Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 8.

275 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 8.

 1. 1. 1. O sector primario. A agricultura2. As paisaxes agrarias3. A agricultura de subsitencia4. A agricultura de mercado5. A gandaría no mundo6. A pesca. Tipos de pesca7. Onde se pesca?8. Os problemas da pesca
 2. 2. - O Neolítico (hai 10.000 anos aprox.)- A revolución agrícola no s. XVII- XIX- Consecuencias da revolución agrícola:1. Menos man de obra no campo, que se desplaza á cidade; (éxodo rural)2. Aumento da producción: mellor alimentación3. Descenso da mortalidade e ascenso da natalidade4. Aumenta a poboación: Revolución demográfica- A revolución agrícola trasládase a moitas zonas do mundo pero sigue pervivindo a agricultura tradicional e en moitos continentes.
 3. 3. - Sector primario (35’5% da poboación mundial)- Factores físicos: Son 31. Clima2. Relevo (terrazas e socalcos)3. Solo: textura e acidez- Maior importancia nos factores físicos en sociedades menos desenvolvidas
 4. 4. 2.1. Características da paisaxe agraria- Definición e elementos- Elementos:1. Parcelas2. Sistemas de cultivo3. Poboamento
 5. 5. - Definición de parcela- Polo tamaño; grandes ou pequenas- Pola forma; regulares ou irregulares- Os límites; cerradas ou abertas1. Paisaxe de campos cerrados ou bocage2. Paisaxe de campos abertos ou openfield
 6. 6. - Policultivo- MonocultivoRegadío e secaño:- Paisaxes de regadío- Paisaxes de secañoAgricultura intensiva e agricultura extensiva:- Agricultura intensiva- Agricultura extensiva; barbeito
 7. 7. - Espazo rural- Espallado; vivendas illadas unhas das outras- Concentrado, vivendas agrupadas- Espazo rural en relación co desenvolvemento dos países
 8. 8. 3.1. Características- Autoconsumo- Técnicas rudimentarias- Rendemento baixo- Poucos excedentes
 9. 9. - Encontrámolo en países normalmente pobres1. Itinerante por cremación2. Extensiva de secaño3. Agricultura intensiva irrigada ao arroz
 10. 10. - Encontrámolo en África (a cunca do Congo), América do Sur (cunda do Amazonas), e nalgunhas zonas de Asia- Obtense a partir da queima do bosque ou da sabana- Cultívase variedade de cultivos- É itinerante abandonan o campo cada 4 ou 5 anos
 11. 11. - Encontrámola nas zonas máis secas de África, en América latina e Asia- Asociación de agricultura e gandaría- División das terras en 3 partes1. Barbeito- Rotación trienal
 12. 12. - Sitios con chuvia abundante debido aos monzóns- Cultivos do arroz- Agricultura moi intensiva
 13. 13. 4.1. O paso da agricultura de subsistencia á agricultura de mercado- A agricultura de mercado iniciouse nos países desenvolvidos coa Revolución Industrial- Sobrantes ou excedentes
 14. 14. - Encontrámola en América do Norte, Europa, Xapón, Nova Zelandia, Australia, Arxentina e Brasil- Obxectivos:1. Vender moito e reducir os custos- Características:1. Mecanización do agro e a aplicación de modernas técnicas de cultivo: (aforra man de obra, aumentar a produción e diminuír os prezos)2. A especialización da produción agraria: (aumentar a produción, producir máis cantidade e mellorar a comercialización)3. Rápida comercialización dos produtos agrarios con medios de comunicación modernos: (axilizar a comercialización e utilizar transportes axeitados ao tipo de produtos)- Dous tipos: agricultura mediterránea e agricultura de especulación
 15. 15. Definición de agricultura de especulación- Agricultura especializada de zonas de Estados Unidos1. Grandes explotacións dedicadas ao monocultivo2. Moi automatizada3. Técnicas e coñecementos moi avanzados4. Grandes cantidades de productos de calidade que se exportan- Agricultura de plantación1. Grandes explotacións dedicadas ao monocultivo (café, té, cacao, azucre, algodón)2. Moita man de obra3. Elevados beneficios
 16. 16. 5.1. A gandaría- Definición- Empeza no Neolítico- Bovino, ovino, porcino, caprino, equino e avícola
 17. 17. - Complemento coa agricultura- Alimento do gando con restos de colleita, barbeito- Pastoría nómada
 18. 18. - Características xerais1. Producir para vender2. Búsqueda de beneficios3. Selección de razas4. Automatización dos procesos produtivos5. Melloras na alimentación6. Avances científicos- Tipos1. Gandaría intensiva: estabulada, semiestabulada2. Gandaría extensiva
 19. 19. - O mar
 20. 20. - Cerca da costa- Forza humana- Aparellos rudimentarios (tradicionais)- Países non desenvolvidos, para autoconsumo- Países ricos: capturas de especies de alto valor para vender
 21. 21. - Características:1. Gran volume de capturas2. Importantes recursos económicos3. Novos sistemas de pesca4. Tecnoloxía avanzada5. Infraestruturas portuarias desenvolvidas- Modelos:1. Pesca de baixura2. Pesca de altura3. Gran pesca
 22. 22. 7.1. Principais zonas pesqueiras- Caladoiros- Zonas onde a plataforma continental é extensaEx.: Mar do Norte e mar de Xapón- Zonas de contacto entre correntes mariñas frías e cálidasEx.: Terra Nova- Zonas costeiras preto das que pasa unha corrente mariña fríaEx.: Norte de Chile, Sur do Perú e Suroeste de África
 23. 23. 8.1. Demasiados pescadores para poucos peixes- Sobreexplotación- Falta de caladoiros- Contaminación da auga
 24. 24. - Medidas que se deben adoptar:1. Uso obrigado de redes de malla ancha2. Control do tamaño mínimo das especies que se capturan3. Establecemento da temporada de veda4. Limitación da capacidade das frotas pesqueiras
 25. 25. - Augas territoriais ata 200 millas8.2. A explotación sustentable dos recursos mariños- Definición- Normativas de pesca:- 1. Limitación do número de embarcacións- Pesca artificial: a acuicultura

×