Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ETMK İzmir Şubesi Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Sunumu

1,993 views

Published on

2 Nisan 2011 Tarihli Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği İzmir Şubesi Birinci Olağan Genel Kurulu Toplantısı

Ayrıntılar:
http://etmkizmir.blogspot.com/

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ETMK İzmir Şubesi Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Sunumu

 1. 1. HOŞGELDİNİZ
 2. 3. İÇERİK 9:30 Üyelerin teşrifi ve kahvaltı 10:00 Toplantının Başlaması -Açılış konuşması -Tanıtım sunumu -Faaliyet sunumu 11:30 Genel Kurulun Başlaması -Genel kurulun tanımı -Yönetim kurulunun tanımı -Geçici YK sunumu 12:00 Öğle Yemeği 13:15 Genel Kurul Oylaması -YK talep toplanması -YK oylaması
 3. 4. AÇILIŞ KONUŞMASI Açılış konuşması: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl birlik olmak ortak çıkarlar mesleki bilinirlik görünür olmak katma değer katmak
 4. 5. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Ürün Tasarımı Opsiyonu 2009 Mezunu Latin Dans Topluğu Başkanı Tango Kulübü Kurucu Başkanı THINK Dönem Temsilcisi Sistem Printing Company Tasarım Departmanı Kurucusu Endüstriyel Tasarımcı
 5. 6. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Kayahan Dede İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Tasarım Yönetimi Opsiyonu 2010 Mezunu THINK Kulübü Kurucu Başkanı TETÖP Kurucu Üyesi, Temsilcisi Aktarım End. Tasarım Mentörlük Sistemi Kurucu Üyesi Design Turkey Kurumsal İlişkiler Sorumlusu
 6. 7. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Saymanı Yiğit Ulutaş İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Ürün Tasarımı Opsiyonu 2010 Mezunu KEDİ Dağcılık Kulübü Kurucu Başkanı AKUT Kulübü Kurucu Üyesi İDADİK Lisanslı Üyesi
 7. 8. TANITIM SUNUMU ETMK Genel Merkez Başkan Yardımcısı A. Can Özcanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı
 8. 9. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Dernek Resmi Adresi Sahibi Özlem Perşembe Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Nesne Endüstriyel Tasarım Makine Mühendislik Bilişim Danışmanlık San.Tic.Ltd.Sti.
 9. 10. FAALİYET SUNUMU 470 + 180 Gün
 10. 11. GENEL KURUL TANIMI Tanım; Bir kuruluşta üyelerin tamamının katılımıyla yapılan toplantı. Yargı organları, dernek, ortaklıklar ve iktisadî devlet kuruluşlarında, temel sorunları en yetkili biçimde çözümleyen yüksek kurul. T. : umumî heyet
 11. 12. GENEL KURUL TANIMI Nitelik; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur
 12. 13. GENEL KURUL TANIMI İlk Genel kurul toplantısı; Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde kanuna aykırılık yada noksanlık yoksa, derneğin keyfiyetinin dernek yetkililerine yazılı ulaştırılma-sından itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısı yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.
 13. 14. GENEL KURUL TANIMI Görev ve Yetkileri; Genel kurul, üyeliğe kabul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevinden alabilir
 14. 15. GENEL KURUL TANIMI Toplantı yeter sayısı; Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 15. 16. GENEL KURUL TANIMI Karar Yeter Sayısı Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi çoğunluğuyla alınır.
 16. 17. GENEL KURUL TANIMI Yasal Zorunluluk T.M.K’nın 87. maddesinin 5. Fıkrası gereği olağan genel kurul toplantısını iki defa üst üste yapılmaması durumunda derneğin kendiliğinden sona erme işlemi uygulanır.
 17. 18. YÖNETİM KURULU TANIMI Tanım; Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
 18. 19. YÖNETİM KURULU TANIMI Görev ve Yetkileri; Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
 19. 20. YÖNETİM KURULU TANIMI Görev ve Yetkileri; Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
 20. 21. TEMSİLİ ORGANİZASYON ŞEMASI Temsili bir organizasyon şeması
 21. 22. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU MESLEKİ ÖRGÜTLENMEDE TARİHİ GÜN
 22. 23. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU 1. Olağan Genel Kurula Kadar geçen mesleki örgütlenme çalışmalarının süresi 650 Gün
 23. 24. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU 1. Olağan Genel Kurula Kadar geçen mesleki örgütlenme çalışmalarında yapılan etkinlik sayısı 21
 24. 25. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Yapılan etkinlikler ile yaklaşık olarak ulaşılan meslektaşların sayısı 250
 25. 26. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU İzmir ve yakın çevresindeki potansiyel meslektaşların sayısı 300
 26. 27. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU İzmir ve yakın çevresinde net olarak ulaşılmış ve iletişim bilgilerine sahip olunan meslektaşların sayısı 145
 27. 28. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU SONUÇ
 28. 29. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU İzmir ve yakın çevresinden ETMK İzmir Şubesine yeni üye olan yada üyeliğini transfer ettiren meslektaşların sayısı 25
 29. 30. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Potansiyel meslektaşların sayısına göre, kazanılmış üye sayısının performans yüzdesi %8
 30. 31. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Net ulaşılmış meslektaşların sayısına göre, kazanılmış üye sayısının performans yüzdesi %17
 31. 32. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Birim üye kazanmak için harcanılan gün sayısı. 26
 32. 33. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Etkinlik başına kazanılan üye sayısı 1
 33. 34. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU ÖN GÖRÜLER
 34. 35. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Ulaşılması düşünülen 100 üye sayısı için, bu konjonktürde harcanacak kaynaklar 1950 gün 75 Etkinlik
 35. 36. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU ÇIKARIMLAR
 36. 37. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU <ul><li>Mesleki örgütlenmede süreç çok yavaş işliyor. </li></ul><ul><li>Örgütlenememenin altında sosyo-kültürel sebepler olabilir. </li></ul><ul><li>Dernekçilik faaliyetleri yoğun emek ve gönüllülük ruhu istemekte. </li></ul><ul><li>Meslektaşların bir kısmı ETMK’ya karşı ön yargılı davranmakta. </li></ul><ul><li>Meslektaşların bir kısmı mesleki örgütlenmenin gerekliliğine inanmıyor yada bu kavrama karşı samimiyetsiz </li></ul><ul><li>Mesleki örgütlenme için çalışanlar kimi meslektaşlarca yıpratılıyor. </li></ul>
 37. 38. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU Bu gerçeklikler ışığında; Mesleki örgütlenme sürecinin top yekün bir bilinç ve vizyon ile tüm meslektaşlarca desteğinin samimi bir şekilde alınması ihtiyaç duyulmaktadır. Süreç içerisinde bunun için her meslektaşın taşın altına elini koyması, risk alması ve mesai harcaması gerekmektedir. Aksi durumda sürecin devam ettirilmesinin hem meslektaşları yıpratabileceği hem de kazanım sağlamayacağı ortadadır.
 38. 39. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU SUNUMU MESLEKİ ÖRGÜTLENMEDE TARİHİ GÜN
 39. 40. TEŞEKKÜRLER http://etmkizmir.blogspot.com

×