Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masinõpe ja bioinformaatika

Aines "Sissejuhatus informaatikasse" peetud tutvustav loeng masinõppest ja bioinformaatikast.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Masinõpe ja bioinformaatika

 1. 1. Masinõpe ja bioinformaatika Kaur Alasoo Monday, November 30, 2009
 2. 2. Millest täna juttu tuleb? • Mis on masinõpe? • Juhendamata ja juhendatud õppimine • Näited masinõppe rakendustest • Masinõpe ja bioinformaatika Monday, November 30, 2009
 3. 3. Masinõpe on mustrite otsimine andmetest Autor: Federico Stevanin Monday, November 30, 2009
 4. 4. Motiveeriv näide Meil on eesti- ja ingliskeelsed laused: Kas ma Eestit unes nägin?" "Nägin lained laevu täis," "nägin viljarikast randa," "merehõlm ta ümber käis." "I walk the silent, Christmas-snowy path," "that goes across the homeland in its suffering." "At each doorstep I would like to bend my knee:" "there is no house without mourning.” Kuidas ennustada, mis keeles on kirjutatud uus lause? Monday, November 30, 2009
 5. 5. Millest täna juttu tuleb? • Mis on masinõpe? • Juhendamata ja juhendatud õppimine • Näited masinõppe rakendustest • Masinõpe ja bioinformaatika Monday, November 30, 2009
 6. 6. Kuidas Juhendamata õppimine Monday, November 30, 2009
 7. 7. Kuidas Juhendamata õppimine klasterdamine Monday, November 30, 2009
 8. 8. Kuidas Juhendamata õppimine Monday, November 30, 2009
 9. 9. Kuidas Juhendamata õppimine erindite otsimine (outlier detetection) Monday, November 30, 2009
 10. 10. Kuidas Juhendatud õppimine Monday, November 30, 2009
 11. 11. Kuidas Juhendatud õppimine klassifitseerimine Monday, November 30, 2009
 12. 12. Kuidas Juhendatud õppimine klassifitseerimine Monday, November 30, 2009
 13. 13. Kuidas Juhendatud õppimine klassifitseerimine Monday, November 30, 2009
 14. 14. Kuidas Juhendatud õppimine klassifitseerimine Monday, November 30, 2009
 15. 15. Kuidas Juhendatud õppimine klassifitseerimine Monday, November 30, 2009
 16. 16. Mida tähendab aru saada? Juhendatud õppimine Monday, November 30, 2009
 17. 17. Mida tähendab aru saada? Juhendatud õppimine regressioon Monday, November 30, 2009
 18. 18. Oluline on piirata otsitavate Mida tähendab aru saada? mustrite hulka Monday, November 30, 2009
 19. 19. Oluline on piirata otsitavate Mida tähendab aru saada? mustrite hulka ? Monday, November 30, 2009
 20. 20. Lineaarne regressioon Oluline on piirata otsitavate mustrite hulka 0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4 −0.6 −0.8 −1.0 −1.2 −1.0 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Monday, November 30, 2009
 21. 21. Õppimise kolm sammu • Määrame huvipakkuvate mustrite hulga • Määrame mustri headuse mõõdu • Otsime parimat mustrit Monday, November 30, 2009
 22. 22. Õppimise kolm sammu • Määrame huvipakkuvate mustrite hulga • Määrame mustri headuse mõõdu • Otsime parimat mustrit Selleks on vaja statistikat ja optimeerimist. Monday, November 30, 2009
 23. 23. Oluline on kontrollida mustrite olulisust The Bible Code Monday, November 30, 2009
 24. 24. Mõned ennustused BIBLE CODE:GEN:3:6 JOE BIDEN - PRESIDENT - VICE OBAMA'S CHOICE - SELECTION BIBLE CODE 2: GEN:29:15 BARAK OBAMA - ASSASSINATION GUNMAN - CONSPIRACY (29. sept - 30. okt) TISHRI- HE WILL DIE PANIC - SUBSTITUTE - REPLACEMENT http://www.satansrapture.com/obama.htm Monday, November 30, 2009
 25. 25. Millest täna juttu tuleb? • Mis on masinõpe? • Juhendamata ja juhendatud õppimine • Näited masinõppe rakendustest • Masinõpe ja bioinformaatika Monday, November 30, 2009
 26. 26. Motiveeriv näide Meil on eesti- ja ingliskeelsed laused: Kas ma Eestit unes nägin?" "Nägin lained laevu täis," "nägin viljarikast randa," "merehõlm ta ümber käis." "I walk the silent, Christmas-snowy path," "that goes across the homeland in its suffering." "At each doorstep I would like to bend my knee:" "there is no house without mourning.” Kuidas ennustada, mis keeles on kirjutatud uus lause? Monday, November 30, 2009
 27. 27. Kuidas Juhendatud õppimine klassifitseerimine Monday, November 30, 2009
 28. 28. Sõnade häälduse õppimine Monday, November 30, 2009
 29. 29. Alzheimer’i tõve kindlakstegemine 96% vs 85% PC beats doctor in scan tests (BBC.co.uk) Monday, November 30, 2009
 30. 30. Automaatne spämmifilter Monday, November 30, 2009
 31. 31. Beautification engine Pilt: NYTimes Monday, November 30, 2009
 32. 32. Beautification engine Data-Driven Enhancement of Facial Attractiveness • 38 Original Facial Data Training Set Beautification engine feature points distances vector Modified distances vector distance embedding input image image warp result image Figure 3: Our facialhttp://leyvand.com/research/beautification2008/ beautification process. Monday, November 30, 2009
 33. 33. Beautification engine Enne Pärast Monday, November 30, 2009
 34. 34. Beautifcation engine Enne Pärast Monday, November 30, 2009
 35. 35. Beautification engine Enne Pärast Monday, November 30, 2009
 36. 36. Beautification engine Enne Pärast Monday, November 30, 2009
 37. 37. Ülesanne • Mille jaoks saaks juhendatud ja juhendamata õppimist kasutada? Tooge mõlema kohta vähemalt üks näide. Monday, November 30, 2009
 38. 38. Millest täna juttu tuleb? • Mis on masinõpe? • Juhendamata ja juhendatud õppimine • Näited masinõppe rakendustest • Masinõpe ja bioinformaatika Monday, November 30, 2009
 39. 39. Bioinformaatika Monday, November 30, 2009
 40. 40. Bio + informaatika Monday, November 30, 2009
 41. 41. Bioloogia informaatika probleemid + rakendused Monday, November 30, 2009
 42. 42. Bioloogia informaatika probleemid + rakendused • Kuidas saab ühest • Kuidas andmetest rakust terve organism? õppida? • Mis põhjustab vähki? • Kuidas saada hakkama väga suurte andmetega? • Mis teeb inimesest inimese ja mitte hiire? • Kuidas modelleerida, simuleerida ja • ... visualiseerida? Monday, November 30, 2009
 43. 43. Kandidaatgeenide otsimine 5372 experiments 6108 405 angiogenes 22283 genes Monday, November 30, 2009
 44. 44. Bioloogiliste võrgustike taastamine Monday, November 30, 2009
 45. 45. !"#$%&'(&##)*&%+,- Motiivide otsimine !"#$%#&'()*''#"&(+,&,&- 02 Monday, November 30, 2009 4*56,&#(7#*"&,&-(88(9&'":;%5',:& ./00/1223
 46. 46. Kokkuvõte • Masinõpe on andmetest mustrite otsimine. • Masinõpe jaguneb juhendatud ja juhendamata õppimiseks. • Sellega saab väga lahedaid asju teha. • Masinõpe bioinformaatikas aitab meil aru saada sellest, kuidas inimene töötab. Monday, November 30, 2009
 47. 47. Masinõppega seotud ained • MTAT.03.183 Andmekaeve • MTAT.03.227 Masinõpe • MTMS.02.035 Tehisõpe • http://courses.cs.ut.ee/datamining/ • Statistika ja tõenäosusteooria Monday, November 30, 2009

×