Referaadi vormistamise nõuded põhikoolile 1

22,921 views

Published on

kirjalike tööde vormistamise nõuded

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,970
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Referaadi vormistamise nõuded põhikoolile 1

 1. 1. Tarkade Mõtete Kool REFERAADI VORMISTAMISE JUHEND referaat Koostaja: Kairi Jaaksaar (klass) Juhendaja: ........................... Harjumaa 2010
 2. 2. Sisukord 1. Referaadi osad..................................................................................................3 1.1. Tiitelleht...........................................................................................................................3 1.2. Sisukord...........................................................................................................................3 1.3. Sissejuhatus......................................................................................................................4 1.4. Töö sisu............................................................................................................................4 1.5. Kokkuvõte........................................................................................................................4 1.6. Lisad.................................................................................................................................4 2. Viitamine ja kasutatud kirjanduse loetelu ......................................................6 2.1. Viitamine..........................................................................................................................6 2.2. Raamat.............................................................................................................................8 2.3. Artikkel ajakirjast või ajalehest........................................................................................8 2.4. Interneti lehekülg.............................................................................................................9 2.5. Arhiivimaterjalid ja õigusaktid........................................................................................9 3. Referaadi vormistamine.................................................................................11 3.1. Kiri................................................................................................................................11 3.2. Paberi mõõtmed ja äärised.............................................................................................11 3.3. Pildid tekstis...................................................................................................................12 2
 3. 3. 1. Referaadi osad Referaat koosneb järgmistest osadest (köidetakse samas järjekorras): • tiitelleht; • sisukord; • sissejuhatus • sisu (tekst, pildid, graafikud, joonised vm.); • kokkuvõte; • kasutatud kirjandus; • lisad. Lehekülgede numeratsioon algab tiitellehest, kuid lehekülje numbrit tiitellehele ei kirjutata. 1.1. Tiitelleht Tiitellehel kajastuvad järgmised andmed: töö pealkiri, koostaja ees- ja perekonnanimi, klass, kool, juhendaja, koostamise koht ja aeg. Tiitellehe kujundust vaata käesoleva töö tiitellehte. 1.2. Sisukord Näitab töö struktuuri koos lehekülje numbritega, lisade pealkirjad ja alguslehekülje numbrid, kasutatud materjalid. 3
 4. 4. 1.3. Sissejuhatus Sissejuhatuses põhjendatakse teema valikut. Selleks kirjutatakse teema aktuaalsusest, tähtsusest, töö kirjutaja eesmärgist, mida uut annab töö juurde olemasolevale teadmisele. Sissejuhatuses kirjutatakse ka vajadusel töö hüpoteesidest, ülesannetest, mida käsitletakse probleemi lahendamiseks. Antakse ülevaade töö alaosadeks jaotamise põhimõtetest. 1.4. Töö sisu Töö sisu ja töö jaotamine pea- ja alapeatükkideks ning alapunktideks sõltub teemast ning tööle seatud eesmärkidest ning ülesannetest. Töö sisu võib koosneda ka illustreerivast materjalist. 1.5. Kokkuvõte Töös leitud tulemuste tõlgendamine/põhjendamine, järeldused, ettepanekud, vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile. 1.6. Lisad Lisadesse köidetakse materjalid, mis võivad huvi pakkuda teemaga põhjalikumalt tutvuda soovijatele ja mille puudumine töö sisust ei kahjusta selle terviklikkust (tabelid, lisa pildimaterjal, graafikud jmt). Lisad nummerdatakse ja varustatakse pealkirjadega. Iga lisa kohta peab töö sisus olema 4
 5. 5. ka viide, et huvilisel oleks meeles soovi korral nendega tutvuda. Lisad paigaldatakse neile viitamise järjekorras. 5
 6. 6. 2. Viitamine ja kasutatud kirjanduse loetelu Igal referaadil, uurimustööl vm tööl, milles kasutatakse teiste autorite materjale, peab olema lisatud kasutatud kirjanduse loetelu. Igat lõiku või lauset, mis ei ole töö autori enda kirjutatud tuleb viidata. Kasutatud kirjanduse loetelusse kirjutatakse kõik allikad mida oma töös kasutatakse. Interneti aadressid, raamatud, teatmeteosed, ajakirjad, ajalehed jmt. Et Sinu töö lugejal oleks võimalik raamatukogust hiljem sinu kasutatud allikmaterjal üles otsida on kasutatud kirjanduse loetelu ja viitamise vormistamiseks kindel reeglistik. 2.1. Viitamine Iga lause või lõigu lõppu, mis pärineb teistelt autoritelt, tuleb kirjutada sulgudesse, kellelt pärineb see mõte. Iga lõigu lõpus peab olema viide ka siis, kui on mitu järjestikkust lõiku võetud samast allikast. Viitamissüsteeme on mitmesuguseid. Igal teadusharul on kujunenud välja oma kindlad nõuded kuidas viidata. Näiteks loodusteadustes ja matemaatikas on kasutusel järgmised süsteemid: 1. Viidatava lause või lõigu lõppu kirjutatakse sulgudesse autori nimi ning aastaarv, millal on välja antud raamat (artikkel vm), millest kasutatud mõte pärineb. Näide: 6
 7. 7. Emakese Maa vaheldusrikka palge tundmaõppimise ja uurimise vallas on suuri teeneid eeskätt julgeil avastajail ning reisijail. Oma avastustega ja mõnikord isegi hukkumisega on nad ergutanud kaasaegseid või järeltulevaid põlvkondi aina uutele üritustele samadel või uudsetel aladel. (Nansen, 1996) Sellisel juhul kirjutatakse kasutatud materjalid kirjanduse loetelusse tähestikulises järjekorras (autorite nimede järgi). 2. Kasutatud kirjandus reastatakse vastavalt viitamisjärjekorrale. Viitamisjärjekord tähendab seda, et esimesel kohal on kasutatud kirjanduse loetelus allikas, millele on kõigepealt viidatud, teisel kohal on allikas, millele on teisena viidatud jne. Viitamisel kirjutatakse lause või lõigu lõppu sulgudesse viitamisjärjekorra number. Näiteks, kui sinu kasutatud lause pärineb viitamisjärjekorras viiendast raamatust kirjutad lause lõppu (5) Kõik kasutatud kirjanduse loetelus esitatud materjalid peavad esinema viidetes. Viitamissüsteem peab olema kogu töö ulatuses ühtne. 7
 8. 8. 2.2. Raamat Autor(id), ilmumise aasta, pealkiri, köite või osa number, väljaande number (esimese trüki puhul pole vajalik, ilmumise koht, kirjastus, soovitatavalt lehekülgede arv Näide: Lindgren, A. 1994. Madlike ja Jaanikingu põnn. Tallinn: Eesti Raamat. Pihlak, L. Tõnisson, A. 2002 Geograafia põhikoolile. Algkursus. I osa. Tallinn: Koolibri 2.3. Artikkel ajakirjast või ajalehest Ajakirja artikli puhul kantakse loetellu järgmised andmed: autor(id), ilmumise aasta, artikli pealkiri, ajakirja nimi, number, lehekülje numbrid kus artikkel asub. Näide: Kask, K. 1976. Kreeka pähklipuu Eestis ja naaberaladel. Eesti Loodus, nr 4, lk 241-245. Ajalehe artikli puhul kantakse loetellu üksteisest punktiga eraldatult järgmised andmed: autor, ilmumisaasta, pealkiri, ajalehe nimi, ilmumiskuupäev (ilma aastanumbrita), ja väljaande number (vajadusel). Näide: 8
 9. 9. Oppi, T. 2006. Põhjala noorte tuleviku rikuvad stress ja rämpstoit. Postimees. 18.november. 2.4. Interneti lehekülg Kui leidsid internetist materjali referaadi jaoks, siis uuri, kes on selle kirjutanud ja millal. Tavaliselt on interneti lehekülgedel nende koostamise aasta olemas ning tõenäoliselt samal ajal on ka sinna riputatud jutt kirjutatud. Interneti koduleheküljelt võetud artikli puhul näidatakse kasutatud kirjanduse kirjes: autori nimi, kaldkirjas artikli pealkiri, URL- aadress ja materjali kasutamise kuupäev. Näide Praust, V. Appi tulevad matemaatika ja salakiri. URL= http:// home.delfi.ee/~vpraust. 09.10.2002 2.5. Arhiivimaterjalid ja õigusaktid Arhiivimaterjalide puhul näidatakse arhiivi nimetus, fond, nimistu, säilitusühiku number ja lehekülg, kust andmed võeti. Näide: Riiklik Keskarhiiv. Fond 80. Riigikogu. SÜ 46, lk 21-26. Õigusakti puhul antakse esmalt akti nimetus, siis akti vastuvõtmise aeg ja allikas, milles akt on ametlikult avaldatud. Näide: Perekonnaseadus. 1994. –RT I, 75,1326. 9
 10. 10. Kasutatud kirjandus reastatakse tähestikulises järjekorras või esitatakse töös viitamise järjekorras. 10
 11. 11. 3. Referaadi vormistamine 3.1. Kiri • Kirja tüüp: Times New Roman . • Kirja suurus: 12 pt. Peatüki pealkirjad 16 pt (kui töös on alapeatükke siis nende suurus on 14 pt) • Reavahe: 1,5. Format → Paragraph→ Line Spacing [vali: 1,5 line] [eestikeelne variant: Vorming→Lõik→Reasamm] • Tekst on joondatud servast servani (Justify) [eestikeelne variant: Rööpjoonda] Iga uus peatükk algab uuelt leheküljelt. Alapealkirjad ja tekstilõigud eraldatakse täiendava vaba ruumiga. (Alapealkiri ei jää kunagi ilma tekstita üksinda lehekülje lõppu). 3.2. Paberi mõõtmed ja äärised Eestis kasutatakse tööde vormistamisel A4 suurusega pabereid. Äärised tähendab seda kui palju tuleb ruumi jätta paberi servadesse enne kui algab tekst. Vihikus on Sul selleks joonestatud äärejooned. Paberi ääriste suurust saad muuta järgmiselt: File → Page Setup → Margins [eestikeelne variant: Fail→Lehekülje häälestus→Veerised] Märgi vastavatesse kastikestesse vajalik suurus. 11
 12. 12. Lehe servadest jäetakse ruumi järgmiselt: Ülevalt (top) 2,5 cm Alt (bottom) 2,5 cm Vasakult (left) 3,0 cm Paremalt (right) 2,5 cm Taandrea kasutamine arvutil ei ole kohustulik. Tekstilõigud eraldatakse üksteisest täiendava vaba ruumiga. Täiendavat vaba ruumi on võimalik lisada järgmiselt: Format -> Paragraph -> Spacing -> After [vali 6 pt] [Vorming- >Lõik->Vahed->Pärast] 3.3. Pildid tekstis. Pildid, fotod, tabelid, graafikud jmt peavad olema nummerdatud (joonis 1, joonis 2; või foto 1, foto 2, tabel 1, tabel 2 jne) Piltidel, joonistel, fotodel on alati allkiri (vaata joonis 1), mis selgitab joonise sisu ja joonise autori. Ka fotode, tabelite, graafikute puhul peab allkirjast selguma, millal on foto tehtud ja kelle omanduses on originaal või kust on pärit graafikus või tabelis olevad andmed. Igale pildile peab olema tekstis ka viidatud, miks see pilt on tööle lisatud. 12
 13. 13. Joonis 1. Rõõmus jänes õhupallidega (autor Kairi Jaaksaar) 13

×