Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Partycypacjaw koncepcji Niny Simoni jej europejskie realizacjeAleksandra JanusDorota Kawęckainnemuzeum.pl
Nina Simon                   blog                 Museum 2.0 Kim jest  The Participa...
Nina SimonNazwana muzealnymwizjonerem   przezSmithsonian Magazine(sierpień 2010)                    ...
Laurajane SmithAHDhegemoniczny      Europa XIX w.dyskurs dziedzictwa wiedza/władza     Eksperci od techniki i es...
AHD kontemplacja	  	     bierny	  odbiór	           zwiedzający	                 mierzalne	  upr...
konteksty        muzeum      partycypacyjne  druga           audiencerewolucja          ...
konteksty  drugarewolucjamuzealna         od lat ‘60 XX wieku      wzrost znaczenia komunikacji      ...
konteksty NowaMuzeologia         od lat ‘70 XX wieku        odwrócona hierarchia       muzeum a społ...
kontekstyaudiencedevelopment         koniec XX wieku        muzeum szuka swojej         publiczno...
źródła          muzeum         partycypacyjne  rozwój              demokratyzacja społec...
d e f i n i c j e  muzeumpartycypacyjne         ... to miejsce, w  którym zwiedzający         mogą t w ...
d e f i n i c j e  muzeumpartycypacyjne... zamiast dostarczać wszystkim tychsamych treści, zbiera i upowszechniazróżnicow...
d e f i n i c j e  muzeumpartycypacyjne         ... zamiast poprzestawać na byciu dla         kogoś i o c...
zwiedzający odbiorca uczestnikwspółtwórca        … komentuje       … wchodzi w dialog        … prze...
zwiedzający aktywne     współtworzenieuczestnictwo     treści     zwiedzający          kooperacja ...
partycypacjacontributory  collaborative project     projectco-creative   hosted project    project
contributoryMuzeum (Historyczne) Amsterdamu   Entrerpreneurial Cultures    in European Cities    kolekcjonowanie...
contributory
co-creative
co-creativebibliotekaarchiwum muzeumuniwersytet
collaborative     Huis van Alijn, Gent(Muzeum Życia Codziennego we Flandrii)
collaborative
collaborativeg e o t a g g i n g
collaborativeView on google maps
collaborative
contributory   Ośrodek KARTA 61 bibliotek gminnych   centra aktywizacji społecznościsieć lokalnych społecznych   ...
contributory
contributory
muzeum partycypacjnepojęcie partycypacji     Jak je definiujemy?            Jaki ma i może mieć zasięg?  ...
polecamy !      Nina Simon   The Participatory Museumhttp://museumtwo.blogspot.com/
dziękujemy          innemuzeum.pl@AleksandraJanus                   slideshare.net/kawencja@Do...
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)

3,357 views

Published on

Muzeum partycypacyjne to koncepcja opisana przez Ninę Simon w jej książce zatytułowanej "The Participatory Museum" (2010). Dzięki wnikliwym obserwacjom zmian zachodzących zarówno w samych instytucjach muzealnych, jak i w otaczającym je świecie, Nina Simon opracowała model, w którym wielopoziomowe zaangażowanie zwiedzających jest kluczowym elementem działalności muzeum. Podczas spotkania w Pawilonie Wyspiańskiego 24.01.2012 przedstawiłyśmy założenia tej koncepcji, która zainspirowała muzealników i teoretyków na całym świecie oraz przykłady projektów partycypacyjnych, które do niej nawiązują.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)

 1. 1. Partycypacjaw koncepcji Niny Simoni jej europejskie realizacjeAleksandra JanusDorota Kawęckainnemuzeum.pl
 2. 2. Nina Simon blog Museum 2.0 Kim jest The Participatory MuseumNina Simon? The Museum of Art & History Santa Cruz
 3. 3. Nina SimonNazwana muzealnymwizjonerem przezSmithsonian Magazine(sierpień 2010) Nina is the leading voice of her generation of museum professionals. Her unflagging and persuasive advocacy for a museum ethos that values community par ticipation, pluralism, civic engagement and a playful spirit of experimentation and innovation, is without parallel. - Dan Spock, Director of Minnesota History Center Museum When you look at the essence of Nina’s work on project after project, she can take whats new and fresh in our world and translate it to inspiration, creation and expression. -Jennifer Stancil, former Executive Director, Girls, Math and Science Partnership
 4. 4. Laurajane SmithAHDhegemoniczny Europa XIX w.dyskurs dziedzictwa wiedza/władza Eksperci od techniki i estetyki zarządzanie i konserwacja miejsc oraz obiektów dziedzictwanaród/nacjonalizm ZwiedzającyInstytucjonalizacja/ jako “puste naczynia” autorytet
 5. 5. AHD kontemplacja     bierny  odbiór   zwiedzający   mierzalne  uprzywilejowanie   rezultaty     zmysłu  wzroku   uczenia  się    
 6. 6. konteksty muzeum partycypacyjne druga audiencerewolucja developmentmuzealna Nowa Muzeologia
 7. 7. konteksty drugarewolucjamuzealna od lat ‘60 XX wieku wzrost znaczenia komunikacji wzrost znaczenia społecznej roli muzeów
 8. 8. konteksty NowaMuzeologia od lat ‘70 XX wieku odwrócona hierarchia muzeum a społeczny rozwój
 9. 9. kontekstyaudiencedevelopment koniec XX wieku muzeum szuka swojej publiczności nowe zróżnicowane grupy odbiorców
 10. 10. źródła muzeum partycypacyjne rozwój demokratyzacja społeczno- uczestnictwatechnologiczny w kulturze Web 2.0
 11. 11. d e f i n i c j e muzeumpartycypacyjne ... to miejsce, w którym zwiedzający mogą t w o r z y ć treści, d z i e l i ć się nimi i ł ą c z y ć się – wchodzić w interakcje między sobą – wokół tych treści.
 12. 12. d e f i n i c j e muzeumpartycypacyjne... zamiast dostarczać wszystkim tychsamych treści, zbiera i upowszechniazróżnicowane, spersonalizowane izmieniające się treści współtworzoneprzez zwiedzających.
 13. 13. d e f i n i c j e muzeumpartycypacyjne ... zamiast poprzestawać na byciu dla kogoś i o czymś, jest tworzone oraz rozwijane wspólnie ze zwiedzającymi.
 14. 14. zwiedzający odbiorca uczestnikwspółtwórca … komentuje … wchodzi w dialog … przetwarza …kształuje …treści.
 15. 15. zwiedzający aktywne współtworzenieuczestnictwo treści zwiedzający kooperacja zzaangażowanie innymiwielu zmysłów zwiedzającymi
 16. 16. partycypacjacontributory collaborative project projectco-creative hosted project project
 17. 17. contributoryMuzeum (Historyczne) Amsterdamu Entrerpreneurial Cultures in European Cities kolekcjonowanie przedmiotów i historii “oddziały” muzeum w dzielnicach handlowych wystawa strona internetowa
 18. 18. contributory
 19. 19. co-creative
 20. 20. co-creativebibliotekaarchiwum muzeumuniwersytet
 21. 21. collaborative Huis van Alijn, Gent(Muzeum Życia Codziennego we Flandrii)
 22. 22. collaborative
 23. 23. collaborativeg e o t a g g i n g
 24. 24. collaborativeView on google maps
 25. 25. collaborative
 26. 26. contributory Ośrodek KARTA 61 bibliotek gminnych centra aktywizacji społecznościsieć lokalnych społecznych digitalizacja oddolna archiwów historycznych
 27. 27. contributory
 28. 28. contributory
 29. 29. muzeum partycypacjnepojęcie partycypacji Jak je definiujemy? Jaki ma i może mieć zasięg? Jak definiujemy naszą pojęcie wspólnoty wspólnotę? Czy znamy jej potrzeby? Czy jesteśmy w stanie oddać problem autorytetu część autorytetu i zrezygnować i kontroli z pełnej kontroli? Jak dbać o długoterminowezrównoważony rozwój zaangażowanie i pielęgnować relacje?
 30. 30. polecamy ! Nina Simon The Participatory Museumhttp://museumtwo.blogspot.com/
 31. 31. dziękujemy innemuzeum.pl@AleksandraJanus slideshare.net/kawencja@DorotaKawecka

×