att hjärnan blir sömnig om natten? Interleukin-6
 3. 3. Bauer et al. Clin Investig. 1994 72(4):315
 4. 4. Var under dygnet finns toppar och dalar? Cutolo & Straub. Autoimmunity Reviews 7 (2008) 223–228
 5. 5. Data för metaanalys  43 studier med 56 dataset från totalt 1100 försökspersoner kunde inkluderas i en metaanalys.  Individdata var tillgängliga från tre av dessa dataset.  Ytterligare 36 studier uppfyllde inklusionskriterierna men kunde inte inkluderas eftersom data inte var tillgängliga (k = 25), eftersom data hade rapporterats tidigare (k = 7) eller eftersom de rapporterade extremt höga absoluta nivåer (k = 4).
 6. 6. Metaanalys Nilsonne et al. bioRrxiv 2015. http://dx.doi.org/10.1101/042507
 7. 7. Diskussion: öppna, slutna och dolda data  Metaanalysen visar att interleukin-6 inte stiger på natten  Data som inte kunnat inkluderas leder till risk för snedvridning (bias) och minskad precision i skattningen av dygnsrytmen  Brist på individdata begränsar möjligheten att hantera kvarvarande heterogenitet  Slutna och dolda data är ett slöseri med resurser och kan ifrågasättas på forskningsetiska grunder
 8. 8. All teknik som behövs för att publicera öppna data finns redan Sothern et al. J Allergy Clin Immunol. 95(5):1029-1035
 9. 9. Vad göra för att stödja öppna data?  Föra in ett livscykelperspektiv på data i utbildning i forskningsmetod  Riktlinjer och satsningar hos lärosäten och forskningsfinansiärer  Värdesätta öppna data som vetenskapligt bidrag  Sluta belöna arkaiska forskningspraktiker

×