Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial pembelajaran

13,625 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports

Tutorial pembelajaran

 1. 1. Safiah Karim et.al (1994)• Ayat tunggal: Ayat yang mengandungi satu klausa iaitu subjek dan satu predikat.• Subjek : Bahagian ayat yang diterangkan.• Predikat :Bahagian ayat yang menerangkan subjek.
 2. 2. • Terbina dalam berbagai-bagai jenis ayat sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah , dan ayat seruan.
 3. 3. • Pembentukan ayat tunggal boleh terbina daripada subjek dan predikat yang terdiri daripada FN, FK, FA dan FS.
 4. 4. Subjek PredikatAhmad guru.Dia jurutera pelatih.Mereka sedang mandi di sungai?Pelajar itu membeli buku.Kamu keluar!Kamu tunggu dia di sini.
 5. 5. Kata nama Ganti nama Kata kerja yang berfungsi sebagai kata namaKata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama
 6. 6. Subjek kata nama
 7. 7. Kata Nama Am Kata Nama KhasKata Nama Terbitan
 8. 8. Subjek (Nama Am) PredikatMempelam itu untuk ibu.Adik minum susu.Rumah itu terbakar.
 9. 9. Subjek (Nama Khas) PredikatOsman penyanyi terkenal.Si Comel sedang tidur.Bukit Fraser di Negeri Pahang.
 10. 10. Subjek (Nama Terbitan) PredikatKenangan mengusik jiwa.Pukulannya sungguh kuat.Pertunjukan itu sangat menarik.
 11. 11. Subjek ganti nama
 12. 12. Ganti Nama Orang Ganti Nama Tunjuk
 13. 13. Ganti Nama Orang Subjek (Ganti Nama Orang) PredikatSaya guru.Dia suka makan nasi.Awak boleh pergi sekarang.Beliau akan berangkat ke Mekah.
 14. 14. Ganti Nama Tunjuk Subjek (Ganti Nama Tunjuk) PredikatIni rumah saya.Itu buku Ah Meng.Ini makanan saya.Itu tuduhan yang melampau.
 15. 15. Subjek kata kerja
 16. 16. Subjek kata kerja Subjek (Kata Kerja) PredikatMelukis menjadi kegemarannya.Mencuri satu amalan keji.Bersenam menyihatkan badan.Bercakap memang mudah.
 17. 17. Subjek kata adjektif
 18. 18. Subjek kata adjektif Subjek (Kata Adjektif) PredikatPutih ialah warna pilihan Hasnah.Kecil tidak bererti lemah.Hitam cantik juga.Masin ialah rasa garam.
 19. 19. Predikat Frasa Nama
 20. 20. Predikat kata nama Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Nama Terbitan
 21. 21. Kata Nama AmSubjek Predikat (Kata Nama Am)Ahmad guru.Budak itu murid saya.Bapa Zaki doktor.Binatang itu harimau.
 22. 22. Kata Nama KhasSubjek Predikat (Nama Khas)Beliau Pengarah Pendidikan Negeri.Bangunan itu Muzium Negara.Universiti itu Universiti Malaya.
 23. 23. Kata Nama TerbitanSubjek Predikat (Nama Terbitan)Tindakan itu suatu penganiyaan.Ceritanya hanya alasan.Tegurannya suatu pengajaran.
 24. 24. Predikat Frasa Kerja
 25. 25. Kata kerja asal Kata kerja terbitan Kata bantuUnsur-unsur keterangan
 26. 26. Kata kerja asal
 27. 27. Kata kerja asal tidak berimbuhan • Kata kerja yang terdiri daripada satu kata dasar sahaja. • Terdiri daripada kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. • Kata kerja tak transitif : tidak perlu objek atau penyambut. • Kata kerja transitif: Perlu objek didepan atau dibelakang.
 28. 28. mandi masuk tidur hilang ketawa terbang naik pulang datang
 29. 29. Predikat Subjek Kata Kerja Tak Transitif KeteranganBapa Ali tidur.Orang itu ketawa.Jam Ahmad hilang.Ali mandi di sungai.Dia masuk dengan tertib.Burung itu terbang tinggi di awan.
 30. 30. Predikat Subjek Kata Kerja Transitif ObjekMonyet itu makan pisang.Adik minum susu
 31. 31. Kata kerja asal berimbuhan • Kata kerja yang terdiri daripada gabungan kata dasar dan imbuhan. • Terdiri daripada kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
 32. 32. bersenam berehat menari bertolak tertidurterbalik berbincang terjatuh
 33. 33. Subjek PredikatDia bernyanyi dengan penuh perasaan.Perempuan itu menari.Keretanya terbalik di tepi jalan.
 34. 34. Kata kerja terbitan• Kata kerja yang asalnya bukan daripada golongan kata kerja tetapi golongan kata yang lain seperti kata nama atau adjektif.• Memerlukan imbuhan me-…-kan, me-….-i atau memper-….
 35. 35. Contoh Kata Terbitanmenghalusi menemani membaikimenjalani memperluas
 36. 36. Predikat Subjek Kata Kerja Transitif ObjekEncik Hakim menyekolahkan anaknya hari ini.Ibu kami memperindah serambi rumah.Zakaria membaiki basikalnya.Usahanya menghasilkan kekayaan.
 37. 37. Kata Bantu Kata Katabantu bantuaspek ragam
 38. 38. Kata Bantu Aspek • Kata bantu yang menyatakan atau menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa,sama belum, sedang atau sudah dilakukan
 39. 39. Contoh kata kerja bantu akan sedang sudah belum masih telah pernah
 40. 40. Akan dan belum menunjukkan perbuatan yangbelum dilakukan, cotohnya:1. Saya akan menulis surat kepada mereka2. Yusof belum melihat hadiah itu
 41. 41. Sedang dan masih menerangkan bahawasesuatu perbuatan itu sedang atau belumselesai dilakukan, contohnya:1. Negara Malaysia sedang membangun2. Projek itu masih dalam peringkat pertama
 42. 42. Sudah, telah, dan pernah menerangkan bahawasesuatu perbuatan itu sudah selesai, contohnya:1. Encik Lukman sudah mempunyai dua cahaya mata.2. Mereka telah pergi ke Mekah tahun lepas.3. Cik Bedah pernah melakukan pembedahan itu.
 43. 43. Kata Bantu Ragam • Kata bantu ragam ialah kata bantu yang menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan
 44. 44. Contoh Kata Bantu Ragam mahu mesti harus hendak boleh dapat
 45. 45. hendakContoh ayat: Orang tua itu hendak pergi ke bandar.
 46. 46. mahuContoh ayat: Dia mahu mandi di sungai.
 47. 47. harusContoh ayat: Mereka harus datang pagi-pagi lagi.
 48. 48. mestiContoh ayat: Pesakit itu mesti berehat
 49. 49. bolehContoh ayat: Akak boleh menyertai peraduan itu.
 50. 50. dapatContoh ayat: Sahza dapat tidu nyenyak
 51. 51. hendakContoh ayat: Kami hendak pulang segera
 52. 52. Unsur Keterangan
 53. 53. Unsur-unsur keterangan • Mengandungi kedua-dua jenis kata kerja, transitif dan tak transitif, boleh menerima frasa keterangan. • Frasa keterangan terbentuk daripada frasa sendi nama.
 54. 54. dengan cepat dengan bas di kilang dengan ayahnya macam rajauntuk kepentingan sendiri
 55. 55. Contoh ayat: Dia berjalan dengan cepat
 56. 56. Contoh ayat: Ramai wanita bekerja di kilang.
 57. 57. Contoh ayat: Mereka bertindak untuk kepentingan diri.
 58. 58. Contoh ayat: Murid-murid darjah satu datang dengan bas
 59. 59. Contoh ayat: Ahmad datang dengan ayahnya
 60. 60. Contoh ayat: Dia berlagak macam raja
 61. 61. Predikat Frasa Adjektif
 62. 62. • Berfungsi sebagai frasa predikat terdiri daripada kata adjektif ;
 63. 63. besar tinggi putih hitam kecil pandai gemuk cantik laju
 64. 64. Subjek Frasa Nama Predikat Frasa AdjektifRumah Diya besar.Kawan saya gemuk.Masakannya sedap.Akak saya pandai.
 65. 65. Kata penguat + kata adjektifkata adjektif + kata penguat bandingan
 66. 66. Kata adjektif selapis boleh didahului olehkata penguat seperti ;
 67. 67. Contoh ayat: Rumah Diyah amat besar.
 68. 68. Contoh ayat: Masakannya sungguh sedap.
 69. 69. Contoh ayat: Kawan saya sangat gemuk.
 70. 70. Kata adjektif selapis boleh didahului olehkata penguat seperti ;
 71. 71. Contoh ayat: Ketua kampung itu baik benar.
 72. 72. Contoh ayat: Harimau itu besar sungguh
 73. 73. Contoh ayat: Keretapi itu laju sekali
 74. 74. PERHATIAN• Semua kata adjektif boleh hadir bersama- sama kata bandingan lebih dan paling dan juga boleh disertai imbuhan ter- yang membawa maksud ‘paling’.
 75. 75. lebihContoh ayat: Arnab itu lebih gemuk daripada arnab saya.
 76. 76. palingContoh ayat: Keretapi ini paling laju di Kuala Lumpur.
 77. 77. Ter-Contoh ayat: Buku inilah paling ternipis anatara semuanya.
 78. 78. • Kata adjektif boleh digandakan untuk membawa erti banyak dan pelbagai rupa bentuk serta sifatnya.
 79. 79. besar-besarContoh ayat: Rumah di bandar itu besar-besar.
 80. 80. panjang-panjangContoh ayat: Talinya panjang-panjang.
 81. 81. merah-merahContoh ayat: Bajunya merah-merah.
 82. 82. tinggi-tinggiContoh ayat: Bangunan di kota tinggi-tinggi.
 83. 83. Predikat Frasa Sendi Nama
 84. 84. • Frasa sendi nama yang menjadi predikat terbina daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.
 85. 85. dengan pada dari untuk
 86. 86. diSubjek Predikat Frasa Sendi NamaLiya di rumah.
 87. 87. dariSubjek Predikat Frasa Sendi NamaMereka semua dari kampung
 88. 88. keSubjek Predikat Frasa Sendi NamaSaya ke sekolah
 89. 89. daripadaSubjek Predikat Frasa Sendi NamaSurat itu daripada Ahmad
 90. 90. UntukSubjek Predikat Frasa Sendi NamaHantaran ini untuk pengantin
 91. 91. padaSubjek Predikat Frasa Sendi NamaWang saya pada ibu.
 92. 92. denganSubjek Predikat Frasa Sendi NamaBegnya dengan saya
 93. 93. kepadaSubjek Predikat Frasa Sendi NamaArahan itu kepada semua pelajar.
 94. 94. LatihanCeraikan ayat tunggal berkenaan kepada subjekdan predikat.1. Affendi guru.2. Kakak menyapu sampah.3. Putih ialah warna kegemaran Mia.4. Ayam itu asyik berkokok.
 95. 95. Pilih dan tekan ayat tunggal yang betul.1. A. Budak itu menonton televisyen. B. Abu dan Raju bekawan baik. C. Mereka pergi ke sekolah dan perpustakaan. D. Kakak memasak sambil menyanyi.
 96. 96. Pilih dan tekan ayat tunggal yang betul.2. A. Ini anting-anting Azeerah. B. Emak sedang memasak dan adik sedang menyanyi. C. Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. D. Sementara menunggu anak saya pulang dari sekolah, saya mengemas rumah.
 97. 97. Pilih dan tekan ayat tunggal yang sesuai3. A. Ramli menyanyi sambil menari. B. Pemuda itu bekerja keras untuk menyara keluarganya C. Koridor Raya Multimedia dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Muhamad. D. Saya tidak menghadiri majlis perkahwinan itu kerana tidak diundang.
 98. 98. RUJUKAN• Hashim Hj Musa, (1990). Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Agensi• Abdullah Hasssan dan Ainon Mohd, (1994). Tatabahasa Dinamika, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.• Nik Safiah Karim et.al, (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Baru, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.• Asmah Haji Omar,(1993). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
 99. 99. Nama: Rahilah Binti Jaafar Kelas:PISMP 2F (Ambilan Januari 2010) Nama Pensyarah : Pn. Norhayati bt Md Yatim No Matrik: 113184295 No K/P: 890912-14-6086

×