Schorsing van dearbeidsovereenkomst gevolgen       Katrien Holvoet
Privacy op het werk2012   schorsing arbeidsovereenkomst  2
2012  schorsing arbeidsovereenkomst  3
Schorsingen: loonwaarborg?    Tijdelijke niet-uitvoering van    arbeidsovereenkomst     Recht op loon?     ...
Arbeidsrechtelijke schorsingen    Overmacht    Gewaarborgd dagloon    Arbeidsongeschiktheid    Jaarlijkse vaka...
Voorlopige hechtenis    Militaire dienst    Kort verzuim/klein verlet    Technische stoornis    Slecht weer  ...
Art.26: schorsende overmachtart.32:beëindigendeovermacht    Schorsend= tijdelijk    Beëindigend= definitief2012   ...
Art. 26    : schorsende overmacht=    Schorsend wanneer de overmacht    slechts tijdelijk de uitvoering van de ...
Geen overmacht    Art 26:     Faillissement:      Curator stelt verder te werk/ontslaat     Sluiting om m...
Art.26 :   overmachtGEEN LOONWAARBORG Recht op werkloosheidsuitkeringen Werkgever meldt  voorziene duur  identitei...
Overmacht ?    Verbouwen van de werkplaats    Werken aan machines2012       schorsing arbeidsovereenkomst  11
Art.26 : is brand overmacht?  brand ?  ?  ?  ?1. Plots en onvoorziene gebeurtenis2. Onafhankelijk van de wil3. Uitvoer...
Overmacht ?    Is brand overmacht ?     Indien ja:      Tijdelijk : RVA      Definitief:beëindigende over...
Art. 27 gewaarborgd dagloon1. Met vertraging of niet op het werk  aankomen2. De arbeid niet kunnen beginnen of  voortzet...
27,1° met vertraging of niet   op het werk komen    Geschikt om te werken    Zich begeven naar het werk     M...
voorbeelden    Uitzonderlijke file    Accident    Zware sneeuwval    Staking openbaar vervoer     Cass 8 d...
Rechtspraak STAKINGENopenbaar vervoer    CASS 8 dec. 1986     GEEN recht op gewaarborgd loon voor     de tweede...
Overmacht / gdl1. Plots en              Geschikt om te werken  onvoorziene             Zich beg...
Rechtspraak STAKINGEN :openbaar vervoerArbh Luik 01.06.1988:     ‘Toepassing van art. 27 veronderstelt geen     ov...
Gewaarborgd dagloon    Voor elke dag afzonderlijk bekijken of    de voorwaarden zijn voldaan    Indien wel:   ...
27,2° de arbeid niet kunnen   beginnen of voortzetten    Geschikt om te werken    Zich begevend naar het werk  ...
27,2° de arbeid niet kunnen   beginnen of voortzetten    Electriciteitspanne    Wn legt werk stil omdat temperatu...
27,2° de arbeid niet kunnen   beginnen of voortzetten    NIET IN GEVAL VAN STAKING    STAKING binnen het bedrijf...
GM    Toegangswegen naar Antwerpse    haven geblokkeerd    Werknemers beroepen zich op 27,1     RECHT op gd...
Arbrb. Antwerpen 26 januari 2005    27,2 mag enkel ingeroepen worden    voor werknemers die effectief op    plaat...
Stakingen:    Stakers    Werkwilligen     27,1: geraken niet op het werk     27,2: kunnen niet beginnen/verd...
Stakingen: wie betaalt?    Geen uitzendkrachten    Geen vervangingsovereenkomsten2012       schorsing arbeidso...
Glijdende uren    Gdl : enkel bij loonverlies     Zolang wn nog kan beginnen in zijn     ‘stamtijd’ is hij niet...
3. (verkiezingen)    Wie niet voldoet aan de    voorwaarden om bij volmacht te    stemmen, kan afwezig blijven me...
Gewaarborgd dagloon (27,1)    Defecte auto    Ongeval/ Ongeval door zware    schuld    Syndicale actie hindert...
Gewaarborgd dagloon (27,2)    Toegang verboden door bomalarm    Wn wordt naar ziektebed vader    geroepen    W...
arbeidsongeschiktheid    Wet op de controlegeneeskunde    13 juni 1999    Art. 31 arbeidsovereenkomstenwet2012  ...
Art. 31 :arbeidsongeschiktheid    De onmogelijkheid om de    (overeengekomen) arbeid te    verrichten wegens ziek...
Art. 31 :arbeidsongeschiktheid    Ander werk mag tenzij:     Genezing wordt belemmerd     Bedrog      Als ...
Ander werk tijdensarbeidsongeschiktheid?    Ander werk mag niet als:     Als beide activiteiten dezelfde fysieke en...
Wet controlegeneeskunde13 juni 1999    Melding    Geneeskundig attest    Controle door de werkgever     Door ...
Art. 31 §2    Meldingsplicht: onmiddellijk     Geen vormvereisten     Geen termijn     Geen sanctie   ...
Arbeidsongeschiktheid    Geneeskundig attest enkel :     Indien een C.A.O. of het arbeidsreglement of de     in...
Geneeskundig attest    Vrije keuze geneesheer    Wordt afgegeven of opgestuurd binnen de    2 werkdagen vanaf ong...
Geneeskundig attestWordt afgegeven of opgestuurd binnen de 2 werkdagenArt6 : plichten mogen niet verzwaard, rechten niet i...
Verlenging van de ziekte    Niet uitdrukkelijk voorzien     Regeling kan voorzien in     arbeidsreglement   ...
CONTROLE DOOR WERKGEVER    Wet op de controlegeneeskunde    13 juni 1999    In werking getreden:    1 december...
ZIEKTEVERZUIM                 controle    Geen geneeskundig attest:     Met alle rechtsmiddelen  ...
Wet controlegeneeskunde13 juni 1999    Controledokter: vrije keuze wg     Gediplomeerd geneesheer     5 jaar er...
Controle.    Plaats van controle     Afhankelijk van attest: mag de wn de     woning verlaten ?      Contr...
Controle mogelijk maken.    Wg verwittigen van verblijfplaats    Brievenbus checken    Ook als wn huis mag verlat...
Tijdstip van controle    Volledige periode van    arbeidsongeschiktheid    Ook op inactiviteitsdagen    Ook op...
Opdracht controlearts    Arbeidsongeschikt ?    Waarschijnlijke duur    Schriftelijk bevindingen meedelen aan wn ...
Opdracht controlearts    Geschikt    Ongeschikt    Ongeschikt voor kortere periode     Mag NIET bevelen terug...
Gewaarborgd loon    Art.31§4: gewaarborgd loon kan    ontzegd worden vanaf de datum van    de controle bij betwis...
betwisting Behandelende                    Controledokter  dokter2012     schorsing arbeidsoveree...
procedure                              kkk    Meest gerede     partij      Art-...
Art. 31§5 :   betwistingenscheidsrechterlijke procedure    Arbeidsgerechten    Scheidsrechterlijke procedure:  ...
Meest gerede partij    Wie er meest belang bij heeft     Wn      Gewaarborgd loon voor de betwiste dagen   ...
Sancties bij controle    Betwisting     Verlies van gewaarborgd loon vanaf de dag van     de controle    Con...
Controle onmogelijk maken    Rspr: fout die kan verlies van    gewaarborgd loon betekenen     Recht op loon gaat...
Gewaarborgd loonuitsluiting    Naar aanleiding van een    sportcompetitie waarvoor     ingangsgeld wordt gevraag...
Gewaarborgd loon/gewaarborgd dagloon GDL  CZ  100    100     100    100  1002012     schorsing arbeids...
Gewaarborgd loon    Bedienden     Gewone bedienden     Bedienden in proef     Bedienden bepaalde tijd -3 ma...
Betaling werkgever               Betaling RIZIV            7 dagen 100% loon          ...
RSZ WERKNEMER13,07%ARBEIDER: 13,07% X 108= 14,12     100-14,12 = 85,88 =     netto belastbaar loonBEDIENDE: 13,0...
arbeidsovereen                               CAO12 bis            komstenwet   ...
RIZIV    uitkeringsbedragen 1.1.2012    Maximale daguitkering: 74,40     Situatie          6-dagenweek...
Gewaarborgd loon arbeiders    Ziekteperiode           Gewaarborgd loon van arbeider ziekte         ...
Eerste 7 dagen aan 100%    Recht op normaal loon: 56,1°     Enkel recht op het loon voor de dagen van     gewon...
Anciënniteitsvereiste    Recht op gewaarborgd loon     Na 1 maand ononderbroken dienst    tijdens ziekte wordt 1...
CARENSDAG     Ziekte van minder dan 14 dagen:      eerste werkdag wordt NIET betaald      7 dagen aan 100% b...
Carensdag: eerste werkdagEenmaking van de statutenSectoren kunnen carensdagenafschaffen2012    schorsing arbeidsoveree...
1e dag ziekte= gdl    Gdl = eerste dag van periode    gewaarborgd loon     Gdl+6dagen 100%  MA   DI  WOE ...
1e dag ziekte is gdlén carensdag    Gdl = eerste dag van periode    gewaarborgd loon     Gdl+CZ+ 5 dagen 100%  ...
Gewaarborgd loon:werkmannen    Na 1 maand anciënniteit    Carensdag: ziekte -14    kalenderdagen    Cz + 7dage...
Hervalling=   terug ziek worden binnen een    periode van 14 kalenderdagen    voor dezelfde ziekte2012      ...
Hervalling en loonwaarborg    Gewaarborgd loon is niet opnieuw    verschuldigd bij nieuwe    arbeidsongeschikthei...
Periode van 14 dagen:    Begint te lopen daags na periode    van arbeidsongeschiktheid die    aanleiding heeft ge...
Hervalling: MA   DI   WOE    DO     VRIJ    ZAT   ZON CZ   100  100    100    100     W=...
OPEENVOLGENDEHERVALLINGENWEEK  MA  DI    WOE     DON     VRIJ  ZAT  ZON1   W   Carens 100      1...
Hervalling: GEEN nieuwe carensdag MA  DI  WOE    DO     VRIJ    ZAT  ZON CZ  100  100    100    ...
Geen verrekening carensdag MA  DI  WOE    DO     VRIJ    ZAT  ZON CZ  100  100    100    100 ...
Hervalling dezelfde ziekte    Geen nieuwe carensdag    Geen verrekening carensdag    Verrekening carensdag    ...
2 opeenvolgende    arbeidsongeschiktheden zonder    werkhervatting=     1 periode van schorsing, gewaarborgd  ...
Verrekening carensdag:enkel bij verlenging ziekte    Attest 1: 10 dagen     Carensdag    Attest 2: 10 dagen verl...
Verschillende ziektes : 1aaneengesloten periodeGewaarborgd loon loopt door MA  DI  WOE   DO     VRIJ    ZAT ...
Mislukte hervatting    Als wn maximaal 1 dag hervat     =verlenging van de ziekte     Wel GDL      Arbh An...
PRINCIPES gewaarborgd loon    Oefeningen2012        schorsing arbeidsovereenkomst  84
arbeidsongeschiktheidTenzij anders vermeld:    Arbeiders    Vijfdagenweek2012       schorsing arbeidsovereenko...
Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo11234562012       schorsing arbeidsovereenkomst        86
vijfdagenweek    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo11           CZ     100     ...
Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo21234562012       schorsing arbeidsovereenkomst        88
Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za  Zo21                          /  /2   CZ ...
Ziek op vrijdag op werk    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo31234562012       schorsing arbeids...
Ziek op vrijdag op werk    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo31                  ...
Ziek op vrijdag op werk    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo41234562012       schorsing arbeids...
Ziek op vrijdag op werk    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo41                  ...
Hervalling, zelfde ziekte    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo51234562012       schorsing arbei...
Hervalling, zelfde ziekte    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za   Zo51          CZ     100 ...
Ziek op het werk op dinsdag, 2e en3e periode zelfde ziekte    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo612345...
Ziek op het werk op dinsdag, 2e en3e periode zelfde ziekte    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo61...
Ma, ziek op het werk, tweedeperiode andere ziekte    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo7123452012   ...
Ma, ziek op het werk, tweedeperiode andere ziekte    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo71   GDL...
Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op donderdag    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo81   w  ...
Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op donderdag    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo81  ...
Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op dinsdagavond    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo912345201...
Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op dinsdagavond    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo91 ...
STAKING (x) op do en vrijdagweek 2    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo1012             ...
STAKING (x) op do en vrijdagweek 2    Ma  Di    Woe     Do     Vrij  Za   Zo101           ...
Ziek op het werk op maandag    Ma  Di   Woe     Do     Vrij  Za  Zo1112342012       schorsing arbe...
Ziek op het werk op maandag    Ma  Di  Woe     Do     Vrij  Za   Zo1112   Gdl  Cz  100     1...
Ma  Di  Woe     Do     Vrij  Za  Zo1112   BF342012       schorsing arbeidsovereenkomst       ...
Ma  Di   Woe    Do     Vrij  Za   Zo111                     CZ   (100)  (100)2 ...
Arbeidsongeval beroepsziekte    Art. 54§1     Eerste 7 dagen: behoud van loon     Volgende 23 dagen:      ...
Gewaarborgd loon    Bedienden    Gewone bedienden    Bedienden in proef    Bedienden bepaalde tijd -3 maand...
bedienden    Algemeen stelsel    Bedienden die arbeiders volgen     Bedienden op proef     Bedienden bepaald...
Algemeen stelsel    Recht op loon gedurende 30 dagen    Geen ancienniteitsvoorwaarde    Geen carensdag    Geen...
bedienden    Bedienden die arbeiders volgen     Bedienden op proef     Bedienden bepaalde tijd, minder dan   ...
BEREKENING GL ARBEIDER    Vijfdagenweek    12 maanden in dienst    38 uur per week     Ma-do = 8 uur     ...
Ma   Di    Woe    Do     Vrij  Zat  zonWeek 1  100%                      100  100W...
Progressieve werkhervatting    Arbeidsongeschikt voor ziv    Mag gedeeltelijk hervatten     Toelating adviserend...
MOEDERSCHAPSRUST      sociaal recht  118
Moederschapsrust:art. 28,2° AOW    Voorziet in de schorsing    + art. 39 arbeidswet    Geen loonwaarborg2012   ...
Moederschapsrust:ART. 39 ARBEIDSWET    15 weken    Programmawet 2004     6 weken prenatale rust     9 verp...
MoederschapsrustPrenataal : 6 weken  5 facultatief  1 verplicht   Meerling: + 2 weken                ...
moederschapsrust    Geen loonwaarborg    Voor elk levendgeboren kind    Indien doodgeboren     Vanaf 180 dage...
Verwittigen werkgever    Vrije keuze    Medisch attest     Ten laatste 7 weken voor vermoedelijke     bevall...
arbeidsverbod    Vanaf de 7de dag voor de    vermoedelijke bevallingsdatum:     Vermoedelijke bevallingsdatum: ...
Prenatale rust    Moet aangevraagd worden    Verplichte week voor de    vermoedelijke bevallingsdatum    (VB) ...
Laattijdige bevallingVerlenging prenatale rust                           VB    WB6   5  ...
Overdracht prenatale rust    Dagen van effectieve tewerkstelling    tijdens 5 facultatieve weken prenataal    ver...
Programmawet 22 dec. 2008    Vanaf 1 april 2009     2 weken facultatieve prenatale rust     kunnen omgezet word...
Verlenging postnatale rust    Wegens ziekte    Wegens hospitalisatie van kind2012       schorsing arbeidsover...
01.09.2006    Wanneer de zwangere werkneemster    door ziekte of ongeval niet heeft    kunnen werken de 6 weken v...
Hospitalisatie van de baby    Verlenging mogelijk van de    postnatale rust     Moet door wn aangevraagd worden ...
Geen loonwaarborg    Moederschapsuitkering    Enkel loonwaarborg bij ziekte buiten    de periode van bevallingsru...
Uitkeringen moederschapsrustEerste 30 kalenderdagen         Vanaf de 31e kalenderdag82% op het onbegrensde brutol...
Uitkering moederschapsrust    Bedrijfsvoorheffing van 11,11%    Sinds 01.01.2004    Gedurende het eerste jaar ...
ONTSLAGBESCHERMINGzwangerschapVanaf verwittiging tot één maand naeinde moederschapsrustSanctie: 6 maanden brutoloon2012 ...
Ontslagbescherming bijgeleidelijke werkhervatting    Ontslagbescherming     Tot 1 maand na postnatale rust     ...
Moederschapsverlof enarbeidsongeschiktheid    Gewaarborgd loon zolang er geen    aanvraag is tot prenatale rust2012 ...
ziekte/bevallingsverlof    Zolang er geen aanvraag is tot    prenatale rust moet er bij ziekte    gewaarborgd loo...
Werkhervatting na ziekte    Wn is ziek in periode van 6 weken    voor de bevalling    Hervat nog het werk    ...
hervatting      ziek6   5   4  3     2     1     1   2  3  4…                ...
hervatting      ziek6   5   4  3     2     1     1   2  3  4…                ...
Geen hervatting      ziek6   5   4  3     2     1     1   2  3  4…              ...
Geen hervatting      ziek6   5   4  3     2     1     1   2  3  4…              ...
Geen werkhervatting    Ziekte valt binnen de periode van 6    weken voor de werkelijke    bevallingsdatum:    ...
Geen hervatting       ziek6    5   4  3     2     1     1   2     3  4…         ...
Geen hervatting                   ziek6     5   4   3    2     1    1   2    ...
Geen werkhervatting    Laattijdige bevalling : ziekte duurt    langer dan de periode van 6 weken    voor de beval...
Geen hervatting6     5   4   3    2     1    1   2    3  4…                  ...
Voorbeeld geen werkhervatting    VB= 15 juli    WB= 22 juli    Ziek 6 weken voor VB zonder hervatting    Gewaa...
Vroegtijdige bevalling    Geen hervatting door vroegtijdige    bevalling :     Gewaarborgd loon moet teruggevord...
ontslagbescherming          Begin         Einde      sanctieMoeder schapsrust  Kennis      ...
zwangerschapsonderzoeken    Met behoud van loon     Indien niet mogelijk buiten arbeidsuren     Nodige tijd  ...
borstvoedingspauzes    30’ : arbeidsprestatie van minstens       4 uren    2x30’: arbeidsprestaties van minste...
CAO nr. 80 borstvoedingspauzes    Wg verwittigen     2 maanden vooraf      Aangetekend      Geschrift met...
borstvoedingsverlof    Niet wettelijk geregeld     CAO     Akkoord wg    Geen inkomen     Tenzij overeen...
Meldingsplicht van borstvoeding    In kader van arbeidswet hoofdstuk IV    moet werkneemster melden dat zij    bo...
(Profylactisch verlof)    Als er een risico is voor de zwangere    of zogende vrouw:    1. Aanpassing     ar...
(PROFYLACTISCH VERLOF)    Tot en met de 5e maand na de bevalling    ZIV betaalt      (Werkverwijdering > zwange...
Klein verlet :    KB 28 AUGUSTUS 1963    Met behoud van loon     Familiegebeurtenissen     Burgerlijke ve...
11. Klein verlet- kort verzuim-  omstandigheidsverlof    Art. 30 A.O.W : recht    Vaderschaps/adoptie/pleegverlof...
Gebeurtenissen die recht geven op    klein verlet2012       schorsing arbeidsovereenkomst  161
Uitbetaling klein verlet    Loon alsof de werknemer tijdens deze    periode arbeid zou hebben verricht    Ook eve...
deeltijdsen    Zelfde recht als voltijdsen    Enkel voor die dagen waarop er    normaal zou gewerkt zijn    En...
KLEIN VERLET    Verwittigen    Gebruiken waarvoor het dient:er kan    een bewijs gevraagd worden    Alleen als...
geboorteverlof :art .30    Geboortes sinds 1 juli 2002    10 dagen door de vader te kiezen    binnen de 4 maand...
geboorteverlof :art .30    Ook voor meemoeder     Op voorwaarde dat er slechts 1     afstammingsband vaststaat ...
Prioriteiten geboorteverlofAfstammingsrecht staat niet vast:1. Gehuwd met diegene van wie de  afstamming vaststaat2. Wett...
Adoptieverlof : art. 30 terProgrammawet 2004    Uitbreiding vanaf 25 juli 2004    6 weken als het kind -3 jaar is ...
Adoptieverlof: wanneer te nemen?    Periode moet ingaan binnen de 2    maanden na inschrijving    bevolkingsregis...
Adoptieverlof: betalingEerste 3 dagen         Vanaf de 4e dagLoonbehoud           82% van begrensde br...
ontslagbescherming    2 maand voor aanvang tot maand na    einde    Sanctie:3 maanden loon2012       schors...
PLEEGVERLOF: 30 quater    Recht om afwezig te zijn voor de    vervulling van opdrachten die    voortvloeien uit d...
Opvangverlof of pleegverlof    Pleegouders aangeduid door     Rechtbank     Erkende dienst pleegzorg     Di...
ontslagbescherming       Begin          Einde      sanctieMoeder    Kennis         1 maan...
Verlof om dwingende redenen    Art. 30 Bis    Arbeidsovereenkomstenwet    CAO nr 45    K.B. van 11 oktober 199...
Dwingende redenen    CAO waarborgt het recht van de wn op 10    arbeidsdagen per jaar.    Definitie:     elk...
in het bijzonder een dwingendereden en volgens de vw van §21. Ziekte, ongeval, hospitalisatie    van een persoon die me...
Dwingende reden vs klein verlet    Klein verlet     Zetelen in jury     Oproeping als getuige     Persoonli...
Dwingende redenen    10 dagen zijn onbezoldigd tenzij er    op sectoraal of ondernemingsvlak    andere afspraken ...
ZETELEN in arbeidsgerechten    Geen loonwaarborg2012       schorsing arbeidsovereenkomst  180
Voorlopige hechtenis    Geen loonwaarborg    Schorsing van de opzeggingstermijn    Geen dringende reden tot ontsl...
Militaire dienst    Maximaal 2 jaar    Ontslagbescherming    Art.38§3 arbeidsovereenkomstenwet2012       sc...
Technische stoornis    Slecht weer    Gebrek aan werk wegens    economische omstandigheden2012       schor...
BEDIENDEN    1 januari 2012     Art. 77 AOW     Gekoppeld aan CAO of     ondernemingsplan     Enkel voo...
Samenloop van schorsingenArbeidsovereenkomstenwet: geen oplossingArt. 68 Vakantiebesluit: als jaarlijkse vakantie samenl...
Ziekte/vakantie    Ziek -vakantie    = schorsing wegens ziekte    Vrij  Zat  Zon    Ma      Di   Wo...
Vakantie/ziekte    Vakantie -ziekte    = schorsing wegens vakantie2012        schorsing arbeidsovereenkomst ...
Oefening samenloop2012   schorsing arbeidsovereenkomst  188
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

H5 2012 schorsing moodle

1,121 views

Published on

hoofdstuk 5
schorsing van de arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomstenwet 1978

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H5 2012 schorsing moodle

 1. 1. Schorsing van dearbeidsovereenkomst gevolgen Katrien Holvoet
 2. 2. Privacy op het werk2012 schorsing arbeidsovereenkomst 2
 3. 3. 2012 schorsing arbeidsovereenkomst 3
 4. 4. Schorsingen: loonwaarborg? Tijdelijke niet-uitvoering van arbeidsovereenkomst Recht op loon? Recht op andere voordelen ? Beëindiging ? Arbeidsrechtelijke schorsingen Arbeidsovereenkomstenwet CAO 77bis, borstvoedingspauzes2012 schorsing arbeidsovereenkomst 4
 5. 5. Arbeidsrechtelijke schorsingen Overmacht Gewaarborgd dagloon Arbeidsongeschiktheid Jaarlijkse vakantie Zwangerschaps- en bevallingsrust Zetelen in arbeidsgerechten Educatief verlof Politiek verlof2012 schorsing arbeidsovereenkomst 5
 6. 6. Voorlopige hechtenis Militaire dienst Kort verzuim/klein verlet Technische stoornis Slecht weer Gebrek aan werk wegens economische redenen Verlof om dwingende redenen Syndicaal verlof2012 schorsing arbeidsovereenkomst 6
 7. 7. Art.26: schorsende overmachtart.32:beëindigendeovermacht Schorsend= tijdelijk Beëindigend= definitief2012 schorsing arbeidsovereenkomst 7
 8. 8. Art. 26 : schorsende overmacht= Schorsend wanneer de overmacht slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst belemmert SARS en 9/11 (2001-2002) SNEEUWELLENDE OP DE WEG: Voor wie job niet kan uitoefenen daardoor Uitbarsting vulkaan waardoor je niet van vakantie kan terugkeren Bewijs door wie overmacht inroept2012 schorsing arbeidsovereenkomst 8
 9. 9. Geen overmacht Art 26: Faillissement: Curator stelt verder te werk/ontslaat Sluiting om milieuredenen: WG moet blijven betalen/ontslaan Definitief/tijdelijk Schuld/onschuld werkgever Schorsing maar geen overmacht: wg betaalt verder loon /schadevergoeding of verbreekt2012 schorsing arbeidsovereenkomst 9
 10. 10. Art.26 : overmachtGEEN LOONWAARBORG Recht op werkloosheidsuitkeringen Werkgever meldt voorziene duur identiteit omstandighedenC 3.22012 schorsing arbeidsovereenkomst 10
 11. 11. Overmacht ? Verbouwen van de werkplaats Werken aan machines2012 schorsing arbeidsovereenkomst 11
 12. 12. Art.26 : is brand overmacht? brand ? ? ? ?1. Plots en onvoorziene gebeurtenis2. Onafhankelijk van de wil3. Uitvoering van de overeenkomst is volstrekt onmogelijk2012 schorsing arbeidsovereenkomst 12
 13. 13. Overmacht ? Is brand overmacht ? Indien ja: Tijdelijk : RVA Definitief:beëindigende overmacht Indien neen: betaling door wg Schuld of Niet nodige preventieve maatregelen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 13
 14. 14. Art. 27 gewaarborgd dagloon1. Met vertraging of niet op het werk aankomen2. De arbeid niet kunnen beginnen of voortzetten3. verkiezingen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 14
 15. 15. 27,1° met vertraging of niet op het werk komen Geschikt om te werken Zich begeven naar het werk Met vertraging of niet aankomen Vertraging te wijten aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk Oorzaak is onafhankelijk van de wil2012 schorsing arbeidsovereenkomst 15
 16. 16. voorbeelden Uitzonderlijke file Accident Zware sneeuwval Staking openbaar vervoer Cass 8 december 19862012 schorsing arbeidsovereenkomst 16
 17. 17. Rechtspraak STAKINGENopenbaar vervoer CASS 8 dec. 1986 GEEN recht op gewaarborgd loon voor de tweede en de volgende dagen als de wn weet dat er een staking van het openbaar vervoer is , die zal verhinderen dat hij tijdig op het werk aankomt CASS voegt voorwaarde toe Oorzaak moet onvoorzien en onvoorzienbaar zijn Art 26!2012 schorsing arbeidsovereenkomst 17
 18. 18. Overmacht / gdl1. Plots en Geschikt om te werken onvoorziene Zich begeven naar het gebeurtenis werk2. Onafhankelijk van de Met vertraging of niet wil aankomen3. Uitvoering van de Vertraging te wijten overeenkomst is aan een oorzaak die volstrekt onmogelijk overkomen is op de weg naar het werk Oorzaak is onafhankelijk van de wil2012 schorsing arbeidsovereenkomst 18
 19. 19. Rechtspraak STAKINGEN :openbaar vervoerArbh Luik 01.06.1988: ‘Toepassing van art. 27 veronderstelt geen overmacht’ Wijkt af van cassatierechtspraak die stelt dat er alleen gdl is als het overmacht is, en dus onvoorzienbaar! Arbh Brussel 22 april 1991 Geen gdl als de staking voorzienbaar was Krantenartikels 375 wn op het werk 221 hadden verlof gevraagd Slecht 8 afwezig2012 schorsing arbeidsovereenkomst 19
 20. 20. Gewaarborgd dagloon Voor elke dag afzonderlijk bekijken of de voorwaarden zijn voldaan Indien wel: Normale loon Geen buitengewone maatregelen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 20
 21. 21. 27,2° de arbeid niet kunnen beginnen of voortzetten Geschikt om te werken Zich begevend naar het werk De arbeid niet kunnen beginnen De arbeid niet kunnen voortzetten Oorzaak onafhankelijk van de wil NIET IN HET GEVAL VAN STAKING2012 schorsing arbeidsovereenkomst 21
 22. 22. 27,2° de arbeid niet kunnen beginnen of voortzetten Electriciteitspanne Wn legt werk stil omdat temperaturen zakken onder ARAB-normen (12°) Ziek op het werk Gebrek aan grondstoffen Weggeroepen omwille van ziekte/sterfgeval2012 schorsing arbeidsovereenkomst 22
 23. 23. 27,2° de arbeid niet kunnen beginnen of voortzetten NIET IN GEVAL VAN STAKING STAKING binnen het bedrijf STAKING buiten het bedrijf2012 schorsing arbeidsovereenkomst 23
 24. 24. GM Toegangswegen naar Antwerpse haven geblokkeerd Werknemers beroepen zich op 27,1 RECHT op gdl Werkgever beroept zich op 27,2 Wil niet betalen : GEEN RECHT op gdl bij staking Arbrb.Antwerpen 26 januari 20052012 schorsing arbeidsovereenkomst 24
 25. 25. Arbrb. Antwerpen 26 januari 2005 27,2 mag enkel ingeroepen worden voor werknemers die effectief op plaats van het werk = terrein van de onderneming zijn aangekomen Werkgever moet betalen: 27,12012 schorsing arbeidsovereenkomst 25
 26. 26. Stakingen: Stakers Werkwilligen 27,1: geraken niet op het werk 27,2: kunnen niet beginnen/verderzetten Staking binnen onderneming 27,2 : geen GDL Stakingspiket ‘op weg’ 27,12012 schorsing arbeidsovereenkomst 26
 27. 27. Stakingen: wie betaalt? Geen uitzendkrachten Geen vervangingsovereenkomsten2012 schorsing arbeidsovereenkomst 27
 28. 28. Glijdende uren Gdl : enkel bij loonverlies Zolang wn nog kan beginnen in zijn ‘stamtijd’ is hij niet ‘te laat’ Er is geen loonverlies2012 schorsing arbeidsovereenkomst 28
 29. 29. 3. (verkiezingen) Wie niet voldoet aan de voorwaarden om bij volmacht te stemmen, kan afwezig blijven met behoud van loon om zijn/haar kiesplicht te vervullen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 29
 30. 30. Gewaarborgd dagloon (27,1) Defecte auto Ongeval/ Ongeval door zware schuld Syndicale actie hindert verkeer Staking openbaar vervoer Wordt door rspr aan bijkomende voorwaarde van onvoorzienbaarheid gekoppeld2012 schorsing arbeidsovereenkomst 30
 31. 31. Gewaarborgd dagloon (27,2) Toegang verboden door bomalarm Wn wordt naar ziektebed vader geroepen Wn wordt ziek op het werk Chauffage werkt niet Electriciteitspanne2012 schorsing arbeidsovereenkomst 31
 32. 32. arbeidsongeschiktheid Wet op de controlegeneeskunde 13 juni 1999 Art. 31 arbeidsovereenkomstenwet2012 schorsing arbeidsovereenkomst 32
 33. 33. Art. 31 :arbeidsongeschiktheid De onmogelijkheid om de (overeengekomen) arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval schorst de overeenkomst Art. 31: zegt niets over de duur Art.31 : gaat over volledige arbeidsongeschiktheid2012 schorsing arbeidsovereenkomst 33
 34. 34. Art. 31 :arbeidsongeschiktheid Ander werk mag tenzij: Genezing wordt belemmerd Bedrog Als door ander werk duidelijk is dat de ziekte niet echt is Handelsvertegenwoordiger die in weekend optreedt als conferencier Als beide activiteiten dezelfde fysieke en technische eisen stellen= dringende reden Muzikant verpleegster2012 schorsing arbeidsovereenkomst 34
 35. 35. Ander werk tijdensarbeidsongeschiktheid? Ander werk mag niet als: Als beide activiteiten dezelfde fysieke en technische eisen stellen Muzikant Verpleegster Als deze ziek zijn in loonverband kunnen zij ook niet hetzelfde werk doen bvb als zelfstandige2012 schorsing arbeidsovereenkomst 35
 36. 36. Wet controlegeneeskunde13 juni 1999 Melding Geneeskundig attest Controle door de werkgever Door wie Op welk tijdstip Betwisting van medische aard Scheidsrechterlijke procedure Sanctie Bij onmogelijk maken controle Bij betwisting2012 schorsing arbeidsovereenkomst 36
 37. 37. Art. 31 §2 Meldingsplicht: onmiddellijk Geen vormvereisten Geen termijn Geen sanctie Gewaarborgd loon kan geweigerd worden voor de dagen die de melding voorafgaan2012 schorsing arbeidsovereenkomst 37
 38. 38. Arbeidsongeschiktheid Geneeskundig attest enkel : Indien een C.A.O. of het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst dit voorschrijft Of op verzoek van de werkgever Art. 31 : maakt melding van: Arbeidsongeschiktheid Vermoedelijke duur Mag de werknemer het huis verlaten?2012 schorsing arbeidsovereenkomst 38
 39. 39. Geneeskundig attest Vrije keuze geneesheer Wordt afgegeven of opgestuurd binnen de 2 werkdagen vanaf ongeschiktheid CAO of arbeidsreglement kan andere termijn voorzien sanctie: recht op gewaarborgd loon kan ontzegd worden voor de dagen die de afgifte of verzending voorafgaan.2012 schorsing arbeidsovereenkomst 39
 40. 40. Geneeskundig attestWordt afgegeven of opgestuurd binnen de 2 werkdagenArt6 : plichten mogen niet verzwaard, rechten niet ingekort Moet niet aangetekend. BEWIJS?SANCTIE :recht op gewaarborgd loon kan ontzegd worden voor de dagen die de afgifte of verzending voorafgaan. Is geen dringende reden tenzij kwaadwilligheid Is geen contractbreuk2012 schorsing arbeidsovereenkomst 40
 41. 41. Verlenging van de ziekte Niet uitdrukkelijk voorzien Regeling kan voorzien in arbeidsreglement Cfr verplichtingen eerste medisch attest2012 schorsing arbeidsovereenkomst 41
 42. 42. CONTROLE DOOR WERKGEVER Wet op de controlegeneeskunde 13 juni 1999 In werking getreden: 1 december 20022012 schorsing arbeidsovereenkomst 42
 43. 43. ZIEKTEVERZUIM controle Geen geneeskundig attest: Met alle rechtsmiddelen Geneeskundig attest Enkel met controledokter2012 schorsing arbeidsovereenkomst 43
 44. 44. Wet controlegeneeskunde13 juni 1999 Controledokter: vrije keuze wg Gediplomeerd geneesheer 5 jaar ervaring Onafhankelijk, niet Arts van verzekeringsmaatschappij arbeidsgeneesheer Vroegere arts van werknemer Verklaring van onafhankelijkheid2012 schorsing arbeidsovereenkomst 44
 45. 45. Controle. Plaats van controle Afhankelijk van attest: mag de wn de woning verlaten ? Controle thuis Controle bij kabinet controlegeneesheer2012 schorsing arbeidsovereenkomst 45
 46. 46. Controle mogelijk maken. Wg verwittigen van verblijfplaats Brievenbus checken Ook als wn huis mag verlaten moet controle mogelijk zijn Eventueel voorzien in arbeidsreglement2012 schorsing arbeidsovereenkomst 46
 47. 47. Tijdstip van controle Volledige periode van arbeidsongeschiktheid Ook op inactiviteitsdagen Ook op zon- en feestdagen Niet ts 21 en 5 uur2012 schorsing arbeidsovereenkomst 47
 48. 48. Opdracht controlearts Arbeidsongeschikt ? Waarschijnlijke duur Schriftelijk bevindingen meedelen aan wn Als wn niet akkoord gaat: kenbaar maken Gelijkwaardige attesten van Behandelend geneesheer controledokter2012 schorsing arbeidsovereenkomst 48
 49. 49. Opdracht controlearts Geschikt Ongeschikt Ongeschikt voor kortere periode Mag NIET bevelen terug aan het werk te gaan Mag NIET vragen zich op latere datum terug aan te bieden voor controle2012 schorsing arbeidsovereenkomst 49
 50. 50. Gewaarborgd loon Art.31§4: gewaarborgd loon kan ontzegd worden vanaf de datum van de controle bij betwisting arbeidsongeschiktheid controle gewaarborgd loon?2012 schorsing arbeidsovereenkomst 50
 51. 51. betwisting Behandelende Controledokter dokter2012 schorsing arbeidsovereenkomst 51
 52. 52. procedure kkk Meest gerede partij Art- scheidsrechter Definitieve uitspraak Binnen 3 werkdagen 2 werkdagen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 52
 53. 53. Art. 31§5 : betwistingenscheidsrechterlijke procedure Arbeidsgerechten Scheidsrechterlijke procedure: Binnen de 2 werkdagen kan de meest gerede partij initiatief nemen tot arbitrage In onderling akkoord :arts-scheidsrechter aanduiden Geen akkoord: lijst FOD: eenzijdige aanstelling Binnen de 3 werkdagen na aanwijzing beslist deze arts- scheidsrechter BINDEND Werkgever en werknemer worden aangetekend op de hoogte gebracht Kosten ten laste van verliezende partij2012 schorsing arbeidsovereenkomst 53
 54. 54. Meest gerede partij Wie er meest belang bij heeft Wn Gewaarborgd loon voor de betwiste dagen Wg Die wil dat de wn komt werken Die wil ‘ongewettigde afwezigheid’ inroepen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 54
 55. 55. Sancties bij controle Betwisting Verlies van gewaarborgd loon vanaf de dag van de controle Controle onmogelijk maken: Verlies van recht op gewaarborgd loon vanaf dag 1 van de ongeschiktheid Arbrb. Antwerpen 16 oktober 1986 Dringende reden ? Alleen als dit stelselmatig of opzettelijk gebeurt2012 schorsing arbeidsovereenkomst 55
 56. 56. Controle onmogelijk maken Rspr: fout die kan verlies van gewaarborgd loon betekenen Recht op loon gaat verloren vanaf dag 1 Weigering moet met voldoende zekerheid vaststaan Wn met uitgaansverbod is niet thuis Zich niet aanbieden bij controlegeneesheer2012 schorsing arbeidsovereenkomst 56
 57. 57. Gewaarborgd loonuitsluiting Naar aanleiding van een sportcompetitie waarvoor ingangsgeld wordt gevraagd en waarvoor de deelnemers loon ontvangen Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een zware fout Bewijslast bij de werkgever2012 schorsing arbeidsovereenkomst 57
 58. 58. Gewaarborgd loon/gewaarborgd dagloon GDL CZ 100 100 100 100 1002012 schorsing arbeidsovereenkomst 58
 59. 59. Gewaarborgd loon Bedienden Gewone bedienden Bedienden in proef Bedienden bepaalde tijd -3 maanden Arbeiders2012 schorsing arbeidsovereenkomst 59
 60. 60. Betaling werkgever Betaling RIZIV 7 dagen 100% loon 100% loon werkgever 7 dagen 85,88% loon 60% loon + 25,88% van loon onder loongrens loongrens + 85,88% van loon boven loongrens 16 dagen 85,88% loon 60% loon + 25,88% van loon onder loongrens Loongrens RIZIV + 85,88% van loon boven loongrens2012 schorsing arbeidsovereenkomst 60
 61. 61. RSZ WERKNEMER13,07%ARBEIDER: 13,07% X 108= 14,12 100-14,12 = 85,88 = netto belastbaar loonBEDIENDE: 13,07% X 100= 13,07 100-13,07 = 86,932012 schorsing arbeidsovereenkomst 61
 62. 62. arbeidsovereen CAO12 bis komstenwet RIZIV 7 dagen 100% loon 100% loon werkgever 7 dagen 85,88% loon 60% loon + 25,88% van loon onder loongrens loongrens + 85,88% van loon boven loongrens 16 dagen 85,88% loon 60% loon + 25,88% van loon onder loongrens Loongrens RIZIV + 85,88% van loon boven loongrens2012 schorsing arbeidsovereenkomst 62
 63. 63. RIZIV uitkeringsbedragen 1.1.2012 Maximale daguitkering: 74,40 Situatie 6-dagenweek 5-dagenweekArbeidsongeschiktheid vanaf 124,0057 EUR 148,8068 EUR 1/1/20112012 schorsing arbeidsovereenkomst 63
 64. 64. Gewaarborgd loon arbeiders Ziekteperiode Gewaarborgd loon van arbeider ziekte Ten laste van werkgever Ten laste van ziekenfonds1ste tot 7de dag 100 % van het brutoloon8ste tot 14de dag 60% van loon dat loongrens niet overschrijdt (AOW) + 25,88 % van deel van loon dat onder loongrens ligt + 85,88 % van het loon dat deze grens overschrijdt (CAO 12bis) = 85,88%15de tot 30ste dag 25,88 % van de bruto loongrens 60 % van loon dat loongrens niet + 85,88 % van het loon dat deze overschrijdt = € 124,00 grens overschrijdt 60%= 74,40 2012 schorsing arbeidsovereenkomst 64
 65. 65. Eerste 7 dagen aan 100% Recht op normaal loon: 56,1° Enkel recht op het loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te kunnen werken Geen gewaarborgd loon bij collectieve vakantie, staking Loon + voordelen Premies Die niet op het einde van jaar worden betaald2012 schorsing arbeidsovereenkomst 65
 66. 66. Anciënniteitsvereiste Recht op gewaarborgd loon Na 1 maand ononderbroken dienst tijdens ziekte wordt 1 m bereikt Overblijvende dagen zijn gewaarborgd loon2012 schorsing arbeidsovereenkomst 66
 67. 67. CARENSDAG Ziekte van minder dan 14 dagen: eerste werkdag wordt NIET betaald 7 dagen aan 100% beginnen na de carensdag MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON CZ 100 100 100 100 100 100 1002012 schorsing arbeidsovereenkomst 67
 68. 68. Carensdag: eerste werkdagEenmaking van de statutenSectoren kunnen carensdagenafschaffen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 68
 69. 69. 1e dag ziekte= gdl Gdl = eerste dag van periode gewaarborgd loon Gdl+6dagen 100% MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON GDL 100 100 100 100 100 100 85,2012 schorsing arbeidsovereenkomst 69
 70. 70. 1e dag ziekte is gdlén carensdag Gdl = eerste dag van periode gewaarborgd loon Gdl+CZ+ 5 dagen 100% MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON GDL CZ 100 100 100 100 100 85,2012 schorsing arbeidsovereenkomst 70
 71. 71. Gewaarborgd loon:werkmannen Na 1 maand anciënniteit Carensdag: ziekte -14 kalenderdagen Cz + 7dagen normaal loon Cz deeltijds: eerste werkdag GDL =dag 1 van eerste 7 dagen GDL + Cz + 5 dagen aan 100%2012 schorsing arbeidsovereenkomst 71
 72. 72. Hervalling= terug ziek worden binnen een periode van 14 kalenderdagen voor dezelfde ziekte2012 schorsing arbeidsovereenkomst 72
 73. 73. Hervalling en loonwaarborg Gewaarborgd loon is niet opnieuw verschuldigd bij nieuwe arbeidsongeschiktheid binnen de 14 dagen Saldo moet wel nog verder betaald worden TENZIJ het om een nieuwe ziekte gaat : gewaarborgd loon begint opnieuw attestering2012 schorsing arbeidsovereenkomst 73
 74. 74. Periode van 14 dagen: Begint te lopen daags na periode van arbeidsongeschiktheid die aanleiding heeft gegeven tot betaling van gewaarborgd loon Aan 100% (eerste 7 dagen ) Aan 85,88 (tweede 7 dagen)2012 schorsing arbeidsovereenkomst 74
 75. 75. Hervalling: MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON CZ 100 100 100 100 W= W=2 dag 1 W=3 W=4 W=5 W=6 W=7 W=8 W=9 W=10 W=11 100 100 W W W W W W W2012 schorsing arbeidsovereenkomst 75
 76. 76. OPEENVOLGENDEHERVALLINGENWEEK MA DI WOE DON VRIJ ZAT ZON1 W Carens 100 100 100 100 1002 100 W W 100 85, 85, 85,3 85, 85, W W W - -4 W W W W W - -5 W W W Carens 100 100 1006 100 100 100 W W - -2012 schorsing arbeidsovereenkomst 76
 77. 77. Hervalling: GEEN nieuwe carensdag MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON CZ 100 100 100 100 W W W W W W W W W W W 100 100 W W W W W W W2012 schorsing arbeidsovereenkomst 77
 78. 78. Geen verrekening carensdag MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON CZ 100 100 100 100 W W W W W W W W W W W 100 100 100 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85,2012 schorsing arbeidsovereenkomst 78
 79. 79. Hervalling dezelfde ziekte Geen nieuwe carensdag Geen verrekening carensdag Verrekening carensdag Enkel bij verlenging van ziekte zonder werkhervatting2012 schorsing arbeidsovereenkomst 79
 80. 80. 2 opeenvolgende arbeidsongeschiktheden zonder werkhervatting= 1 periode van schorsing, gewaarborgd loon loopt door Zelfs als het om verschillende ziektes gaat2012 schorsing arbeidsovereenkomst 80
 81. 81. Verrekening carensdag:enkel bij verlenging ziekte Attest 1: 10 dagen Carensdag Attest 2: 10 dagen verlenging Oorspronkelijke carensdag wordt verrekend2012 schorsing arbeidsovereenkomst 81
 82. 82. Verschillende ziektes : 1aaneengesloten periodeGewaarborgd loon loopt door MA DI WOE DO VRIJ ZAT ZON Ziekte Z Z Z Z Z Z 1 Z Z Ziekte Z Z Z Z 2 Z Z Z Z W W W W W W W2012 schorsing arbeidsovereenkomst 82
 83. 83. Mislukte hervatting Als wn maximaal 1 dag hervat =verlenging van de ziekte Wel GDL Arbh Antwerpen: geschikt ? Als wn maximaal 1 dag hervat en om andere ziekte arbeidsongeschikt wordt: Nieuw recht op gewaarborgd loon2012 schorsing arbeidsovereenkomst 83
 84. 84. PRINCIPES gewaarborgd loon Oefeningen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 84
 85. 85. arbeidsongeschiktheidTenzij anders vermeld: Arbeiders Vijfdagenweek2012 schorsing arbeidsovereenkomst 85
 86. 86. Ma Di Woe Do Vrij Za Zo11234562012 schorsing arbeidsovereenkomst 86
 87. 87. vijfdagenweek Ma Di Woe Do Vrij Za Zo11 CZ 100 100 (100 (1002 100 100 10034562012 schorsing arbeidsovereenkomst 87
 88. 88. Ma Di Woe Do Vrij Za Zo21234562012 schorsing arbeidsovereenkomst 88
 89. 89. Ma Di Woe Do Vrij Za Zo21 / /2 CZ 100 100 10034562012 schorsing arbeidsovereenkomst 89
 90. 90. Ziek op vrijdag op werk Ma Di Woe Do Vrij Za Zo31234562012 schorsing arbeidsovereenkomst 90
 91. 91. Ziek op vrijdag op werk Ma Di Woe Do Vrij Za Zo31 GDL (100 (1002 CZ 100 100 100 85,34562012 schorsing arbeidsovereenkomst 91
 92. 92. Ziek op vrijdag op werk Ma Di Woe Do Vrij Za Zo41234562012 schorsing arbeidsovereenkomst 92
 93. 93. Ziek op vrijdag op werk Ma Di Woe Do Vrij Za Zo41 GDL (100 (1002 100 100 100 100 85, (85, (85,3 85, 85, 85, 85, ziv+42012 schorsing arbeidsovereenkomst 93
 94. 94. Hervalling, zelfde ziekte Ma Di Woe Do Vrij Za Zo51234562012 schorsing arbeidsovereenkomst 94
 95. 95. Hervalling, zelfde ziekte Ma Di Woe Do Vrij Za Zo51 CZ 100 100 (100 (1002 100 10034562012 schorsing arbeidsovereenkomst 95
 96. 96. Ziek op het werk op dinsdag, 2e en3e periode zelfde ziekte Ma Di Woe Do Vrij Za Zo6123452012 schorsing arbeidsovereenkomst 96
 97. 97. Ziek op het werk op dinsdag, 2e en3e periode zelfde ziekte Ma Di Woe Do Vrij Za Zo61 GDL CZ 100 100 (100 (1002 100 85, 85, (85, (85,3 85,45 CZ 100 100 100 (1002012 schorsing arbeidsovereenkomst 97
 98. 98. Ma, ziek op het werk, tweedeperiode andere ziekte Ma Di Woe Do Vrij Za Zo7123452012 schorsing arbeidsovereenkomst 98
 99. 99. Ma, ziek op het werk, tweedeperiode andere ziekte Ma Di Woe Do Vrij Za Zo71 GDL CZ 100 1002 CZ 100 100 (100 (1003 100 100 100 85, 85,4562012 schorsing arbeidsovereenkomst 99
 100. 100. Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op donderdag Ma Di Woe Do Vrij Za Zo81 w w w2 w w w3 w w w4 w w w5 w w w2012 schorsing arbeidsovereenkomst 100
 101. 101. Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op donderdag Ma Di Woe Do Vrij Za Zo81 / / / /2 CZ 100 100 (100) (100) (100) (100)3 100452012 schorsing arbeidsovereenkomst 101
 102. 102. Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op dinsdagavond Ma Di Woe Do Vrij Za Zo9123452012 schorsing arbeidsovereenkomst 102
 103. 103. Deeltijds werken op ma-di-woewordt ziek op dinsdagavond Ma Di Woe Do Vrij Za Zo91 CZ (100) (100) (100) (100)2 100 100 100 (85,) (85,)3452012 schorsing arbeidsovereenkomst 103
 104. 104. STAKING (x) op do en vrijdagweek 2 Ma Di Woe Do Vrij Za Zo1012 x x3452012 schorsing arbeidsovereenkomst 104
 105. 105. STAKING (x) op do en vrijdagweek 2 Ma Di Woe Do Vrij Za Zo101 (100) (100)2 100 100 100 Ziv Ziv (85,) (85,) x x3 85, 85, 85, 85, 85,42012 schorsing arbeidsovereenkomst 105
 106. 106. Ziek op het werk op maandag Ma Di Woe Do Vrij Za Zo1112342012 schorsing arbeidsovereenkomst 106
 107. 107. Ziek op het werk op maandag Ma Di Woe Do Vrij Za Zo1112 Gdl Cz 100 100 100 (100 (1003 85, 85, 85,42012 schorsing arbeidsovereenkomst 107
 108. 108. Ma Di Woe Do Vrij Za Zo1112 BF342012 schorsing arbeidsovereenkomst 108
 109. 109. Ma Di Woe Do Vrij Za Zo111 CZ (100) (100)2 BF 100 100 100 100 (85,) (85,)3 85, 85, 85,42012 schorsing arbeidsovereenkomst 109
 110. 110. Arbeidsongeval beroepsziekte Art. 54§1 Eerste 7 dagen: behoud van loon Volgende 23 dagen: Wg betaalt bij wijze van voorschot een bedrag dat gelijk is aan het normale loon voor die periode GEEN CARENSDAG GEEN ANCIENNITEITSVOORWAARDE2012 schorsing arbeidsovereenkomst 110
 111. 111. Gewaarborgd loon Bedienden Gewone bedienden Bedienden in proef Bedienden bepaalde tijd -3 maanden Arbeiders2012 schorsing arbeidsovereenkomst 111
 112. 112. bedienden Algemeen stelsel Bedienden die arbeiders volgen Bedienden op proef Bedienden bepaalde tijd, minder dan 3 maanden2012 schorsing arbeidsovereenkomst 112
 113. 113. Algemeen stelsel Recht op loon gedurende 30 dagen Geen ancienniteitsvoorwaarde Geen carensdag Geen percentages2012 schorsing arbeidsovereenkomst 113
 114. 114. bedienden Bedienden die arbeiders volgen Bedienden op proef Bedienden bepaalde tijd, minder dan 3 maanden Ancienniteitsvoorwaarde Carensdag 26,93% en 86,93% Art.56,1° speelt NIET2012 schorsing arbeidsovereenkomst 114
 115. 115. BEREKENING GL ARBEIDER Vijfdagenweek 12 maanden in dienst 38 uur per week Ma-do = 8 uur Vrij = 6 uur Wordt ziek op maandag Duur= 2 maandenGewaarborgd loon?2012 schorsing arbeidsovereenkomst 115
 116. 116. Ma Di Woe Do Vrij Zat zonWeek 1 100% 100 100Week 2 85,88 85, 85,Week 3 60% mutualiteit + toeslag door de werkgever 25,88 van loon onder loongrens + 85,88 van loon boven loongrens Voor 16 dagen nog gewaarborgd loon2012 schorsing arbeidsovereenkomst 116
 117. 117. Progressieve werkhervatting Arbeidsongeschikt voor ziv Mag gedeeltelijk hervatten Toelating adviserend geneesheer Wg is niet verplicht dit te aanvaarden2012 schorsing arbeidsovereenkomst 117
 118. 118. MOEDERSCHAPSRUST sociaal recht 118
 119. 119. Moederschapsrust:art. 28,2° AOW Voorziet in de schorsing + art. 39 arbeidswet Geen loonwaarborg2012 schorsing arbeidsovereenkomst 119
 120. 120. Moederschapsrust:ART. 39 ARBEIDSWET 15 weken Programmawet 2004 6 weken prenatale rust 9 verplichte weken postnatale rust Meerling: (facultatief) 8 weken prenatale rust 11 weken postnatale rust Europa vanaf 2011: 18 weken2012 schorsing arbeidsovereenkomst 120
 121. 121. MoederschapsrustPrenataal : 6 weken 5 facultatief 1 verplicht Meerling: + 2 weken 1 week verplichte rustPostnataal: 9 weken Begint dag van de bevalling
 122. 122. moederschapsrust Geen loonwaarborg Voor elk levendgeboren kind Indien doodgeboren Vanaf 180 dagen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 122
 123. 123. Verwittigen werkgever Vrije keuze Medisch attest Ten laatste 7 weken voor vermoedelijke bevallingsdatum 9 weken bij meerling2012 schorsing arbeidsovereenkomst 123
 124. 124. arbeidsverbod Vanaf de 7de dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum: Vermoedelijke bevallingsdatum: donderdag: verplichte week begint op de vorige donderdag Tijdens 9 postnatale weken2012 schorsing arbeidsovereenkomst 124
 125. 125. Prenatale rust Moet aangevraagd worden Verplichte week voor de vermoedelijke bevallingsdatum (VB) Ingang: ten vroegste 6/8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum2012 schorsing arbeidsovereenkomst 125
 126. 126. Laattijdige bevallingVerlenging prenatale rust VB WB6 5 4 3 2 1Prenatale rust aangevraagd 6 weken voor de vermoedelijke bevalling,Bevalling 2 weken later dan voorzienPrenatale rust van 6 weken wordt met 2 weken verlengd2012 schorsing arbeidsovereenkomst 126
 127. 127. Overdracht prenatale rust Dagen van effectieve tewerkstelling tijdens 5 facultatieve weken prenataal verlof kunnen overgedragen worden naar postnatale rust. Periode van ziekte NIET overdraagbaar Wel overdraagbaar: KB 11 oktober 19912012 schorsing arbeidsovereenkomst 127
 128. 128. Programmawet 22 dec. 2008 Vanaf 1 april 2009 2 weken facultatieve prenatale rust kunnen omgezet worden in verlofdagen postnatale rust Op te nemen binnen 8 weken na postnatale rust Schriftelijk verwittigen 4 weken voor einde postnatale rust2012 schorsing arbeidsovereenkomst 128
 129. 129. Verlenging postnatale rust Wegens ziekte Wegens hospitalisatie van kind2012 schorsing arbeidsovereenkomst 129
 130. 130. 01.09.2006 Wanneer de zwangere werkneemster door ziekte of ongeval niet heeft kunnen werken de 6 weken voor de bevalling, kan postnatale rust verlengd worden met één week Programmawet 20.7.20062012 schorsing arbeidsovereenkomst 130
 131. 131. Hospitalisatie van de baby Verlenging mogelijk van de postnatale rust Moet door wn aangevraagd worden Baby moet gehospitaliseerd blijven na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf de geboorte Maximaal 24 weken verlenging Aansluitend bij postnatale periode Opsplitsing niet meer mogelijk2012 schorsing arbeidsovereenkomst 131
 132. 132. Geen loonwaarborg Moederschapsuitkering Enkel loonwaarborg bij ziekte buiten de periode van bevallingsrust2012 schorsing arbeidsovereenkomst 132
 133. 133. Uitkeringen moederschapsrustEerste 30 kalenderdagen Vanaf de 31e kalenderdag82% op het onbegrensde brutoloon 75 % op het begrensde brutoloon=75 % x 124 = 93 euro maximaal2012 schorsing arbeidsovereenkomst 133
 134. 134. Uitkering moederschapsrust Bedrijfsvoorheffing van 11,11% Sinds 01.01.2004 Gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid Ook bij adoptieverlof Vaderschapsverlof Borstvoedingspauzes Werkverwijdering (profylactisch verlof)2012 schorsing arbeidsovereenkomst 134
 135. 135. ONTSLAGBESCHERMINGzwangerschapVanaf verwittiging tot één maand naeinde moederschapsrustSanctie: 6 maanden brutoloon2012 schorsing arbeidsovereenkomst 135
 136. 136. Ontslagbescherming bijgeleidelijke werkhervatting Ontslagbescherming Tot 1 maand na postnatale rust 8 weken maakt daar deel van uit2012 schorsing arbeidsovereenkomst 136
 137. 137. Moederschapsverlof enarbeidsongeschiktheid Gewaarborgd loon zolang er geen aanvraag is tot prenatale rust2012 schorsing arbeidsovereenkomst 137
 138. 138. ziekte/bevallingsverlof Zolang er geen aanvraag is tot prenatale rust moet er bij ziekte gewaarborgd loon betaald worden Werkhervatting Geen werkhervatting2012 schorsing arbeidsovereenkomst 138
 139. 139. Werkhervatting na ziekte Wn is ziek in periode van 6 weken voor de bevalling Hervat nog het werk Gewaarborgd loon door de werkgever Postnatale periode verlengd met dagen van effectieve tewerkstelling tijdens 5 overdraagbare weken voor de bevalling Periode van ziekte moet van dit saldo afgetrokken worden2012 schorsing arbeidsovereenkomst 139
 140. 140. hervatting ziek6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VB 22 juliVB=WB= 22 juliZiek 5e en 4e week voor vermoedelijkebevallingsdatum Betaling? Overdracht prenatale rust ?2012 schorsing arbeidsovereenkomst 140
 141. 141. hervatting ziek6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VB 22 juliVB=WB= 22 juliZiek 5e en 4e week voor vermoedelijkebevallingsdatum Betaling gewaarborgd loon Overdracht prenatale rust ? 5-22012 schorsing arbeidsovereenkomst 141
 142. 142. Geen hervatting ziek6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VBVB=WB= 22 juli 22 juliZiek 5e en 4e week voor vermoedelijkebevallingsdatum en ziekte wordtverlengd Betaling? Overdracht prenatale rust ?2012 schorsing arbeidsovereenkomst 142
 143. 143. Geen hervatting ziek6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VBVB=WB= 22 juli 22 juliZiek 5e en 4e week voor vermoedelijkebevallingsdatum en ziekte wordt verlengd Betaling? Wordt moederschapsrust Overdracht prenatale rust ? 5-42012 schorsing arbeidsovereenkomst 143
 144. 144. Geen werkhervatting Ziekte valt binnen de periode van 6 weken voor de werkelijke bevallingsdatum: Terugbetaling gewaarborgd loon Moederschapsuitkering ziekenfonds2012 schorsing arbeidsovereenkomst 144
 145. 145. Geen hervatting ziek6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VB WB= VB= 15 juli 15 juli 22 juli WB= 22 juli Ziek van 1/7 , geen werkhervatting Gewaarborgd loon ? Overdracht?2012 schorsing arbeidsovereenkomst 145
 146. 146. Geen hervatting ziek6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VB= 15 juli VB WB= WB= 22 juli 15 juli 22 juli Ziek van 1/7 , geen werkhervatting Gewaarborgd loon ? Geen hervatting= wordt moederschapsrust : Overdracht? Ziek 3 weken voor werkelijke bevallingsdatum 6-3 of 5-2 = 3 weken overdraagbaar2012 schorsing arbeidsovereenkomst 146
 147. 147. Geen werkhervatting Laattijdige bevalling : ziekte duurt langer dan de periode van 6 weken voor de bevalling: Ziekenfonds betaalt de 6 weken Wn moet gewaarborgd loon vorderen van de werkgever voor de overschrijding van de prenatale rust2012 schorsing arbeidsovereenkomst 147
 148. 148. Geen hervatting6 5 4 3 2 1 1 2 3 4… VB WB= 15 juli 22 juli Ziek 6 weken voor VB zonder hervatting 6 weken voor WB worden moederschapsrust Week ziekte daarvoor: gewaarborgd loon Overdracht ? Ziekte niet overdraagbaar Volledige periode ziek : + 1 week2012 schorsing arbeidsovereenkomst 148
 149. 149. Voorbeeld geen werkhervatting VB= 15 juli WB= 22 juli Ziek 6 weken voor VB zonder hervatting Gewaarborgd loon ? 6 weken voor WB worden moederschapsrust Week ziekte daarvoor: gewaarborgd loon Overdracht ? Ziekte niet overdraagbaar Volledige periode ziek : + 1 week2012 schorsing arbeidsovereenkomst 149
 150. 150. Vroegtijdige bevalling Geen hervatting door vroegtijdige bevalling : Gewaarborgd loon moet teruggevorderd worden van de werknemer Ziekenfonds neemt moederschapsrust op zich ZIEK= GL POSTNATAAL 6 5 4 3 2 1 VB WB2012 schorsing arbeidsovereenkomst 150
 151. 151. ontslagbescherming Begin Einde sanctieMoeder schapsrust Kennis 1 maand na 6 maandenArt.40 arbeidswet geving eindeSPREIDING idem 1 maand namoederschapsrust einde + 8weken2012 schorsing arbeidsovereenkomst 151
 152. 152. zwangerschapsonderzoeken Met behoud van loon Indien niet mogelijk buiten arbeidsuren Nodige tijd Verwittigen werkgever van zwangerschap en van onderzoek Medisch attest CAO of arbeidsreglement Op verzoek van wg2012 schorsing arbeidsovereenkomst 152
 153. 153. borstvoedingspauzes 30’ : arbeidsprestatie van minstens 4 uren 2x30’: arbeidsprestaties van minstens 7u30 privé: CAO 80 van 27 nov 2001 Rijksambtenaren verlofbesluit (2002)2012 schorsing arbeidsovereenkomst 153
 154. 154. CAO nr. 80 borstvoedingspauzes Wg verwittigen 2 maanden vooraf Aangetekend Geschrift met ontvangstbewijs Maandelijks bewijs Recht tot en met 9e maand na de geboorte 82% van het brutoloon ZIV ontslagbescherming2012 schorsing arbeidsovereenkomst 154
 155. 155. borstvoedingsverlof Niet wettelijk geregeld CAO Akkoord wg Geen inkomen Tenzij overeengekomen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 155
 156. 156. Meldingsplicht van borstvoeding In kader van arbeidswet hoofdstuk IV moet werkneemster melden dat zij borstvoeding geeft Afhankelijk van risico’s: Wg moet in overleg met arbeidsgeneesheer eventuele maatregelen nemen2012 schorsing arbeidsovereenkomst 156
 157. 157. (Profylactisch verlof) Als er een risico is voor de zwangere of zogende vrouw: 1. Aanpassing arbeidsomstandigheden/werktijden Als dit technisch of objectief niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan verlangd worden: 2. Andere arbeid 3. schorsing2012 schorsing arbeidsovereenkomst 157
 158. 158. (PROFYLACTISCH VERLOF) Tot en met de 5e maand na de bevalling ZIV betaalt (Werkverwijdering > zwangerschap 90% van begrensde brutoloon (met loongrens ZIV) Werkverwijdering > borstvoeding 60% van gederfde loon (met loongrens ZIV))2012 schorsing arbeidsovereenkomst 158
 159. 159. Klein verlet : KB 28 AUGUSTUS 1963 Met behoud van loon Familiegebeurtenissen Burgerlijke verplichtingen Bepaalde verschijningen rechtbank Ook voor wettelijk samenwonenden2012 schorsing arbeidsovereenkomst 159
 160. 160. 11. Klein verlet- kort verzuim- omstandigheidsverlof Art. 30 A.O.W : recht Vaderschaps/adoptie/pleegverlof K.B. 28 augustus 1963: voor welke gelegenheden Lijst blz. 201 Eventueel gunstiger bepalingen in collectieve/individuele overeenkomst2012 schorsing arbeidsovereenkomst 160
 161. 161. Gebeurtenissen die recht geven op klein verlet2012 schorsing arbeidsovereenkomst 161
 162. 162. Uitbetaling klein verlet Loon alsof de werknemer tijdens deze periode arbeid zou hebben verricht Ook eventuele premies, overloon en voordelen in natura die toegekend zouden worden indien er op de dag afwezigheid normaal zou gewerkt zijn2012 schorsing arbeidsovereenkomst 162
 163. 163. deeltijdsen Zelfde recht als voltijdsen Enkel voor die dagen waarop er normaal zou gewerkt zijn Enkel voor het aantal uren waarop hij normaal zou werken2012 schorsing arbeidsovereenkomst 163
 164. 164. KLEIN VERLET Verwittigen Gebruiken waarvoor het dient:er kan een bewijs gevraagd worden Alleen als er loonverlies is2012 schorsing arbeidsovereenkomst 164
 165. 165. geboorteverlof :art .30 Geboortes sinds 1 juli 2002 10 dagen door de vader te kiezen binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling Eerste 3 dagen : loonbehoud Volgende 7 dagen: 82% van begrensde brutoloon= 82%x124=101,682012 schorsing arbeidsovereenkomst 165
 166. 166. geboorteverlof :art .30 Ook voor meemoeder Op voorwaarde dat er slechts 1 afstammingsband vaststaat Niet mogelijk dat er voor hetzelfde kind en vaderschapsverlof en geboorteverlof wordt opgenomen Ook voor samenwonende partner van een heterokoppel Die kind niet wettelijk heeft erkend2012 schorsing arbeidsovereenkomst 166
 167. 167. Prioriteiten geboorteverlofAfstammingsrecht staat niet vast:1. Gehuwd met diegene van wie de afstamming vaststaat2. Wettelijk samenwonend met3. Sinds 3 jaar samenwonend met 1. (en geen bloedverwantschap)2012 schorsing arbeidsovereenkomst 167
 168. 168. Adoptieverlof : art. 30 terProgrammawet 2004 Uitbreiding vanaf 25 juli 2004 6 weken als het kind -3 jaar is 4 weken als het kind 3 jaar is 3 jaar bij begin van het verlof dubbel voor gehandicapt kind2012 schorsing arbeidsovereenkomst 168
 169. 169. Adoptieverlof: wanneer te nemen? Periode moet ingaan binnen de 2 maanden na inschrijving bevolkingsregister KB ? onthaal in het gezin (wet 1 maart 2007) Aanvraag tenminste één maand voor aanvang Aangetekend of tegengetekend Moet ononderbroken genomen worden Minstens 1 week Moet genomen worden vooraleer het kind 8 jaar is2012 schorsing arbeidsovereenkomst 169
 170. 170. Adoptieverlof: betalingEerste 3 dagen Vanaf de 4e dagLoonbehoud 82% van begrensde brutoloon. Begrensde brutoloon 120,73 (6d) Maximaal 98,992012 schorsing arbeidsovereenkomst 170
 171. 171. ontslagbescherming 2 maand voor aanvang tot maand na einde Sanctie:3 maanden loon2012 schorsing arbeidsovereenkomst 171
 172. 172. PLEEGVERLOF: 30 quater Recht om afwezig te zijn voor de vervulling van opdrachten die voortvloeien uit de plaatsing van een persoon in het gezin van de wn Maximaal 6 dagen Te verdelen onder de ouders Geen loonwaarborg, wel RVA Forfait van 96,29 € per dag2012 schorsing arbeidsovereenkomst 172
 173. 173. Opvangverlof of pleegverlof Pleegouders aangeduid door Rechtbank Erkende dienst pleegzorg Diensten ‘l’aide à la jeunesse Comité Bijzondere Jeugdbijstand Beperkende lijst redenen ‘zittingen’: gerechtelijk/administratief Contacten met ouders Contacten dienst pleegzorg2012 schorsing arbeidsovereenkomst 173
 174. 174. ontslagbescherming Begin Einde sanctieMoeder Kennis 1 maand na 6 maandenschapsrust geving eindeAdoptie 2 maand 1 maand na 3 maandenVerlof voor aanvang eindeBorst Kennis Einde 6 maandenVoeding gevingCAO nr 802012 schorsing arbeidsovereenkomst 174
 175. 175. Verlof om dwingende redenen Art. 30 Bis Arbeidsovereenkomstenwet CAO nr 45 K.B. van 11 oktober 1991 Geen vergoeding Tenzij deze vergoeding ergens werd voorzien2012 schorsing arbeidsovereenkomst 175
 176. 176. Dwingende redenen CAO waarborgt het recht van de wn op 10 arbeidsdagen per jaar. Definitie: elke niet te voorziene los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist Uitvoering van de arbeidsovereenkomst is onmogelijk2012 schorsing arbeidsovereenkomst 176
 177. 177. in het bijzonder een dwingendereden en volgens de vw van §21. Ziekte, ongeval, hospitalisatie van een persoon die met de wn samenwoont Van aanverwant in de eerste graad die niet met de wn samenwoont2. Ernstige materiële beschadiging3. Oproeping tot persoonlijke verschijning in een rechtzitting waarbij de werknemer partij is. Moet gaan om een bevolen verschijning !2012 schorsing arbeidsovereenkomst 177
 178. 178. Dwingende reden vs klein verlet Klein verlet Zetelen in jury Oproeping als getuige Persoonlijke verschijning arbeidsrechtbank op aanmaning Dwingende reden Verschijning in persoon werd bevolen Wn is partij in het geding Conventionele schorsing Andere rechtszaken2012 schorsing arbeidsovereenkomst 178
 179. 179. Dwingende redenen 10 dagen zijn onbezoldigd tenzij er op sectoraal of ondernemingsvlak andere afspraken zijn2012 schorsing arbeidsovereenkomst 179
 180. 180. ZETELEN in arbeidsgerechten Geen loonwaarborg2012 schorsing arbeidsovereenkomst 180
 181. 181. Voorlopige hechtenis Geen loonwaarborg Schorsing van de opzeggingstermijn Geen dringende reden tot ontslag2012 schorsing arbeidsovereenkomst 181
 182. 182. Militaire dienst Maximaal 2 jaar Ontslagbescherming Art.38§3 arbeidsovereenkomstenwet2012 schorsing arbeidsovereenkomst 182
 183. 183. Technische stoornis Slecht weer Gebrek aan werk wegens economische omstandigheden2012 schorsing arbeidsovereenkomst 183
 184. 184. BEDIENDEN 1 januari 2012 Art. 77 AOW Gekoppeld aan CAO of ondernemingsplan Enkel voor ondernemingen in moeilijkheden Terugloop van omzet, productie of bestellingen met minstens 10% of Arbeiders waren minstens 10% van de tijd economisch werkloos2012 schorsing arbeidsovereenkomst 184
 185. 185. Samenloop van schorsingenArbeidsovereenkomstenwet: geen oplossingArt. 68 Vakantiebesluit: als jaarlijkse vakantie samenloopt met een andere schorsingsgrond : ‘Eerste schorsing primeert’=chronologisch criteriumOorzakelijk criterium:2012 schorsing arbeidsovereenkomst 185
 186. 186. Ziekte/vakantie Ziek -vakantie = schorsing wegens ziekte Vrij Zat Zon Ma Di Woe do ziek VAKANTIE Opm: vakantie begint op maandag!2012 schorsing arbeidsovereenkomst 186
 187. 187. Vakantie/ziekte Vakantie -ziekte = schorsing wegens vakantie2012 schorsing arbeidsovereenkomst 187
 188. 188. Oefening samenloop2012 schorsing arbeidsovereenkomst 188

×