H1 pw 2011

501 views

Published on

INLEIDING 2011-2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H1 pw 2011

 1. 1. ARBEIDSRECHT
 2. 2. moodle2011 hoofdstuk 1 inleiding 2
 3. 3. Naar de elektronische omgeving MOODLE Instellingen>wijzigen profiel !2011 hoofdstuk 1 inleiding 3
 4. 4. wetgeving CODEXhttp://www.internetcodex.be/sociaalrecht.html2011 hoofdstuk 1 inleiding 4
 5. 5. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 5
 6. 6. ArbeidskrantjeHier vind je een verzameling artikels, rechtspraak,rechtsleer, linken2011 hoofdstuk 1 inleiding 6
 7. 7. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 7
 8. 8. websites http://www.internetcodex.be/sociaalrecht.html http://sociaalrecht.blogspot.com/2011/09/rechts praakdatabanken.html http://justitie.belgium.be/nl/ http://www.werk.belgie.be/home.aspx http://www.cnt-nar.be/N1I.htm http://www.claeysengels.be/index.php?option=co m_joomcontent&view=section&layout=blog&id=1 &Itemid=56&lang=nl2011 hoofdstuk 1 inleiding 8
 9. 9. HOOFDSTUK 1Inleiding 9
 10. 10. Situering Bronnen CAO- regelgeving2011 hoofdstuk 1 inleiding 10
 11. 11. Improving working conditions2011 hoofdstuk 1 inleiding 11
 12. 12. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 12
 13. 13. Wat is arbeidsrecht?Sociale wetgeving: Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht MinimumvoorzieningenArbeidsrecht BIJZONDER DOEL: Bescherming van belangen van de werknemers Bevorderen van hun welzijn2011 hoofdstuk 1 inleiding 13 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 13
 14. 14. Arbeidsrecht/SZ: p3 Arbeidsrecht: geheel van rechtsregels die de verhoudingen wg-wn regelt Individueel Collectief Beschermingsmaatregelen SZ:2011 hoofdstuk 1 inleiding 14
 15. 15. Sociale wetgeving Individuele relaties tussen werkgever en werknemer Collectieve relaties Beschermingsmaatregelen voor werknemers Arbeidsvoorziening Sociale zekerheid Minimumvoorzieningen Geschillen van sociaal recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 15 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 15
 16. 16. arbeidsovereenkomstenwetWET 3 juli 1978: Aangaan Uitvoeren/schorsen Beëindigen2011 hoofdstuk 1 inleiding 16
 17. 17. Individueel arbeidsrecht ARBEIDSWET 16 MAART 1971 Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschap TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID Wet van 24 juli 1987 FEESTDAGEN Wet van 4 jan. 1974 Feestdagenbesluit van 18 april 1974 EDUCATIEF VERLOF Herstelwet 22 januari 1985 TIJDSKREDIET CAO 77bis LOONBESCHERMINGSWET 12 april 19652011 hoofdstuk 1 inleiding 17
 18. 18. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 18
 19. 19. DAENS2011 hoofdstuk 1 inleiding 19
 20. 20. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 20
 21. 21. Bijlage : geschiedenis arbeidsrecht 1789 : Franse Revolutie Égalité Fraternité Liberté: non-interventie Geen specifiek arbeidsrecht ‘huurovereenkomst’ van werk: Wilsovereenkomst als basis Geen regulerende overheid2011 hoofdstuk 1 inleiding 21
 22. 22. 1886 Arbeidsduurvermindering Eis tot 13u/dag Protest tegen loonsverminderingenOnderzoekscommissie:Eerste sociale wetgeving2011 hoofdstuk 1 inleiding 22
 23. 23. EERSTE SOCIALE WETGEVING Nog zeer behoedzaam Beperken vrijheid van overeenkomst 1900: wet arbeidsovereenkomsten Alleen voor arbeiders Suppletoir 1622: wet arbeidsovereenkomsten Bedienden dwingend2011 hoofdstuk 1 inleiding 23
 24. 24. Eerste sociale wetgeving Nog zeer behoedzaam Beperken vrijheid van overeenkomst 1900: wet arbeidsovereenkomsten Alleen voor arbeiders Suppletoir 1622: wet arbeidsovereenkomsten Bedienden dwingend2011 hoofdstuk 1 inleiding 24
 25. 25. OPENBARE ORDE DWINGEND SUPPLETIEF2011 hoofdstuk 1 inleiding 25
 26. 26. Suppletief - dwingend dwingend suppletief2011 hoofdstuk 1 inleiding 26
 27. 27. Suppletief - dwingend Suppletief dwingend: Is maar bindend in de afwijking is niet mate dat de partijen mogelijk in nadeel van niets anders hebben de werknemer voorzien RANG CAO ORDE2011 hoofdstuk 1 inleiding 27
 28. 28. Bronnen van het recht Internationaal Bilaterale verdragen Multilaterale verdragen en instellingen2011 hoofdstuk 1 inleiding 28
 29. 29. Bronnen van het recht Multilaterale verdragen en instellingen IAO:conventies Harmoniserende werking (p6) OESO RAAD VAN EUROPA EVRM 1950 Europees Sociaal Handvest INTERNATIONALE VERENIGING SZ BENELUX ECONOMISCHE UNIE EUROPESE UNIE2011 hoofdstuk 1 inleiding 29
 30. 30. EVRM Regelt verhouding tussen staat & burgers Waarborgt fundamentele vrijheden Kan rechtstreeks ingeroepen worden voor Belgische rechtbanken Europese commissie rechten van de mens Straatsburg Als rechtsmiddelen in B zijn uitgeput Oordeelt over gegrondheid van het beroep Europees Hof Rechten van de Mens2011 hoofdstuk 1 inleiding 30
 31. 31. Europese Unie http://europa.eu/index_nl.htm
 32. 32. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 32
 33. 33. Rechtsbronnen Europese Unie Europese verordeningen: Rechtstreeks verbindend Europese richtlijnen: Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO…) Collectief ontslag Behoud van rechten bij overgang ondernemingen Ouderschapsverlof Gelijke behandeling Europese beschikkingen Bvb mededinging Aanbevelingen en adviezen2011 hoofdstuk 1 inleiding 33
 34. 34. Verordeningen ≠ richtlijnenVERORDENING RICHTLIJN Rechtstreeks verbindend Moet omgezet worden in Rechtstreeks toepasbaar Belgische wetgeving Indien duidelijk en bepaald Bindend naar resultaat2011 hoofdstuk 1 inleiding 34
 35. 35. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 35
 36. 36. Nationale rechtsbronnen Sociale grondrechten: art. 23 Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen Recht op sociale zekerheid GEEN DIRECTE WERKING ≠ ‘gewone’ wetgeving2011 hoofdstuk 1 inleiding 36
 37. 37. Sociale rechtsbronnen Wetten Decreten en ordonnanties Gemeenschappen en gewesten Ordonnanties van Brusselse gewest Koninklijke Besluiten (K.B) Ministerieële besluiten (M.B). Rechtspraak Rechtsleer gebruik2011 hoofdstuk 1 inleiding 37
 38. 38. JURIDAT :rechtbanken-rechtspraakdatabank2011 hoofdstuk 1 inleiding 38
 39. 39. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 39
 40. 40. rechtspraak: geen precedentenrecht Toepassen wetgeving Verduidelijkt wetgeving Vult wetgeving aan Interpreteert wetgeving Voorkomt interpretatieproblemen Dringende reden, tewerkstellingsvoorwaarde tijdskrediet, opzeggingstermijnen hogere bedienden > formule claeys2011 hoofdstuk 1 inleiding 40
 41. 41. rechtsleer Rechtsleer Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Niet dwingend Beïnvloedt het recht Distilleren tendensen (formule CLAEYS) En bepaalt rechtspraak2011 hoofdstuk 1 inleiding 41
 42. 42. wetgeving rechtspraak rechtsleer2011 hoofdstuk 1 inleiding 42
 43. 43. Duidelijke wetgeving: weinig rechtspraak Opzeg lagere bedienden, duur proeftijd Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis Opzegtermijn hogere bediende2011 hoofdstuk 1 inleiding 43
 44. 44. Rechtsleer Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) En bepaalt rechtspraak Niet dwingend Beïnvloedt het recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 44
 45. 45. gebruik Bestendig Voldoende lange tijd Vast Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis algemeen2011 hoofdstuk 1 inleiding 45
 46. 46. Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002 Gedurende 20 jaar een loontoeslag van 200% voor prestaties op zon- en feestdagen Algemeen Voor wie zich in dezelfde situatie bevindt Vast Bestendig2011 hoofdstuk 1 inleiding 46
 47. 47. Hierarchie1. Dwingende bepalingen van wet2. Algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC3. Niet-algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC 3. ONDERNEMING4. Geschreven arbeidsovereenkomst5. Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie6. Arbeidsreglement7. Suppletoire wetsbepalingen8. Mondelinge arbeidsovereenkomst9. gebruik2011 hoofdstuk 1 inleiding 47
 48. 48. INTERPRETATIE art. 51 LAGERE NORM mag niet strijdig zijn met HOGERE NORM Sluit de hogere norm door zijn strenge formulering de toepassing van een gunstiger regime uit dat wordt voorzien door een regel van lagere orde ? OEFENINGEN2011 hoofdstuk 1 inleiding 48
 49. 49. Collectieve arbeidsovereenkomsten CAO Wet van 5 december 1968
 50. 50. Collectieve arbeidsovereenkomst: Normatieve bepalingen Individuele: Loons- en arbeidsvoorwaarden Collectieve Obligatoire bepalingen Vredesplicht Informatieplicht beïnvloedingsplicht2011 hoofdstuk 1 inleiding 50
 51. 51. Collectieve arbeidsovereenkomst: Vormvereisten Wie kan CAO afsluiten Neerlegging en bekendmaking Niveaus Geldigheidsvereisten bindingskracht2011 hoofdstuk 1 inleiding 51
 52. 52. Niveaus NAR PC: bedrijfssector PSC ONDERNEMINGWaar kan je CAO’s vinden?2011 hoofdstuk 1 inleiding 52
 53. 53. geldigheidsvereisten Toestemming Geweld, dwaling,bedrog Bekwaamheid Geoorloofde oorzaak Geoorloofd voorwerp2011 hoofdstuk 1 inleiding 53
 54. 54. BINDING VAN EEN CAO Ondernemingscao PC of NAR : Algemeen bindend: VOOR ALLE WERKGEVERS die onder ressort vallen én hun werknemers Niet algemeen bindend VOOR ALLE WERKGEVERS die lid zijn van de patronale organisatie en onder het ressort vallen én hun werknemers WERKGEVERS die geen lid zijn :2011 hoofdstuk 1 inleiding 54
 55. 55. NIET algemeen bindende CAO WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletief gebonden door de individueel normatieve bepalingen Ze kunnen afwijken van de individuele normatieve bepalingen als ze dit uitdrukkelijk en schriftelijk doen WAT IS SUPPLETIEF?2011 hoofdstuk 1 inleiding 55
 56. 56. Niet algemeen bindend: blz 22 Pc: eindejaarspremie= maandloon Algemeen bindend verklaard Niet algemeen bindend Aangesloten wg Niet-aangesloten wg: =gebonden tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt Bvb door uitdrukkelijk te bedingen dat er geen eindejaarspremie is of Eindejaarspremie van 2 weken of …2011 hoofdstuk 1 inleiding 56
 57. 57. Algemeen verbindende CAO Wordt bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort Overtreding is een misdrijf Verjaringstermijn wordt 5 jaar strafsancties2011 hoofdstuk 1 inleiding 57
 58. 58. Automatische conversie Bepalingen van de CAO gaan automatisch stilzwijgend over in de individuele arbeidsovereenkomst Strijdige bedingen in de arbeidsovereenkomst worden stilzwijgend gewijzigd2011 hoofdstuk 1 inleiding 58
 59. 59. oneindige binding: art.23 ‘de individuele arbeidsovereenkomst die door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, blijft onveranderd wanneer de CAO ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf’ Enkel voor wn in dienst tijdens looptijd van deze CA0! Hoe kan je deze nawerking vermijden?2011 hoofdstuk 1 inleiding 59
 60. 60. oneindige binding: art.23 CAO 1.1.2010-31.12.2010 ‘voorziet eindejaarspremie’ CAO 1.1.2010-31.12.2010 ‘voorziet eindejaarspremie in december 2010’2011 hoofdstuk 1 inleiding 60
 61. 61. OEFENINGEN2011 hoofdstuk 1 inleiding 61
 62. 62. verjaring Arbeidsovereenkomst misdrijf2011 hoofdstuk 1 inleiding 62

×