Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ETMK İzmir Şubesi Çalışma Grupları Tanıtım Sunumu

1,076 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ETMK İzmir Şubesi Çalışma Grupları Tanıtım Sunumu

 1. 1. ETMK İzmir Şubesi Çalışma Grupları Tanıtım Sunumu Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 2011
 2. 2. Çalışma Grupları Genel Tanıtım Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 2011
 3. 3. Çalışma Grupları ETMK İzmir Şubesi Çalışma Grupları; şubenin tüzüğünde belirlenmiş faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yönetim kurulunca spesifik konularda inisiyatif verilmiş alt operasyonel gruplardır .
 4. 4. Çalışma Grupları ETMK İzmir Şubesi; çalışma konuları ve üyeleri belirlenecek 5 çalışma grubuna sahiptir .
 5. 5. Çalışma Grupları <ul><li>Rutin Aktiviteler Çalışma Grubu </li></ul><ul><li>Fuarlar ve Yarışmalar Çalışma Grubu </li></ul><ul><li>Rutin Olmayan Aktiviteler Çalışma Grubu </li></ul><ul><li>ETMK Genç İzmir Çalışma Grubu </li></ul><ul><li>Projeler Geliştirme Çalışma Grubu </li></ul>
 6. 6. Çalışma Grupları Çalışma Grupları Yönetmelikleri Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 2011
 7. 7. Çalışma Grupları Her çalışma grubuna, ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesinden bir kişi başkanlık eder . Çalışma gruplarına öncelikle Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ardından da derneğin üyeleri duyurulur ve gönüllülük esasına göre katılım sağlanır .
 8. 8. Çalışma Grupları Çalışma grupları, ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulunca, yıl başında belirlenmiş, yıllık faaliyet planındaki tarihlerde (3 gün esneme maruz görülebilir.) toplanması gereklidir .
 9. 9. Çalışma Grupları Çalışma grupları toplantıları, grup başkanın inisiyatifinde üyelerle istişare edilerek, Şubenin yıl başında belirlediği yıllık faaliyet planındaki tarihlere sadık kalarak her hangi bir yerde ve saatte yapılabilir. Grup başkanı olan yönetim kurulu üyesi, grup üyelerinin çalışma konularını ve süreci verir. Başkan işlerin yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur .
 10. 10. Çalışma Grupları Grup başkanı, öncelikle çalışma grubunun yazmanı ve yardımcısını (rapörtörünü) belirler . Raportör ve yardımcısı, çalışmaların ve toplantıların tutanaklarını tutar, yoklamayı işler, evrakları tanzim eder ve yönetim kurulunca kendilerine tahsis edilen çalışma grubu facebook ve blog sitelerini günceller. Çalışma grupları gerekli görüldüğünde üye sayısını (yönetim kurulunu yazılı olarak bilgilendirmek kaydıyla) arttırabilir. Grubun ilgilendiği konu dahilinde, dernek üyesi olmayan uzman kişiler çalışma grubunda bulunabilir, görüş bildirebilir.
 11. 11. Çalışma Grupları Çalışma grupları gerekli görüldüğünde kendi içlerinde alt grup oluşturabilir . Alt grupların çalışması ve işleyiş yapısı o çalışma grubunu bağlar. Çalışma grupları, yaptıkları faaliyetleri her ay bir kez (her ayın 28’inde) düzenli olarak raporlar. Raporlar grup başkanı tarafından yönetim kuruluna sunulur. Ayrıca yönetim kurulunca, en az 3 gün önceden bilgilendirilmek kaydı ile ara raporlar da istenebilir. Raporlar şubenin genel sekreterince toplanır ve arşivlenir.
 12. 12. Çalışma Grupları Çalışma grupları toplantılarına 2 kez üst üste gelmeyen grup üyesi öncelikle grup başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. 3. kez gelmeyenlere kınama yazısı gönderilir . ETMK İzmir Şubesi, gerekli gördüğünde yeni bir konuda çalışma grubu kurabilir yada bir çalışma grubunu lağvedebilir.
 13. 13. Çalışma Grupları Talep olması halinde, çalışma grupları başkanlarının inisiyatifi ile çalışma grupları birbirleri ile ortak çalışabilir, üyelerini değiştirebilir, ortak bir alt grup oluşturabilir.
 14. 14. Çalışma Grupları Ürün tasarımı yarışmaları, üretimi düşünülen konularda günün tasarım anlayışına uygun özgün ve yayınlanmamış sonuçları elde etmek ve genelde ürün tasarımı alnında üst düzeyde çalışmaları teşvik etmek amacı ile açılır.
 15. 15. Çalışma Grupları Ürün tasarımı yarışmaları, üretimi düşünülen konularda günün tasarım anlayışına uygun özgün ve yayınlanmamış sonuçları elde etmek ve genelde ürün tasarımı alnında üst düzeyde çalışmaları teşvik etmek amacı ile açılır.
 16. 16. Çalışma Grupları Çalışma Grupları Görev ve Tanımları Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 2011
 17. 17. Çalışma Grupları Rutin Aktiviteler Çalışma Grubu ETMK İzmir Şubesinin tüzüğünde belirlenmiş faaliyet konularında, derneğin ve mesleğin yüksek menfaatleri için her yıl geleneksel olarak yapılan/yapılacak olan faaliyetlerin, oluşturulması, düzenlenmesi, yürütülmesi, belgelenmesi, ve geliştirilmesi için çalışır.
 18. 18. Çalışma Grupları Fuarlar ve Yarışmalar Çalışma Grubu ETMK İzmir Şubesinin tüzüğünde belirlenmiş faaliyet konularında, derneğin ve mesleğin yüksek menfaatleri için öncelik İzmir’de olmak şartı ile, tüm dünyada ilgili fuarların takibi, yönetim kurulunca gerekli görüldüğünde başvurulması, sürecin takip edilmesi, fuara katılınması, açılacaksa serginin kurulması, sergide yada fuarda hazır bulunması, gerekli görüşmelerin yapılması, çalışmaların belgelendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışır.
 19. 19. Çalışma Grupları Rutin Olmayan Aktiviteler Çalışma Grubu ETMK İzmir Şubesinin tüzüğünde belirlenmiş faaliyet konularında, derneğin ve mesleğin yüksek menfaatleri için dernek içinde ve dernek dışında iletişimi (basın) ve etkileşimi geliştirmek için lobicilik ve tanıtım materyallerinin hazırlanması, aktivitelerin belirlenmesi, yönetim kurulunca uygun görülen aktivitelerin, oluşturulması, düzenlenmesi, yürütülmesi, aktivitelere katılınması, belgelenmesi, ve geliştirilmesi için çalışır.
 20. 20. Çalışma Grupları ETMK Genç İzmir Çalışma Grubu ETMK İzmir Şubesinin tüzüğünde belirlenmiş faaliyet konularında, derneğin ve mesleğin yüksek menfaatleri için il gençlik yapılanmasının kurulması, tanıtım materyallerinin oluşturulması, şubenin kapsama alanı dahilindeki üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerindeki akademisyenlerden birer iletişim kişisinin belirlenmesi, tanıtımlarının yerinde yapılması, gençlerin katılımının sağlanması, her üniversiteden bir ETMK Genç temsilcisi öğrencinin belirlenmesi ve sürecin devam ettirilmesi, belgelendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışır.
 21. 21. Çalışma Grupları Projeler Geliştirme Çalışma Grubu ETMK İzmir Şubesinin tüzüğünde belirlenmiş faaliyet konularında, derneğin ve mesleğin yüksek menfaatleri için öncelikle gelir getirici faaliyetler olmak üzere, tanıtım, bilinirlik, farkındalık ve diğer konularda fikirler üretilmesi yada fikirlerin toplanması, bunların projelendirilmesi, fizibilitelerinin yapılması, iş paketlerinin ve süreçlerinin belirlemesi, sunulması, belgelendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışır.
 22. 22. TEŞEKKÜRLER Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 2011

×