Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ETMK İzmir Şubesi 2. Genel Kurul Sunum

2,759 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ETMK İzmir Şubesi 2. Genel Kurul Sunum

 1. 1. HOŞGELDİNİZ
 2. 3. İÇERİK 15:00 Üyelerin teşrifi ve ikram 15:30 Toplantının Başlaması -Açılış konuşması -Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı -YK’nın Sunumu 16:30 Genel Kurulun Başlaması -GK ve YK Tanımı -Genel Kurul Divanı Seçimi -Yönetim Kurulunun İbrası 17:00 Genel Kurul Oylaması -YK Talep Toplanması -YK Oylaması 17:30 Kapanış -Dilek ve Temenniler
 3. 4. AÇILIŞ KONUŞMASI Açılış konuşması: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl birlik olmak ortak çıkarlar mesleki bilinirlik görünür olmak katma değer katmak ekip olmak lobi yapmak mesleği temsil etmek
 4. 5. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Ürün Tasarımı Opsiyonu 2009 Mezunu Latin Dans Topluğu Başkanı Tango Kulübü Kurucu Başkanı THINK Dönem Temsilcisi Sistem Printing Company Tasarım Departmanı Kurucusu Endüstriyel Tasarımcı
 5. 6. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mahsube Gezer Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1998 Mezunu Bil Mobilya Tasarım ve Satış Sorumlusu ECA-Valfsel A.Ş Tasarım ve Fikri Sinai Haklar Sorumlusu 1001 Design İzmir Proje Yöneticisi Klimasan Endüstriyel Tasarımcı
 6. 7. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Sayman Dudu Seren Uzluer İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Ürün Tasarımı Opsiyonu 2009 Mezunu İzmir Ticaret Odası Eğitim Sağlık Vakfı Hediyelik Eşya ve Proje Sorumlusu
 7. 8. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Nişancı İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Ürün Tasarımı Opsiyonu 2009 Mezunu Cemer Kent Ekipmanları Tasarım Sorumlusu Vardo Design Studio Kurucu Üyesi ve Sahibi
 8. 9. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ovacık Dörbaş Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1992 Mezunu Rochester Institute of Technology Endüstriyel Tasarım 1996 Yüksek Lisans 2007-2010 İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
 9. 10. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Genel Sekreteri Kayahan Dede İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Tasarım Yönetimi Opsiyonu 2010 Mezunu THINK Kulübü Kurucu Başkanı TETÖP Kurucu Üyesi, Temsilcisi Aktarım End. Tasarım Mentörlük Sistemi Kurucu Üyesi Design Turkey Kurumsal İlişkiler Sorumlusu
 10. 11. TANITIM SUNUMU ETMK Genel Merkez Başkan Yardımcısı A. Can Özcanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı
 11. 12. TANITIM SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Dernek Resmi Adresi Sahibi Özlem Perşembe Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Nesne Endüstriyel Tasarım Makine Mühendislik Bilişim ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi.
 12. 13. GENEL KURUL TANIMI Tanım; Bir kuruluşta üyelerin tamamının katılımıyla yapılan toplantı. Yargı organları, dernek, ortaklıklar ve iktisadî devlet kuruluşlarında, temel sorunları en yetkili biçimde çözümleyen yüksek kurul. T. : umumî heyet
 13. 14. GENEL KURUL TANIMI Nitelik; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur
 14. 15. GENEL KURUL TANIMI Genel kurul toplantısı; Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde kanuna aykırılık yada noksanlık yoksa, derneğin keyfiyetinin dernek yetkililerine yazılı ulaştırılma-sından itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısı yapması ve organlarını oluşturması zorunludur. Ardından derneğin genel merkezin genel kurulu öncesinden 3 ay önce yapılır. Genel kurul yapılma esasları Dernek Tüzüğünde belirlenmiştir.
 15. 16. GENEL KURUL TANIMI Görev ve Yetkileri; Genel kurul, üyeliğe kabul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevinden alabilir
 16. 17. GENEL KURUL TANIMI Toplantı yeter sayısı; Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 17. 18. GENEL KURUL TANIMI Karar Yeter Sayısı Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi çoğunluğuyla alınır.
 18. 19. GENEL KURUL TANIMI Yasal Zorunluluk T.M.K’nın 87. maddesinin 5. Fıkrası gereği olağan genel kurul toplantısını iki defa üst üste yapılmaması durumunda derneğin kendiliğinden sona erme işlemi uygulanır.
 19. 20. YÖNETİM KURULU TANIMI Tanım; Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
 20. 21. YÖNETİM KURULU TANIMI Görev ve Yetkileri; Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
 21. 22. YÖNETİM KURULU TANIMI Görev ve Yetkileri; Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
 22. 23. TEMSİLİ ORGANİZASYON ŞEMASI ETMK İzmir Şubesi’nin organizasyon şeması Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Komisyonlar Genel Sekreterlik Stajyerler
 23. 24. YÖNETİM KURULU SUNUMU MESLEKİ ÖRGÜTLENMEDE ÖNEMLİ GÜN
 24. 25. FAALİYET SUNUMU 300 Gün
 25. 26. FAALİYET SUNUMU 1. Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2011
 26. 27. FAALİYET SUNUMU 1. Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2011
 27. 28. FAALİYET SUNUMU 1. Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2011
 28. 29. FAALİYET SUNUMU İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu 1 Kasım 2011
 29. 30. FAALİYET SUNUMU İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu 1 Kasım 2011
 30. 31. FAALİYET SUNUMU Kemeraltı’nda “Turist Ol!” 31 Temmuz 2011
 31. 32. FAALİYET SUNUMU Kemeraltı’nda “Turist Ol!” 31 Temmuz 2011
 32. 33. FAALİYET SUNUMU Kemeraltı’nda “Turist Ol!” 31 Temmuz 2011
 33. 34. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Takvimi 1 Kasım 2011
 34. 35. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Takvimi 1 Kasım 2011
 35. 36. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Stajyerleri 1 Kasım 2011
 36. 37. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Şubesi Stajyerleri 1 Kasım 2011
 37. 38. FAALİYET SUNUMU ETMK Genç / Seminerler 27 Nisan 2011
 38. 39. FAALİYET SUNUMU ETMK Genç / Seminerler 27 Nisan 2011
 39. 40. FAALİYET SUNUMU ETMK Genç / Seminerler 25 Mayıs 2011
 40. 41. FAALİYET SUNUMU ETMK Genç / Seminerler 25 Mayıs 2011
 41. 42. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Genişletilmiş YK 20 Nisan 2011
 42. 43. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Genişletilmiş YK 20 Nisan 2011
 43. 44. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Genişletilmiş YK 10 Ağustos 2011
 44. 45. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Genişletilmiş YK 10 Ağustos 2011
 45. 46. FAALİYET SUNUMU ETMK İzmir Genel Sekreteri 1 Mayıs 2011
 46. 47. FAALİYET SUNUMU ETMK Ortak YK’lar Toplantısı 25 Haziran 2011
 47. 48. FAALİYET SUNUMU ETMK Ortak YK’lar Toplantısı 25 Haziran 2011
 48. 49. FAALİYET SUNUMU Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 29 Haziran 2011
 49. 50. FAALİYET SUNUMU Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 29 Haziran 2011
 50. 51. FAALİYET SUNUMU Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 29 Haziran 2011
 51. 52. FAALİYET SUNUMU İzmir Tasarım Forumu 31 Mayıs 2011
 52. 53. FAALİYET SUNUMU İzmir Tasarım Forumu Çalıştayı 7 Ocak 2012
 53. 54. FAALİYET SUNUMU ETMK Şubeleri Yetki Alanı 15 Ocak 2012
 54. 55. FAALİYET SUNUMU Mezuniyet Törenleri 28 Haziran 2011
 55. 56. FAALİYET SUNUMU Mezuniyet Törenleri 28 Haziran 2011
 56. 57. FAALİYET SUNUMU Bilişim ve Elektronik Proje Pazarı 6 Aralık 2011
 57. 58. FAALİYET SUNUMU Tarıma Dayalı Sanayide Tasarım 22 Temmuz 2011
 58. 59. FAALİYET SUNUMU Hezarfen Projesi 12 Mayıs 2011
 59. 60. FAALİYET SUNUMU Tasarım Yarışması Danışmanlığı 28 Ekim 2011
 60. 61. FAALİYET SUNUMU Düzenli YK Toplantıları Muhtelif
 61. 62. FAALİYET SUNUMU Düzenli YK Toplantıları Muhtelif
 62. 63. FAALİYET SUNUMU Düzenli YK Toplantıları Muhtelif
 63. 64. FAALİYET SUNUMU Düzenli YK Toplantıları Muhtelif
 64. 65. FAALİYET SUNUMU Gelecek…
 65. 66. FAALİYET SUNUMU İzmir Tasarım Forumu <ul><li>13 Milyon TL’lik bütçe </li></ul><ul><li>Şehir ölçeğinde tasarım planlaması </li></ul><ul><li>Büyükşehir belediyesinin desteği </li></ul><ul><li>Pek çok tasarımcıya yeni fırsatlar </li></ul>
 66. 67. FAALİYET SUNUMU İzmir Tasarım Festivali 2 <ul><li>Tüm tasarım branşları ile ortak </li></ul><ul><li>Sürdürülebilir ve geleneksel </li></ul><ul><li>Şehir ölçeğinde </li></ul>
 67. 68. FAALİYET SUNUMU İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu <ul><li>Tüm yaratıcı endüstrileri bir çatı altında toplamak </li></ul><ul><li>Şehir ölçeğinde büyük projelerin önünü açmak. </li></ul><ul><li>Tasarımda etkin ve güçlü lobi gücü sağlamak </li></ul>
 68. 69. FAALİYET SUNUMU Gençlik Örgütleri <ul><li>Gençler ile iletişime geçmek </li></ul><ul><li>Ortak projeler yapmak </li></ul><ul><li>Mesleki örgütlenmeyi özendirmek </li></ul>
 69. 70. FAALİYET SUNUMU Paydaş Olmak <ul><li>Farklı ağlarda mesleği temsil etmek </li></ul><ul><li>Önemli projelerde çözüm ortağı olmak </li></ul><ul><li>Tasarımın bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırmak </li></ul>
 70. 71. FAALİYET SUNUMU Antalya Şubesine Doğru <ul><li>Bilgi ve deneyim aktarımın sağlanması </li></ul><ul><li>Derneğe paydaş yaratmak </li></ul><ul><li>Ulusal mesleki örgütlenmenin iş yükünü dağıtmak </li></ul>
 71. 72. FAALİYET SUNUMU Üye Sayısını Arttırmak Tasarım Yarışması Danışmanlığı Vermek Vb.
 72. 73. TEŞEKKÜRLER http://etmkizmir.blogspot.com

×