Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Je eID gebruiken in de bib

269 views

Published on

De computers zijn uitgerust met een kaartlezer. Je kan dus online tickets bestellen, aanvragen indienen via het gemeentelijk e-loket of je belastingen invullen. Breng je eID en je pincode mee! De handleiding ligt al voor je klaar...

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Je eID gebruiken in de bib

 1. 1. Je eIDgebruikenin de bib
 2. 2.  Breng je eID én je pincode mee.Zonder pincode kan je niet inloggen… Reserveer een volwassenen pc.Alleen deze pc’s zijn uitgerust met een kaartlezer in het toetsenbord. TIP : Lees even snel de werkwijze door en leg jepincode alvast klaar.Zo ben je het beter voorbereid want bij het intypen van je pincode is detijd beperkt (pagina 4).
 3. 3. RECHTSTREEKS INLOGGENGemeentelijk e-loket of Ter Dilft website pagina 2-5Gebruik deze korte procedure ook voor andere websites.Lukt het niet? Probeer dan de langere Tax on web procedure.CERTIFICAAT INSTALLEREN & INLOGGENTax on web pagina 6-10Gebruik deze langere procedure ook voor andere websiteswanneer de korte procedure niet heeft werkt.PROBLEMEN OPLOSSEN pagina 11-12Hou er rekening mee dat de werkwijze eenbeetje kan verschillen afhankelijk van dewebsite…
 4. 4. RECHTSTREEKSINLOGGENwww.bornem.bewww.terdilft.been gelijkaardige websites
 5. 5. Surf naar de website en klik daar op de knopaanmelden met je eID.Afhankelijk van de website moet je één of meerdere schermendoorlopen om de knop elektronische identiteitskaart te bereiken.www.bornem.bewww.terdilft.be
 6. 6. Steek je eID in de kaartlezer (rechts bovenaan hettoetsenbord).• foto naar ondergericht,• chip zit in hettoetsenbord,• zorg ervoor dat jeeID diep genoeg zit.
 7. 7. Soms krijg je nog een waarschuwing met de vraag ofje het certificaat wil installeren? Klik dan op Ja.
 8. 8. Even geduld…Het fedictprogramma wordt opgestart.Klik op Run en bevestig vervolgens met Ja.
 9. 9. Er verschijnt een PINscherm. Typ je PINcode in endruk op ENTER.Wacht niet met typen tot er een invulveld verschijnt!Het is normaal dat de cijfers die je intypt niet op hetscherm verschijnen en je hebt maar eventjes tijd omde getallen in te typen.
 10. 10. Het PINscherm kan er anders uitzien…De boodschap en werkwijze zijn steeds dezelfde: jepincode intypen en op ENTER drukken.
 11. 11. Nog eventjes geduld en dan ben je ingelogd!Welkom, Bibette Proefkonijn
 12. 12. CERTIFICAATINSTALLEREN &INLOGGENwww.taxonweb.been als oplossing wanneer eenwebsite vastloopt of de kortewerkwijze niet lukt
 13. 13. Sluit internet explorer en open de eID viewer.Dubbelklik op het icoontje op het bureaublad.
 14. 14. Steek je eID in de kaartlezer van het toetsenbord(rechter bovenkant). De chip is naar onder gericht.Klik op het tabblad Certificates.
 15. 15. Wacht tot je gegevens zijn ingeladen zodat de knopValidate Now oplicht. Klik erop.Het vakje Trust zal wijzigen van Not validated naarTrusted.Bibette De Boeck (Authenfication)Bibette De Boeck (Signature)
 16. 16. Soms krijg je nog een waarschuwing met de vraag ofje het certificaat wil installeren? Klik dan op Ja.
 17. 17. Surf naar www.taxonweb.be en klik op Naar mijnaangifte. Kies vervolgens Verdergaan bij de optieaanmelden met eID.
 18. 18. Zorg ervoor dat je je pincode al bij de hand hebt.Je certificaat verschijnt in een dialoogkader.Klik op OK om te bevestigen.OF
 19. 19. Er verschijnt een PINscherm. Typ je PINcode in endruk op ENTER. Wacht niet met typen tot er eeninvulveld verschijnt! Het is normaal dat de cijfers dieje intypt niet op het scherm verschijnen en je hebtmaar eventjes tijd om de cijfers in te typen.
 20. 20. Het PINscherm kan er anders uitzien…De boodschap en werkwijze zijn steeds dezelfde: jepincode intypen en op ENTER drukken.
 21. 21. Je bent ingelogd!Welkom Bibette Proefkonijn
 22. 22. Lukt het inloggen niet?Controleer de eID-kaartlezer… Zit je eID op de juistemanier in dekaartlezer?Zie foto. Zit je eID diepgenoeg?Duw je eID in de gleuftot hij niet verder kan.
 23. 23. Is de website vastgelopen of heb je je pincode nietop tijd kunnen intypen?Wil je inloggen met een andere eIDkaart? Sluit internet explorer! Verwijder je eID uit het toestenbord. Open eID Viewer Steek je eID in het toestenbord Bevestig je certificaat Open internet explorer, surf naar jewebsite en log opnieuw in.zie p 6-7
 24. 24. Bib Bornem, juni 2013

×