Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article Processing Charges på SUB

789 views

Published on

Frida Jacobson, Stockholms universitetsbibliotek

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Article Processing Charges på SUB

 1. 1. APC på SUB Mötesplats Open Access Karlstad universitetsbibliotek 27 april 2017 2017-04-27 /Frida Jacobson Stockholms universitetsbibliotek
 2. 2. ( Uppdrag: följa universitets kostnader för Open access ● Uppdrag från universitetets förvaltningschef ● Kostnader totalt ● Kostnader per förlag – Offset-avtal – Medlemskapsavtal – Författaravgifter (APC) ● Vilka finansiärer ● Deadline 15 mars 2017
 3. 3. Bakgrund APC på SUB ● Deltog i KB:s pilotstudie vt 2016 om APC-databas ● Skaffat två nya konton i Kontoplanen okt 2016 – konto 57981 för författaravgifter – konto 57982 för kringkostnader ● Arbetet med att kartlägga APC:er påbörjades ht 2016 – controller tog fram fakturor på troliga konton – bibliotekarie berikade data, lade in i APC-databas ● Formellt uppdrag från förvaltningschef dec 2016 – redovisa universitets kostnader för open access – deadline 15 mars 2017
 4. 4. Arbetsprocess, steg 1: controller ● Controller tog fram APC-fakturor på troliga kontokoder i ekonomisystemet – fakturanummer – belopp i SEK – originalvaluta – förlag – finansiär
 5. 5. Arbetsprocess, steg 2 bibliotekarie ● Bibliotekarie sökte fram APC-fakturor på fakturanummer, kontrollerade och berikade data till Open APC-databasen – är det APC-faktura – har VAT betalats felaktigt – originalvaluta till EUR – finns DOI el del av DOI – kontrollera DOI:n – söka fram artikel – hybrid eller guld
 6. 6. Hinder ● Ej heltäckande kartläggning, sökte på troliga konton ● Ett fakturasystem med inscannade PDF:er ● Relevant information saknas på fakturorna, tex artikelnamn eller DOI ● Mycket manuellt grävarbete ● APC:er betalade med kontokort syns inte i ekonomisystemet
 7. 7. Kontroll: har vi hittat allt? Manuellt vs bibliometriskt uttag Totalt 444 86 unika 227 unika 131 Fakturor i ekonomisystemet Bibliometriskt uttag av artiklar 358217
 8. 8. Möjlighet: avsätt resurser och utnyttja bibliotekets olika kompetenser ● Bibliotekschef – drev frågan mot universitetsledningen ● Controller – sökte fram fakturorna i ekonomisystemet på kontokod – informerade ekonomihandläggare på institutioner ● Bibliotekarier med licensavtalsbakgrund – kontrollerade controllerns framtagna fakturor – berikade med data och lade in i open APC-databasen ● Bibliometriker – bibliometriskt uttag av oa-artiklar publicerade vid SU
 9. 9. APC-kostnader fördelade per förlag Wiley 14% Elsevier 14% Nature publishing group 10% Springer 9%Oxford university press 7% Frontiers 6% PLOS 7% American Chemical Society 4% IOP 4% Taylor&Francis 3% Copernicus 4% Kostnader fördelade per förlag år 2016 (totalt 3 931 mkr)
 10. 10. Elsevier Wiley Taylor & Francis Springer Nature publishing group American Chemical soc Oxford univ press Total cost of publication 2016, per förlag Prenumerationskostnader Författaravgifter
 11. 11. Fler resultat ● 59 % av APC:erna avser artiklar publicerade i hybridtidskrifter ● 41 % av APC:erna avser artiklar publicerade i guld open access tidskrifter ● 82 % av APC:erna har finansierats med statliga medel – 37 % Vetenskapsrådet – 27 % Stockholms universitets forskningsanslag ● 18 % av APC:erna från extern finansiering – 50 % Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 12. 12. Frågor och rapport? Kontakta: frida.jacobson@sub.su.se liisa.hanninen@sub.su.se 2017-04-27 /Frida Jacobson Stockholms universitetsbibliotek

×