Volda2013

284 views

Published on

Kurs PHD Volda

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kunnskapsbasert praksis er forankret i Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap: Publisert i anerkjent tidsskrift Systematisk metode for å få fram svar på en hypotese Empirisk forskning (anvendt) bygger på studier av mennesker Teoretisk forskning: befatter seg bare med teorier Eksempel: Mageleie hos spebarn Teori: styrker ryggen og gir bedre motorikk Empiri: økt risiko for krybbedød
 • Primære ressurser: Baser som inneholder artikler som stort sett presenterer og konkluderer over egen forskning. Eksempler: PubMed (Medline), EMBASE, ISI, PsychInfo Sekundære ressurser: Baser som inneholder forskning på forskning (forskning på allerede publisert materiale). Eksempler på dette er systematiske oversikter, meta-analyser og kliniske retningslinjer. Innholdet i slike kilder har ofte stor tyngde og kvalitet. Eksempler: Cochrane Library, Clinical Evidence Baser som UpToDate, Norsk Elektroniske legehåndbok og DynaMed er også sekundære ressurser, men er mer beregnet for leger på sykehus og i primærhelsetjenesten, og ikke for forskning.
 • Volda2013

  1. 1. 1 Litteratursøk PHD Volda. Mars 2013 Katrine Aronsen (Solveig Taylor), NTNU Universitetsbiblioteket. Medisinsk bibliotek
  2. 2. 2 Systematisere informasjonsinnhenting Fokus på dette kurset Refleksjon Informasjons- behov Formulere Evaluere spørsmål Anvende Litteratursøk Kritisk vurderingKilde: Gro Jamtvedt,Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  3. 3. 3 Strategier for innhenting… • Referanselister • Googling • Håndsøking • Referanse jakt/nøsting • «Quick and dirty» • Systematisk søk • «Ring en venn»/Spør en ekspert
  4. 4. 4 Kilder for forskningsbasert kunnskap • Primærlitteratur – artikler skrevet om en bestemt studie • Sekundærlitteratur – skrevet på grunnlag av primærlitteraturen – kvalitetsvurderinger av enkeltstudier (primærstudier) – systematiske sammenstillinger av flere primærstudier (systematiske oversikter/systematic reviews)
  5. 5. 5 Hva er en systematisk oversikt?
  6. 6. 6Start på toppen ! (Raskere, Enklere, Sikrere) Beslutningsstøttesystemer: Kildene under integrert med elektroniske pasientjournaler t em sys Systems tt i Kunnskapsbaserte oppslagsverk og sa retningslinjer: og Clinical Evidence, Norsk elektronisk legehåndbok, ert Summaries Summaries UpToDate, m.fl. rd vu Kvalitetsvurderte systematiske oversikter : et s Other reviews/DARE (Cochrane Library) it Synopses val Synopses Evidence Based Journals, Joanna Briggs rk ge n in Systematiske oversikter: Syntheses r sk Syntheses Cochrane Reviews, Joanna Briggs Fo Single studies Primærstudier: Single studies PubMed, Embase, Cinahl, Web of Science Haynes B. Evidence Based Nursing. 10(1):6-7, 2007
  7. 7. 7 Gir systematisk trening hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom en positiv effekt? AND Pasienter/ Intervensjon/ Comparison Outcome Populasjon/Problem Eksposisjon Control Hvem? Hva? Alternativet? Resultat? Ungdom med kronisk Trening Ingen trening Bedre livskvalitet utmattelses-OR syndrom PICO-modellen: Hjelp til å strukturere Pasient problemstilling og holde orden på søkeord Intervensjon Comparison Oversett til engelsk, finn Outcome emneord, finn synonymer
  8. 8. 8 Informasjonssøking Informasjonssøking = Søkestrategi + Søketeknikk •Bruk av databaseverktøy er avhengig av hvilken •Hvilke baser? database du søker •Hvilke søkeord? •Kombinasjon av søkeord? (søkeprofil) Informasjonskompetanse ?
  9. 9. 9 Dokumentere søkeprosess og resultat? • Ta vare på søkehistorikken og PICO-skjema • Lag evt skjematisk framstilling av viktige artikler, ha med: Bibliografisk opplysninger, Formål, metode, stikkord resultat og vurdering
  10. 10. 10 Søketeknikk; tips • Bruk emneord/nøkkelord/tesaurus • Bruk søkehistorikk for å kombinere ulike søk • Avgrense på språk, tidsrom, materialtype… • Fritekstfelt (allmenne søkefelt) eller definerte søkefelt (forfatter, osv) • Trunkere, det vil si søke på avkortet ord? (oftest * eller ?) • Frasesøk: Skriv ”fast ordrekkefølge i hermetegn”
  11. 11. 11 Søketeknikk; Kombinere søkeord med logiske/boolske operatorer Bruk NOT med forsiktighetFigur lånt fra hjemmesiden til Durham University Library
  12. 12. 12 Søke hvor?: (NOEN) Kildeforslag • Startsider • Databaser – Medisinsk bibliotek – PubMed (Artikler) – Helsebiblioteket.no – Embase (Artikler) – Viko – SveMed+ (Artikler nordisk) – PsycINFO (Psykologi/Psykiatri) – Bibsys ASK (Bøker) • Oppsummert forskning - Best Practice (BMJ)/Clinical evidence - Up to date - NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) - Mc Master pyramidesøk - Cochrane Library • Søkemotor/Siteringssøk - Google Scholar
  13. 13. 13 Helsebiblioteket (Hjelp og kildeoversikt)
  14. 14. 14 Medisinsk bibliotek (Hjelp og kildeoversikt) http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin
  15. 15. 15 Et nettkurs http://www.ntnu.no/viko/
  16. 16. 16 Katalogen til alle norske universitet og høgskolebibliotek + andre store fagbibliotek. BØKER og tidsskrifter m.m, trykt og elektronisk Ikke søk etter artikler her – bruk fagdatabaser. Se VIKO – finne bøker for veiledning.
  17. 17. 17Klinisk oppslagsverk fra BMJ Evidence Centre"Raske svar på spørsmål i pasientmøtet".Diagnose, behandling, prognose etc. for mer enn10.000 ulike tilstander.Pasientinformasjon, retningslinjer og referanserForfattere: leger og farmasøyter fra hele verdenOppdateres kontinuerlig. Fulltekst(Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»)(Se også: NEL og UpToDate)
  18. 18. 18 Søk på tvers i oppsummerte kilder/databaser McMaster PLUS: Et nettverk av klinikere innen medisin og helsefag plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden. Utgiver: McMaster University. Beskrivelse: http://www.helsebiblioteket.no/107407.cms
  19. 19. 19 Består av flere databaser (non-profit nettverk) Hovedbase: Systematiske oversikter om effekten av medisiner og behandlingsmåter (Fulltekst). - HTA-basen (Health Technology Assessment) = Metodevurderinger - NHS Economic Evaluation Database - Methods studies -++ (Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»)
  20. 20. 20 SveMed+; Referansedatabase Artikler fra ca 130 tidsskrifter (20 norske) innen medisin Vitenskapelige-, fag- og populærvitenskapelig tidsskrifter Biomedisin, pasientinformasjon, ikke-kliniske aspekter Svensk og engelsk, noe norsk og dansk (Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»)
  21. 21. 21 SE OGSÅ: EMBASE Referansedatabase Finn systematiske Artikler fra vitenskapelige tidsskrifter innen biomedisin oversikter og kliniske og beslektede fagområder (5000+ tidsskrift dekkes) studier enkelt Gratisversjon av Medline med rask oppdatering av de nyeste artiklene. (Veiledning: Medisinsk bibliotek under «Veiledninger»)
  22. 22. 22 Google Scholar = «Fag-Google» Vitenskapelige artikler, konferanser, Google books etc. Søk i fulltekst (hos forlag, universitet, åpne arkiv mm) Artikler og tidsskrift som er mye sitert kommer høyt opp på trefflista Nyttig som hjelpemiddel til enklere studier og oppgaver – som å søke opp en referanse/artikkel. Siteringssøk Mangler kvalitetskontroll.
  23. 23. 23 Les mer: How to find information : a guide for researchers / Sally Rumsey, 2008 OUPress, http://site.ebrary.com/lib/ntnu/docDetail.action?docID=10229839 How to read a paper : the basics of evidence-based medicine / Trisha Greenhalgh, 2010 Wiley-Blackwell The Cochrane Handbook for systematic reviews of intervention, http://www.cochrane-handbook.org/

  ×