Vastutustundlik ettevõtlus ja töö  Oktoober 2010 Katrin Kull
Mõisted ja taust <ul><li>Inglise keeles CSR ( corporate social responsibility ) </li></ul><ul><li>Ettevõtte peamise eesmä...
<ul><li>Inimressursside juhtimine (värbamispoliitika, oskustööliste koolitamine ja hoidmine, elukestev õpe) </li></ul><ul>...
<ul><li>Kohalik kogukond (vastastikune sõltuvus kogukonnaga, lõimumine, füüsiline keskkond, infrastruktuur) </li></ul><ul>...
<ul><li>Üleilmastumise ja laialdaste tööstuslike muudatuste taustal on kodanikel, tarbijatel, avaliku sektori organisatsio...
<ul><li>Eesmärkide ja väärtuste kokkuleppimine </li></ul><ul><li>Sotsiaalse ja keskkonnamõõtme lisamine plaanidesse ja eel...
<ul><li>Auditeerida võib järgmisi valdkondi: </li></ul><ul><li>Inimressursside juhtimine </li></ul><ul><li>Tööhõivepoliiti...
<ul><li>Socially responsible investing , SRI </li></ul><ul><li>Nõudlus SRI fondide järgi kasvab pidevalt. Suurbritannias m...
Säästev mõtteviis töökohal http://www.re-nourish.com/? l=tools_greenstudio
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vastutustundlik ettevõtlus ja töö

807 views

Published on

Kursus "Roheline disain", osa 4

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vastutustundlik ettevõtlus ja töö

 1. 1. Vastutustundlik ettevõtlus ja töö Oktoober 2010 Katrin Kull
 2. 2. Mõisted ja taust <ul><li>Inglise keeles CSR ( corporate social responsibility ) </li></ul><ul><li>Ettevõtte peamise eesmär g ina ei näh t a enam pelgalt kasumi teenimist, vaid edukuse mõõdupuuks on ka firma v õim e vastata sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele n õue tele ning ootustele. </li></ul><ul><li>Otsetõlkes: et tev õtt e sotsiaalne vastutus, ent mõtte sisu parema edasi andmise eesmär g il on eesti keeles kasutusele võe t ud et tevõtte ühis kondliku vastutuse mõiste. </li></ul><ul><li>Lihtsustatult r ääg ime vastutustundlikust ettevõtlusest, mis kaasaegses täh e nduses on ettev õtt e tegevuses sotsiaalse, majandus- ja looduskeskkonnaga arvestamine ning vastava p õhi m õtt e integreerimine ettev õtt e juhtimisprotsessi. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Inimressursside juhtimine (värbamispoliitika, oskustööliste koolitamine ja hoidmine, elukestev õpe) </li></ul><ul><li>Tööohutus ja töötervishoid </li></ul><ul><li>Muutustega kohanemine </li></ul><ul><li>Keskkonnajuhtimine </li></ul>Vastutustundliku ettevõtluse sisemine mõõde
 4. 4. <ul><li>Kohalik kogukond (vastastikune sõltuvus kogukonnaga, lõimumine, füüsiline keskkond, infrastruktuur) </li></ul><ul><li>Partnerid, tarnijad ja tarbijad </li></ul><ul><li>Inimõigused (korruptsioonivastane võitlus, lapstööjõu mittekasutamine) </li></ul><ul><li>Globaalsed keskkonnaprobleemid </li></ul>Vastutustundliku ettevõtluse välimine mõõde
 5. 5. <ul><li>Üleilmastumise ja laialdaste tööstuslike muudatuste taustal on kodanikel, tarbijatel, avaliku sektori organisatsioonidel ja investoritel uued ootused ja väljakutsed </li></ul><ul><li>Sotsiaalsed kriteeriumid mõjutavad üha sagedamini eraisikute ja institutsioonide investeerimisotsuseid nii tarbijate kui ka investoritena </li></ul><ul><li>Suureneb mure ettevõtete tegevusega kaasneva keskkonnakahju pärast </li></ul><ul><li>Meedia ning kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil muutub ettevõtete tegevus üha läbipaistvamaks </li></ul>Vastutustundliku ettevõtluse aktuaalsuse põhjused
 6. 6. <ul><li>Eesmärkide ja väärtuste kokkuleppimine </li></ul><ul><li>Sotsiaalse ja keskkonnamõõtme lisamine plaanidesse ja eelarvetesse, ettevõtte vastava tegevuse hindamine, kogukonnaasjades nõuandva kogu moodustamine, sotsiaalsete ja keskkonnaauditite läbiviimine, haridusprogrammide rakendamine </li></ul>Ettevõtte sotsiaalse vastutuse integreeritud juhtimine
 7. 7. <ul><li>Auditeerida võib järgmisi valdkondi: </li></ul><ul><li>Inimressursside juhtimine </li></ul><ul><li>Tööhõivepoliitika </li></ul><ul><li>Läbirääkimised </li></ul><ul><li>Tunnustamine </li></ul><ul><li>Töötajaskonnaga konsulteerimine </li></ul><ul><li>Koolitus </li></ul><ul><li>Juhtkonna usaldusväärsus jne </li></ul><ul><li>Näiteks Taanis on olemas sotsiaalne indeks - enesehindamise töövahend, mis võimaldab mõõta, mil määral teostab ettevõte oma sotsiaalset vastutust. </li></ul>Ettevõtte ühiskondliku vastutuse aruandlus ja auditeerimine
 8. 8. <ul><li>Socially responsible investing , SRI </li></ul><ul><li>Nõudlus SRI fondide järgi kasvab pidevalt. Suurbritannias moodustavad vastutustundlikud investeeringud 5% kogu investeeringute mahust. </li></ul><ul><li>SRI kaudu investeeritakse ettevõtetesse, kes vastavad kindlatele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele nõudmistele. </li></ul>Ühiskondlikult vastutustundlikud investeeringud
 9. 9. Säästev mõtteviis töökohal http://www.re-nourish.com/? l=tools_greenstudio

×