Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fp lunch ondernemingsfinanciering

630 views

Published on

Situering van de evolutie en wijzigingen op de markt van ondernemingsfinanciering. Inleiding voor een gedachtenwisseling met Finpower klanten op 11/12/2012

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fp lunch ondernemingsfinanciering

 1. 1. De Kracht van Professioneel Financieel Management FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Een sterk veranderende markt ? Finpower lunch Houthalen, 11/12/2012fin POWER
 2. 2. I. INLEIDING Structuur van de presentatie 1. Financiering van ondernemingen : 1. Vaststelling van de evolutie 2. Fundamentele redenen voor deze evolutie 3. Toekomstverwachtingen 2. Alternatieve financieringsvormen 1. De overheid 2. Private spelers 3. Diversiteit aan voorbeelden 3. Conclusiesfin POWER Pagina 2
 3. 3. I. FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Vaststelling evolutie Bankfinanciering evolueert Alternatieve financiering groeit  1980-90 :  1980 – 90 » Investeringskredieten » De beurs ... voor grote ondernemingen » Kaskrediet/straight loan  1990 – 2000  1990 – 2000 » LRM » Leasingen » Participatiefonds  2000 – 2010  2000 – 2010 » PMV, … » Factoring » BA, private investeerders » Waarborgregeling  2010 –  2010 - … » Crowd funding … » E.I.B.fin POWER Pagina 3
 4. 4. I. FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Redenen van deze evolutie : marge-behoefte banken  Basel 1  Tegelijkertijd is de » Gewogen ratio van 8 % boodschap : » Vaste wegingen voor ‘alle’ risico’s » Alternatieve inkomsten voor  Basel 2 : banken zullen moeten dalen » Risico’s specifiek wegen : » KMO’s hebben een hoger risico … – Investment banking  Basel 3 – Trading/marktenzaal » Incl. liquiditeit – ?? Geen lange termijn leningen meer. – … » Gewogen ratio stijgt naar 12 – 13 % – Zeker voor lange termijn leningen In principe zullen de ‘marges’ van de banken met minimaal 50 % moeten stijgen 2018 !fin POWER Pagina 4
 5. 5. I. FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Redenen van deze evolutie : daling marktrente  Vroeger : » Leningsrente 5 %, marge 1,25 % » Na 15 jaar, 100 € lenen/beleggen : – Onderneming betaalt 208 terug – Belegger krijgt 174 terug – Bankier ‘krijgt’ ca. 1/3de van de opbrengst  Nu : » Leningsrente 3,5 %, Marge  2 % » Na 15 jaar, 100 € lenen/beleggen : – Onderneming betaalt 167 terug – Belegger krijgt 125 terug – Bankier ‘krijgt’ meer dan 60 % van de opbrengst ! Hogere marges zijn bij lage rentes geen verkoopbaar alternatief op ‘lange termijn’fin POWER Pagina 5
 6. 6. I. FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Gevolgen van deze evolutie : risico-beperking banken  Als de marge niet lager kan  blijft enkel het ‘afbouwen van het risico’ een alternatief voor de banken : » Geen risico-dragende aktiviteiten meer – Risico-sectoren worden volledig gemeden (Horeca, maar ook bouw, transport, onroerend goed … – Ondernemingen met ‘hoger risico’ sneller afbouwen (= opzeggen …) » Enkel nog minder risico-dragende ‘producten’ – Leasing – Factoring  Telkens ‘dubbele’ indekking door klant en onderliggend aktief Het is duidelijk dat banken naar de toekomst toe minder risico-volle leningen zullen moeten zoeken.fin POWER Pagina 6
 7. 7. I. FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Gevolgen van deze evolutie : opkomst ‘alternatieven  Vanuit deze optiek is het duidelijk dat ‘alternatieven’ noodzakelijk zijn » De overheid tracht hier stimulerend op te treden  Maar de ‘private’ markt zal dit tekort moeten opvangen De wijziging van de financieringsmogelijkheden van de banken zal de markt doen zoeken naar alternatieven.fin POWER Pagina 7
 8. 8. II. ALTERNATIEVE FINANCIERING De overheid als ‘stimulus’ van ondernemingsfinanciering  Rechtstreekse financiering  Als ‘steun’ voor de banken » LRM, PMV » Participatiefonds – Participaties – Tot 250 k€ achtergestelde – Achtergestelde leningen leningen  Rentes 6 – 12 % ! » Waarborgfonds – 75 % tot 750 k€ » Positieve ervaringen » E.I.B. en andere » Maar, veeleisende spelers De overheid wordt één van de belangrijke hefbomen in de financieringsmarkt van ondernemingenfin POWER Pagina 8
 9. 9. II. ALTERNATIEVE FINANCIERING Private investeerders/investeringen : aanbod neemt toe  Als alternatieve belegging  Vanuit ‘bittere noodzaak : » Risico-loze rente zeer laag » Betalingsuitstel klanten – 0 – 1,5 % … – Neemt fundamenteel toe – Niet altijd ‘in overleg’ : » Zoektocht naar alternatieven WCO – Goud wordt duur – Immo wordt duur » Bij verkoop – Leningen aan ondernemingen : onderneming :  Obligatielening van – 2/3de met ‘uitgestelde beursgenoteerde ondernemingen betaling  Private leningen – 1/3de met ‘earn out’ Private investeerders zullen de ‘ruimte’ van de banken naar de toekomst toe (willen) invullen.fin POWER Pagina 9
 10. 10. II. ALTERNATIEVE FINANCIERING Diversiteit aan voorbeelden  Ondernemingen met  Ondernemingen ‘met ‘groeiperspectief’ liquiditeitsnood’ : » Participaties » Bankfinanciering is geen optie » Business Angels meer : » Crowd – funding – Geen ‘bijkomende’ middelen – Bij factoring : minder middelen !  Met als voorbeeld onze volgende » In 50 % van de gevallen spreker, Bert Creemers van Edison – Leningen door Energy. leveranciers/vrienden/relaties – Evt. verkoop aktiva en terug huren/kopen Het (tijdig) vinden van ‘financiering’ wordt één van de kritische succesfaktoren van de toekomstfin POWER Pagina 10
 11. 11. III. CONCLUSIES : Afsluitende bedenkingen Ondernemingsfinanciering : een complexe wereld Complexere risico-inschatting - snellere evoluties - hogere volatiliteit FINANCIERINGSMARKT VOOR ONDERNEMINGEN Stijging van de vraag Diversificatie van het aanbod - hogere investeringsbehoeftes - herpositionering banken - snellere groeiambities - alternatieve financieringsbronnen De financieringsmarkt voorfin POWER ondernemingen is in volle (r)evolutie ! Pagina 11
 12. 12. III. CONCLUSIES : Afsluitende bedenkingen Het belang van ‘financiering’ in de economische cyclus.  Evolutie door de jaren heen :  Vanaf 1900 : het product bepaalt het succes (van Ford tot I.B.M.)  Vanaf 1950 : Service en marketting worden belangrijker (vb. Microsoft, McDonalds)  Vanaf einde de jaren 90 ==> Financiering wordt de cruciale succesfactor » Internet-hype van eind de jaren 90 heeft dit principe ‘geïntroduceerd’ – Amazon.com, Google en E-bay hebben overleefd ‘because their pockets where larger’ » De ‘rebound’ begin de jaren 2000 heeft dit principe ‘veralgemeend – General Electric is op heden de grootste ‘traditionele’ onderneming …  Ondanks het ‘stijgend belang van financiering’ daalt de ‘macht van het geld’ : » Democratisering van de financiële markt dwingt ook de ‘financiële machten’ tot K.T.-resultaten » Het volume aan ‘zoekend’ geld stijgt de laatste jaren exponentieel  De ‘financiële’ markt is, omwille van zijn ‘wil tot anticiperen’, zeer cyclisch. Daardoor wordt ‘timing’ voor ondernemers enorm belangrijk Naast het product, de markt en het team wordt ‘het financieel beheer’ de cruciale succesfactor voor ondernemers in de 21ste eeuwfin POWER Pagina 12

×