Pw uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

613 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pw uitzendarbeid [compatibiliteitsmodus]

 1. 1. UITZENDARBEID WET 24 JUNI 1987 CAO 36 van 2 nov. 1981 CAO 47 CAO 57 CAO 58 van 7 juli 1994
 2. 2. Wetgeving uitzendarbeid Uitgangspunt:1. Vast werk niet in het gedrang brengen2. Verantwoord statuut verlenen aan uitzendkrachtUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 2
 3. 3. Terbeschikkingstelling= Loontrekkenden Gebruiker neemt deel van GEZAG over Wet uitzendarbeid voorziet afwijkingen op dit verbodUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 3
 4. 4. Terbeschikkingstelling kan In kader van samenwerking tussen ondernemingen van dezelfde financiele of economische entiteit Met oog op kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten Bijzondere beroepsbekwaamheidVERWITTIGEN SOCIALE INSPECTIEUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 4
 5. 5. VERPLICHTE TOESTEMMING Van sociale inspectie Van syndicale delegatie van gebruiker Voor:UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 5
 6. 6. VERPLICHTE TOESTEMMING Vaste werknemers Voor bepaalde tijd Opdracht mag geen deel uitmaken van de gebruikelijke hoofdactiviteit van de uitlenende onderneming Toestemming sociale inspectie én SD DriepartijenovereenkomstUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 6
 7. 7. Arbeidsovereenkomstenwet3 juli 1978 BEPAALDE TIJD DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK VERVANGINGUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 7
 8. 8. Wet 24 juli 1987 Tijdelijke arbeid Uitzendarbeid Ter beschikking stellingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 8
 9. 9. wetgeving Wet van 28 juni 1976 Tijdelijk tot 30 november 1981 CAO 36 van 27 november 1981 basistekst Wet van 24 juli 1987 Ter uitvoering van wet van 1987 Verschillende CAO’s Duur en procedure Gewaarborgd loon eindejaarspremiesUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 9
 10. 10. Tijdelijk werk Arbeidsovereenkomstenwet Bepaalde tijd Bepaalde duur Vervangingsovereenkomst Wet 1987 UitzendarbeidUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 10
 11. 11. Vooral arbeiders Integratie van werklozen Integratie van allochtonen Springplank voor 45+UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 11
 12. 12. Als ‘proef’ om dan over te gaan op vast werk Als voorlopige oplossing Studentenarbeid via interimUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 12
 13. 13. WET 24 juli 1987 Is een wet van openbare orde Beschermt belangen wn: Art. 33 : alle strijdige bedingen die de rechten van de werknemer beperken en de plichten verzwaren zijn nietig Cfr art. 6 arbeidsovereenkomstenwetUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 13
 14. 14. TIJDELIJKE TEWERKSTELLING ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 1978 WET TIJDELIJKE ARBEID 1987UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 14
 15. 15. Tijdelijke tewerkstellingARBEIDSOVEREENKOMSTENWET: overeenkomst bepaalde tijd overeenkomst bepaald werk vervangingArt. 10Art. 11terUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 15
 16. 16. uitzendarbeid Art. 3UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 16
 17. 17. Arbeidsovereenkomst vooruitzendarbeid Overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om tegen loon een toegelaten tijdelijke arbeid te verrichtenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 17
 18. 18. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging vaste werknemer Schorsing Einde contract Tijdelijke vermeerdering van werk ‘tijdelijk, dus niet permanent of structureel’ buitengewoon werk Behoren niet tot de normale werkzaamheden van het bedrijfUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 18
 19. 19. Toegelaten tijdelijke arbeid Vervanging voor schorsing Geen na te leven procedure Duur beperkt tot schorsing Vervanging voor beëindiging Maximaal 6 maanden Toestemming SD Tijdelijke vermeerdering Toestemming SD Uitzonderlijk werk Na te leven procedure (SD en arbeidsinspectie) Voor sommige werkzaamheden Indien langer dan 3 maanden Beperkte duurUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 19
 20. 20. VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Niet: Schorsing econ werkloosheid Slecht weer staking Bij beëindiging overeenkomstUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 20
 21. 21. VERVANGING Bij schorsing van vaste werknemer Bij beëindiging overeenkomst Met opzeg Dringende reden Onderlinge toestemming verbrekingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 21
 22. 22. Opzeg/dringende reden Maximaal 6m + 6m Voorafgaande toestemming SD Verwittigen sociale inspectie (binnen 3werkdagen) Er is geen SD:UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 22
 23. 23. Opzeg/dringende reden Er is geen SD: Verwittigen Sociaal fonds Uitzendkrachten Naam/adres/PC van gebruiker Uiterlijk 20e van maand na maand waarin uitzendarbeid begonnen is Bij verlenging verwittigen sociaal fonds Werknemersvertegenwoordiging kan een inkorting vragen Niet korter dan 3 maanden Vakorganisaties kunnen zich verzetten tegen verlenging Gebruiker moet einde stellen aan tewerkstellingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 23
 24. 24. Andere beëindiging 6m + 6 m Vervanging: geen procedure Verlenging: procedure SD: voorafgaande toestemming Verwittigen sociale inspectie binnen 3 werkdagenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 24
 25. 25. Andere beëindiging Er is geen SD: Verwittigen Sociaal fonds Uitzendkrachten Naam/adres/PC van gebruiker Uiterlijk 20e van maand na maand waarin uitzendarbeid begonnen is Vakorganisaties kunnen gebruik beperkenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 25
 26. 26. Sectorale verbodsbepalingen Verbod in bepaalde sectoren: Verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten Havenbedrijfen Binnenscheepvaart Beperking: arbeiders in de bouw tenzij Vervanging van zieke wn Bij tijdelijke vermeerdering van werkUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 26
 27. 27. specifieke sectorale bepalingenmogelijk: Verplichte aanwerving na 6 maanden Periode interim telt mee als interim vast in dienst komtUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 27
 28. 28. Bepaalde werkzaamheden Bepaalde werkzaamheden Afbraak en verwijdering van asbest Verwijdering giftige afvalstoffen begassingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 28
 29. 29. Wet welzijn Gebruiker moet diensten weigeren van een uitzendkantoor die zijn verplichtingen tgo uitzendkracht niet nakomt Uitzendkantoor mag weigeren tewerk te stellen bij gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt (wet welzijn/wet uitzendarbeid)UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 29
 30. 30. beperking of verbod vanuitzendarbeid Bepaalde sectoren: Verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten Arbeiders in de bouw tenzij Vervanging van zieke wn Bij tijdelijke vermeerdering van werk Bepaalde werkzaamheden Afbraak en verwijdering van asbest Verwijdering giftige afvalstoffenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 30
 31. 31. BOUW PC 124:CAO 22 nov. 2001 Geen dagcontracten Tijdelijke vermeerdering: Maximaal 6m. in hetzelfde bouwbedrijfUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 31
 32. 32. uitzendarbeid Voor bepaalde duur Opeenvolging is mogelijk Voor bepaald werk Ter vervanging KAN DEELTIJDS Er kan afgeweken worden van de 1/3 regel. als de afwijking er ook is voor de vaste werknemersUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 32
 33. 33. 2.Tijdelijke vermeerdering vanwerk ‘tijdelijke vermeerdering van werk, bovenop de normale activiteiten van de onderneming’ Vervangt term ‘buitengewone vermeerdering van werk’UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 33
 34. 34. Er is een SD Voorafgaande toestemming nodig Aantal Periode Gebruiker moet inspectie op hoogte brenger binnen 3 dagen na toestemming Aanvraag hernieuwbaar Geen beperking in duurUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 34
 35. 35. Er is geen SD Melding sociaal fonds uitzendsector Mogelijk max 6 maanden Verlenging 6 m: Aanvraag bij sociaal fonds Tweede verlenging 6 m Instemming commissie goede dienstenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 35
 36. 36. Er is geen SD Melding sociaal fonds uitzendsector Naam/adres/PC gebruiker Sociaal fonds informeert vakbondsvertegenwoordigers Op schriftelijk verzoek van vakvereniging kan periode ingekort worden Gelijkaardige procedure bij eerste en tweede verlengingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 36
 37. 37. 3. Uitzonderlijke werkzaamheden CAO 36 Geen toestemming nodig Indien minder dan 3 maandenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 37
 38. 38. 3. Uitzonderlijke werkzaamheden geen toelating nodig Beurzen Art. 26 Arbeidswet Onvoorzien/dreigend ongeval Dringende werken aan machines/materieel Dringende werkzaamheden Ruim begrip Inventaris/balans Secretariaatswerk Voor zakenlui die tijdelijk in B verblijven Bepaalde taken voor Europese CommissieUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 38
 39. 39. 3. Uitzonderlijke werkzaamheden toelating nodig Lossen/laden vrachtwagens Gespecialiseerde opdrachten Bijzondere beroepsbekwaamheid Werkzaamheden voor ambassades Nieuwe functies Én werkgever heeft geen wn gevonden bij VDAB …UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 39
 40. 40. BIJZONDERE TOEPASSINGEN Sociaal bureau voor kunstenaars Gelegenheidsgebruiker Invoeginterim Moeilijk te plaatsen werkzoekenden: Overeenkomst onbepaalde duur: Arbeidsovereenkomstenwet 1978 P.C 124UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 40
 41. 41. Bijzondere regels PC 124 bouw1. Tijdelijke vervanging schorsing2. Tijdelijke vermeerdering van werk Maximaal 6 maanden Aantal uitzendkrachten is beperktUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 41
 42. 42. Bijzondere regels PC 124 bouw Veiligheidsopleiding Minstens 16 uur Geen dagovereenkomstenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 42
 43. 43. Uitzendarbeid verboden1. Weigering vakbonden2. Staking/lock-out3. Economische werkloosheid4. Sectorale verbodsbepalingen5. Verbod wegens veiligheids- of gezondheidsrisico’sUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 43
 44. 44. ARBEIDSOVEREENKOMST Voor elke nieuwe opdracht: nieuwe overeenkomst Voor bepaalde periode Voor duidelijk omschreven werk Voor vervangingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 44
 45. 45. Overeenkomst uitzendarbeid Onweerlegbaar vermoeden van loontrekkendeUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 45
 46. 46. 1.Vormvereisten: schriftelijk1. Intentie-overeenkomst 1. Bedoeling moet duidelijk zijn2. Overeenkomst bij iedere tewerkstelling Uiterlijk binnen de 2 werkdagen volgend op indiensttreding DIMONA moet onmiddellijksanctie: contract van onbepaalde duur bij gebruiker maar de wn kan beëindigen zonder opzeg/vergoeding binnen 7 dagen na het verstrijken van de termijn (van werkdagen)UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 46
 47. 47. 2. Inhoud uitzendarbeidovereenkomst Maatschappelijke zetel uitzendkantoor Naam en PC gebruiker Reden en duur uitzendarbeid Reden van vervanging Beroepskwalificatie /functiebeschrijving Plaats Loon(bruto) Andere vergoedingen/premies Verplaatsingsvergoeding Ancienniteitsgraden bij gebruiker (effect op loon) Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur Werkelijke wekelijkse arbeidsduur Toestemming SD (indien nodig)UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 47
 48. 48. Sanctie:Geen geschriftVorm en inhoud niet in orde: contract van onbepaalde duur tussen uitzendbureau en uitzendkrachtUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 48
 49. 49. DUUR Sectorovereenkomst Uitzendkantoren engageren zich om alleen overeenkomsten van één dag te gebruiken als het effectief om werk van één dag gaatUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 49
 50. 50. proef Eerste 3 werkdagen, tenzij anders afgesproken Geen proef Langere proef Tijdens proef: einde zonder opzeg/vergoedingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 50
 51. 51. Eenmaligheid van proefbeding Voor dezelfde functie én Op dezelfde arbeidspost én Bij dezelfde gebruikerUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 51
 52. 52. Werktijden en arbeidsduur Arbeidstijdregeling van gebruiker Eventueel rustdagen (ADV) Verlenging van uitzendcontract of betalingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 52
 53. 53. Loon uitzendkracht Gelijk loon anciënniteitsopbouw premies Productiepremies Eindejaarspremies: CAO 2003 maaltijdcheques Gelijkwaardige voordelen Forfaitaire bedrijfsvoorheffing: 11,11 AANPASSEN !!!!!!UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 53
 54. 54. Gelijk loon voor uitzendkracht Tenzij CAO in PC uitzendarbeid gelijkwaardige voordelen voorzietUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 54
 55. 55. Betaling van het loon Prestatieblad Uitbetaling binnen 8 dagen nadat prestatieblad werd verstuurdUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 55
 56. 56. eindejaarspremie CAO 36 decies 4 maart 1986 De eindejaarspremies waarop het vast personeel van de gebruiker recht heeft, zijn ook verschuldigd aan de uitzendkrachten Moeten aan de voorwaarden voldoenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 56
 57. 57. CAO 16 juni 2003Eindejaarspremie1. Recht op een eindejaarspremie als uitzendkracht in de referteperiode van 1 april tot 31 maart 65 dagen in vijfdagenweek 78 dagen in zesdagenweek kan bewijzen als uitzendkracht kan bij meerdere uitzendkantoren en gebruikers 8,22 % van tijdens referteperiode verdiende loon* Rsz en bedrijfsvoorheffingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 57
 58. 58. eindejaarspremie3. uitzendkrachten die niet aan die voorwaarden voldoen hebben eveneens recht als zij 65 dagen tellen Tussen 1 januari en 10 aprilUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 58
 59. 59. eindejaarspremie2. Uitzendkracht die tijdens deze referteperiode in vaste dienst komt bij de gebruiker, heeft recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode 60 (72)dagen als uitzendkracht hebben gepresteerdUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 59
 60. 60. Anciënniteit : art. 13 Anciënniteit blijft doorlopen in geval van: inactiviteit van 1 week of minder schorsing van de overeenkomst waarvoor de uitzendkracht onderworpen bleef aan de SZUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 60
 61. 61. CAO 16 juni 2003:sociale voordelen Vergoeding bij econ. Werkloosheid Borgstelling lening van sociale aard Bijkomende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid Bijkomende vergoeding bij langdurige ziekte verplaatsingskostenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 61
 62. 62. Gewaarborgd loon1. Zolang het contract loopt : Gewone regels gewaarborgd loon Arbeiders/bedienden Anc voorwaarde: 1 maand bij 1 uitzendkantoor Cz dagUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 62
 63. 63. Gewaarborgd loon 2. Contract loopt af tijdens periode van ongeschiktheid: toeslag na einde contract tot einde periode gewaarborgd loon indien: 1 maand anc bij hetzelfde uitzendbureau en dezelfde gebruiker Bewijzen dat ziekte blijft duren Toeslag : 25,88 % of 26,93 % van loon onder loongrens en 85,88 of 86,93ù van loon boven loongrens lastens uitzendkantoorUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 63
 64. 64. Gewaarborgd loon Toeslag niet verschuldigd als wg kan bewijzen dat er normaal geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij dezelfde gebruiker zou gesloten zijnUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 64
 65. 65. Gewaarborgd loonziekte na contract 3. Bij ziekte na contract en uiterlijk begonnen in de loop van de eerste werkdag na het contract heeft uitzendkracht recht op een toeslag: 65 dagen anc bij hetzelfde uitzendkantoor en dezelfde gebruiker Uiterlijk 2e werkdag bewijs leveren van ziekte Toeslag voor max 5 dagen Zelfde bedragenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 65
 66. 66. Gewaarborgd loonziekte na contract Ten laste van uitzendkantoor, bovenop ziekteverzekering 25,88 en 26,93 85,88 en 96,93UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 66
 67. 67. Toeslag bij ziekte na contract Toeslag niet verschuldigd als wg kan bewijzen dat er normaal geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij dezelfde gebruiker zou gesloten zijnUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 67
 68. 68. Anciënniteit : art. 13 Anciënniteit blijft doorlopen in geval van: inactiviteit van 1 week of minder schorsing van de overeenkomst waarvoor de uitzendkracht onderworpen bleef aan de SZUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 68
 69. 69. Gewaarborgd loonlangdurige ziekte 4. Aanvullende uitkering van 40% van bruto-uitkering van ziekenfonds: 2 maanden anc. in de sector over periode van 4 maanden Ziekte moet begonnen zijn tijdens contractperiode en er moet gewaarborgd loon zijn betaald Bewijs van ziekte voor de volledige periodeUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 69
 70. 70. Gewaarborgd loonlangdurige ziekte 4. Aanvullende uitkering van 40% van bruto-uitkering van ziekenfonds: Aanvullende uitkering voor max. 3 maanden, verschuldigd vanaf eerste dag van de tweede maand ziekte lastens Sociaal FondsUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 70
 71. 71. Toeslag bij economischewerkloosheid: 3,72 € /dag Bij aanvang werkloosheid tewerkgesteld zijn als interim 65 werkdagen anc als uitzendkracht in jaar voor aanvang werkloosheid Werkloosheidsuitkeringen genieten Aanvraag indien bij Sociaal Fonds Max 30 vergoedingen per jaar NIET voor bouwUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 71
 72. 72. vakantiegeld Arbeiders: KB stelt één enkele instelling aan die vakantiegeld betaalt voor arbeiders Bedienden: 1 enkel vakantie-attest dat afgeleverd wordt op het einde van het vakantiedienstjaar Bij elke uitbetaling van loon :15,38% van brutoloon geldt als EVG en DVGUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 72
 73. 73. Beëindiging van de overeenkomst Zelfde regels als arbeidsovereenkomstenwet Onbepaalde tijd Bepaalde tijd Bepaald werkUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 73
 74. 74. VERLOVEN Klein verlet Verlof om dwingende redenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 74
 75. 75. Verbreking van de overeenkomstbepaalde tijd/bepaald werk Vergoeding tot einde van de termijn, met maximaal het dubbele van de termijn die bij overeenkomst onbepaalde tijd zou gelden Deze vergoeding moet niet betaald worden als de gebruiker beëindigt en het uitzendbureau een passend vervangingswerk aanbiedt met eenzelfde loon en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden Uitzendkracht: opzegtermijn van 7 dagen als hij ander werk heeft gevondenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 75
 76. 76. beëindiging bij vervanging waarbijde duur niet kon bepaald worden Uitzendbureau of gebruiker beëindigt zonder dringende reden vooraleer termijn van vervanging is verstreken 3 maanden brutoloon Moet niet betaald worden als de gebruiker beëindigt en het uitzendbureau biedt gedurende 3 maanden een vervangingswerk aan met gelijk loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden Uitzendkracht: opzeg van 7 dagen als hij ander werk heeft gevondenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 76
 77. 77. Nietige bedingen: Clausule waarbij het de uitzendkracht verboden wordt zich te verbinden bij een gebruiker = niet bestaand bedingUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 77
 78. 78. Uitzendbureau-gebruiker Schriftelijke overeenkomst binnen 7 werkdagen na aanvang uitzendarbeid Vermeldingen: Erkenningsnr uitzendbureau Inschrijvingsnr bij RSZ PC gebruiker Reden van de tewerkstelling* Plaats en duur tewerkstelling … (p.20)UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 78
 79. 79. Verplichtingen gebruiker Gebruiker moet instaan voor de toepassing van wetgeving inzake: Arbeidsduur Feestdagen Zondagsrust Vrouwenarbeid Jeugdige personen Nachtarbeid Arbeidsreglementen Gezondheid en veiligheid van de werknemersUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 79
 80. 80. Verbod van tewerkstelling Bij staking of lock-out In bepaalde sectoren voor arbeiders: Verhuis, meubelbewaring en aanverwanten PC 124 BOUW tenzij Arbeidsongeschiktheid vaste wn Tijdelijke vermeerdering van het werkUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 80
 81. 81. Contract onbepaalde duur tussengebruiker en uitzendkracht Gebruiker blijft uitzendkracht tewerkstellen bij staking en lock-out Tewerkstelling buiten reglementering Geen aanvraag Weigering Overschrijding duur Zonder geschreven arbeidsovereenkomst Tewerkstelling buiten ‘toegelaten’ arbeid Tewerkstelling in ‘verboden’ sectorenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 81
 82. 82. Einde arbeidsovereenkomst vooruitzendarbeid Er ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen gebruiker en ‘uitzendkracht’ vanaf begin van uitvoering van het werk Wn kan wel beëindigen zonder opzeg of zonder vergoeding Art.8 : wn kan dit enkel binnen 9 dagen ( 2d + 7) als contract onbepaalde duur wordt wegens geen geschriftUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 82
 83. 83. personeelssterkte Uitzendkrachten worden meegerekend bij personeelssterkte van gebruiker tenzij Uitzendarbeiders ter vervanging van een schorsing.UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 83
 84. 84. Feestdagen na einde contract Tewerkstelling : -15 dagen: / 15-1 maand: 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na einde + 1 maand: feestdagen die vallen binnen de 30 kalenderdagenUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 84
 85. 85. AANSPRAKELIJKHEID Uitzendkracht brengt schade toe aan gebruiker of aan derde ?UITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 85
 86. 86. AANSPRAKELIJKHEID BIJUITZENDARBEID Wg= uitzendbureau Deel van gezag gaat over naar gebruiker Gebruiker aansprakelijk voor schade aangericht door uitzendkracht tenzij: Zware fout Bedrog Herhaalde lichte foutUITZENDARBEID 2011 uitzendarbeid 86

×