Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi

1,804 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi

 1. 1. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi<br />İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) kurulmasından sonra “Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” adında bir çağrı açmıştır. <br />ETMK bu çağrıya, Beyoğlu Belediyesi’nin iştiraki ile proje başvurusunda bulunmuştur. <br />ETMK’nın sunduğu “Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi” başarılı bulunmuş ve %90 oranında yani 594.000 TL mali desteğe hak kazanmıştır.<br />
 2. 2. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi<br />Proje bütçesinin %10’u ETMK tarafından eşfinansman olarak sağlanacaktır.<br />ETMK eşfinansmanın yarısını karşılaması için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile protokol imzalamıştır. <br />Proje 1 yıl boyunca sürecek bir seri faaliyetten oluşmaktadır. <br />
 3. 3. Proje Amaçları<br />- Türk endüstriyel tasarımının küresel pazarda rekabet edebilirliğini artırmak;<br />- Endüstriyel tasarımcılar ve üretici, yatırımcı ve marka sahibi işbirliği ile Türk markalarını geliştirmek ve ihracatın artmasına katkıda bulunmak; <br />- Türk endüstriyel tasarımını proje süresince kurulacak Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi aracılığıyla tüm dünyada tanıtmak ve ürün tasarımı sektörünün ihracat hacmini yükseltmek; <br /><ul><li>İstanbul’un bir tasarım merkezi olarak bilinirliğini güçlendirmek ve çağdaş metropol ve yaratıcı kent imajına katkıda bulunmak; </li></li></ul><li>Proje Amaçları<br />- Toplumda iyi endüstriyel tasarımın yaşam kalitesini artırmadaki rolü konusunda farkındalık yaratmak ve endüstriyel tasarımın topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak;<br /><ul><li>İstanbul’da kurulacak Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ile Türk tasarımının vitrinini oluşturmak ve bu ajans aracılığıyla Türk endüstriyel tasarımı ile ilgili her türlü talep ve ihtiyaca adres olmak;
 4. 4. Kurulacak olan Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi ile Türk Endüstriyel Tasarım sektörünün yıllara dayanan birikimini bir araya toplamak ve sektörün olgunlaşmasının bir ispatı olarak bu sanal müzeyi yurt içi ve yurt dışı mecralarda tanıtmak; </li></li></ul><li>Proje Amaçları<br />- Yurt dışındaki Türk Ticaret Ataşelikleri, İş Konseyleri ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği içinde Türk endüstriyel tasarımcısına yeni pazarlama ve tanıtım kanalları açmak ve yeni rekabet stratejileri geliştirmek;<br />- Endüstriyel tasarımcıları sektörel bazda üreticilerle bir araya getirmek ve gelecek işbirliklerine yönelik tohumlar atmak;<br />- Türkiye’de endüstriyel tasarım alanının tüm paydaşları arasında sürdürülebilir bir network oluşturmak.<br />
 5. 5. Proje Faaliyetleri<br />1. Gereksinim Analizi Anketi ve Envanter Çalışması<br />2. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı <br />3. Sanal Müze<br />4. Türk Endüstriyel Tasarımcıların Tanıtılması <br />5. Sergi ve Atölye Çalışmaları <br />6. Sektörel Kapasite Geliştirme ve Lobi Faaliyetleri <br />7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri<br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 6. 6. 1. Gereksinim Analizi Anketi ve Envanter Çalışması<br />Gereksinim Analizi Anketi<br />Gereksinim analizi anketi ile endüstriyel tasarım sektörünün ihtiyaçları ve sektöre mensup kişilerin kurulacak olan bir tanıtım ajansı ve sanal müzeden beklentileri değerlendirilmiş olacak ve ajansın ileriye yönelik stratejileri bu gereksinimler de göz önüne alınarak tasarlanacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 7. 7. 1. Gereksinim Analizi Anketi ve Envanter Çalışması<br />Endüstriyel Tasarım Sektörü Envanter Çalışması <br />Proje sonunda farklı istatiki bilgileri içeren güncel bir endüstriyel tasarım sektörü envanteri ortaya çıkacaktır ve bu envanterin raporu online olarak ETMK ve tasarım tanıtım ajansı web sitesinden paylaşılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 8. 8. 2. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı <br />Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı <br />Tüzel kişiliği olmayan, proje süresinde ETMK’na bağlı olarak oluşturulan bir alandır. Ajansta devamlı olarak 2 profesyonel personel çalışacaktır. Merkez bünyesinde kütüphane ve profesyonel dokümantasyon arşivi de bulunacaktır. Kurulacak olan tanıtım ajansı Türk Endüstriyel Tasarım sektörünün dışarıya açılan bir yüzü, vitrini olarak hizmet verecektir. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 9. 9. 2. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı <br />Arşiv<br />Merkezde ETMK’nın yıllardır biriktirdiği bilgilere dayanan bir profesyonel dokümantasyon arşivi bulunacaktır. <br />Kütüphane<br />Endüstriyel Tasarım ile ilgili yerli ve yabancı yayınların (kitap, dergi, broşür etc.) ve görsel/ işitsel malzemenin bulunduğu bir kütüphane olacaktır. Projenin başlangıcı ile beraber ETMK üyelerine ellerindeki tasarım kitapları ve süreli yayınları kütüphaneye bağışlamaları konusunda bir duyuru yapılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 10. 10. 3. Sanal Müze<br />Sanal Müze<br />Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi Türkiye’nin özgün ürün tasarımı konusunda geçmişten günümüze olan üretimlerini, üreticilerini, tasarımlara ve tasarımcılara dair temin edilebilen tüm nesne ve arşiv malzemesini bir araya getirerek, Türkiye Ürün Tasarımı belleğini oluşturmak ve sürdürülebilir kılmak üzerine kurgulanacak, internet üzerinden ulaşılabilecek sanal bir sergileme platformudur. <br />Sanal müze Türkiye’de tasarım birikimini ve tasarımcıları daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefi ile iç ve dış izleyiciye, Türk ve yabancı üreticiye ve yatırımcıya ulaşmayı hedeflemektedir. tüm ilgili kanallarda ve platformlarda yaygınlaştırılacaktır.<br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 11. 11. 3. Sanal Müze<br />Arama Konferansı<br />Arama Konferansı müzenin içeriğini ve koleksiyon politikasını belirlemek üzere İstanbul’da düzenlenecek iki günlük bir konferanstır. Arama konferansında endüstriyel tasarım ve ürün tasarımı müzesinin nasıl olması gerektiği tartışılacak ve müzenin içeriği, müze için ürününün anlamı ve ne tür malzemelerin kapsama dahil edildiği tarif edilecektir. Konferansa yaklaşık 25 uzmanın katılması hedeflenmektedir.<br /> <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 12. 12. 3. Sanal Müze<br />Müze Koleksiyon Politikası <br />Müze koleksiyon politikasında ne gibi ürünlerin müze için toplanacağı, ne şekilde toplanacağı, toplanan ürünlerin nasıl değerlendirileceği ve nasıl korunacağı belirlenecektir. <br />Müze Manifestosu<br />Arama konferansında ortaya atılan fikirler ve kararlar sonunda Türkiye’deki ürün tasarımcıları ve ilgili kişileri müzenin<br />amacı, hedefi, işlevleri ve yöntemi konusunda bilgilendirecek, müze koleksiyonuna ve içeriğine katkıda bulunmaya davet edecek bir manifesto kaleme alınacaktır. Bu müze manifestosu tüm ilgili kanallarda ve platformlarda yaygınlaştırılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 13. 13. 3. Sanal Müze<br />Müzeolojik Rapor<br />Proje sonunda Müze Yöneticisi tarafından yaklaşık 100 sayfalık bir müzeolojik rapor hazırlanacaktır. Müzeolojik rapor müzenin planlamasındaki adımları ve detayları içerecektir. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 14. 14. 4. Türk Endüstriyel Tasarımcıların Tanıtılması<br />Sektörel Toplantılar <br />Projede 11 ay boyunca her ay 1 sektörden işletme sahipleri, genel müdür, pazarlama müdürü veya tasarım yöneticisi veya sektörel dernek yöneticileri ile o sektörde uzmanlaşmış tasarımcılar bir araya getirilecek ve 11 adet sektörel toplantı yapılacaktır. Buluşmaların amacı tasarım yönetimi, Pazar ve üretim problemleri, tehtid ve fırsatlar konusunda beyin jimnastiği yapılmasıdır. <br />Bu buluşmaların tasarımcılar ile üreticiler arasında işbirliklerine kapı açması ve diyaloğu güçlendirmesi hedeflenmektedir.<br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 15. 15. Türk Endüstriyel Tasarımcıların Tanıtılması<br />Sektörler: <br />- Aydınlatma, Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları,<br />- Kamusal ve Ticari Ürünler, Tıbbi Cihazlar ve Gereçler  ve Yatırım Ürünleri,<br />- Ambalaj ve Gıda,<br />- Elektronik Ürünler, <br />- Ev Cihazları, <br />- Ev ve Ofis Mobilyası, <br />- Spor, Hobi, Oyun, Takı ve Kişisel Ürünler,<br />- Promosyon, Hediyelik ve Turistik Eşya, <br />- Ulaşım ve Taşıma Araçları, <br />- Yapı Gereçleri,<br />- Hizmet Sektörleri. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 16. 16. 4. Türk Endüstriyel Tasarımcıların Tanıtılması<br />Ticaret Ateşelikleri ve İş Konseyleri ile İlişkilerin Kurulması<br />Proje süresince hem Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı’nı hem de kurulacak olan sanal müzeyi tanıtmak amacıyla Türkiye’nin yaklaşık 30 ülkedeki ticaret ateşelikleri ile temasa geçilecek aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile temasa geçilerek ilgili 30 ülkedeki iş konseyleri ile iletişim kurulacaktır. <br /> <br /> <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 17. 17. 5. Sergi ve Atölye Çalışmaları <br />Sanal Sergiler<br />Sanal müze kapsamında proje süresince Mart ve Temmuz aylarında 2 tematik sanal sergi açılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 18. 18. 5. Sergi ve Atölye Çalışmaları <br />Kapanış Sergisi <br />Mayıs ayında bir kapanış sergisi organize edilecektir. Sergi, Osmanlı’dan günümüze tasarımın çağdaşlığının yüzü olan Beyoğlu’na odaklanacaktır. Serginin çıkış noktası Osmanlı’dan bugüne her dönemde çağdaşlığın tasarım yüzünün Beyoğlu’nda görünür ve mevcut olmasıdır.<br /> <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 19. 19. 5. Sergi ve Atölye Çalışmaları <br />Çocuklara ve Gençlere Yönelik Tasarım Atölyeleri<br />Proje süresince Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içinde gençlere ve çocuklara yönelik Ekim, Aralık, Şubat ve Nisan aylarında 4 adet tasarım atölyesi organize edilecektir. Bu atölyelerin düzenlenmesindeki amaç, çocuklarda ve gençlerde tasarım bilincinin uyandırılması ve endüstriyel tasarıma yetenekli olanlarının mesleğe yönlendirilmesi olacaktır. <br /> <br /> <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 20. 20. 6. Sektörel Kapasite Geliştirme ve Lobi Faaliyetleri <br />International Council of Societies of Industrial Design ICSID Üyelik Başvurusu <br />Uluslararası Endüstriyel Tasarım Kuruluşları Konseyi ICSID üyelik başvusurunda bulunulacak. ETMK ICSID’ın 27-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Taipei’de gerçekleşecek olan genel kuruluna katılacak ve üyelik başvurusunun değerlendirilme aşamasında bilgilendirmede bulunacaktır. Ayrıca ilgili kişilerle ETMK adına ve projenin tanıtılması adına görüşmeler yapılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 21. 21. 6. Sektörel Kapasite Geliştirme ve Lobi Faaliyetleri <br />Konkur Şartnamesinin Hazırlanması <br />Proje süresince ETMK jenerik bir konkur şartnamesi ve tip sözleşme hazırlayacak ve internet sitesi ve projenin sitesi aracılığıyla paylaşıma açacaktır. Proje başında hazırlanan konkur şartnamesi ve tip sözleşme sektörel toplantılar esnasında katılımcılarla paylaşılarak görüşleri alınacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 22. 22. 6. Sektörel Kapasite Geliştirme ve Lobi Faaliyetleri <br />Teknik Eleman Başvurusunun Yapılması <br />Devlet Memurlar Kanunu’nda henüz endüstriyel tasarım teknik hizmetler sınıfı içinde yer almamaktadır ve endüstriyel tasarımcılar teknik eleman sayılmamaktadırlar. Bu sebepten Türk Patent Enstitüsü’nün endüstriyel tasarım dairesinde endüstriyel tasarımcı çalışmamaktadır. Proje süresince gerekli merciler ile temaslar kurulup endüstriyel tasarımcılar için de teknik eleman başvurusu prosedüre uygun olarak ETMK önderliğinde yapılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 23. 23. 6. Sektörel Kapasite Geliştirme ve Lobi Faaliyetleri <br />Endüstriyel Tasarım Sektörünün Güçlendirilmesi Eylem Planının Hazırlanması <br />Proje kapsamında “Endüstriyel Tasarım Sektörünün Güçlendirilmesi Eylem Planı” adı altında bir eylem planı ortaya konacaktır. Bu plan mevcut tasarımcıların ve yeni yetişenlerin önümüzdeki dönemini etkileyecek bir eylem planı olacaktır. <br /> <br /> <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 24. 24. 7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri<br />Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı Web Sitesi <br />Projenin tanıtımı ve özellikle Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve faaliyetlerinin duyurulması için bir web sitesi yaptırılacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 25. 25. 7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri<br />Proje Faaliyet, Çıktı ve Sonuçlarının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması<br />Proje başvuru sahibi ETMK ve iştirakçi Beyoğlu Belediyesi tarafından farklı kanallar ve mecralar kullanılarak ilgili gruplara ve halka tanıtılacaktır. Proje ile ilgili her türlü duyuru tasarımcılara web sitesi ve ETMK Platform aracılığı ile yapılacaktır. Üreticilere ulaşmak için sektörel derneklerle iletişim kurulacak ve işbirliği yapılacaktır. <br />Dergiler ve bültenler aracılığıyla projenin, sanal müzenin ve sektörel toplantıların duyurusu ve tanıtımı yapılacaktır. Projede kurulacak olan Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajans’ının faaliyet alanını ve misyonu ve Sanal Müze’yi anlatan broşür bastırılacaktır.<br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 26. 26. 7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri<br />Endüstriyel Tasarım Tanıtım Filmi<br />Endüstriyel tasarım tanıtım filmi projenin ve endüstriyel tasarım sektörün yurt içi ve yurt dışı mecralarda tanıtılması için kullanılacaktır. Film ihracatçı birlikleri ve DEİK bünyesindeki iş konseyleri gibi kilit noktalara ulaştırılacak ve onların farklı mecralarda bu filmi Türk endüstriyel tasarım sektörünün tanıtımı amacı göstermesi için ilişkiler kurulacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 27. 27. 7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri<br />Basın Toplantıları<br />Projenin başında ve sonunda projeyi tanıtan iki ayrı basın toplantısı düzenlenecektir. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />
 28. 28. 7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri<br />Tortona Tasarım Haftası Katılım <br />Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müzenin yurt dışı tanıtımının yapılması için proje tarihleri arasında gerçekleşecek en büyük endüstriyel tasarım festivallerinden biri olan Nisan 2012’de Milano’daki Salone del Mobile (Mobilya Fuarı) kapsamında organize edilen Tortona Tasarım Haftası’na katılınacaktır. <br />Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz<br />

×