Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer

260 views

Published on

Presentasjon for ansatte på St.Olav mars 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer

 1. 1. 1 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer; Metode for litteratursøk Solveig Taylor, Katrine Aronsen. NTNU Universitetsbiblioteket. Medisinsk bibliotek
 2. 2. 2 Medisinsk bibliotek (Hjelp og kildeoversikt) http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin
 3. 3. 3 Systematisere informasjonsinnhenting Refleksjon Informasjons- behov Formulere Evaluere spørsmål Anvende Litteratursøk Kritisk vurdering Kilde: Gro Jamtvedt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 4. 4. 4 Kilder for forskningsbasert kunnskap • Primærlitteratur – artikler skrevet om en bestemt studie • Sekundærlitteratur – skrevet på grunnlag av primærlitteraturen – kvalitetsvurderinger av enkeltstudier (primærstudier) – systematiske sammenstillinger av flere primærstudier (systematiske oversikter/systematic reviews)
 5. 5. 5 Hva er en systematisk oversikt?
 6. 6. 6Start øverst! (Raskere, Enklere, Sikrere) Beslutningsstøttesystemer: m Kildene under integrert med elektroniske pasientjournaler System e yst is at t Kunnskapsbaserte : (Vårdhandboken, NICE, G-I-N….) Retningslinjer gs (Clinical Evidence, UpToDate, BMJ Best Practice…) rt o Oppslagsverk Summaries e urd Cochrane Library: Other reviews/DARE ts v Evidence Based Journals: Sekundærtidsskrifter Systematiske oversikter lite Synopses kva (Kvalitetsvurderte) g er nin Cochrane Library: Cochrane Reviews, HTA. Systematiske oversikter Syntheses rs k Joanna Briggs, Pedro, Otseeker… Fo Enkeltstudier Primærstudier: Single studies PubMed, Embase, Web of Science, Cinahl Fritt etter: Haynes B. Evidence Based Nursing. 10(1):6-7, 2007
 7. 7. 7 Gir systematisk trening hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom en positiv effekt? AND Pasienter/ Intervensjon/ Comparison Outcome Populasjon/Problem Eksposisjon Control Hvem? Hva? Alternativet? Resultat? Ungdom med kronisk Trening Ingen trening Bedre livskvalitet utmattelses-OR syndrom PICO-modellen: Hjelp til å strukturere Pasient problemstilling og holde orden på søkeord Intervensjon Comparison Oversett til engelsk, finn Outcome emneord, finn synonymer
 8. 8. 8 Helsebiblioteket (Hjelp og kildeoversikt)
 9. 9. 9 Hvilke kilder - samt rekkefølge. Krav om dokumentasjon av søk
 10. 10. 10 NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek medbib@ub.ntnu.no http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin Tlf: 72 57 66 80

×