Roheline disain  Oktoober 2010 Katrin Kull
Toodete mõju planeedile <ul><li>Keskkonnakahjud </li></ul><ul><ul><li>Globaalne soojenemine või kliimamuutused </li></ul><...
Säästev disain <ul><li>Roheline disain on oma sisult säästev disain ( sustainable design ) </li></ul><ul><li>Säästev disa...
Nõudmised säästvalt disainitud tootele <ul><li>Tsükliline </li></ul><ul><ul><li>Kasutatakse biolagunevaid või taaskasutuse...
Säästva disaini sotsiaalne aspekt <ul><li>Töötuse vähendamine linnades ja vähemuste seas </li></ul><ul><li>Töötingimuste p...
<ul><li>Filterkott vee puhastamiseks ja toiduainete transpordiks </li></ul>inhabitat.com
<ul><li>Toyota kaitseb jalakäijaid nii, et teeb vaikse elektriauto valjemaks. </li></ul>
<ul><li>High-tech tapeet </li></ul><ul><li>puhastab õhku </li></ul>inhabitat.com
Säästva disaini keskkonnahoiu aspekt <ul><li>Fossiilkütuste tarbimise vähendamine </li></ul><ul><li>Taastuvenergia kasutam...
<ul><li>Kui sööta lehmadele oreganot, väheneb metaaniemissioon 40% võrra </li></ul>ecogeek.org
<ul><li>Kui sööta lehmadele oreganot, väheneb metaaniemissioon 40% võrra </li></ul>Inhabitat.com
 
Disaini kasumlikkuse suurendamise aspekt <ul><li>Väärtuse suurendamine firma ja selle sidusgruppide jaoks </li></ul><ul><l...
 
treehugger.com
 
Säästva disaini strateegiad <ul><li>Disain pikaealisuse nimel </li></ul><ul><li>Disain säästva äraviskamise nimel </li></u...
Säästva disaini kasutamise põhjused <ul><li>Konkurentsieelis turul </li></ul><ul><li>Paljud ettevõtted kasutavad kvaliteed...
Säästva tootedisaini valdkonnad: mööbli näitel
<ul><li>Taaskasutatavad materjalid </li></ul>Väiksema keskkonnamõjuga materjalide kasutus environmentfurniture.com
<ul><li>Palli valmistamiseks kulub vähem materjali kui tooli valmistamiseks, samuti on see ergonoomiline </li></ul>Kasutat...
<ul><li>Kokkupanekuks pole vaja liimi ega muid ühendusdetaile </li></ul>Tootmise optimeerimine designdemocracy08.com
<ul><li>Tooli valmistav tehas asub metsa lähedal, seepärast pole vaja pikamaatransporti </li></ul>Pakendamine ja distribut...
<ul><li>Diivanit pole vaja puhastada keemilises puhastuses, katteriiet saab eemaldada ja pesta </li></ul>Keskkonnamõju väh...
<ul><li>Tooli saab sättida vastavalt lapse suurusele ja vanusele </li></ul>Eluea pikendamine presciouslittleone.com
<ul><li>Lihtne lahti võtta ja taaskasutada, 100% taaskasutatud plastikust </li></ul>Eluea lõpp stuartmcfarlane.com
<ul><li>Istuda saab ka muul mööblil peale tooli </li></ul>Muud võimalused soovitud funktsiooni täitmiseks ikea.com
<ul><li>Põhjamaade teenuste turunduse koolkonna idee kohaselt on kõik, mida me tarbime, teenused. Tooted on vahendid teenu...
<ul><li>Äri eesmärk </li></ul><ul><li>Uute tuluallikate leidmine, toote teisele ringile saatmise kulude vähendamine, toote...
<ul><li>Tootele orienteeritud </li></ul><ul><ul><li>Tarbija omab toodet, firma pakub lisateenust, et tagada funktsionaalsu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Roheline Disain

1,344 views

Published on

Kursus "Roheline disain", osa 5

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roheline Disain

 1. 1. Roheline disain Oktoober 2010 Katrin Kull
 2. 2. Toodete mõju planeedile <ul><li>Keskkonnakahjud </li></ul><ul><ul><li>Globaalne soojenemine või kliimamuutused </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoonikihi hävinemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Happevihmad </li></ul></ul><ul><ul><li>Vee eutrofeerumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Elupaikade hävitamine (maakasutus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Toksilised ühendid ökosüsteemides </li></ul></ul><ul><li>Kahju inimestele </li></ul><ul><ul><li>Õhusaaste </li></ul></ul><ul><ul><li>Tervisele kahjulikud ühendid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kantserogeensed ained </li></ul></ul><ul><li>Ressursside kahanemine </li></ul><ul><ul><li>Fossiilkütused </li></ul></ul><ul><ul><li>Vesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Huumus </li></ul></ul>
 3. 3. Säästev disain <ul><li>Roheline disain on oma sisult säästev disain ( sustainable design ) </li></ul><ul><li>Säästev disain on toote elutsükli arvestamine disainifaasis. Selle eesmärk on vältida või minimeerida toote keskkonnamõju kõigis elutsükli faasides alates tooraineallikatest ja sisseostetud komponentidest ning disainist ja tootmisest kuni toote levitamise, kasutamise ja toote saatmiseni uuele ringile. </li></ul><ul><li>Säästva disaini abil saavad organisatsioonid suurendada efektiivsust, tõsta toodete-teenuste kvaliteeti ja leida uusi võimalusi turul, samaaegselt vähendades negatiivset mõju nii loodusele kui ühiskonnale ja suurendades kasumit. </li></ul><ul><li>Ökodisainist erineb säästva disaini mõiste selle poolest, et arvestab peale keskkonnasäästlikkuse veel ka sotsiaalset aspekti ja seda, et tootmine ja müük peavad olema kasumlikud. </li></ul>
 4. 4. Nõudmised säästvalt disainitud tootele <ul><li>Tsükliline </li></ul><ul><ul><li>Kasutatakse biolagunevaid või taaskasutuseks sobivaid materjale </li></ul></ul><ul><li>Taastuv </li></ul><ul><ul><li>Tootmisel ja kasutamisel kasutatakse taastuvaid energiaallikaid </li></ul></ul><ul><li>Ohutu </li></ul><ul><ul><li>Toote tootmine, kasutamine ja teisele ringile saatmine on ohutud ja ei põhjusta mürgiste ega ohtlike ainete eraldumist keskkonda </li></ul></ul><ul><li>Sotsiaalne </li></ul><ul><ul><li>Toote tootmine, kasutamine ja teisele ringile saatmine ei häiri inimeste füüsilist, sotsiaalset ega emotsionaalset heaolu </li></ul></ul>
 5. 5. Säästva disaini sotsiaalne aspekt <ul><li>Töötuse vähendamine linnades ja vähemuste seas </li></ul><ul><li>Töötingimuste parandamisne, tööohutuse ja heaolutunde suurendamine </li></ul><ul><li>Vähemuste aktsepteerimine ja integreerimine </li></ul><ul><li>Sissetulekuerinevuste vähendamine </li></ul><ul><li>Oskustööliste hulga suurendamine </li></ul><ul><li>Lapstööjõu mittekasutamine </li></ul><ul><li>Kirjaoskuse suurendamine </li></ul><ul><li>Tervishoiuteenuste pakkumine </li></ul><ul><li>Puhta joogivee võimaldamine </li></ul><ul><li>Rahvastiku kasvu vähendamine </li></ul><ul><li>Naiste olukorra ja staatuse parendamine </li></ul><ul><li>Kogukondliku suhtlemise edendamine </li></ul><ul><li>Inimeste suuremahulise ümberpaigutamise vältimine </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Filterkott vee puhastamiseks ja toiduainete transpordiks </li></ul>inhabitat.com
 7. 7. <ul><li>Toyota kaitseb jalakäijaid nii, et teeb vaikse elektriauto valjemaks. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>High-tech tapeet </li></ul><ul><li>puhastab õhku </li></ul>inhabitat.com
 9. 9. Säästva disaini keskkonnahoiu aspekt <ul><li>Fossiilkütuste tarbimise vähendamine </li></ul><ul><li>Taastuvenergia kasutamine </li></ul><ul><li>Energiaefektiivsuse suurendamine </li></ul><ul><li>Toksiliste ainete kasutuse vähendamine </li></ul><ul><li>Saastatud piirkondade puhastamine </li></ul><ul><li>Säästva jäätmekäitluse ja taaskasutuse edendamine </li></ul><ul><li>Tootmisheitmete hulga vähendamine </li></ul><ul><li>Heitvee hulga vähendamine, vee taaskasutus </li></ul><ul><li>Ressursside kasutuse vähendamine </li></ul><ul><li>Ökosüsteemide häirimise (metsade mahavõtmine, erosioon jms) lõpetamine </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kui sööta lehmadele oreganot, väheneb metaaniemissioon 40% võrra </li></ul>ecogeek.org
 11. 11. <ul><li>Kui sööta lehmadele oreganot, väheneb metaaniemissioon 40% võrra </li></ul>Inhabitat.com
 12. 13. Disaini kasumlikkuse suurendamise aspekt <ul><li>Väärtuse suurendamine firma ja selle sidusgruppide jaoks </li></ul><ul><li>Väärtuse suurendamine klientide jaoks </li></ul><ul><li>Aus ärimudel </li></ul><ul><li>Aus osalus globaalsetes väärtuskettides </li></ul><ul><li>Tooraine ja tarbekaupade aus hind </li></ul><ul><li>Ettevõtluse arendamine </li></ul>
 13. 15. treehugger.com
 14. 17. Säästva disaini strateegiad <ul><li>Disain pikaealisuse nimel </li></ul><ul><li>Disain säästva äraviskamise nimel </li></ul><ul><li>Disain energiatarbimise vähendamise nimel </li></ul><ul><li>Disain taaskasutuse edendamise nimel </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 15. 18. Säästva disaini kasutamise põhjused <ul><li>Konkurentsieelis turul </li></ul><ul><li>Paljud ettevõtted kasutavad kvaliteedijuhtimise süsteeme, mis nõuab keskkonnateadlikkust ka tarnijatelt </li></ul><ul><li>Ökomärgiste süsteemid nõuavad tootjatelt tootmiseinfot </li></ul><ul><li>Säästev disain lisab väärtust tarbijate protsessidele, vähendades energiatarbimist ja jäätmetega seotud kulutusi </li></ul><ul><li>Kulude kokkuhoid materjalihulga, jäätmete ja energiatarbimise vähendamise kaudu </li></ul><ul><li>Keskkonnaregulatsioonid, eriti mürgiste ja ohtlike ainete osas </li></ul>
 16. 19. Säästva tootedisaini valdkonnad: mööbli näitel
 17. 20. <ul><li>Taaskasutatavad materjalid </li></ul>Väiksema keskkonnamõjuga materjalide kasutus environmentfurniture.com
 18. 21. <ul><li>Palli valmistamiseks kulub vähem materjali kui tooli valmistamiseks, samuti on see ergonoomiline </li></ul>Kasutatavate materjalide hulga vähendamine gettyimages.com
 19. 22. <ul><li>Kokkupanekuks pole vaja liimi ega muid ühendusdetaile </li></ul>Tootmise optimeerimine designdemocracy08.com
 20. 23. <ul><li>Tooli valmistav tehas asub metsa lähedal, seepärast pole vaja pikamaatransporti </li></ul>Pakendamine ja distributsioon bar-stools-barstools.com
 21. 24. <ul><li>Diivanit pole vaja puhastada keemilises puhastuses, katteriiet saab eemaldada ja pesta </li></ul>Keskkonnamõju vähendamine kasutusfaasis ikea.com
 22. 25. <ul><li>Tooli saab sättida vastavalt lapse suurusele ja vanusele </li></ul>Eluea pikendamine presciouslittleone.com
 23. 26. <ul><li>Lihtne lahti võtta ja taaskasutada, 100% taaskasutatud plastikust </li></ul>Eluea lõpp stuartmcfarlane.com
 24. 27. <ul><li>Istuda saab ka muul mööblil peale tooli </li></ul>Muud võimalused soovitud funktsiooni täitmiseks ikea.com
 25. 28. <ul><li>Põhjamaade teenuste turunduse koolkonna idee kohaselt on kõik, mida me tarbime, teenused. Tooted on vahendid teenuse osutamiseks. </li></ul><ul><li>Teenus on reast rohkem või vähem raskelthõlmatavatest tegevustest koosnev protsess, mis leiab tavaliselt aset kliendi ja teenusepakkuja töötajate ja/või teenusepakkuja füüsiliste ressursside või kaupade ja/või teenusepakkuja süsteemide vahelistes toimingutes, mida pakutakse lahendusena kliendi probleemidele. </li></ul><ul><li>Toodete-teenuste süsteemide ( product-service systems , PSS) kontseptsioon peegeldab sedasama ideed. </li></ul><ul><li>Umbes 75% USA ja 50% Euroopa SKTst tuleb teenuste müügist. </li></ul>Toodete-teenuste süsteemid
 26. 29. <ul><li>Äri eesmärk </li></ul><ul><li>Uute tuluallikate leidmine, toote teisele ringile saatmise kulude vähendamine, tootearenduskulude alandamine </li></ul><ul><li>Luua turg kõrgema kvaliteediga, tehniliselt arendatud ja väiksema keskkonnamõjuga, kuid kallimatele toodetele </li></ul><ul><li>Vabastada kliendid ebamugavustest seoses ohtlike ainetega, toodete tagastamisega nende eluea lõppedes, taaskasutusest jne </li></ul><ul><li>Alandada ressursikasutust või suurendada toote kasutusefektiivsust kui konkurentsieelist </li></ul><ul><li>Suurendada klientide rahulolu, lojaalsust, arendada pikaajalisi suhteid </li></ul>Toodete-teenuste süsteemi võimalused <ul><li>Strateegia </li></ul><ul><li>Tuua turule uusi kõrge väärtusega teenuseid toote eluea pikendamiseks hoolduse, remondi ja upgrade’i abil </li></ul><ul><li>Pakkuda liisingut või jagatud kasutust </li></ul><ul><li>Töötada välja teenuseid koos spetsiaalsete organisatsioonidega, kes aitaksid käsitleda ohtlikke või väärtuslikke materjale </li></ul><ul><li>Pakkuda klienditeenindust, mis soodustaks toote optimaalset kasutusviisi </li></ul><ul><li>Rätsepatööna valmivad tooted vastavalt konkreetsetele vajadustele, karbijaga toostöös valmiv disain, teenuselepingud, mis on fokuseeritud tulemustele </li></ul>
 27. 30. <ul><li>Tootele orienteeritud </li></ul><ul><ul><li>Tarbija omab toodet, firma pakub lisateenust, et tagada funktsionaalsus ja pikk iga </li></ul></ul><ul><li>Kasutusele orienteeritud </li></ul><ul><ul><li>Teenusepakkuja omab toodet, müües lepinguga toote funktsionaalsust </li></ul></ul><ul><li>Tulemusele orienteeritud </li></ul><ul><ul><li>Tarbija ostab tulemuse </li></ul></ul>Toodete-teenuste süsteemi tüübid

×