Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Undervisningsvurdering

620 views

Published on

Kortutgave av Udir sin veileder

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Undervisningsvurdering

 1. 1. Undervisningsvurdering
 2. 2. Planlegging, gjennomføring og vurdering Dokkers tre hovedpunkter
 3. 3. Prinsipper for vurderingen Vurderingen skal gjennomføres av læreren og elevene Vurderingen skal dreie seg om forhold de kan gjøre noe med Vurderingen skal handle om læringsmål, arbeidsmåter og organisering
 4. 4. 1. Forberedelse Hvorfor vurdere opplæringen? Hva vil oppnå? Hva vil vurdere?
 5. 5. 2. Informasjonshenting • Dialog • Observasjon • Logg • Spørreskjema
 6. 6. Dialog I en dialog prøver en å forstå hverandre. En prøver ikke å overtale andre Elevene og lærerne snakker om handlinger og situasjoner, ikke om personer Hensikten er ny innsikt i hvordan klassen lærer
 7. 7. Spørsmål • Hva er bra med opplæringen? • Hvorfor? • Hva bør vi jobbe videre med? • Hvordan? • Hva er gjort? • Hva kan vi gjøre annerledes i det videre arbeidet? • Må eleven gjøre noe annerledes? • Kan læreren gjøre noe annerledes?
 8. 8. Observasjon Systematisk observasjon betyr å registrere bestemte forhold over tid To elevobservatører registrer over en tidsperiode bestemte forhold Elevobservatørene fyller ut et skjema
 9. 9. Logg Eleven skriver om styrker og svakheter med opplæringen Oppmerksomheten er rettet både mot seg selv og klassen som helhet
 10. 10. Spørreskjema Brukes som utgangspunkt for dialog Teksten i spørreskjemaet bør forklares før undesøkelsen starter
 11. 11. Påstander eleven kan være enig eller uenig i • Læreren forklarer hvilke kompansemål vi arbeider med • Vi diskuterer hvordan vi kan lære mer i faget • Jeg bidrar til et godt læringsmiljø i faget • Læreren kan starte opplæringen med en gang timen begynner • Vi får påvirke arbeidsformen i faget • Jeg snakker med læreren hvis jeg mener læreren bør gjøre noe på en annen måte
 12. 12. Kommunikasjonsregler for god dialog • Snakk for deg selv. «Jeg synes …», «Jeg vil …» • Tenk på mottakeren. Hvordan vil han oppfatte deg • Rett oppmerksomheten på sak • Snakk i nåtid (presens) ikke framtid eller fortid If you have one leg in the future, and one leg in the past, – you are pissing on NOW • Vær tydelig og konkret • «Det er vel flere her som kunne tenke seg å få fri siste timen.» Si heller: «Jeg vil ha fri siste timen.» • Spør hvordan, ikke hvorfor
 13. 13. Vi følger opp det vi har funnet ut • Hva skal klassen ta tak i? • Hva ønsker klassen å endre på nå? • Hva skal vi gjøre helt konkret? • Trenger vi mer kunnskap ? • Hvordan får vi tak i den kunnskapen? • Hvem skal følge opp hva? • Når skal vi vurdere om vi har fått til endring
 14. 14. Undervisningsvurderingsveilederen http://www.udir.no/Utvikling/Artikler-utvikling/Undervisningsvurdering---en-veileder-for-elever-og-larere/

×