Rec h4 2011. pptx

799 views

Published on

Hoofdstuk 4
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
RECHTEN EN PLICHTEN

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rec h4 2011. pptx

 1. 1. Uitvoeringarbeidsovereenkomst Hoofdstuk 4
 2. 2. Plichten beide partijen Goede trouw in de uitvoering  Geen concurrentie Wederzijdse eerbied en achting  Beledigen, bespieden, beschuldigenjanuari 2012 rechten en plichten bij de 2 uitvoering
 3. 3. Wet 11 juni 2002 Geintegreerd in WET WELZIJN Wet 10 januari 2007 KB 17 mei 2007januari 2012 rechten en plichten bij de 3 uitvoering
 4. 4. Definities blz 108 Geweld  Feitelijkheid Ongewenst seksueel gedrag  Met als doel/gevolg dat de waardigheid wordt aangetast Pesterijen  Meerdere onrechtmatige gedragingen met als doel/gevolg dat de waardigheid en integriteit wordt aangetastjanuari 2012 rechten en plichten bij de 4 uitvoering
 5. 5.  Ambtenaren vrijgesproken voor pesten op het werkjanuari 2012 rechten en plichten bij de 5 uitvoering
 6. 6. Wet 11 juni 2002 WET WELZIJN Wet 10 januari 2007 KB 17 mei 2007 Interne procedure uitputten  Preventief  Curatief  repressiefjanuari 2012 rechten en plichten bij de 6 uitvoering
 7. 7. preventief Aanstellen vertrouwenspersoon  Facultatief Aanstellen Preventieadviseur  Vanaf 50 werknemers:  interne PA mogelijk Opstellen van procedure Informatie en vormingjanuari 2012 rechten en plichten bij de 7 uitvoering
 8. 8. Klager vertrouwenspersoon preventieadviseurBinnen 8 dagen gesprekoplossing formele KLACHT FORMELE klacht bij VP of PA. VP stuurt door naar PAjanuari 2012 rechten en plichten bij de 8 uitvoering
 9. 9. curatief 1.Interne procedure  Contact met VP of PA  Informeel  Formeel:  Met redenen omklede klacht  Informeren wg  Vanaf dan bescherming klager  Onderzoek door PAjanuari 2012 rechten en plichten bij de 9 uitvoering
 10. 10. Curatief= procedure 1.Interne procedure 2.Toezichtambtenaren: interventie 3.vordering voor rechtbankjanuari 2012 rechten en plichten bij de 10 uitvoering
 11. 11. vordering rechtbankRechtscollege  Strafrechtbank: arbeidsauditoraat  Seponeren  dagvaarden  Arbeidsrechtbank  Schadevergoeding  Gerechtelijk bevel tot stoppen pestgedrag  Opleggen aan werkgever voorlopige maatregelenjanuari 2012 rechten en plichten bij de 11 uitvoering
 12. 12. ontslagbescherming Wg mag niet beëindigen of arbeidsvoorwaarden veranderen  Tenzij om redenen vreemd aan de klacht Binnen 12 maanden na  Formele klacht  Getuigenverklaring of Vanaf rechtsvordering tot 3 maanden nadat uitspraak definitief is gewordenjanuari 2012 rechten en plichten bij de 12 uitvoering
 13. 13. Ontslagbescherming voor wie: Een met redenen omklede klacht heeft ingediend Klacht heeft ingediend bij inspectie toezicht welzijn op het werk Klacht indiende bij politie, OM,onderzoeksrechter Rechtsvordering instelde Als getuige optreedtjanuari 2012 rechten en plichten bij de 13 uitvoering
 14. 14. ontslagbescherming Als wg toch ontslaat/arbeidsvoorwaarden wijzigt én niet kan bewijzen dat de redenen daartoe vreemd zijn aan de klacht:  Forfaitaire schadevergoeding 6 maanden brutoloonjanuari 2012 rechten en plichten bij de 14 uitvoering
 15. 15. AANSPRAKELIJKHEID ART. 18 arbeidsovereenkomstenwet Dwingende wetgevingjanuari 2012 rechten en plichten bij de 15 uitvoering
 16. 16. Art. 1382 aansprakelijkheid Verplichting om de schade te betalen die hij heeft veroorzaaktjanuari 2012 rechten en plichten bij de 16 uitvoering
 17. 17. Art 18aansprakelijkheid van de wn Als de werknemer bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schade berokkent aan de werkgever of aan derden is hij enkel aansprakelijk :  Voor zijn bedrog=opzettelijke fout  Voor zware schuld  Voor herhaalde lichte fout  Werkgever moet het karakter van de fout bewijzenjanuari 2012 rechten en plichten bij de 17 uitvoering
 18. 18. Bedrog= opzettelijke fout Loodgieter laat opzettelijk hamer vallen op marmeren vloer van klantjanuari 2012 rechten en plichten bij de 18 uitvoering
 19. 19. Zware fout Niet opzettelijk Grove, extreme fout Die niet verschoonbaar is Rechter houdt rekening met  Arbeidsritme  Ancienniteit, staat van dienst  Houdt geen rekening met de omvang van de schadejanuari 2012 rechten en plichten bij de 19 uitvoering
 20. 20. Zware fout : art. 18 Roken in lokaal met rookverbod wegens ontvlambare producten Achterlaten van auto met bederfbare producten Vrachtwagenchauffeur rijdt met te hoge lading door tunnelZie kader rspr blz 127januari 2012 rechten en plichten bij de 20 uitvoering
 21. 21. zware fout? Kastekort Zware verkeersovertreding  Negeren voorrang van rechts  Door rood licht rijden Medische fout op spoedgevallen  Context!januari 2012 rechten en plichten bij de 21 uitvoering
 22. 22. Zware fout – dringende reden Zware fout voor art. 18 is niet noodzakelijk een dringende reden:  Negeren rode licht  Mailen in arbeidstijd Dringende reden:ernstige tekortkoming die samenwerking onmogelijk maakt.januari 2012 rechten en plichten bij de 22 uitvoering
 23. 23. Gewoonlijk voorkomende lichtefout : Herhaling van handelingen of nalatigheden van dezelfde aard Rechtspraak is terughoudend  Arbeidsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis  Aandeel van de werkgever wordt bekekenjanuari 2012 rechten en plichten bij de 23 uitvoering
 24. 24. Gewoonlijk voorkomende lichtefout : voorbeelden Loodgieter laat voor 4e keer hamer vallen op marmeren vloer Steeds weerkerende kastekorten door onoplettendheid Herhaalde boekhoudkundige fouten door verstrooidheidjanuari 2012 rechten en plichten bij de 24 uitvoering
 25. 25. Beperken aansprakelijkheidart.18 Enkel voor werknemers Tijdens uitvoering werk Geen contractuele afwijking mogelijkjanuari 2012 rechten en plichten bij de 25 uitvoering
 26. 26. Art. 18 dwingend recht Niet mogelijk de aansprakelijkheid te verzwaren  Via arbeidsovereenkomst  Via arbeidsreglement  Via geschreven verklaring van de wn waarbij hij zijn schuld erkent Enkel via algemeen bindende CAOjanuari 2012 rechten en plichten bij de 26 uitvoering
 27. 27. Strafrechtelijke boetes Werknemer is aansprakelijk  Werknemer kan deze niet terugvorderen van de werkgever Werkgever is mee verantwoordelijk  Kan terugvorderen van wnjanuari 2012 rechten en plichten bij de 27 uitvoering
 28. 28. Schadevordering na eindeovereenkomst Vordering tot één jaar na eindejanuari 2012 rechten en plichten bij de 28 uitvoering
 29. 29. Als werknemer aansprakelijk is: Loonbeschermingswet Art 23 :  Inhoudingen kan  Bij akkoord door wn  Indien opgelegd door de rechter  Max 1/5 van nettoloon behalve  Bij bedrog  Bij vrijwillige beëindiging door de wn  Vooraleer alle schade werd vergoedjanuari 2012 rechten en plichten bij de 29 uitvoering
 30. 30. PRIVACY WETGEVING versus RECHTSPRAAK
 31. 31. Privacy van de werknemer• Controlerecht van de werkgever versus privacyrecht van de werknemer• Privacy: een grondrecht – Artikel 22 Grondwet – Artikel 8 EVRM – Beide kunnen rechtstreeks ingeroepen worden voor een Belgische rechter• Privacy: geen absoluut recht – Inmenging in de privacy van een individu is voorwaardelijk toegelaten (artikel 8 EVRM) Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 31
 32. 32. Privacy van de werknemer• Legaliteitsbeginsel• Finaliteitsbeginsel• Proportionaliteit• Transparantie Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 32
 33. 33. Privacy van de werknemer• Legaliteitsbeginsel – Is er een wettige norm voorhanden die de privacybeperking toelaat? – Heeft de betrokkene zelf uitdrukkelijk en specifiek zijn toestemming gegeven?• Finaliteitsbeginsel – Is er een gerechtvaardigd doel voor de inmenging? » Mogelijkheden zijn: openbare veiligheid, economisch welzijn van het land, bescherming openbare orde en voorkomen van strafbare feiten, bescherming van de gezondheid of goede zeden, bescherming van de rechten en vrijheden van anderen » Werkgeversbelangen kunnen zijn: recht op gezagsuitoefening, eigendomsrecht, vrijheid van ondernemen Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 33
 34. 34. Privacy van de werknemer• Proportionaliteitsbeginsel – Inmenging moet zo minimaal mogelijk zijn – Relevantietoets » Is de inbreuk op de privacy relevant, nuttig of geschikt om het beoogde doel te bereiken? – Evenredigheidstoets » Is de inmenging evenredig ten aanzien van het beoogde doel? » Een bepaalde controletechniek is niet gerechtvaardigd als hetzelfde doel bereikt kan worden via een wijze die minder zwaar ingrijpt in de privacy Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 34
 35. 35. Privacy van de werknemer• Controle op elektronische communicatiemiddelen – Principiële bescherming van inhoud en gegevens • Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie – Beschermt de ‘gegevens’ • Artikel 314bis Strafwetboek – Beschermt de “inhoud” van privécommunicatie met strenge straffen » Zéér ruime interpretatie van begrip “privécommunicatie”! Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 35
 36. 36. Cao nr. 81 van 26 april 2002 over de controle op elektronische onlinecommunicatiegegevens• Finaliteitsbeginsel 4 mogelijke toegelaten doeleinden 1. Voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten 2. Bescherming van vertrouwelijke belangen van de onderneming 3. Veiligheid of goede technische werking IT-netwerksystemen 4. Te goeder trouw naleven van de ondernemingsregels voor het gebruik van onlinetechnologieën door werknemers Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereekomst 36
 37. 37. CAO 81• FINALITEIT• TRANSPARANTIE » Collectieve informatie: OR<CPBW<SD<WERKNEMERS » Individuele informatie/ » Werknemer inlichten over alle aspecten controle• PROPORTIONALITEIT: – Inmenging zo gering mogelijk Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 37
 38. 38. CAO 81• Onregelmatigheden – Individualiseren = verzamelde gegevens toeschrijven aan individuele werknermer• Professionele communicatie: onvoorwaardelijk mogelijk• Privécommunicatie: procedure – Onmiddelijk (doel 1-3) – Alarmbelprocedure voor doel 4 » Controle op naleven gedragsregels Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 38
 39. 39. alarmbelprocedure• Werknemers op de hoogte brengen gedragsregels• Werknemers op de hoogte brengen van onregelmatigheden• Bij herhaling onregelmatigheden – Individualiseren » Werknemer uitnodigen gesprek Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 39
 40. 40. Niet naleven cao 81• BEWIJSWAARDE?• STRAFSANCTIES voor werkgever – Overtreding algemeen bindende CAO – Individualiseren » Werknemer uitnodigen gesprek Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 40
 41. 41. cao nr. 68 van 16 juni 1998 Controle mag FINALITEIT constant 1. Veiligheid en gezondheid 2. Bescherming van de goederen van de onderneming 3. Controle van het productieproces 3a: goede werking machines ofmag NIET 3b: evaluatie en verbetering van de werkorganisatie van werknemersconstant 4. Controle van de arbeid van de werknemer Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 41
 42. 42. Privacy van de werknemer• Finaliteit• Proportionaliteit• Transparantie – Informatie: OR<CPBW<SD<werknemers – Bij opstarten • Doel? • Bewaring? • Aantal en plaats camera’s? • Periodes van camerabewaking Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 42
 43. 43. Privacy van de werknemer• Waarde van onrechtmatig verkregen bewijs – Geen eenvoudige discussie • Werkgever miskent duidelijk algemeen verbindend verklaarde cao’s • Anderzijds zijn de misdrijven wel degelijk gepleegd – Verdeelde rechtspraak • Weren van onrechtmatig verkregen bewijs? • Toelaten? (Antigoon-arrest van 14 oktober 2003) • Laatste woord is hierover nog niet gezegd… Arbeidsrecht - Hoofdstuk 4 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 43
 44. 44. LEZEN!Nieuwsbrief Stibbeover onrechtmatig bewijsVoorbeelden uit de rechtspraak blz 156RECHTSPRAAK 44PRIVACY
 45. 45. CASS 2 maart 2005 FEITEN  Werkgver vermoedt diefstal bij kassierster  Installeert camera die vermoeden bevestigt  Werkgever dient klacht in bij strafrechtbank voor oplichting en valsheid in geschrifte PLEIDOOI WERKNEMER  Bewijs is onrechtmatig verkregen want verplichtingen cao 68 niet nageleefd (informatie) UITSPRAAK CASS:  Verwerpt argumenten werknemer  ONRECHTMATIG BEWIJS MAG ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN AANVAARD WORDEN:RECHTSPRAAK 45PRIVACY
 46. 46. CASS 2 maart 2005 ONRECHTMATIG BEWIJS MAG AANVAARD WORDEN ALS:  Er geen nietigheidsanctie staat niet in de rechtsregel die overtreden werd (cao)  Eerlijk proces  De betrouwbaarheid van bewijs niet is aangetastSTRAFRECHTER zal oordelen over de toelaatbaarheid vanbewijs  Rekening houdend met elementen eigen aan de zaakRECHTSPRAAK 46PRIVACY
 47. 47. Cass 2005 gevolgen voorarbeidsrecht?VERDEELDE RECHTSPRAAKRECHTSPRAAK 47PRIVACY
 48. 48. Arbeidshof Brussel 15 juni 2006Cao 68 moet nageleefdOnwettige beelden worden geweerdRECHTSPRAAK 48PRIVACY
 49. 49. Cass 10 maart 2008 Bevestiging vroegere cassatie rechtspraak In burgerlijke zaak  Zaken uit strafonderzoek waren door politie doorgegeven aan RVA RECHTER mag oordelen over toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Mag niet automatisch een dergelijk bewijs weren onevenredigheid onwettigheid bewijsmiddel en ernst van feitenRECHTSPRAAK 49PRIVACY
 50. 50. Arbh antwerpen 27 mei 2008 Dringende reden gebaseerd op kennisname emails Werknemer  Dit bewijs kan niet gebruikt worden want in strijd met cao 81 Arbeidshof aanvaardt geldigheid bewijsRECHTSPRAAK 50PRIVACY
 51. 51. Arbh antwerpen 27 mei 2008Arbeidshof aanvaardt geldigheidonregelmatig bewijs:1. Betrouwbaarheid van bewijs is niet aangetast2. Recht op eerlijk proces is niet in het gedrang3. Er staat geen nietigheidssanctie in cao 81RECHTSPRAAK 51PRIVACY
 52. 52. Arbh antwerpen 2 sept 2008 Feiten:  Wg ontslaat om dringende reden omdat internet en mailgebruik van wn in strijd is met interne reglement  wn had pc gemanipuleerd om verbinding te maken  2d gesurft op internet voor privédoeleinden  Privémails en MSN Wn: dringende reden gebaseerd op kennisname emails in strijd met CAO81RECHTSPRAAK 52PRIVACY
 53. 53. Arbh antwerpen 2 sept 2008 Arbeidshof aanvaardt geldigheid bewijsRECHTSPRAAK 53PRIVACY
 54. 54. Arbh antwerpen 13 december 2006 Werknemer werd afgeluisterd en om dringende reden ontslagen Werknemer haalt onwettigheid bewijs aan Uitspraak arbeidshof:  Afluisteren = inbreuk op privacy Enkel rechtmatig bewijs mag gebruikt Dringende reden niet aanvaardRECHTSPRAAK 54PRIVACY
 55. 55. Arbrb Gent 1 september 2008 CAO 81 moet nageleefd wordenMaar:Nood breekt wet:voorafgaande mededeling zou de controle zinloos gemaakt hebbenRECHTSPRAAK 55PRIVACY
 56. 56. CONCLUSIE STRAFZAKEN én BURGERLIJKE ZAKEN  Onrechtmatig bewijs wordt aanvaard als  Recht op eerlijk proces is niet aangetast  Geen nietigheidssanctie  ‘als de wet het toelaat’  Betrouwbaarheid van het bewijs mag niet aangetast zijnRECHTSPRAAK 56PRIVACY

×