Uitdieping uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

1,041 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uitdieping uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

 1. 1. UITZENDARBEID WET 24 JUNI 1987 CAO 36 van 2 nov. 1981 CAO 47 CAO 57 CAO 58 van 7 juli 1994
 2. 2. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 2
 3. 3. CAO 36 Specifieke regelingen Eindejaarspremie Type arbeidsovereenkomst Arbeids- en beschermingskledij Wijzigingen vroegere regelingen CA0 58 Duur Procedure CAO 47 Gewaarborgd loon bij ziekte en ongeval Fonds bestaanszekerheid
 4. 4. PC 322 KB van 3 mei 1993 FEDERGON
 5. 5. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 5 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 BEPAALDE TIJD DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK VERVANGING
 6. 6. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 6 Wet 24 juli 1987 Tijdelijke arbeid Uitzendarbeid Ter beschikking stelling
 7. 7. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 7 Wetgeving uitzendarbeid Uitgangspunt: 1. Vast werk niet in het gedrang brengen 2. Verantwoord statuut verlenen aan uitzendkracht
 8. 8. PRAKTIJK wet 1987 Vooral uitzendarbeid Studentenarbeid Vooral weekcontracten Als proef UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 8
 9. 9. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 9 Vooral arbeiders Integratie van werklozen Integratie van allochtonen Springplank voor 45+
 10. 10. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 10 Als ‘proef’ om dan over te gaan op vast werk Als voorlopige oplossing Studentenarbeid via interim
 11. 11. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 11 WET 24 juli 1987 Is een wet van openbare orde Beschermt belangen wn: Art. 33 : alle strijdige bedingen die de rechten van de werknemer beperken en de plichten verzwaren zijn nietig Cfr art. 6 arbeidsovereenkomstenwet
 12. 12. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 12 Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid Overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon een toegelaten tijdelijke arbeid te verrichten
 13. 13. UITZENDARBEID Bepaalde tijd Duidelijk omschreven werk Ter vervanging van vaste wn
 14. 14. definities Uitzendkantoor stelt uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers met het oog op verrichten van toegelaten arbeid Moet erkend zijn T-interim: VDAB
 15. 15. uitzendarbeid Vervanging Tijdelijke vermeerdering van werk Uitzonderlijk werk Generatiepact: In kader van een tewerkstellingstraject
 16. 16. Opeenvolging contracten Art.3: Opeenvolging kan mits naleven van de bepalingen van de Wet 1987 Art.10 arbeidsovereenkomstenwet Art. 10bis
 17. 17. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 17 Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging vaste werknemer Schorsing Einde contract Tijdelijke vermeerdering van werk ‘tijdelijk, dus niet permanent of structureel’ buitengewoon werk Behoren niet tot de normale werkzaamheden van het bedrijf
 18. 18. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 18 Toegelaten tijdelijke arbeid Uitvoering bezoldigde artistieke prestaties voor occasionele gebruiker Tewerkstelling in tewerkstellingstraject IBO-interim: 2 fasen Tewerkstelling via uitzendkantoor Individuele beroepsopleiding Arbeidsovereenkomst : Minstens duur van afgeronde opleiding Invoeginterim Onbepaalde duur, langdurig werkzoekenden
 19. 19. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 19 1.VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Niet: Schorsing econ werkloosheid Slecht weer staking Bij beëindiging overeenkomst
 20. 20. CAO 58 art.8 : staking ‘een uitzendbureau mag geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out’
 21. 21. vervanging Cascadevervangingen mogelijk: Vaste werknemer 1 vervangt de geschorste werknemer 2 Tijdelijke kracht vervangt vaste werknemer 1 Rechtspraak aanvaardt cascadevervangingen Niet noodzakelijk werk doen van de geschorste wn UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 21
 22. 22. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 22 Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging Vervanging voor schorsing Geen na te leven procedure Duur beperkt tot schorsing Vervanging voor beëindiging Maximaal 6 maanden Toestemming SD
 23. 23. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 23 VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Geen bijzondere procedure Dezelfde beroepscategorie Bij beëindiging overeenkomst Met opzeg Dringende reden Onderlinge toestemming verbreking
 24. 24. Vervanging bij beëindiging Procedure Duur CAO 58 van 7 juli 1994
 25. 25. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 25 Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging Vervanging voor schorsing Geen na te leven procedure Duur beperkt tot schorsing Vervanging voor beëindiging Maximaal 6 maanden Toestemming SD Tijdelijke vermeerdering Toestemming SD Uitzonderlijk werk Na te leven procedure (SD en arbeidsinspectie) Voor sommige werkzaamheden Indien langer dan 3 maanden Beperkte duur
 26. 26. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 26 Opzeg/dringende reden Maximaal 6m + 6m Voorafgaande toestemming SD Verwittigen sociale inspectie binnen 3werkdagen na toestemming Er is geen SD Uitzendbureau doet mededeling aan sociaal fonds uitzendkrachten (SFU) Naam, adres, PC van gebruiker
 27. 27. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 27 Er is een SD Voorafgaande toestemming nodig Aantal Periode Gebruiker moet inspectie op hoogte brenger binnen 3 dagen na toestemming Aanvraag hernieuwbaar Geen beperking in duur
 28. 28. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 28 Er is geen SD Melding sociaal fonds uitzendsector Mogelijk max 6 maanden Verlenging 6 m: Aanvraag bij sociaal fonds Tweede verlenging 6 m Instemming commissie goede diensten
 29. 29. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 29 Andere beëindiging 6m + 6 m Vervanging: geen procedure Verlenging: procedure SD: voorafgaande toestemming Verwittigen sociale inspectie binnen 3 werkdagen
 30. 30. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 30 Werknemersvertegenwoordiging kan een inkorting vragen Niet korter dan 3 maanden Moet schriftelijk Vakorganisaties kunnen zich verzetten tegen verlenging Gebruiker moet einde stellen aan tewerkstelling
 31. 31. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 31 2.Tijdelijke vermeerdering van werk ‘tijdelijke vermeerdering van werk, bovenop de normale activiteiten van de onderneming’ Geen permanent karakter Kan wel gaan om tijdelijke vermeerdering die regelmatig en te voorzien is Vervangt term ‘buitengewone vermeerdering van werk’ Was veel ruimer
 32. 32. Tijdelijke vermeerdering Voorafgaande toestemming Aantal en duur Binnen 3 werkdagen inspectie op hoogte brengen 1maand En telkens hernieuwbaar Geen SD Maximaal 6 maand Zelfde procedure als bij vervanging UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 32
 33. 33. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 33 3. Uitzonderlijke werkzaamheden CAO 36 Werkzaamheden die niet behoren tot de gewone bedrijvigheden Voorbeelden: cursus In principe geen toestemming nodig Indien minder dan 3 maanden
 34. 34. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 34 3. Uitzonderlijke werkzaamheden geen toelating nodig Beurzen Art. 26 Arbeidswet Onvoorzien/dreigend ongeval Dringende werken aan machines/materieel Dringende werkzaamheden Ruim begrip Inventaris/balans Secretariaatswerk Voor zakenlui die tijdelijk in B verblijven Bepaalde taken voor Europese Commissie
 35. 35. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 35 3. Uitzonderlijke werkzaamheden toelating nodig Lossen/laden vrachtwagens Gespecialiseerde opdrachten Bijzondere beroepsbekwaamheid Werkzaamheden voor ambassades Nieuwe functies Én werkgever heeft geen wn gevonden bij VDAB …
 36. 36. Maximimduur procedure 1.VERVANGING SCHORSING EINDE opzeg/dringende reden Andere reden Duur schorsing 6 maanden Verlenging mogelijk met 6 maanden 6 maanden Verlenging mogelijk met 6 maanden neen Ja Neen ja 2.TIJDELIJKE VERMEERDERING 1 maand of langer ja 3.UITZONDERLIJK WERK 3 maanden Verlengingen Soms ja UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 36
 37. 37. Bevoegdheid koning Kan % vastleggen Kan uitzendarbeid verbieden Alleen op voorstel van PC van de gebruiker Doel: beschermen ‘vaste werknemers’
 38. 38. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 38 Sectorale verbodsbepalingen Verbod in bepaalde sectoren: Verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten(PC vervoer) Havenbedrijfen Binnenscheepvaart Beperking: arbeiders in de bouw tenzij Vervanging van zieke wn Bij tijdelijke vermeerdering van werk Pc 124 bepaalt modaliteiten
 39. 39. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 39 Bepaalde werkzaamheden Bepaalde werkzaamheden Afbraak en verwijdering van asbest Verwijdering giftige afvalstoffen begassing
 40. 40. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 40 specifieke sectorale bepalingen mogelijk: Verplichte aanwerving na 6 maanden Periode interim telt mee als interim vast in dienst komt
 41. 41. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 41 BIJZONDERE TOEPASSINGEN Sociaal bureau voor kunstenaars Gelegenheidsgebruiker Invoeginterim Moeilijk te plaatsen werkzoekenden: Overeenkomst onbepaalde duur: Arbeidsovereenkomstenwet 1978 P.C 124
 42. 42. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 42 Bijzondere regels PC 124 bouw 1. Tijdelijke vervanging schorsing 2. Tijdelijke vermeerdering van werk Maximaal 6 maanden Aantal uitzendkrachten is beperkt
 43. 43. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 43 BOUW PC 124: CAO 22 nov. 2001 Geen dagcontracten Tijdelijke vermeerdering: Maximaal 6m. in hetzelfde bouwbedrijf
 44. 44. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 44 DUUR Sectorovereenkomst Uitzendkantoren engageren zich om alleen overeenkomsten van één dag te gebruiken als het effectief om werk van één dag gaat
 45. 45. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 45 Bijzondere regels PC 124 bouw Veiligheidsopleiding Minstens 16 uur Geen dagovereenkomsten
 46. 46. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 46 Wet welzijn Gebruiker moet diensten weigeren van een uitzendkantoor die zijn verplichtingen tgo uitzendkracht niet nakomt Uitzendkantoor mag weigeren tewerk te stellen bij gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt (wet welzijn/wet uitzendarbeid)
 47. 47. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 47 Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid Overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon een toegelaten tijdelijke arbeid te verrichten
 48. 48. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 48 Overeenkomst uitzendarbeid Onweerlegbaar vermoeden van loontrekkende
 49. 49. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 49 uitzendarbeid Voor bepaalde duur Opeenvolging is mogelijk Voor bepaald werk Ter vervanging KAN DEELTIJDS Er kan afgeweken worden van de 1/3 regel. als de afwijking er ook is voor de vaste werknemers
 50. 50. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 50 Er is een SD Voorafgaande toestemming nodig Aantal Periode Gebruiker moet inspectie op hoogte brenger binnen 3 dagen na toestemming Aanvraag hernieuwbaar Geen beperking in duur
 51. 51. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 51 Er is geen SD Melding sociaal fonds uitzendsector Naam/adres/PC gebruiker Sociaal fonds informeert vakbondsvertegenwoordigers Op schriftelijk verzoek van vakvereniging kan periode ingekort worden Gelijkaardige procedure bij eerste en tweede verlenging
 52. 52. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 52 1.Vormvereisten: schriftelijk 1. Intentie-overeenkomst 1. Uiterlijk bij eerste tewerkstelling bij uitzendbureau 2. Bedoeling moet duidelijk zijn 2. Overeenkomst bij iedere tewerkstelling Uiterlijk binnen de 2 werkdagen volgend op indiensttreding DIMONA moet onmiddellijk
 53. 53. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 53 Sanctie niet naleven vormvereisten: Art. 8 , 5e lid
 54. 54. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 54 Sanctie niet naleven vormvereisten: Wordt een contract van onbepaalde duur uitzendkantoor: gewone opzegtermijnen wn : kan beëindigen zonder opzeg/vergoeding binnen 7 dagen na het verstrijken van de 2 werkdagen
 55. 55. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 55 Uitzendarbeid verboden 1. Weigering vakbonden 2. Staking/lock-out 3. Economische werkloosheid 4. Sectorale verbodsbepalingen 5. Verbod wegens veiligheids- of gezondheidsrisico’s
 56. 56. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 56 ARBEIDSOVEREENKOMST Voor elke nieuwe opdracht: nieuwe overeenkomst Voor bepaalde periode Voor duidelijk omschreven werk Voor vervanging
 57. 57. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 57 proef Eerste 3 werkdagen, tenzij anders afgesproken Geen proef Langere proef Tijdens proef: einde zonder opzeg/vergoeding
 58. 58. Proef arbeidsovereenkomstenwet
 59. 59. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 59 Eenmaligheid van proefbeding Voor dezelfde functie én Op dezelfde arbeidspost én Bij dezelfde gebruiker
 60. 60. Arbeidshof Luik 20.12.2001 ?
 61. 61. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 61 2. Inhoud uitzendarbeidovereenkomst Wet uitzendarbeid 1987 CAO 10 mei 2004
 62. 62. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 62 2. Inhoud uitzendarbeidovereenkomst Maatschappelijke zetel uitzendkantoor Naam en PC gebruiker Reden en duur uitzendarbeid Reden van vervanging Beroepskwalificatie /functiebeschrijving Plaats Loon(bruto) Andere vergoedingen/premies Verplaatsingsvergoeding Ancienniteitsgraden bij gebruiker (effect op loon) Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur Werkelijke wekelijkse arbeidsduur Toestemming SD (indien nodig)
 63. 63. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 63 2. Inhoud uitzendarbeidovereenkomst sanctie bij ontbreken van de vermeldingen?
 64. 64. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 64 SANCTIE? OVERTREDING WET VAN OPENBARE ORDE= NIETIGHEID ART 31?
 65. 65. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 65 ART 31 ONBEPAALDE DUUR UITZENDKRACHT-GEBRUIKER
 66. 66. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 66 uitzendarbeid KAN DEELTIJDS Er kan afgeweken worden van de 1/3 regel. als de afwijking er ook is voor de vaste werknemers
 67. 67. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 67 Werktijden en arbeidsduur Arbeidstijdregeling van gebruiker Eventueel rustdagen (ADV) Verlenging van uitzendcontract of betaling
 68. 68. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 68 Gelijkwaardige voordelen Gelijk loon anciënniteitsopbouw premies Productiepremies Eindejaarspremies: CAO 2003 maaltijdcheques Gelijkwaardige voordelen Forfaitaire bedrijfsvoorheffing: 11,11
 69. 69. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 69 Gelijk loon voor uitzendkracht Tenzij CAO in PC uitzendarbeid gelijkwaardige voordelen voorziet
 70. 70. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 70 Betaling van het loon Prestatieblad Uitbetaling binnen 8 dagen nadat prestatieblad werd verstuurd
 71. 71. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 71 eindejaarspremie CAO 36 decies 4 maart 1986 De eindejaarspremies waarop het vast personeel van de gebruiker recht heeft, zijn ook verschuldigd aan de uitzendkrachten Moeten aan de voorwaarden voldoen
 72. 72. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 72 CAO 16 juni 2003 Eindejaarspremie 1. Recht op een eindejaarspremie als uitzendkracht in de referteperiode van 1 juli tot 30 juni 65 dagen in vijfdagenweek 78 dagen in zesdagenweek kan bewijzen als uitzendkracht kan bij meerdere uitzendkantoren en gebruikers 8,22 % van tijdens referteperiode verdiende loon* Rsz en bedrijfsvoorheffing van 23,22% Referteperiode aanpassen!
 73. 73. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 73 eindejaarspremie 2. Uitzendkracht die tijdens deze referteperiode in vaste dienst komt bij de gebruiker, heeft recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode 60 (72)dagen als uitzendkracht hebben gepresteerd
 74. 74. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 74 eindejaarspremie 3. uitzendkrachten die niet aan die voorwaarden voldoen hebben eveneens recht als zij 65 dagen tellen Tussen 1 januari en 10 april
 75. 75. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 75 Anciënniteit : art. 13 Anciënniteit blijft doorlopen in geval van: inactiviteit van 1 week of minder schorsing van de overeenkomst waarvoor de uitzendkracht onderworpen bleef aan de SZ
 76. 76. cao 22 onthaal CAO 10 december 2001 Houdt rekening met specifieke van uitzendarbeid UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 76
 77. 77. Syndicale premie €90 Uitzendkantoor moet lid zijn van FEDERGON UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 77
 78. 78. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 78 CAO 16 juni 2003: sociale voordelen Vergoeding bij econ. Werkloosheid Borgstelling lening van sociale aard Bijkomende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid Bijkomende vergoeding bij langdurige ziekte verplaatsingskosten
 79. 79. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 79 Gewaarborgd loon 1. Zolang het contract loopt : Gewone regels gewaarborgd loon Arbeiders/bedienden Anc voorwaarde: 1 maand bij 1 uitzendkantoor Arbeiders Niet: voor bedienden buiten proefperiode met contract van minstens 3 maanden Cz dag
 80. 80. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 80 Gewaarborgd loon 2. Contract loopt af tijdens periode van ongeschiktheid: toeslag op RIZIV 60% na einde contract tot einde periode gewaarborgd loon indien: 1 maand anc bij hetzelfde uitzendbureau en dezelfde gebruiker Bewijzen dat ziekte blijft duren Toeslag : 25,88 % of 26,93 % van loon onder loongrens en 85,88 of 86,93ù van loon boven loongrens (145,89 sinds januari 2011) lastens uitzendkantoor Tot einde periode 30 dagen
 81. 81. Voorbeeld blz 399 Bediende wordt ziek op vrijdag van weekcontract Ziekte van anderhalve maand Gewaarborgd loon ? Voor vrijdag: ja, indien 1 maand anc bij hetzelfde uitzendkantoor Voor rest van de ziekte? UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 81
 82. 82. Voorbeeld blz 399 indien minstens 1 maand anc bij dezelfde gebruiker én hetzelfde uitzendkantoor Lopende contract: gewaarborgd loon Daarna: RIZIV + toeslag 26,93 onder loongrens + 86,93 boven loongrens = UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 82
 83. 83. Dagloon is 150 euro RIZIV 60% X145,89 + + toeslag 145,89 x 26,93% + (150-145,89) x86,93% UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 83
 84. 84. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 84 Gewaarborgd loon Toeslag niet verschuldigd als wg kan bewijzen dat er normaal geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij dezelfde gebruiker zou gesloten zijn
 85. 85. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 85 Gewaarborgd loon ziekte na contract 3. Bij ziekte na contract en uiterlijk begonnen in de loop van de eerste werkdag na het contract heeft uitzendkracht recht op een toeslag: 65 dagen anc bij hetzelfde uitzendkantoor en dezelfde gebruiker Uiterlijk 2e werkdag bewijs leveren van ziekte Toeslag voor max 5 dagen (6dagen) Zelfde bedragen
 86. 86. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 86 Gewaarborgd loon ziekte na contract Ten laste van uitzendkantoor, bovenop ziekteverzekering 25,88 en 26,93 85,88 en 96,93 Langere ancienniteit
 87. 87. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 87 Toeslag bij ziekte na contract Toeslag niet verschuldigd als wg kan bewijzen dat er normaal geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij dezelfde gebruiker zou gesloten zijn
 88. 88. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 88 Anciënniteit : art. 13 Anciënniteit blijft doorlopen in geval van: inactiviteit van 1 week of minder schorsing van de overeenkomst waarvoor de uitzendkracht onderworpen bleef aan de SZ
 89. 89. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 89 Gewaarborgd loon langdurige ziekte 4. Aanvullende uitkering van 40% van bruto-uitkering van ziekenfonds: 2 maanden anc. in de sector over periode van 4 maanden Ziekte moet begonnen zijn tijdens contractperiode en er moet gewaarborgd loon zijn betaald Bewijs van ziekte voor de volledige periode
 90. 90. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 90 Gewaarborgd loon langdurige ziekte 4. Aanvullende uitkering van 40% van bruto-uitkering van ziekenfonds: Aanvullende uitkering voor max. 3 maanden, verschuldigd vanaf eerste dag van de tweede maand ziekte lastens Sociaal Fonds
 91. 91. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 91 Toeslag bij economische werkloosheid: 3,72 € /dag Bij aanvang werkloosheid tewerkgesteld zijn als interim 65 werkdagen gewerkt in uitzendssector in jaar voor aanvang werkloosheid Werkloosheidsuitkeringen genieten Aanvraag indien bij Sociaal Fonds Max 30 vergoedingen per jaar NIET voor bouw
 92. 92. Terugbetaling verplaatsingskosten Sectorale of ondernemingsbepalingen voor gebruik eigen vervoermiddelen Of cao 19ter Voorwaarden en modaliteiten Ongeacht vervoermiddel UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 92
 93. 93. Leningen sociale aard Attest bij 260 werkdagen per jaar Door sociaal fonds uitzendkrachten (SFU) UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 93
 94. 94. CAO 90 Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen Gebonden aan collectieve resultaten Verwezenlijking van meetbare doelstellingen Aftrekbare beroepskost voor werkgever Wordt niet als loon beschouwd indien <2.200 euro per jaar UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 94
 95. 95. opleidingen SFU Stimuleren van opleidingen Algemene Specifieke veiligheidsopleidingen Betaald Educatief Verlof ? ! UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 95
 96. 96. Sociale zekerheid Werkloosheid Kinderbijslag Pensioen Kraamgeld Uitzendkracht-gezinshoofd UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 96
 97. 97. VDAB Verplicht ingaan op vacatures Ook voor uitzendarbeid UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 97
 98. 98. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 98 VERLOVEN Klein verlet Verlof om dwingende reden
 99. 99. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 99 vakantiegeld Arbeiders: KB stelt één enkele instelling aan die vakantiegeld betaalt voor arbeiders Bedienden: 1 enkel vakantie-attest dat afgeleverd wordt op het einde van het vakantiedienstjaar Bij elke uitbetaling van loon :15,38% van brutoloon geldt als EVG en DVG
 100. 100. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 100 Beëindiging van de overeenkomst Zelfde regels als arbeidsovereenkomstenwet Onbepaalde tijd Bepaalde tijd Bepaald werk
 101. 101. Einde arbeidsovereenkomst uitzendarbeid Onbepaalde tijd gebruiker- uitzendkracht wanneer gebruiker: Doorgaat met tewerkstelling bij staking of lock-out Doorgaat met tewerkstelling in strijd met reglementering Tewerkstelling voor andere dan toegelaten arbeid Tewerkstelt in strijd met de bepalingen UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 101
 102. 102. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 102 Nietige bedingen: Clausule waarbij het de uitzendkracht verboden wordt zich te verbinden bij een gebruiker = niet bestaand beding
 103. 103. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 103 Uitzendbureau-gebruiker Schriftelijke overeenkomst binnen 7 werkdagen na aanvang uitzendarbeid Vermeldingen: Erkenningsnr uitzendbureau Inschrijvingsnr bij RSZ PC gebruiker Reden van de tewerkstelling* Plaats en duur tewerkstelling Kopie voor uitzendkracht Binnen 2 werkdagen
 104. 104. art.16 Clausule die uitzendkracht verbiedt in dienst te treden van gebruiker = NIETIG Sinds 2001 kan uitzendkantoor vergoeding vragen aan gebruiker UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 104
 105. 105. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 105 Verplichtingen gebruiker Gebruiker moet instaan voor de toepassing van wetgeving inzake: Arbeidsduur Feestdagen Zondagsrust Vrouwenarbeid Jeugdige personen Nachtarbeid Arbeidsreglementen Gezondheid en veiligheid van de werknemers
 106. 106. Verplichtingen uitzendkantoor Verzekeren arbeidsongevallen Selectie en aanwerving Informeren over de werkpost Verantwoordelijk voor medisch toezicht UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 106
 107. 107. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 107 Verbod van tewerkstelling Bij staking of lock-out In bepaalde sectoren voor arbeiders: Verhuis, meubelbewaring en aanverwanten PC 124 BOUW tenzij Arbeidsongeschiktheid vaste wn Tijdelijke vermeerdering van het werk
 108. 108. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 108 Contract onbepaalde duur tussen gebruiker en uitzendkracht Gebruiker blijft uitzendkracht tewerkstellen bij staking en lock-out Tewerkstelling buiten reglementering Geen aanvraag Weigering Overschrijding duur Zonder geschreven arbeidsovereenkomst Tewerkstelling buiten ‘toegelaten’ arbeid Tewerkstelling in ‘verboden’ sectoren
 109. 109. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 109 Einde arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid Er ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen gebruiker en ‘uitzendkracht’ vanaf begin van uitvoering van het werk Wn kan wel beëindigen zonder opzeg of zonder vergoeding Art.8 : wn kan dit enkel binnen 9 dagen ( 2d + 7) als contract onbepaalde duur wordt wegens geen geschrift
 110. 110. kostprijs Recht op informatie in OR Recht op informatie CPBW Onderneming 50-99 werknemers SD UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 110
 111. 111. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 111 personeelssterkte Gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten tijdens het vierde trimester van de referteperiode Kalenderdagen van inschrijving 92(voltijdse tewerkstelling) of 184
 112. 112. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 112 personeelssterkte Sociale verkiezingen bij gebruiker : uitzendkrachten worden meegerekend bij personeelssterkte van gebruiker tenzij Uitzendarbeiders ter vervanging van een schorsing.
 113. 113. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 113 Feestdagen na einde contract Tewerkstelling : -15 dagen: / 15-1 maand: 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na einde + 1 maand: feestdagen die vallen binnen de 30 kalenderdagen
 114. 114. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 114 AANSPRAKELIJKHEID Uitzendkracht brengt schade toe aan gebruiker of aan derde ?
 115. 115. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 115 AANSPRAKELIJKHEID BIJ UITZENDARBEID Wg= uitzendbureau Deel van gezag gaat over naar gebruiker Gebruiker aansprakelijk voor schade aangericht door uitzendkracht tenzij: Zware fout Bedrog Herhaalde lichte fout
 116. 116. Wet uitzendarbeid KB 19 februari 1997 Dezelfde bescherming qua Veiligheid Gezondheid UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 116
 117. 117. WELZIJN OP HET WERK Arbeidsongevallen Kans x3 Zwaardere ongevallen Aantal vergoede dagen x4 Reden: Geen ervaring Geen opleiding Eerste verantwoordelijkheid gebruiker UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 117
 118. 118. WELZIJN OP HET WERK UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 118 KB 15 december 2010 Verfijnt werkpostfiche Oprichting centrale gegevensbank Informatie medische geschiktheden van uitzendkrachten Aantal verplichtingen gaan over naar uitzendbureau Medische geschiktheid nagaan Nodige inentingen Verantwoordelijk naleving regels moederschapsbescherming
 119. 119. Uitzendbureau licht in over: Soort werk Voorzorgsmaatregelen Gebruiker Rechten en plichten Belangrijk dat gebruiker voldoende en juiste informatie doorgeeft aan uitzendkantoor UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 119
 120. 120. Gebruiker licht in over: Werkplek+risico’s Uitvoering van werk Maatregelen en onthaal mbt veiligheid en gezondheid Alle informatie rond risico’s en preventiemaatregelen Globaal én specifiek voor werkpost Informatie over noodprocedures UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 120
 121. 121. werkpostfiche Verplicht voor alle risicoposten die aan gezondheidstoezicht onderworpen zijn Veiligheidsfuncties Functies met verhoogde waakzaamheid Activiteit welbepaald risico Activiteit verbonden aan voedingswaren UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 121
 122. 122. gezondheidstoezicht Voorafgaande gezondheidsbeoordeling UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 122
 123. 123. voorafgaande gezondheidsbeoordeling PA-arbeidsgeneesheer van uitzendkantoor voert medisch onderzoek uit Vult formulier van gezondheidsbeoordeling in Met geldigheidsduur van geschiktheid Verplicht voor risicoposten Uitzendkracht -21jaar bij eerste tewerkstelling UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 123
 124. 124. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 124 Terbeschikkingstelling= Loontrekkenden Gebruiker neemt deel van GEZAG over Wet uitzendarbeid voorziet afwijkingen op dit verbod
 125. 125. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 125 Terbeschikkingstelling kan In kader van samenwerking tussen ondernemingen van dezelfde financiele of economische entiteit Met oog op kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten Bijzondere beroepsbekwaamheid VERWITTIGEN SOCIALE INSPECTIE
 126. 126. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 126 VERPLICHTE TOESTEMMING Van sociale inspectie Van syndicale delegatie van gebruiker Voor:
 127. 127. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 127 VERPLICHTE TOESTEMMING Vaste werknemers Voor bepaalde tijd Opdracht mag geen deel uitmaken van de gebruikelijke hoofdactiviteit van de uitlenende onderneming Toestemming sociale inspectie én SD Driepartijenovereenkomst
 128. 128. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 128 Verbreking van de overeenkomst bepaalde tijd/bepaald werk Uitzendbureau of gebruiker beëindigt zonder dringende reden vooraleer termijn van vervanging is verstreken 3 maanden brutoloon Moet niet betaald worden als de gebruiker beëindigt en het uitzendbureau biedt gedurende 3 maanden een vervangingswerk aan met gelijk loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden Uitzendkracht: opzeg van 7 dagen als hij ander werk heeft gevonden
 129. 129. UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 129

×