Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas

Download to read offline

Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan.

Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas

 1. 1. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 2. 2. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 3. 3. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 4. 4. 1. Ano ang kaugnayan ng konsepto ng utility sa pagkonsumo? 2. Ano-ano ang mga uri ng pagkonsumo? 3. Ano-ano ang mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo? 4. Ano-ano ang mga batas ng pagkonsumo? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 5. 5. PAGKONSUMO Ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan.
 6. 6. Konsyumer Tinatawag din sila bilang mamimili. Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 7. 7. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 8. 8. Kapag natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan, siya ay nakakaranas ng kasiyahan o satisfaction. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 9. 9. Utility Ito ay ang kasiyahan o satisfaction na nakukuha sa pagkonsumo ng isang uri ng produkto o serbisyo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 10. 10. Utility Maximization Ito ang layunin ng bawat konsyumer: ang matamo ang pinakamataas na utility na maaaring maabot sa harap ng kanyang budget constraint. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 11. 11. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 12. 12. Mga Uri ng Utility TOTAL UTILITY • Kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo. MARGINAL UTILITY • Karagdagang utility na matatamo sa pagkonsumo ng isang karagdagang yunit ng produkto o serbisyo www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 13. 13. Mga Uri ng Utility TOTAL UTILITY • Kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo. MARGINAL UTILITY • Karagdagang utility na matatamo sa pagkonsumo ng isang karagdagang yunit ng produkto o serbisyo www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 14. 14. MGA URI NG PAGKONSUMO www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 15. 15. Mga Uri ng Pagkonsumo TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang tugunan ang isang kagustuhan HINDI TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang makabuo ng pinal na produktong magagamit upang tugunan ang isang kagustuhan www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 16. 16. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 17. 17. Mga Uri ng Pagkonsumo TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang tugunan ang isang kagustuhan HINDI TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang makabuo ng pinal na produktong magagamit upang tugunan ang isang kagustuhan www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 18. 18. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 19. 19. Mga Uri ng Pagkonsumo MAAKSAYANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao MAPANGANIB NA PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan ng tao www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 20. 20. Mga Uri ng Pagkonsumo MAAKSAYANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao MAPANGANIB NA PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan ng tao www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 21. 21. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 22. 22. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 23. 23. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 24. 24. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 25. 25. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 26. 26. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 27. 27. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 28. 28. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 29. 29. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 30. 30. TANONG? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 31. 31. PANUTO: Piliin ang pinakamainam na sagot at isulat ang letra nito sa iyong papel.
 32. 32. 1. Ito ay ang paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 33. 33. 2. Sila ang mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 34. 34. 3. Ito ay ang kasiyahan o satisfaction na nakukuha sa pagkonsumo ng isang uri ng produkto o serbisyo. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 35. 35. 4. Ito ang pagnanais ng mamimili na matamo ang pinakamataas na utility na maaaring maabot sa harap ng kanyang budget. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 36. 36. 5. Ito ay ang karagdagang utility na matatamo sa pagkonsumo ng isang karagdagang yunit ng produkto o serbisyo. A. Utility maximization B. Marginal utility C. Total utility D. Utility quotient
 37. 37. 6. Ito ang kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo. A. Utility maximization B. Marginal utility C. Total utility D. Utility quotient
 38. 38. 7. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang tugunan ang isang kagustuhan. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 39. 39. 8. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo upang makabuo ng pinal na produktong magagamit upang tugunan ang isang kagustuhan. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 40. 40. 9. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 41. 41. 10. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan ng tao. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 42. 42. MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA PAGKONSUMO www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 43. 43. Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo 1. Laki ng Kita 2. Presyo 3. Panggagaya 4. Pag-aanunsiyo 5. Okasyon 6. Pagpapahalaga ng Tao www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 44. 44. Laki ng Kita Ito ang pangunahing salik sa pagkonsumo ng sambahayan. Wealth effect – sa pagtaas ng yaman, tumataas din ang pagkonsumo www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 45. 45. Presyo Ito ay ang halaga na katumbas ng isang produkto o serbisyo. Ito ang unang inaalam ng tao kung gustong bilhin ang produkto o serbisyo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 46. 46. Panggagaya Ito ay ang pagbili ng mga produkto na nakikita natin sa iba. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 47. 47. Pag-aanunsiyo Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon upang hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang produkto at serbisyo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 48. 48. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 49. 49. Okasyon Ang pagdiriwang ng iba’t ibang okasyon tulad ng kaarawan, Bagong Taon, Araw ng mga Puso, Araw ng mga Patay at iba pa ay nakaaapekto sa pagkonsumo ng tao. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 50. 50. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 51. 51. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 52. 52. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 53. 53. Pagpapahalaga ng Tao Ang pagpapahalaga ng tao ay nakakapekto sa pagkonsumo ng tao. Halimbawa, ang taong nagpapahalaga sa pagtitipid ay tinitimbang muna ang mga bagay bago ito bilhin. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 54. 54. MGA BATAS SA PAGKONSUMO www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 55. 55. Mga Batas sa Pagkonsumo 1. Law of Economic Order 2. Law of Diminishing Marginal Utility 3. Law of Variety 4. Law of Harmony www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 56. 56. Law of Economic Order Mas higit ang kasiyahan ng tao kapag nabibigay ang halaga ng mga pangunahing pangangailangan kaysa luho. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 57. 57. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 58. 58. Law of Diminishing Marginal Utility Unti-unting bumababa ang karagdagang kasiyahan na nakukuha sa pagkonsumo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 59. 59. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 60. 60. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 61. 61. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 62. 62. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 63. 63. Law of Variety Higit ang kasiyahan ng tao sa pagkonsumo sa iba’t ibang klase ng produkto kaysa paggamit ng iisang uri ng produkto. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 64. 64. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 65. 65. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 66. 66. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 67. 67. Law of Harmony Ang tao ay kumukonsumo ng magkakakomplementaryong produkto upang higit na magtamo ng kasiyahan. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 68. 68. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 69. 69. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 70. 70. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 71. 71. TANONG? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 72. 72. PANUTO: Piliin ang pinakamainam na sagot at isulat ang letra nito sa iyong papel.
 73. 73. 1. Ito ang pangunahing salik sa pagkonsumo ng sambahayan. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 74. 74. 2. Ito ay ang halaga na katumbas ng isang produkto o serbisyo. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 75. 75. 3. Ito ang unang inaalam ng tao kung gustong bilhin ang produkto o serbisyo. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 76. 76. 4. Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon upang hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang produkto at serbisyo. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 77. 77. 5. Tumataas ang pagkonsumo ng karne tuwing magpa-Pasko. Aling salik na nakaaapekto sa pagkonsumo ang sumasaklaw dito? A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 78. 78. 6. Tumutukoy ito sa epekto sa pagkonsumo ng pagtaas ng kita. A. Salary effect B. Wealth effect C. Utility effect D. Consumer effect
 79. 79. 7. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na mas higit ang kasiyahan ng tao kapag nabibigay ang halaga ng mga pangunahing pangangailangan kaysa luho. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 80. 80. 8. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na unti-unting bumababa ang karagdagang kasiyahan na nakukuha sa pagkonsumo. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 81. 81. 9. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na higit ang kasiyahan ng tao sa pagkonsumo sa iba’t ibang klase ng produkto kaysa paggamit ng iisang uri ng produkto. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 82. 82. 10. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na ang tao ay kumukonsumo ng magkakakomplementaryong produkto upang higit na magtamo ng kasiyahan. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 83. 83. 1. Ano ang kaugnayan ng konsepto ng utility sa pagkonsumo? 2. Ano-ano ang mga uri ng pagkonsumo? 3. Ano-ano ang mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo? 4. Ano-ano ang mga batas ng pagkonsumo? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 84. 84. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 85. 85. 1. Balitao et al. Pambansang Ekonomiya at Pag- unlad. Vibal Group Inc., Manila, 2014 2. Imperial et al. KAYAMANAN Workteks sa Araling Panlipunan (Ekonomiks) BINAGONG EDISYON. Rex Book Store Inc., Quezon City, 2013 www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 • ssuser4da888

  Sep. 8, 2021
 • LYhnaLumbag

  May. 26, 2021
 • LovellAzucenas

  Jan. 13, 2021
 • SeanAustinDelaCruz

  Dec. 4, 2020
 • PrincessCarrillo

  Nov. 26, 2020
 • RoseneyTalaptap

  Nov. 22, 2020
 • LanceIvanDelantar

  Nov. 20, 2020
 • OwenCharlesLim

  Nov. 16, 2020
 • SamCabasag

  Nov. 14, 2020
 • cloudddtk

  Nov. 6, 2020
 • MindaMendozabello

  Nov. 5, 2020
 • MycaAnnKellyCervantes

  Nov. 4, 2020
 • RaphaelLipataGalit

  Oct. 6, 2020
 • ShairaTuazon2

  Sep. 30, 2020
 • Thomasite8

  Jul. 22, 2020
 • KurtGarcia9

  Jul. 22, 2020
 • neng8995

  Jul. 3, 2020
 • kimmy09

  Jun. 26, 2020
 • LWaldorf

  Jun. 4, 2020
 • kianneklouise

  Feb. 16, 2020

Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan.

Views

Total views

107,092

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

72

Actions

Downloads

643

Shares

0

Comments

0

Likes

46

×