Ökomärgised

1,081 views

Published on

Kursus "Roheline disain", osa 8

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ökomärgised

 1. 1. Ökomärgised Oktoober 2010 Katrin Kull
 2. 2. Ökomärgistuse taust <ul><li>Ökomärgis on keskkonnahoidlikele toodetele vabatahtlikkuse alusel taotletav ning volitatud asutuse antav märgistus, mis võimaldab neid eristada teistest samaotstarbelistest, kuid keskkonnale suuremat kahjulikku mõju avaldavatest toodetest. </li></ul><ul><li>Ökomärgistamine sai alguse Euroopas 1970-date aastate lõpuperioodil, kui ettevõtted jõudsid arusaamisele, et teatud toodete ja teenuste puhul võivad keskkonnaomadused muuta turueelistusi. </li></ul><ul><li>Eestis reguleerib ökomärgistamist Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. </li></ul><ul><li>Ökomärgistuses arvestatakse kogu toote-teenuse olelusringi. </li></ul>
 3. 3. Lihtsustatud elutsükkel majutusteenuste puhul
 4. 4. <ul><li>Ökomärgis I </li></ul><ul><ul><li>Ökomärgis antakse nendele toodetele, mis rahuldavad teatud kindlaksmääratud nõudeid ning mis on keskkonnahoiu poolest eelistatavad. Ökomärgistamine on vabatahtlik ning võib olla kas riiklik, piirkondlik (regionaalne) või rahvusvaheline. Märgistussüs- teeme võivad juhtida nii avaliku kui ka erasektori esindajad. </li></ul></ul><ul><li>Keskkonnaväide II </li></ul><ul><ul><li>Kirjalik tekst, sümbol või graafiline kujutis, mis osutab toote, selle osa või pakendi keskkonnahoidlikkusele (nt ringluskõlblik, kompostitav, teisene materjal, väiksem energiakasutus vm). </li></ul></ul><ul><li>Keskkonnateatis III </li></ul><ul><ul><li>Sisaldab arvandmeid toote keskkonnanäitajate kohta. </li></ul></ul>Ökomärkide tüübid (ISO järgi)
 5. 5. Eestis leitavad ökomärgised I http://www.globalecolabelling.net
 6. 6. “ Kaudsed” ökomärgised?
 7. 7. Ei ole ökomärgised
 8. 8. Keskkonnaväide II
 9. 9. Keskkonnateatis III <ul><li>Arvestab paljude andmetega - aga nõuab palju vaeva nende esitamiseks </li></ul><ul><li>Detailsusega jätab usaldusväärse mulje </li></ul><ul><li>Keeruline </li></ul><ul><li>Lõpptarbijale kauge </li></ul><ul><li>Võrreldes I tüübiga puudub vastab/ei vasta kriteerium, kehtib kõigile tootekategooriatele </li></ul><ul><li>http://www.environdec.com </li></ul>

×